:

Von Björnmarck nr 1929

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Björnmarck nr 1929 †

Adlad 1751-11-21, introducerad 1752. Utdöd 1924-03-03.

TAB 1

Björn. Komminister i Hålanda församling av Göteborgs stift. Död 1633. Gift med Carin Torstensdotter, dotter av borgaren i Gamla Lödöse Torsten Andersson.

Barn:

 • Anders Björn, född 1619. Registrator i drottning Christinas bibliotek 1647. Hovkassör 1653, vilken befattning han skötte till dess drottningen nedlade regeringen. Inspektor vid myntet i Stockholm 1656, varå han 19 år därefter anhöll om Kungliga Maj:ts konfirmation. Död 1696 Kungsholmen om vilken stadsdel han 1689 sammanskrev en berättelse. Gift 1657-02-08 på Gripsholm med Catharina Grasman, död 1692, dotter av befallningsmannen Olof Grasman.

Barn:

 • Olof Andersson Björn (från 1701 Björnmark), född 1658. Presidentsbokhållare i statskontoret, vilket han var redan 1695. Död 1720. Gift med Eva Liffländer i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1678 med slottsproviantmästaren Didrik Ståhl), död 1703, dotter av regementsbarberaren vid Södermanlands regemente Adam Liffländer och Anna Grubb.

Barn:

 • Abraham Björnmarck, adlad von Björnmarck, född 1698-12-23 (1702-09-23) i Stockholm. Volontär vid livgardet 1717-10-31. Förare vid livgardet 1718-05-29. Fänrik vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1718-10-25. Övergick till garnisonsregementet i Halland. Ånyo fänrik vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1730-01-22. Löjtnant vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1732-12-16. Regementskvartermästare 1739. Kaptenlöjtnant 1740-05-23. Kapten vid garnisonsregementet i Halland 1741-10-14. Konfirmationsfullmakt 1742-02-19. RSO 1750-04-17. Adlad 1751-11-21 (introducerad 1752-06-08, under nr 1929). Major 1752-06-11. Överstelöjtnant vid garnisonsregementet i Malmö 1756-10-14. Överstelöjtnant vid garnisonsregementet i Stralsund 1760. Överste för kronprinsens regemente 1766-12-11. Generalmajor 1772-06-16. Kommendant i Malmö 1772-09-22 Avsked med pension 1772-09-23. Död 1776-09-22 i Malmö. Han bevistade fälttågen 1718 i Norge, 1741–1742 i Finland samt 1758–1759 i Pommern. Vid belägringen av Fredrikshald fick han, samma dag konung Carl föll, av en styckekula en så svår kontusion, att han, utan känsla och liksom död, blev upptagen och bortsläpad [Lk]. Gift 1737-09-23 med Charlotta Margareta Ulf, född 1714-05-30, död 1767-09-28 i Malmö, dotter av överinspektoren vid stora sjötullen i Halmstad Jakob Jakobsson Ulf och Elisabet Eufrosyne Gädda, syster till residenten Niklas Peter Gedda, adlad och friherre von Gedda.

Barn:

 • Jakob Olof, född 1738-06-28 i Kalmar, död i Kalmar 1739-09-08.
 • Dorotea Elisabet, född 1739-11-23 i Kalmar, död 1808-08-14 i Göteborg. Gift 1763-06-24 Padasjoki
 • Niklas Peter, född 1741. Generalmajor. Död 1813. Se Tab. 2
 • Hedvig Charlotta, född 1743-10-11 i Halmstad, död ogift 1789-08-23 i Malmö.
 • Eva Magdalena, född 1744-10-26 i Kalmar, död 1790-07-11 på Sätra vid Stockholm. Gift 1770-01-07 med majoren Jonas Samuel Klingstedt, född 1732, död 1805.
 • Jakob Johan, född 1746-05-06 i Kristianstad, död i Kristianstad 1746-09-25.
 • Gustaf Adolf, född 1750-05-03 i Landskrona, död 1750-12-20 i Uddevalla.

TAB 2

Niklas Peter (son av Abraham Björnmarck, adlad von Björnmarck, Tab. 1), född 1741-08-17 i Fredrikshamn. Antagen till krigstjänst 1744. Sergeant vid kronprinsens regemente (KrAB.) 1755-01-02. Sekundfänrik vid kronprinsens regemente 1758-05-30. Fänriks lön 1761-09-17. Löjtnant 1768-12-10. Stabskapten vid konungens regemente 1773-03-03. Kapten med kompani vid konungens regemente 1776-05-01. RSO 1779-01-24. Premiärmajor 1783-05-28. Överstelöjtnant 1785-03-02. Överste i armén 1792. Kommendant i Kristianstad 1792-11-22. Överste och chef för konungens eget värvade regemente 1795-04-07. Avsked 1798-03-25 med bibehållande av kommendantskapet över Kristianstads fästning. Generalmajor 1812-02-04. Död 1813-10-29 i Kristianstad. Han var en tapper krigare och bevistade bland annat sjöslaget vid Hogland 1788-06-17. Gift 1782-03-14 Näsbyholm med friherrinnan Maria Sofia Juliana von Blixen, född 1748-09-30 på Näsbyholm, död 1785-09-18 i Kristianstad, dotter av generallöjtnanten Conrad Christoffer von Blixen, naturaliserad och friherre von Blixen, nr 258, och Margareta Catharina von Finecke.

Barn:

 • Margareta Charlotta Amalia, född 1783-11-14 i Kristianstad. Stiftsjungfru. Död 1800-05-03 i Kristianstad.
 • Abraham Christoffer, född 1784. Ryttmästare. Död 1859. Se Tab. 3.

TAB 3

Abraham Christoffer (son av Niklas Peter, Tab. 2), född 1785-07-09 i Kristianstad. Fänrik vid konungens eget värvade regemente (KrAB.) 1788-01-08. Kornett vid skånska husarregementet 1806-12-20. Löjtnant vid skånska husarregementet 1812-02-10. Ryttmästare 1817-06-02. Avsked 1818-06-02. Postmästare i Laholm 1832-10-27. C XIV Joh:s medalj. Död 1859-07-22 i Laholm. Han bevistade 1813–14 års fälttåg i Tyskland och Norge och blev vid Dessau blesserad samt fick hästen sig undanskjuten. Gift 1820-03-16 på Näsbyholm med Helena Sofia Steenhoff, född 1783-06-26 i Karlshamn (As.), död 1863-01-22 i Halmstad, dotter av handlanden i Karlshamn Axel Zacharias Steenhoff och Hedvig Beata Möldener.

Barn:

 • Carl Ludvig, född 1820-12-31 i Ängelholm. Konstapelskadett vid Vendes artilleriregemente 1837-09-04. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1839-06-15. Sergeant vid 1. danska jägarkåren 1848–1850. Kapten i nordamerikanska armén. Bosatte sig i Norra Amerika. Död 1901-01-20 i Taylor Fall, Minnesota. Gift med Pernilla Jacobson, död 1902-07-29.
 • Niklas Abraham Conrad, född 1822. Postkommissarie. Död 1879. Se Tab. 4.
 • Axel Jakob, född 1823-10-13. Drätselkamrerare i Halmstad 1857. Stadskassör i Halmstad. Död i Halmstad 1867-07-02.

TAB 4

Niklas Abraham Conrad (son av Abraham Christoffer, Tab. 3), född 1822-04-17 Björnekulla socken, Kristianstads län. Student i Lund 1842 (Sgn.). Postexpeditör i Hälsingborg 1848-12-05. Kontrollör i Hälsingborg 1850-01-08. Dansk vice konsul i Hälsingborg. Postkommissarie i Hälsingborg 1855-01-22. RVO 1860-05-05. RDDO. Avsked 1874-03-10. Död 1879-10-13 i Hälsingborg. Gift 1:o 1853-04-20 i Hälsingborg med Teodora Elisabet Rönnow, född 1826-05-28 i Hälsingborg, död i Hälsingborg 1855-06-17 dotter av guldsmeden Lars Anders Rönnow och Petronella Aspelin. Gift 2:o 1859-07-20 med Olivia Matilda Nordlander i hennes 2:a gifte (gift 1:o med arkitekten Abraham Pettersson), född 1832-09-14 död 1878-11-30 i Stockholm.

Barn:

 • 1. Conrad Rudolf Teodor, född 1854. Kontorist. Död 1914. Se Tab. 5.
 • 1. Alexander Nils Andreas, född 1855-06-07 i Hälsingborg. Sjökaptensexamen 1877. Befälhavare å segel- och ångfartyg på avlägsnare farvatten 1880–1900. Besiktningsman för fartyg i Stockholm 1901. Skeppshandlare under firma E. Th. Alexandersson & C:o 1901. RVO 1910-06-06. Död 1924-03-03 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan, Katarina förs.,. Gift 1895-12-12 i Stockholm med Bertha Fanny Vilhelmina Elisabet Munthe, född 1871-08-10 i Stockholm, dotter av sjökaptenen Nils Johan Ferdinand Munthe och Helena Vilhelmina Munthe.

TAB 5

Conrad Rudolf Teodor (son av Niklas Abraham Conrad, Tab. 4), född 1854-01-19 i Hälsingborg. Kontorist i Stockholm. Grosshandlare i Oskarshamn under firma August Asplund 1880–1884. Innehade agenturaffär i Stockholm 1895–1901. Död 1914-10-20 i Salisbury i Sydafrika. Gift 1881-05-28 i Smedjebacken i Norrbärke socken, Kopparbergs län med Anna Karolina Hildegard Hjortzberg, född i Smedjebacken i Norrbärke socken, Kopparbergs län 1855-12-16, dotter av disponenten Johan Hilder Hjortzberg och Julia Brita Catharina Öhrn. Död 1935-03-28 i Stockholm, Maria förs.,.

Barn:

 • Marie-Louise Catharina Elisabet, född 1883-05-24 i Oskarshamn. Gift 1917-09-16 i Maria förs., Stockholm med avdelningschefen hos Svenska tobaksmonopolet Carl Oskar Ek, från vilken hon 1921-10-05 blev skild, född 1884-11-23 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: