:

Stöör nr 166

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Stöör nr 166 †

Natural. 1627, introd. s. å. Utdöd 1654-08-28.


1Af. 2C. A. Klingspor, Om Uplands adel i äldre tider (1880). 3Rådsprotokollet 1633 (OA). 4Svea hovrätts dombok 1642 (OA). 5SH liber caus, vol. 120, pag. 9 (OA). 6SH liber caus, vol. 83 (OA). 7SH liber caus, vol. 53 (OA).

  • Henrik Stöhr, natural. Stöör (skrev sig själv Stör), till Tisslinge i Östuna socken, Stockholms län, som han erhöll i donation 1610-07-21 med konfirmation under Norrköpings besluts villkor1 1613-05-05, och Noor i Knivsta socken, Stockholms län, som han fick genom sitt första gifte1. Född 1582-08-11 av tysk adlig ätt2. Var åtminstone från 1610 hertig Carl Filips kammarjunkare. Natural. svensk adelsman 1627 (introd. s. å. under nr 137, vilket nummer sedan ändrades till 166). K. hovmästare. Entledigad från nämnda befattning 1633-06-25 efter vid åtskilliga tillfällen över hans tjänstgöring förelupna klagomål3. Död 1654-08-23 och begraven i Knivsta kyrka, där hans vapen uppsattes.2 Han fick 1611 den 23 febr. i Örebro av konung Gustaf II Adolf i förläning Barkarö kyrkotionde i Västmanland. Fick med sin första fru två ödesgårdar Noor, som han redan 1614 hade bebyggt till säteri, men vilken egendom efter hennes död ärvdes av hennes ogifta systrar Gunilla och Ermegård Tott1. Lät 1637-03-#00 nedriva det år 1634 på bekostnad av provinsialskrivaren Abraham Olsson uppbyggda koret i Knivsta kyrka, för vilket våldsverk han efter långvarig process med församlingen genom Svea hovrätts dom 1642 den 24 sept. dömdes att böta 200 daler smt4. Testamenterade 1654 den i april all sin kvarlåtenskap till överstelöjtnanten Erik Planting-Gyllenbåga.5. Gift 1:o före 16141 med Carin Tott af Skedebo, död 1631-11-#00 eller dec. på Noor efter långvarig sjukdom6, dotter av Tönne Eriksson Tott (af Skedebo, nr 88) och hans 1:a fru Brita Horn (af Kanckas, nr 12). Gift 2:o 1635-06-24 med Anna Israelsdotter Böök i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1628 med sin kusin Johan Månsson Kruse af Elghammar, död 1630), död 1650 efter 26/10 och begraven 1651-02-#00.

Barn:

  • 1. En son, till namnet okänd, vilken 1627-09-26 synes hava varit vid någorlunda ålder, enär då ifrågasattes att han, som vistades i Stockholm, skulle sända bud efter sin på Noor varande fader7. Död minderårig 1628-12-#006.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: