Blixenstråle nr 1627

Från Adelsvapen-Wiki

1627.jpg


Adliga ätten Blixenstråle nr 1627 †

Adlad 1719-06-25, introd. 1720. Avskriven på riddarhuset 1878 såsom utdöd.


1Srr. 2Vm. 3Hm. 4At (RA).

TAB 1

Carl Eritz. Auskultant i Svea hovrätt 1665-10-07. Vice fiskal i Svea hovrätt 1675-02-23. Advokatfiskal 1680-04-08. Assessor 1691-02-19. Död 1693-09-21. Gift med Margareta Furubohm, född 1661, levde ännu 1728, dotter av rådmannen i Stockholm Johan Eriksson (Furubohm) och hans 3:e fru Margareta Blix.1

Barn:

 • Carl Eritz, adlad Blixenstråle, född 1684-05-06 i Stockholm. Student i Uppsala2 1702-10-10. Auskultant i Svea hovrätt 1705-10-17. Extra ordinarie fiskal i Svea hovrätt 1707-04-00. Vice advokatfiskal 1711-06-06. Advokatfiskal 1716-02-04. Assessor 1718-09-06. Återgick efter den nya justitiestatens antagande till advokatfiskalssysslan 1719-04-22. Extra ordinarie assessor s. å. 12/6. Adlad s. å. 25/6 (introd. 1720 under nr 1627). Ordinarie assessor 1719-07-06. Död 1728-09-06. Gift 1716-12-04 med Hedvig Peringer (de Pering), född 1693-08-26, död 1747-06-08 i Stockholm, dotter av handlanden i Stockholm Jonas Peringer och hans 2:a hustru Anna Abrahamsdotter, samt brorsdotter till Gustaf Peringer, adlad Lillieblad, och Johan Peringer, adlad Peringsköld, nr 1273.

Barn:

 • Carl, född 1717. Bankokommissarie. Död 1797. Se Tab. 2
 • Jonas Ludvig, född 1719. Understallmästare. Död 1788. Se Tab. 3.
 • Johan Magnus, född 1722-06-16. Kadett vid artilleriet 1740-08-01. Överminör vid artilleriet 1741-08-24. Underlöjtnant 1746-09-16. Löjtnant 1751-09-14. Kapten 1760-12-31. RSO 1767-11-23. Död ogift 1770-07-13 i Stockholm.

TAB 2

Carl (son av Carl Eritz, adlad Blixenstråle, Tab. 1), född 1717-11-05. Student i Uppsala2 1735-10-25. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1737-11-11. Kanslist hos justitiekanslern 1742-09-01, registrator hos honom 1750. Bankokommissarie 1751-04-18. Död 1797 i Tripolis. 'Han råkade genom godtrogenhet i ansenlig balans, varför han måste lämna riket, därvid han hjälptes av franske ambassadören.' Gift 1748-05-19 med sin broders svägerska Christina Charlotta Gahn, född 1725-01-25, död 1755-05-16, dotter av bankokommissarien Volter Gahn och Anna Margareta Ahlstedt.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1750-07-08, död änka 1836-10-25. Gift 1776-01-04 i Össeby-Garns socken, Stockholms län med fältkamreraren Johan Fahlcrantz.
 • Hedvig Eleonora, född 1752-02-11, levde 1804 i Vasa. Gift 1779-04-00 i Stockholm med löjtnanten Gustaf Berghman, född 1747, död 1791.
 • En dotter, född 1754, död 1756 i Stockholm och begraven s. å. 29/3.

TAB 3

Jonas Ludvig (son av Carl Eritz, adlad Blixenstråle, Tab. 1), född 1719-05-04. Volontär vid fortifikationen. Hovjunkare. Understallmästare. Död 1788-03-02 i Kungsör i Karlskyrka socken, Västmanlands län. Gift 1746-11-13 med Margareta Magdalena Gahn, född 1718-07-07, död 1780-12-26, dotter av bankokommissarien Volter Gahn och Anna Margareta Ahlstedt.

Barn:

 • Margareta Ulrika, född 1751-02-04, död ogift 1820-12-03 på Kungsör.
 • Carl Ludvig, född 1753. Styckjunkare. Död 1788. Se Tab. 4

TAB 4

Carl Ludvig (son av Jonas Ludvig, Tab. 3), född 1753-09-30. Styckjunkare. Död 1788-08-04. Gift 1776 efter lysning s. å. 3/9 vid Kungsör i Karlskyrka socken, Västmanlands län med Anna Hedling.

Barn:

 • Jonas Ludvig, född 1778. Kofferdikapten. Död 1812. Se Tab. 5
 • Carl Gustaf, född 1781-05-24. Blev på engelska fartyget Portneuf 1811 tillfångatagen av fransmännen och förd till Cambrai.4
 • Margareta Christina, född 1783-12-04, död 1856-01-14 Stjernsund, och var hon troligen den sista av ätten, emedan om hennes två då möjligen levande bröder efter denna tid intet avhörts. Gift 1813-09-26 med komministern i Rättviks församl., av Västerås stift Per Isak Stenman, född 1783-02-13 i Odensvi socken, Västmanlands län, död 1853-02-25 i Rättvik.3
 • Herman, född 1786-06-25 på Kungsör. Skeppskock.

TAB 5

Jonas Ludvig (son av Carl Ludvig, Tab. 4), född 1778-09-24. Kofferdikapten. Drunknade 1812-06-25 emellan Djurgården och Kastellholmen i Stockholm. Gift 1810-06-12 i Stockholm med Albertina Charlotta Möllersten, född 1780, död 1816-12-30 i Stockholm.

Barn:

 • Johanna Charlotta, född posthuma 1812, död s. å. 6/9, 5 veckor gammal.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.