Sternleuw nr 1672

Från Adelsvapen-Wiki

1672.jpg


Adliga ätten Sternleuw nr 1672 †

Adlad 1719-10-10, introd. 1720. Utdöd 1808-06-24.


1SB. 2Öä X, s. 316 not. 3Um.4At (KrA).

TAB 1

Georg Hoffman. Bördig från Pfalz samt son till en med. doktor och professor i Heilbronn. Inkom till Sverige och blev barberare (fältskär) i Stockholm 1678-05-31. Barberare vid ett garnisonsregemente omkr. 1680. Regementsfältskär vid livgardet. Död 1702-11-29 under fälttåget i Polen. [1]. Gift 1:o 1678-06-23 med1 Dorotea Heltman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1668 med artillerifältskären Johan von Gier, född 1675 i Stockholm)1. Gift 2:o 1682-06-07 med Maria Lindenmeijer, född 1666 i Stockholm2, död änka, dotter av borgaren och skinnaren (körsnären) i nämnda stad Georg Lindenmeijer och Lucia Wulf samt syster till notarien Georg Lindenmeijer, vilkens barn blevo adlade Ehrenadler.5 Hon var en berömd jordegumma.'

Barn:

  • Johan Georg Hoffman, adlad Sternleuw, född 1690 i Stockholm. Student i Uppsala! 1705-02-20. Auskultant i riksarkivet och i Svea hovrätt 1708. Auditör vid garnisonsregementet i Wismar 1710. Fången vid Stade 1712-09-07. Hemkom 1713. Sekundlöjtnant vid Södermanlands regemente 1714-06-22. Konfirm.fullm. 1716-03-18. Regementskvartermästare 1717-10-25. Sekundkapten 1718-06-26. Adlad 1719-10-10 (introd. 1720 under nr 1672). Avsked 1731-12-04. Begav sig 1735-04-20 från Stockholm till Ryssland. Kapten vid Rostowska dragonregementet därst. Sedan kapten vid Rjäsanska infanteriregementet. Död 1738 i Oczakov i Ryssland.5 Han bevistade 1716 års fälttåg i Norge och fick vid Fredrikshall två svåra blessyrer samt blev fången. Ransonerade sig efter några veckor. Bevistade 1719 träffningen vid Stäket. Gick 1729 den 9 okt. utan avsked från regementet, emedan han ville undgå straff, för det han ej dar efter order inställt sig.'. Gift före 1725-12-17 med Eva Ulrika Grissbach, döpt 1708-02-16 Ora, dotter av kaptenen Georg Zakarias Grissbach, och hans 2:a fru Johanna Christina Wijnbladh.

Barn:

  • Johan Georg, född 1728-08-31. Var 1744 sergeant vid artilleriet. Underlöjtnant därst. Löjtnant i holländsk tjänst. Kapten. Död ogift 1770-10-01 i Stockholm.
  • Carl Ulrik, född 1730. Kofferdikapten. Död 1782. Se Tab. 2
  • Christian Fredrik, född tvilling 1730-05-03. Student i Uppsala3 1741-01-27. Först kofferdikapten, sedan sekreterare hos holländska envoyéer. Död ogift 1808-09-24 och slöt ätten på svärdssidan.
  • Ulrik, född 1732, död barn före fadern.
  • Christer Adrian, döpt 1733-09-27 i Stockholm, levde 1743. Död ung.

TAB 2

Carl Ulrik (son av Johan Georg Hoffman, adlad Sternleuw, Tab. 1), född tvilling 1730-05-03. Student i Uppsala3 1741-01-27. Andre styrman i svenska ostindiska kompaniets tjänst. Kofferdikapten. Lanthushållare inom Östergötland. Död 1782-03-28 på Ramsdal i S:t Annas kapell Östergötlands län. Gift 1770-11-20 på Bråborgs kungsgård i Dagsbergs socken, Östergötlands län med Charlotta Elisabet Axborg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1783 med löjtnanten Olof Johan von Feilitzen i hans 2:a gifte, född 1734, död 1813.

Barn:

  • Eva Charlotta, född 1771-10-12 på Ramsdal, död 1817-01-09 i Norrköping. Gift 1796-07-21 på Åbäcksnäs i Gryts socken, Östergötlands län med sin styvfaders son majoren Johan von Feilitzen, adlad von Feilitzen, född 1769, död 1837.
  • Maria Lovisa, född 1774-07-27 på Ramsdal, död ogift 1830-05-24 och den sista av namnet.
  • Johanna Carolina, född 1778-08-24, död s. å. 27/10 på Ramsdal.
  • Johanna Carolina, född 1780-12-13 på Ramsdal. Stiftsjungfru. Död 1824-02-15 i S:t Petersburg.4. Gift 1796-02-17 på Åbäcksnäs (og.) med översten Gustaf Fredrik Klingstedt, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1771, död 1851.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.