:

Af Brinkman nr 2251

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten af BRINKMAN nr 2251 †

Adlad 1817-07-04 enl. 37 § R.F., introd. s. å. Utdöd 1822-06-05.

Ätten har samma ursprung som adliga och friherrliga ätterna von Brinkman.

Gustaf Anton von Brinckman, adlad af Brinkman (son av Edvard Henrik von Brinckman, se adl. och frih. ätterna von Brinkman, Tab. 2), född 1760-10-04 Sätra. Auskultant i Göta hovrätt 1778-10-19. Extra notarie därst. 1779-03-08. Vice häradshövding 1781-03-30. Landssekreterare på Gotland 1782. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1784-12-21. Föddf. Häradshövding i Handbörds m.fl. Häraders domsaga av Kalmar län 1786 e. fiskal i Göta hovrätt 1788-06-06. Civilnotarie därst. 1789-05-25. Vice fiskal s. å. 19/6. Adjungerad ledamot därst. s. å. 10/8. Häradshövding i Södra Möre härad 1793-01-29. Lagmans fullmakt 1802-04-13. RNO 1809-07-03. T. f. justitiekansler 1811-06-27 vid undersökningen om bondeoroligheterna i Skåne. Bondeståndets sekreterare vid riksdagen i Örebro 1812 ledamot av allmänna ärendenas beredning s. å. Landshövding i Blekinge län 1813-07-13. Adlad 1817-07-04 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. 15/11 under nr 2251). KNO 1818-03-11. Död barnlös 1822-06-05 i Köpenhamn och slöt således själv sin adl. ätt. Gift 1790-10-08 med Sofia Charlotta Kåhre, född 1770-12-06, död 1849-11-20 i Karlskrona, dotter av handlanden i Göteborg Lars Kåhre och Johanna Charlotta Almroth.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: