:

Von Trautwetter nr 1096

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Trautwetter nr 1096 †

Adlad 1684-05-31, introd. 1689. Utdöd?


1von Stryk, Beiträge zur Geschichte der Bittergüter Livlands (1885). 2Geneal. Handbuch der baltischen Ritterschaften. Teil: Livland, ätten Klot. 3Lk.

TAB 1

Herman Georg Trautwetter, adlad von Trautwetter, till Zirsten i Erlau socken i Livland, som han erhöll genom sitt gifte1. Född i Helmstedt i Tyskland. Överflyttade till Livland och var under många år sekreterare hos riksrådet och presidenten friherre Lars Fleming. Assessor i förmyndarrätten i kretsen Wenden 1678-09-13 och i Dorpats hovrätt 1681-01-26. Arrenderade de Pebalgska godsen i Livland, vilka tillhörde änkedrottning Hedvig Eleonora som apanage, 1680–1702. Adlad 1684-05-31 jämte sin broder Johan Henrik, Tab. 3 (introd. 1689 under nr 1096). Landrichter i Livland 1701-04-07. Död 1710.2. Gift med Anna Elisabet von Franck, dotter av kaptenen och arrendatorn av de Pebalgska godsen Johan Franck (som uppgives varit identisk med kaptenen Johan Franck, adlad von Franck). Arvskifte förrättades efter makarna 1725.1

Barn:

 • Johan Reinhold, friherre Trautwetter, född 1676. Generallöjtnant och överkommendant. Död 1740. Se friherrliga ätten Trautwetter.
 • Burchard Ernst, född 1679. Generalmajor. Död före 1739. Se Tab. 2.
 • Carl Gustaf, född 1685. Kom i tjänst 1702. Kornett vid Meijerfeldts dragonregemente. Löjtnant därst. 1704-05-01. Konfirm.fullm. 1705-02-08. Kapten vid Hjelms dragonregemente 1707-02-13. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1722. Majors karaktär s. å. 19/7 och placerad på drottningens livregemente till fot. Död 172(2) i Livland.
 • Catharina Elisabet, död 1752-04-25. Gift 1:o med ryttmästaren Carl Gustaf von Klebeck. Gift 2:o 1714-11-19 på Lasdohn i likanämnd socken, Livland, med majoren Gustaf Vilhelm von Klot av huset Heydenfeld, född 1682-08-14, död 1771-02-05 Puikeln [2]
 • Gertrud Dorotea, till Zirsten, som hon övertog vid arvskiftet efter föräldrarna 1725.1. Gift med överstelöjtnanten Johan Elias Starensköld.
 • Hedvig Eleonora, född 1688-03-23, död 1760-04-25. Gift med kaptenen Gustaf von Hirscheit, i hans 2:a gifte, död 1742.

TAB 2

Burchard Ernst (son av Herman Georg Trautwetter, adlad von Trautwetter, Tab. 1), född 1679 i Livland. Musketerare vid garnisonsregementet i Riga 1697-08-00. Förare därst. 1698. Kornett vid Albedyls dragonregemente 1700. Konfirm.fullm. 1701-03-15. Löjtnant därst. s. å. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente s. å. 26/6. Konfirm.fullm. 1702-07-21. Major vid Stenbocks (sedan Hjelms) dragonregemente 1703-11-20. Konfirm.fullm. 1704-01-02. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Avsked 1724-07-09. Generalmajor i rysk tjänst. Död före 1739. Gift med Barbara Hedvig von Völckersahm.

Barn:

 • Burchard Ernst, död ogift 1743-08-06 i Montpellier i Frankrike och utslocknade med honom Herman Georg von Trautwetters ättegren på svärdssidan.
 • Margareta Gertrud Dorotea. Gift 1:o med överstelöjtnanten och livländska lantrådet Valentin Johan von Krüdener, född 1695. Gift 2:o 1757-12-00 med verkliga statsrådet, friherre Leonhard Johan von Budberg, född 1727, död 1796.

TAB 3

Johan Henrik Trautwetter, adlad von Trautwetter. Löjtnant vid Pistolekors' regemente. Adlad 1684-05-31 jämte brodern Herman Georg, Tab. 1 (introd. 1689 under nr 1096). ?Major vid ingermanländska dragonregementet. Fången vid Reval 1710. Permitterad till Livland s. å. 3

 • ? Barn:
 • Baltzar Henrik, född 1662 i Sverige. Musketerare vid änkedrottningens livregemente i Pommern 1689. Korpral därst. 1690. Korpral vid pommerska infanteriregementet s. å. i dec. Förare därst. 1700. Sergeant 1703. Fältväbel 1705. Fänrik 1707-11-22. Löjtnant 1712-08-24. Konfirm.fullm. 1715-01-28. Fången vid Stralsund s. å. 23/12. Hemkom 1718-04-00 och placerad vid bergsregementet. Avsked 1719-09-30.
 • Herman Georg. Kapten vid livgardet 1709-12-00. Död 1710-08-21 i Riga i pesten.
 • Herman Gustaf. Kornett vid Meijerfeldts dragonregemente. Löjtnant därst. 1704-09-01. Konfirm.fullm. 1705-02-08. Kapten s. å. 15/12.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: