Von Fleissner nr 1133

Från Adelsvapen-Wiki

1133.jpg


Adliga ätten von Fleissner nr 1133 †

Adlad 1688-06-11 introducerad 1689. Utdöd 1703-01-03.


  • Samuel Fleissner, adlad von Fleissner, född 1652-02-15 i Stettin. Volontär vid Östgöta rytteri 1674. Löjtnant vid Helsinge regemente 1676-12-24. Kapten vid Helsinge regemente 1677-10-22 och vid Kronobergs regemente 1681-04-26. Adlad 1688-06-11 (introducerad 1689 under nr 1133). Major 1692-06-17. Död 1703-01-03 i Villeitza i Polen utan söner och slöt själv sin ätt. Hans vapen uppsattes i Dädesjö kyrka Kronobergs län. 'Han förhöll sig alltid såsom en tapper och hurtig soldat, särdeles vid stora brons avbrännande för Kristianstad.' Gift med Brita Elisabet Lang, som 1705 förärade en altartavla till Dädesjö kyrka och 1712 vistades Grimhult, dotter av kaptenen Erdtman Lang och Beata Jonsdotter samt syster till överauditören Johan Lange, adlad Langenhielm.

Barn:

  • Beata, född 1675, död ogift 1751-06-18 i Sjösås socken, Jönköpings län.
  • Charlotta Christina, levde änka 1739. Gift 1:o 1699 med löjtnanten Arvid Berghman, död 1703. Gift 2:o med kornetten vid norra skånska kavalleriregementet Mårten Sandberg, levde 1724.
  • Brigitta Gustava, född 1685, död 1740 på Guttorp i Mönsterås socken, Kalmar län och begraven 1740-03-21. Gift 1707-01-29 i Mönsterås socken med kronobefallningsmannen Petter Collin, död 1728 på Guttorp och begraven 1728-08-13, [RHG].
  • Catharina Elisabet, död 1771-05-13. Gift 1711-01-03 i Malmö med majoren Johan Jegerhjelm, född 1677, död 1743.
  • Carl Filip, döpt 1693-01-14 Drättinge
  • Hedvig Amalia, död 1728 och begraven 1728-03-03 i Åhus. Gift 1706-10-30 i Malmö med tullförvaltaren i Åhus Johan Christoffer von Demster i hans 1:a gifte (gift 2:o 1728 i Östra Vemmenhögs socken, Malmöhus län, med Elsa Maria Lang), död 1728 i Åhus.
  • Ulrika Regina, död 1743 Brödåkra s län och begraven 1743-02-23. Gift 1:o 1718-03-14 i Barsebäcks socken, Malmöhus län med ryttmästaren vid pommerska kavalleriregementet Jonas Hörling, född 1692-11-16 i Lund (Sön.), död (Sön.) 1728-01-19. Gift 2:o 1735-10-10, Dybeck ), död 1765-06-01, Lillegård Ljungby socken.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.