:

Adlerstedt nr 1223

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Adlerstedt nr 1223 †

Adlad 1691-02-23 introducerad 1693. Utdöd 1756-11-25.


TAB 1

Måns, en förmögen bonde i Småland, som levde på 1500- talet.

Barn:

 • Bengt Månsson, född 1593. Rådman i Jönköping. Död 1677-02-09 och begraven jämte sin hustru i Jönköpings kyrka. Gift 1621 med Ingrid Svensdotter, född 1598, död 1679.

Barn:

 • Lorentz Bengtsson Banck, född 1625-12-24 i Jönköping. Inspektor vid packhuset i Stockholm 1666-10-08. Inspektor över nederlagsverket vid packhuset i Stockholm 1673-06-18. Överinspektör vid packhuset och tillika legat vid kommissionen i Ryssland. Död 1683-06-16–1683-06-17 i Stockholm och begraven 1683-11-03 i Storkyrkan. Han hade överinseendet vid uppbyggandet av Ulrika Eleonora kyrka i Stockholm. Gift 1:o 1651-12-14 med Anna Ulfvenklou, född 1630-04-01 död 1655-03-25 i Stockholm, dotter av kommissarien Henrik Wulf, adlad Ulfvenklou, och hans 1:a fru, Eva Faler. Gift 2:o 1657-01-28 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med Christina Barckman, döpt i Nikolai församling, Stockholm 1637-10-15, död 1667-06-03, dotter av rådmannen i Stockholm Jakob Barckman och Brita Jönsdotter samt syster till hovrådet Johan Barckman, adlad och friherre Leijonbergh, nr 89, översjötullinspektoren Didrik Barckman, adlad Leijonbergh, nr 876, och envoyén Anders Barckman, adlad Leijonkloo. Gift 3:o 1668 med Catharina Ellerhusen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1687-05-05 i Nikolai församling, Stockholm med övertullinspektoren Erik Schultz, adlad von Schultzenberg, men ej introducerad, död 1688-06-09 (Wn.), född 1646-03-07 i Nikolai församling, Stockholm, död 1710-11-30 i Stockholm, dotter av rådmannen i Stockholm Jöns Jönsson och Ursila Brita Nilsdotter. (Srr.)

Barn:

 • 1. Carl Banck, adlad Adlerstedt, född 1655-03-02 i Stockholm. Student i Uppsala 1672-02-09. Sekreterare vid beskickningen i London 1678. Sekreterare i likvidationskommissionen 1686-02-00. Adlad 1691-02-23 (introducerad 1693 under nr 1223). Assessors titel 1710-05-26. Assessor i kommerskollegium 1713-10-22. Tillika sekreterare i likvidationsdeputationen 1713. Kommerseråds titel 1719-06-20. Avstod assessorsbefattningen åt sin son och fick avsked 1734-11-14 med bibehållande för livstiden av sin lön. Död 1737-04-20 i Stockholm och begraven 1737-04-28 i Storkyrkan [Ak]. Gift 1:o 1688-08-21 med Catharina Bång, född 1670-09-30 i Åbo, död 1719-09-27 i Stockholm, dotter av biskopen i Viborg doktor Petrus Erici Bång och hans 1:a hustru, Catharina Jakobsdotter Leijel. Gift 2:o 1720-11-01 i Stockholm med Brita Behm i hennes 2:a gifte (gift 1:o med majoren och hovstallmästaren Georg Gerdes), död barnlös 1757, dotter av borgmästaren i Söderhamn Hans Behm och Catharina Hansson.

Barn:

 • 1. Anna Catharina, född 1689-11-10, död 1695-06-12 i Stockholm och begraven i Storkyrkan
 • 1. Magdalena, född 1691-03-11 död 1691-03-12 i Stockholm och begraven i Storkyrkan
 • 1. Petrus, döpt 1692-11-03 (född 1693-11-01) i Viborg, död 1701-08-08 i Stockholm.
 • 1. Carl, född 1695-04-28 i Stockholm, död i Stockholm 1700-09-22 och begraven i Storkyrkan
 • 1. Catharina Charlotta, född 1697-01-13, död 1707-08-13.
 • 1. Gustaf, född 1700-06-23 död 1700-10-12.
 • 1. Carl, född 1702-06-28. Registrator i lilla tullkontoret i Stockholm. Död 1726-11-08 och begraven i Storkyrkan
 • 1. Gustaf, född 1704-06-23, död 1706-05-00.
 • 1. Eleonora, född 1705-10-19, död 1728-12-23 i Stockholm. Hon var förlovad med registratorn Christer Adrian Stierncrantz, men dog före bröllopet.
 • 1. Gustaf, född 1709-02-03, död 1709-02-03 och begraven i Storkyrkan

TAB 2

Lars Jakob (son av Carl Banck, adlad Adlerstedt, Tab. 1), född 1699-08-14. Auskultant i kommerskollegium 1716-08-22. Vice notarie 1717. Fältkommissarie vid armén i Norge 1718. Kommenderad till fredskongressen på Åland 1719. Hovjunkare 1720-06-16. Kammarherre 1732-11-30. Assessor i kommerskollegium 1734-11-14. Deputerad för överseende av 1733 års förordning om mått och vikt 1737-03-15. Förordnad att biträda sundhetskommissionen 1738-10-24. Skild från all befattning med manufakturerna genom kungligt brev 1739-06-05. Extra ordinarie kammarråd 1743-09-14. Tillträdde tjänst och lön som kammarråd 1752. Landshövdings titel 1756-11-05. Död 1756-11-25 i Stockholm, den siste av ätten och begraven i Storkyrkan, då vapnet krossades av lagmannen friherre Carl Magnus Adlermarck. Han ägde Lisjö bruk i Sura socken, Västmanlands län, Ströms bruk i Harmångers socken, samt Gnarps masugn i Harmångers socken (båda i Gävleborgs län) mm [Ak]. Gift 1741-08-30 på Hellefors bruk i Lilla Mellösa socken, Södermanlands län med Anna Leijel, född 1714-09-12 död 1753-02-05 i Stockholm, dotter av landshövdingen Adam Leijel, naturaliserad Leijel, och Hedvig Lucia Lohe.

Barn:

 • Hedvig Catharina, född 1742-08-01, död ung.
 • Carl Adam, född 1744-06-06, död 1744.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: