Reenfelt nr 487

Från Adelsvapen-Wiki

0487.jpg


Adliga ätten Reenfelt nr 487 †

Adlad 1650-07-06, introd. s. å. Utdöd 1683-04-13.


1Wn. 2Um.

  • Hans Clausinck, född i staden Lage i Westfalen. Bildhuggare vid flottan. Borgare i Stockholm. Gift med Maria Anna Schubert, född i Brünn i Mähren.

Barn:

  • Bengt Hansson, adlad Reenfelt, till Hovgården i Munktorps socken samt Molneby och Lockmora i Kung Karls socken (alla i Vm.). Född 1612-03-02 i Västerås. Skrivare i räknekammaren 1632. Kammarskrivare i första avräkningskontoret före 1637-08-08. Kamrerare i andra provinskontoret, t. f. 1642-02-05 och ordinarie 1643-06-17/6. Adlad 1650-07-06 (introd. s. å. under nr 487). Assessor i kammarrevisionen 1653-06-04. Krigskommissarie i Liv-, Est- och Ingermanland 1658-07-12. Tillika extra ordinarie kommissarie i kammarrevisionen 1665. Ifrågasatt till president där 1666, men blev förbigången. Deltog i en kommission till Bremen och Verden 1668 (instr.6/7). Generalkrigskommissarie 1675-10-13. Ledamot av livländska kommissionen 1681-01-20. Död 1683-04-13 och begraven 1684-03-23 i Riddarholmskyrkan 1 samt därefter nedsatt i eget 1672 uppbyggt gravkor i Munktorps kyrka, där hans vapen uppsattes. Han slöt själv sin ätt. Han fick 1657 förläning på Hovgården, som han sedermera 1667 tillbytte sig av kronan. Gift 1:o 1639-11-17 Grönö med Anna Nilsdotter, född 1622-02-08 i Stockholm, död där 1642-10-06, dotter av generallandskamreraren Nils Olofsson och Carin Pedersdotter. Gift 2:o 1643-09-21 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med Margareta Pedersdotter, född 1626-03-24 i Stockholm, död där 1681 och begraven s. å. 21/1 i Riddarholmskyrkan 1 samt sedan nedsatt i familjegraven i Munktorps kyrka, dotter av kamreraren Peder Larsson och Malin Jönsdotter.

Barn:

  • 1. Carin, född 1641-05-24 i Stockholm, död där 1642-08-01.
  • 2. Magdalena, född 1644-06-26 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm1, död 1671-01-10 Biby under ett besök därst. och begraven i Riddarholmskyrkan. Gift 1662-10-12 på Hovgården med stallmästaren Arent Reutercrantz, född 1632, död 1669.
  • 2. Bengt, född 1646-05-02, död s. d. och begraven i morföräldrarnas grav i Storkyrkan i Stockholm.
  • 2. Johan, född 1647-06-11, död s. d. och begraven i morföräldrarnas grav.
  • 2. Maria, född 1648-08-23 i Stockholm, död där s. å. 30/11.
  • 2. Anna, född 1650-01-04 i Stockholm, död där 1651-10-20.
  • 2. Bengt, till Hovgården och Mölneby. Född 1654-03-14 på Hovgården. Student i Uppsala2 1665-05-27. Hovjunkare. Död ogift 1679-05-24 och begraven i familjegraven i Munktorps kyrka, där hans vapen uppsattes.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.