:

Starensköld nr 1099

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Starensköld nr 1099 †

  • Adlad 1686-09-09, introd. 1689. Utdöd efter 1791. Ätten immatrikulerades med namnet Starenschild på riddarhuset i Riga 1745 under nr 105.

1Hm. 2Um. 3Lå. 4Riga. 5Åbo kyrkoarkiv.

TAB 1

Haraldus Erici Aroslander. Kyrkoherde i Tillinge och Svinngarns församlingars pastorat av Uppsala ärkestift 1612. Kontraktsprost 1620. Riksdagsman 1642. Död 1658-10-00 och begraven i Tillinge kyrka. Gift med Brita Mårtensdotter. [1]

Barn:

  • Elias Haraldsson Stare, adlad Starensköld, född 1624-10-31 i Tillinge prästgård Uppsala län. Student i Uppsala2 1642-08-27. Kanslist i k. kansliet 1647. Landssekreterare i Viborgs län 1650-12-06. Sekreterare vid generalguvernements- och militiestatens kansli i Finland 1657-04-04. Häradshövding i Lappvesi, Stranda och Äyräpää härader s. å. 30/11. Assessor i Åbo hovrätt 1679-04-18. Adlad 1686-09-09 (introd. 1689 under nr 1099). Död 1692-05-30 i Åbo och begraven s. å. 30/11 i domkyrkan därst., varest hans vapen uppsattes. Gift med Anna Mums i hennes 2:a gifte (gift 1:o med rådmannen i Viborg Detlof Hunnius), begraven 1690-11-16 i Åbo domkyrka, dotter av handlanden och rådmannen i Viborg Mårten Mums d. ä. och Anna Hieronymidotter.

Barn:

  • Gustaf. Student i Åbo 1668. [3]
  • Christoffer. Student i Åbo 16803. Kapten vid ett värvat regemente i Estland. Död ogift.
  • Beata, född 1675, död 1716. Gift 1693-08-17 med vice presidenten Anders Munster, adlad Munsterhjelm, i hans 1:a gifte, född 1667, död 1748.
  • Margareta, död 1756-10-30 15/2 S:t Karins socken och begraven i Åbo domkyrka5. Gift 1:o 1692 med handelsmannen i Åbo Henrik Wittfoth i hans 2:a gifte (gift 1:o 1680-11-21 med Elin Festing, född 1663, död 1688, dotter av handlanden Bartold Festing och Elin Joakimsdotter Schultz), död 1693-07-00 och begraven s. å. 22/10. Gift 2:o 1707 med domprosten i Åbo Jakob Ritz i hans 2:a gifte, död 1739.

TAB 3

Johan Elias (son av Elias Haraldsson Stare, adlad Starensköld, Tab. 1). Student i Åbo 16803. Volontär vid Viborgs infanteriregemente 1688-02-16. Sergeant därst. s. å. 16/11. Fältväbel 1690-02-24. Avsked 1696-06-20. Volontär vid livgardet s. å. 16/8. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1697-12-03. Löjtnant därst. 1703-08-31. Avsked 1705-05-15. Kapten vid Meijerfeldts dragonregemente s. å. 19/9. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Tobolsk, varifrån han hemkom först 1723-05-00. Överstelöjtnants avsked s. å. 13/6. Bosatte sig 1725 på sin med hustrun ärvda egendom Zirsten i Erla socken, Livland. Levde ännu 1745.4. Gift med Gertrud Dorotea von Trautwetter, dotter av lantrådet Herman Georg Trautwetter, adlad von Trautwetter, och Anna Elisabet von Franck.

Barn:

  • Georg Johan, född 1704. Överste. Död omkr. 1755. Se Tab. 3.
  • Anna Elisabet, född 1707-12-07 i Riga.[4]

TAB 3

Georg Johan (son av Johan Elias, Tab. 2), arvherre till Zirsten och Teutschenbergen i Erla socken, Livland, vilken sistnämnda egendom han köpte 1741. Född 1704-10-04 i Riga. Överste i rysk tjänst. Immatrikulerad på riddarhuset i Riga 1745. Brigadiär. Död omkr. 1755.

Barn:

  • Adam, arvherre till Zirsten och Teutschenbergen, vilka han sålde 1764. Anställd i justitiekollegium 15/2 S:t Petersburg. Levde ännu 1791 därst.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: