:

Lilliering nr 838

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lilliering nr 838 †

Adlad 1673-03-04, introducerad 1675. Utdöda före 1741.


  • Ruprecht Ihering. Av konung Carl IX införskriven från Sachsen såsom proberare och bergmästare, jämte 50 bergsmän. Fick 1593-07-07 fullmakt att hava inseende över gruvorna i Värmland. Levde 1602-05-04.

Barn:

  • Joakim Ihering. Fil. mag. Kyrkoherde i Bälinge och Tystberga församlingars pastorat av Strängnäs stift 1615 och i Nyköpings östra församling 1620. Den första evangeliska biskopen i Reval och över Estland 1638-02-25. Död 1657-07-18 i Stockholm. Han erhöll 1646-08-31 drottning Christinas öppna brev och försäkran för honom själv, hans barn och särdeles ende sonen, att bliva framdeles med gods och adelskap begåvade. Gift 1:o med Christina Michaelis. Gift 2:o med Helena Andersdotter, som överlevde honom.

Barn:

  • Christian Ihering, adlad Lilliering, till Lehhet i Nissi socken, Kils i Jegelechts socken, Kadasam i Eger socken och Piometz i Targels socken,, alla Estland. Född 1629-05-25 i Nyköping. Student i Åbo 1640 (Lå.), i Dorpat (At (P.).) 1643-12-08 och i Uppsala 1619-09-00 (Um.). Sekreterare och assessor i borgrätten i Reval 1662-04-09. Adlad 1673-03-04 (introducerad 1675 under nr 838). Generalguvernementssekreterare i Estland och assistensråd 1674-06-26. Död 1697-07-31 i Reval och begraven i domkyrkan i Reval, varest hans vapen uppsattes. (At I s. 143.). Gift med Anna Margareta von Rosenfelt, som överlevde honom, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1661-01-21 på Revals slott med sekreteraren och assessorn i Revals borgrätt Christoffer Krause), dotter av krigskommissarien David Reimers, adlad von Rosenfelt, nr 909.

Barn:

  • Eva Catharina, död 1715. Gift med överstelöjtnanten vid Tavastehus läns regemente Hans Henrik von Köhler, född 1669, död 1710-10-26 i Viborg , broder till generallöjtnanten Fredrik Köhler, friherre von Köhler.
  • Magnus Gabriel: konduktör vid fortifikationen i Reval. Död 1685 [Mf].
  • ? Bengt: volont r vid livgardet 1687. (At Sch.).)
  • David, född 1668. Konduktör vid fortifikationen 1685. Konfirmationsfullmakten 1692-02-27. Regementskvartermästare vid Tavastehus läns infanteriregemente 1694-11-22. Död (At (L.).) 1697-04-17.
  • Carl, född tvilling 1675 och döpt 1675-01-31 i Reval. Konstapel vid amiralitetet . Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns fördubblingskavalleriregemente 1701-01-08. Regementskvartermästare vid Åbo läns fördubblingsinfanteriregemente 1703. Var död 1741 och ärvdes av sina systersöner. (At (L.).)
  • Gustaf, född tvilling 1675 och döpt 1675-01-31 i Reval.
  • 5. At (RA). (Denna fotnot finns ej med i texten.)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: