:

Silfvergren nr 378

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Silfvergren nr 378 †

Adlad 1647-03-20, introd. s. å., utdöd 1653.


1Af. 2J. Kleberg, Krigskollegii historia, Biografiska anteckningar 1630–1865 (1930)

  • Peder Eriksson: rådman i Eksjö.

Barn:

  • Nils Pedersson, adlad Silfvergren, till Lövsta i Frösunda socken Stockholms län, vilket han 1646-04-14 erhöll i förläning för livstiden och s. å. 30/10 under Norrköpings besluts villkor1. Skrivare i kammarkansliet 1621. Slottssekreterare i Riga 1622. Fältsekreterare under riksmarsken Jakob De la Gardie 1628. Sekreterare i krigskollegium 16312. Tillika krigskassör2. Häradshövding i Färentuna härad av Stockholms län 1643-03-11. Adlad 1647-03-20 (introd. s. å. under nr 378). Död 1653 före 18/1 och begraven s. å. 30/1 i Storkyrkan i Stockholm och slöt själv sin ätt. 'Han gav som introduktionsskilling en skuldsedel på 50 rdr till riddarhusets byggnad.'. Gift med Ingel Påvelsdotter i hennes 2:a gifte2, begraven 1652-08-24 i Storkyrkan i Stockholm.

Barn:

  • Elisabet, död före 1671. Gift 1:o med kaptenlöjtnanten Christer Philp, död 1655. Gift 2:o 1658 med ryttmästaren och hovjägmästaren Hans Militz i hans 1:a gifte (gift 2:o med Maria Christina Kinnemond i hennes 1:a gifte, död 1682 i Stockholm, dotter av översten Patrik Kinnemond, natural. Kinnemond, och Margareta Becker), död 1680 före 13/1 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: