Furumarck nr 889

Från Adelsvapen-Wiki

0889.jpg


Adliga ätten Furumarck nr 889 †

Adlad 1675-09-30 introducerad 1678. Utdöd 1835-12-10.

Ätten, som icke varit representerad i Sverige efter 1809, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-07 under nr 67 bland adelsmän.


TAB 1

Erik Bengtsson i Räfstad i Ångarns socken, Stockholms län. Gift med Maria Eriksdotter, över dessa sina föräldrar lät sonen 1643 lägga en sten i gången i Ångarns kyrka.

Barn:

 • Johan Eriksson Furubom, till Räfstad, Lundby och Veda, alla i Ångarns socken, Lövsätra i Täby socken och Torsätra i Västra Ryds socken, alla i Stockholm län. (Srr.). Född 1598. Var slottsbokhållare i Stockholm 1635. Rådman därstädes 1643. Riksdagsman 1655. Död 1668-03-00 i Stockholm och begraven 1668-04-20 i Jakobs kyrka, varest församlingen, vars kyrkoföreståndare han varit, skänkte honom fri lägerplats i högkoret 1645-04-18 och lät till hans minne uppsätta ett dyrbart epitafium av svart marmor. 'Han uppbyggde 1636 S:t Johannes träkapell, till stor del av egna medel, vadan det efter honom fick namnet S:t Johannes kyrka, samt hade överinseende över Jakobs kyrka s reparation'. Gift 1:o 1628 med Karin Ersdotter, begraven 1640-08-01 i Storkyrkan 1. Gift 2:o 1643 med Elisabet Andersen, begraven 1652-03-19 i Jakobs kyrka, faster till statssekreteraren Tomas Blixenstierna. Gift 3:o 1653-09-27 i Stockholm i Nikolai församling, Stockholm med Margareta Blix i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1669 med rådmannen i Stockholm Peter Olofsson Carling i hans 3:e gifte (gift 1:o 1656-10-30 medGertrud Clemensdotter. Gift 2:o 1663-06-12 med Anna Hansdotter, begraven 1668-12-18), död 1694-08-17 och begraven 1694-10-07 i Jakobs kyrka ], född 1626-09-14 på Torsätra, död 1706-05-18 i Stockholm och begraven i Norrsunda kyrka, Stockholms län, dotter av landsbokhållaren i Uppland Peder Pedersson Blix (broder till Mårten Blix, adlad Blixencron) och Margareta Wederstedt.

Barn:

 • 1. Erik Johansson Furubom, adlad Furumarck, född 1630, död 1682. Se Tab. 2.
 • 2. Samuel Johansson Furubom, adlad Furubom, född 1646, död 1688. Se adliga ätten Furubom.

TAB 2

Erik Johansson Furubom, adlad Furumarck (son av Johan Eriksson Furubom, Tab. 1), till Kaggeholm i Ekerö socken, Stockholms län. Född 1630-02-23 i Stockholm. Kanslist i kungliga kansliet 1654. Var stadskassör i Stockholm 1656. Tjänte under kriget i Preussen vid kommissariatet och var sedan förvaltare vid Vällinge bruk. Krigskommissaries titel 1660. Adlad 1675-09-30. (Introducerad 1678 under nr 889). Död 1682-10-01 och begraven i Ekerö kyrka, där ock hans vapen ses på norra väggen, nära sakristidörren. 'Han anklagades 1656 av sin hustru för nära förtrolighet med Johan Dittmars hustru och blev därför dömd till böter.' Gift 1649-09-28 med Margareta Ulfvenklou, dotter av kommissarien Henrik Wulf, adlad Ulfvenklou, och hans 1:a fru Eva Faler.

Barn:

 • Johan, död som ung.
 • Eva. Gift 1674 med generalguvernementskamreraren Per Homan, adlad Stierncrantz, i hans 3:e gifte, född 1630, död 1682.
 • Catharina, levde 1705 änka i Riga. Gift med generalauditören i Riga Johan von Elvers, död 1680.
 • Maria. Gift 1:o 1679 med hovjunkaren Carl Ekehielm, död 1686. Gift 2:o 1691-12-05 med ryttmästaren Vilhelm Patrik Barclay, i hans 2:a gifte,
 • Margareta Christina. Gift med kyrkoherden i Saltvik på Åland mag. Jonas Eek, 1698.
 • Carl Erik, född 1658. Kapten. Död 1704. Se Tab. 3
 • Anna Elisabet, född 1666-08-22 på Vällinge bruk i Salems socken, Stockholms län, död 1693-04-26 Mölntorp och begraven i Ekerö kyrka. Gift 1688-10-07 å Stavsund i Ekerö socken med bruksägaren Magnus Mentzer.
 • Hedvig Susanna, Gift med fänriken Erik Girs.
 • Vendela, död änka. Gift med stadsmajoren i Kalmar Henrik Silfverbagge i hans 2:a gifte (gift 1:o med Maria Christina Kinnemond, i hennes 2:a gifte, död före 1682-04-27 i Stockholm, då själaringning efter henne ägde rum i Jakobs kyrka), död 1704-09-21 i Kalmar.
 • Sigrid Regina, född 1676, död ogift 1742-03-09 på Anderstorp i Östra Eneby socken, Östergötlands län.

TAB 3

Carl Erik (son av Erik Johansson Furubom, adlad Furumarck, Tab. 2), född 1658. Volontär vid drottningens livregemente till fots 1682-08-13. Förare vid drottningens livregemente till fots 1683-04-01 sergeant 1683-12-02. Fältväbel 1685-03-01. Fänrik 1685-12-01,. Konfirmationsfullmakt 1686-01-17. Löjtnant 1698-08-06. Kaptenlöjtnant vid garnisonsregementet i Narva 1699-11-02. Kapten vid garnisonsregementet i Narva 1700-03-29. Stupade 1704. Gift 1700 med Charlotta Vellingk i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1709-09-14 Lakspojo i Finland med översten Henrik Johan von Knorring, född 1683, död 1752, vars söner blevo naturaliserade och introducerade under nr 1976), född 1682-08-12, död 1754-08-14 och begraven i Björneborgs stads kyrka, dotter av ryttmästaren vid Nylands kavalleriregemente Otto Johan Vellingk (kusin till friherrarna (grevarna) Vellingk) och Catharina von Cappel.

Barn:

 • En dotter, född 1701, död som ung.
 • Otto Carl, född 1703. Major. Död 1768. Se Tab. 4

TAB 4

Otto Carl (son av Carl Erik, Tab. 3), född 1703-01-09 i Narva. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1714. Mönsterskrivare vid Nylands infanteriregemente 1715. Fältväbel vid Åbo läns regemente 1719. Sergeant vid livgardet 1720-01-00. Löjtnants avsked 1722-05-04. Kornett vid karelska dragonregementet 1729-06-19. Löjtnant vid karelska dragonregementet 1732-05-04. Kapten 1742-01-03. RSO 1751-12-04. Premiärmajor 1761-12-22. Avsked 1762-05-00. Död 1768-03-04 i S:t Michels socken i Savolaks. Gift 1726 med Christina Affleck, född 1699-12-05, född 1761-02-24 i S:t Michel, dotter av arrendatorn i Pielisjärvi och Nurmes snr i Karelen, majoren Simon Affleck och Anna Herkepæus.

Barn:

 • Carl Henrik, född 1727. Överste. Död 1788. Se Tab. 5
 • Ebba Charlotta, född 1729-03-08, död 1802-12-28 på Carlvik i Leppävirta socken i Finland. Gift 1751-02-17 med majoren Carl Johan Fieandt, adlad von Fieandt, i hans 2:a gifte, född 1722, död 1776.
 • Anna Christina, född 1730, död 1805-05-16 i Borgå. Gift 1756-02-12 med majoren Fredrik Vilhelm Ladau, född 1727, död 1773.
 • Sigrid Regina, född 1734-01-15 Moisio ), död 1798-09-18 Byvik Gift 1758-12-02 på Moisio med sin systers svåger, majoren Magnus Fredrik Fieandt, adlad von Fieandt, född 1725, död 1808.
 • Två söner och två döttrar, död som små.

TAB 5

Carl Henrik (son av Otto Carl, Tab. 4), född 1727-04-10 i Kides socken i Karelen. Auskultant vid lantmäterikontoret 1742-10-00. Volontär vid fortifikationen 1746-02-07. Adjutant vid karelska dragonregementet 1750-04-25. Kornett vid karelska dragonregementet 1757-12-31. Löjtnant 1758-07-03. Kapten 1762-03-09. RSO 1770-04-28. Major vid Nylands dragonregemente 1771-06-19. Överstelöjtnant i armén 1775-06-22. Överstelöjtnant vid regementet. Överste i armén. Överste för karelska dragonregementet, Savolaks fotjägare och Kymmenegårds bataljon 1780-12-14. Avsked 1783-09-16. Död 1788-08-06 Sokkala Gift 1757-04-12 med Maria Christina Ehrnrooth, född 1736-01-04, död 1801-01-10 på Sokkala, dotter av majoren Gustaf Henrik Ehrnrooth B, och Christina Catharina Hästesko af Målagård.

Barn:

 • Christina Catharina, född 1758-07-08, död ogift 1846-08-02.
 • Ottiliana, född 1760-08-27, död 1797-12-24. Gift 1786-10-22 på Sokkala med kaptenen Nils Grotenfelt, född 1755, död 1798.
 • Gustava Henrietta, född 1763-05-06, död ogift 1814-03-03 på Sokkala.
 • Carl Erik, född 1765-07-12 i S:t Michels socken. Volontär vid Savolaks regemente 1768-01-03. Sergeant vid karelska dragonregementet 1774-09-01. Kornett vid karelska dragonregementet 1779-07-08. Löjtnant 1787-05-30. Stabskapten 1795-04-07. Död ogift 1800-11-14 på Sokkala. Han bevistade finska kriget 1788 och 1789 samt blev fången vid Kyrö 1789-06-11.
 • Maria Charlotta, född 1767-06-04, död 1818-12-27 på Sokkala. Gift 1787-09-30 i Rantasalmi socken med sin kusin, kaptenen, friherre Gustaf Henrik Rehbinder, född 1762, död 1813.
 • Ulrika, född 1769-04-26, död ogift 1824-04-05 på Sokkala.
 • Johan Henrik, född 1770-11-02 i S:t Michels socken. Volontär vid Savolaks infanteriregemente 1778-06-00. Korpral vid karelska dragonregementet 1779-11-20. Kadett vid Haapaniemi 1781–1787. Sergeant vid karelska dragonregementet 1782-06-10. Extra fänrik vid karelska dragonregementet 1783-09-16. Sekundlöjtnant 1789-04-16. Bevistade finska kriget 1788 och 1789 och blev fången vid Kyrö 1789-06-11. Återkom från fångenskapen 1790-10-26. Premiärlöjtnant 1794-09-29. Stabskapten 1796-12-05. RSO 1801-05-28. Premiärkapten 1804-01-03. Major 1807-12-08. Överstelöjtnant i armén 1808-07-29. Bevistade finska kriget 1808–09 och blev sårad vid Karstula 1808-08-21. Överstes avsked 1810-11-10. Bosatt i Finland och immatrikulerad på riddarhuset därstädes under nr 67 bland adelsmän. Död ogift 1835-12-10 på Sokkala och utgick ätten med honom.
 • Magnus Otto, född 1774-07-15 i S:t Michels socken. Fänrik vid Savolaks infanteriregemente 1784-10-18. Kadett vid Haapaniemi 1787–1794. Sekundlöjtnant vid Savolaks infanteriregemente 1798-08-06. Premiärlöjtnant 1808-07-29. Bevistade finska kriget 1808–09 och blev vid Idensalmi svårt sårad i huvudet. Kapten i armén 1809-02-09. GMtf. Major i armén 1810-05-01. Avsked 1810-06-19. Bosatt i Finland och immatrikulerad på riddarhuset därstädes under nr 67 bland adelsmän. Död barnlös 1823-05-29 på Sokkala. Gift 1819-03-25 Tyllilä
 • Anna Regina, född 1777-06-15, död ogift 1831-08-12 på Sokkala.
 • Gustaf Fredrik Adolf, född 1783-01-20, död 1783-06-18 på Sokkala.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.