:

Von Franck nr 1037

Från Adelsvapen-Wiki


Adlig †

Adlad 1682-07-28, introducerad 1686. Utdöd sannolikt i början av 1700-talet.

TAB 1

Kyrkoherden i Kvillinge Petrus Petri Franc är stamfar för de adliga ätterna Franc se: Franc nr 710. Han hade även en son Johan, född 1633, vilken inskrevs såsom student i Östgöta nation i Uppsala 1647. Denne uppgives i flera källskrifter (Oö.) såsom identisk med nedanstående Johan Franck, men detta torde dock vara ovisst.

Barn:

TAB 2

Johan Franck född 1633, † 1693 på Rehakka och begravd 1693-06-04 i Janakkala kyrka, där hans vapen uppsattes (Rf.). Då hans lik kl. 12 om natten med eskort fördes till kyrkan, uppstod tumult på kyrkogården, varvid en ryttare blev ihjälskjuten (Rf.). Adlad von Franck till Rehakka berustade säteri i Janakkala socken i Finland, vilket han köpte 1683 (Rf.). Efter (Sa.) Anlagda studier och utrikes resor. Pikenerare vid C. G. Wrangels regemente 1665. Deltog i striderna om staden Bremen (Sa.). Underofficer vid vid C. G. Wrangels regemente 1668. Volontär vid O. V. Königsimarcks kavalleriregemente i Frankrike 1671. Korpral vid O. V. Königsimarcks kavalleriregemente i Frankrike 1671. Kvartermästare 1672. Kornett 1674. Löjtnant 1675. Återvände till Sverige 1677. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente (Bar.) 1678-06-10. Ryttmästare(?). Han deltog under franska tjänsten i övergången av Rhen under prinsens av Gonde kommando och utmärkte sig i Belgien i fältslaget vid Senef 1674-08-11. Gift före 1688 med Catharina Kruse af Elghammar som levde ännu 1712 på Rehakka (Rf.). Dotter till ryttmästaren Sivard Kruse af Elghammar och friherrinnan Catharina Rosenhane.


Barn:

  • Axel Johan von Franck. Löjtnant 1711 vid Nylands fördubblingsregemente.
  • Anna Elisabet von Franck. Gift med kapten Herman Georg von Trautwetter, † 1710.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: