:

Örnfelt nr 892

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Örnfelt nr 892 †

Adlad 1675-10-13, introd. 1678. Ättens sist levande medlem upphöjd i friherrlig värdighet.


1 Pt, Årg. 16 (1914). 2 At (Sch).

 • Johan Schulte(e). Handelsman i Hamburg. Gift 1632-07-00 med Margareta Dedeken, dotter av pastorn vid S:t Catharina kyrka i Hamburg Georg Dedekenius.

Barn:

 • Henrik Schultz(e), adlad Örnfelt, född 1633-04-21 i Hamburg. Reste till Livland 1652 och vistades där några år samt företog resor till Tyskland och Holland1. Begav sig vid ryska krigets utbrott 1656 från Narva till Lübeck men återflyttade efter fredsslutet till Narva 16611. Kamrerare hos C. Gift Wrangel 1666-04-27. Krigskommissarie 1675-06-03. Adlad s. å. 13/10 (introd. 1678 under nr 892). Överkrigskommissarie vid armén i Skåne 1676-01-00. Död 1684-02-04 i Stockholm och begraven i Toresunds kyrka Södermanlands län, där hans huvudbanér uppsattes.2. Gift 1:o 1663-12-01 i Narva med Margareta Jonasdotter, adlad Appelberg, född 1645-04-07 i Stockholm, död där 1679-08-17 och begraven 1680-05-16 i Storkyrkan, dotter av räntmästaren Jonas Persson Appelberg och Brita Appelbom. Gift 2:o 1680-12-23 Eke med Magdalena Catharina Transehe von Roseneck i hennes 4:e gifte (gift 1:o 1654-08-15 i Stockholm med sin svägerskas morbroder, majoren Lars Laurelius, adlad Lagersköld, född 1623, död 1657. Gift 2:o med majoren och kommendanten i Kristianstad Anders Sigfridsson Våghals, adlad Granatlo 1661-11-06, men ej introd., född 1610, död 1673. Gift 3:o med överstelöjtnanten Casper Goës, natural. Goës, född 1632, död 1677), död före 1709, dotter av vice presidenten Joakim Transehe, adlad Transehe von Roseneck, och hans 2:a fru Magdalena Roseneck.

Barn:

 • 1. Margareta Catharina, född 1664-08-12 i Narva, död där 1666-04-22 och där begraven
 • 1. Brita, född 1665-10-07 i Narva, död 1690. Gift 1686-08-04 med överstelöjtnanten Joakim Skyttehielm, i hans 1:a gifte, född 1653, död 1696.
 • 1. Juliana, född 1668-08-28 i Stockholm Riddarholmens förs. i Stockholm, liksom de följande syskonen, död ogift 1704 på Lassåna bruk i Bodarne socken Örebro län.
 • 1. Carl, född 1669-11-09. Underofficer vid Västerbottens regemente. Fänrik därst. 1687-04-29. Död ogift 1690.
 • 1. Anna Margareta, född 1671-06-24, död 1701-10-04 i Stockholm. Gift där 1697-06-09 med stadskamreraren, sedan rådmannen i Stockholm Johan Volckhammer i hans 1:a gifte (gift 2:o 1702-09-03 i Stockholm, Ridd., med Anna Elisabet von Öller, född 1683-08-01, levde ännu 1735-09-00, dotter av sekreteraren Johan Öller, adlad von Öller, och hans 1:a fru Maria Elisabet Warenberger), död 1722-10-00 i Stockholm.
 • 1. Johan, född 1672-10-23, död 1673-08-16 och begraven s. å. 20/8 i Solna kyrka
 • 1. Jonas Fredrik, friherre Örnfelt, född 1674. Landshövding. Död 1733. Se friherrliga ätten Örnfelt, Tab. 1.
 • 1. Christina Charlotta, född 1675-06-29, död 1747-04-24 i Stockholm. Gift med majoren Gustaf Gyllenspång, född 1652, död 1705.
 • 1. Henrik Jurgen, född 1676-10-29. Sjöofficer i engelsk tjänst, i vilken han dog, efterlämnande endast tvenne döttrar, ej ens till namnen kända.
 • 1. En dödfödd dotter 1679-08-11.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: