:

Rosenhand nr 419

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rosenhand nr 419 †

Adlad 1648-02-21, introducerad 1649. Utdöd.


 • Bartolomeus Mathæi. Rådsförvant i Anklam. Gift med Anna Stäwen.
 • Barn:
 • Gregorius Mathæi. Rådsförvant i Stralsund. Gift med Margareta Bollen.
 • Barn:
 • Nikolaus Mathæi. Rådsförvant i Stralsund. Död 1629 i pesten. Gift med Catharina Tessin, död 1632, dotter av rådsförvanten i samma stad Nikodemus Valentinsson Tessin och Catharina Töleman samt av samma släkt som adliga och grevliga ätterna Tessin och 58.

Barn:

 • Simon Mathæi, adlad Rosenhand, till Venzvitz i Pommern samt genom sitt gifte till Björkholm i Veddige socken, Hallands län. Född 1613-05-31 i Stralsund. Sekreterare i svenska räntekammaren i Pommern 1636. Referendarie i pommerska statskonseljen 1639-06-01. Arkivarie i pommerska arkivet 1641-01-12. Geheimesekreterare hos prins Carl Gustaf, sedermera konung Carl X Gustaf 1644. Geheimeråd hos densamme 1647. Assistansråd i Pommern 1647-10-02. Adlad 1648-02-21 (introducerad 1649 under nr 419). Regeringsråd i Pommern 1655-12-02. Avsked 1662. Död 1668-06-01 och begraven i S:t Jakobs kyrka, Stettin. 'Han förordnades 1654-08-05 att i k. m:ts namn taga eventuell hyllningsed av hinter-pommerska ständerna'. Gift 1647-09-07 med Catharina Regina Schlegel, född 1628-03-09 i Stettin, död 1663-06-16 och begraven 1663-07-03 i Stettin, dotter av kammar- och ekonomirådet i Pommern Daniel Schlegel, adlad Schlegel 1643-10-04, men ej introducerad, och Barbara Simons.

Barn:

 • Daniel Niklas, till Venzvitz. Född 1648. Student i Greifswald (At (P)) 1659-07-19 och i Strassburg (At (P)) 1670-09-17. Jur. kandidat i Strassburg 1671-04-10. Avgången från Strassburg universitet 1672.3 (Lange, Vitæ Pomeranorum (1898)).
 • Carl Gustaf, född 1649-07-07. Student iGreifswald (At (P)) 1660-07-19. Död 1660-12-12. [Lange, Vitæ pomeranorum (1898)]
 • Mattias, död ung 1660.
 • Barbara Catharina, född 1653-07-01. Död ogift 1676-03-01.
 • Regina Elisabet, född 1655, död änka 1726-01-08 Feteboda och begraven 1726-01-20. Gift, men med vilken är ej känt.
 • Simon, död 1657-11-08 i Stettin i späd ålder och begraven 1657-11-26. [At (L).]
 • Christina Magdalena, död 1686-07-09 och begraven 1687-02-06. Gift med häradshövdingen Paul Rudebeck, i hans 1:a gifte, född 1657, död 1711.
 • Christina Regina (möjligen densamma som Regina Elisabet). Gift med lantrådet Gustaf Adolf Klöfverfelt, nr 404, i hans 2:a gifte, död 1708.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: