:

Drangel

Från Adelsvapen-Wiki

Under utredning.

TAB 1

Bo Andersson Drangel, född 1627 (åu); mönsterskrivare vid Östgöta kavallerireg:te 1651-02-25; regementsskrivare där 1655; avsked 1657-01-15; mönsterskrivare vid Östgöta infanterireg:te 1667-12-20; regementsskrivare där; var bosatt på Täcktö Bosgård i Klockrike sn; † 1706 på Bäckeby, Gårdveda sn, begr 19/12. Gift med Maria Persdotter Klös, född 1628 (åu), † 1715-12-28 i Gårdveda sn (87 år gammal, källa: Genline ID 43.11.13400), dotter till fogden på Ekenäs i Örtomta sn Per Klös och Elin Pålsdotter.

Barn:

 • Catharina Drangel, född 1653 (åu), † 1750-12-28 på Rumpekulla, Ålems sn (frossa, 97 år gammal). Gift 1692 i Gårdveda sn Petter Larsson Locke, född 1671 i Gårdveda sn. Paret fick barn.
 • Petter Drangel, född 1654; mönsterskrivare; † 1717. se Tab 2.
 • Johan Drangel, född 1658; kronobefallningsman; häradsfogde; † 1729. se Tab 3.
 • Anders Drangel, sergeant; † 1700. se Tab .
 • Maria Drangel, född 1666 (åu) i Bölnorp, Klockrike sn, † 1702-05-20 i Mörlunda sn (hustru, 36 år gammal). Gift 1699-03-22 i Mörlunda sn med gästgivaren Christer Gudmundsson Katt, född 1668 (åu), † 1705-01-06 i Mörlunda sn (37 år gammal).
 • Helena Drangel, född 1670 (åu) i Bölnorp, Klockrike sn, † 1751-08 i Gårdveda sn (änkepastorskan, källa: Genline ID 43.11.13900). Gift med kyrkoherden i Målilla pastorat Nicolas Jonæ Cantell, född 1671 (åu), † 1737-08-25 i Målilla sn (66 år, 6 månader gammal). Paret fick barn.
 • Christina Drangel, född 1671 (åu) i Bölnorp, Klockrike sn, † 1755-12-27 i Mörlunda sn (pastorska, ålderdom, 84 år, 6 månader gammal). Gift med kyrkoherden i Mörlunda pastorat Jonas Petri Semenius, född 1639 (åu), † 1703-01-12 i Mörlunda sn (64 år gammal). Paret fick barn.

TAB 2

Petter Drangel, (son till Bo Andersson Drangel, Tab 1), född 1654-07-02 i Ladugården, Örtomta sn; mönsterskrivare vid Östgöta fotfolk; fogde åt Anna Greta von Scheiding; † 1717-01-20 i Mellingstorp, Röks sn. Gift 1680 i Kristbergs sn med jungfrun Elisabet Eskilsdotter, dotter till inspektorn på Odensviholm Eskil Persson och Margareta Andersdotter Loftandra.

Barn:

 • Margareta Drangel, född 1682 (åu), † 1752-05-24 på Lilla Hanåsa, Högsby sn (bröstsjuka, 70 år gammal). Gift 1708-12-28 i Högsby sn med Hemming Eriksson, född 1675 (åu), † 1737-04-25 på Lilla Hanåsa, Högsby sn (62 år gammal). Paret fick barn.
 • Maria Persdotter Drangel, född 1688 i Klockrike sn, dpt 4/4. Gift 1709-11-19 i Klockrike sn med ryttaren och torparen Jöns Jonsson Gålin, född 1684 i Gårdsätter, Nykils sn, † 1742i Skeda sn, begr 16/5 ("eftter en lång tids med tolamod utståden sjukdom, gl. Ryttaren och sjdst Torparen Jöns Jonsson Gållin.").

TAB 3

Johan Drangel, (son till Bo Andersson Drangel, Tab 1), född 1658; kronobefallningsman; häradsfogde i Aspelands härads fögderi; avsked 1716-06-20; † 1729-12-01 (71 år gammal). Gift 1:o med Anna Eriksdotter Bruun, dotter till kronobefallningsmannen Erik Bruun och hans 1:a hustru Margareta Ingesdotter. 2:o med Anna Brita Schildt, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med majoren Lars Fix, adlad Fixenhielm, född 1675, † barnlös 1741), född 1676-09-01, † 1740 på Lilla Bäckaby, Gårdveda sn, begr 6/2 (64 år gammal, källa: Genline ID 43.11.13700), dotter till ryttmästaren Adam Schildt och Brita Catharina Oxe.

Barn 1:o (ordningsföljden osäker):

 • Anders Drangel, student i Uppsala 1700-12-13; prästvigd i Linköping 1709; kom till Kalmar reg:te s å 29/12 och erhöll Defensionskommissionens fullmakt 1710-04-27 att vara regementspastor där; † s å 28/5 i Skåne (Bror Olsson - Kalmar Stifts Herdaminne del 1 s.308).
 • Maria Drangel, född 1683 (åu), † 1713-10-29 i Ålems sn (30 år gammal). Gift med kronobefallningsmannen i Södra Möre härads fögderi Peter Marin, † 1739-12-04 i Köpings sn. Paret fick flera barn.
 • Hans Henrik Drangel, född ca 1694; volontär vid Kalmar reg:te 1711; furir där 1712; fältväbel 1715; adjutant 1717-08-01; sekundlöjtnant 1718-06-28; premiärlöjtnant 1719-05-11; blev 1723 expektant som löjtnant med sergeants indelning vid majorens kompani; deltog i Karl XII:s krig och blev tillfångatagen i slaget vid Poltava år 1709; deltog i "sjöaktion" under Pommerska vallen" och belägringen av Fredrikshald 1718; förekommer som dopvittne i Höreda sn 1723 och är då skriven på Åsarp (källa: Genline ID 1097.17.39000); † barnlös 1726 på Kulltorp, Tuna sn, begr 8/3. Gift med sin styvmors syster Catharina Beata Schildt, född 1689-03-02, † 1761-06-06 på Skälsebo, Tuna sn, dotter till ryttmästaren Adam Schildt och Brita Catharina Oxe.
 • Erik Drangel, kvartermästare; † 1709 i Polen.
 • Margareta Drangel, född 1687 (åu), † 1750. Gift med kronobefallningsmannen i Tunalän, Sevede och Aspelands häraders fögderier Jakob Key, född 1686 (åu), † 1735-12-23 på Stensryd, Målilla sn, begr 1735-01-03 (51 år gammal). Paret fick flera barn.
 • Peter Drangel, född 1690 (åu); kapten; † 1760. se Tab 4.
 • Anna Christina Drangel, född 1695, † 1767-01-02 på Stommen, Ålems sn (hofcamereraren Mörcks fru af lång och svår siukdom, 72 år gammal, källa: Genline ID 204.37.2000), begr 9/1. Gift 1736-12-28 på Stommen, Ålems sn (källa: Genline ID 204.35.82000) med kronobefallningsmannen i Stranda och Handbörd härads fögderier, hovkamreraren Isaac Mörck, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1769 i Vimmerby med jungfrun Christina Brun, född 1744 i Vimmerby, † 1801 på Gunnabo, Kristvalla sn, dotter till handlanden i Vimmerby Anders Brun och Helena Norbeck), född 1712 i Kalmar slotts fs, † 1789-05-19 på Gunnabo, Kristvalla sn, begr 26/5 (12 års sjukdom, 77 år gammal).
 • Christoffer Drangel, född 1696; vice häradshövding; † 1749. se Tab 5.

Dotter 2:o:

 • Brita Maria Drangel, född 1717-11-13 på Lilla Bäckaby, Gårdveda sn, † 1771. Gift 1735-08-19 i Gårdveda sn (källa: Carl Almgren - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia del 6 och Genline ID 43.11.9200) med ryttmästaren vid livdrabanterna Johan Fredrik Drake af Hagelsrum, född 1697 i Horns sn, † 1748-06-28. Paret fick två söner.

TAB 4

Peter Drangel, (son till Johan Drangel, Tab 3), född 1690 (åu); mönsterskrivare vid Kalmar reg:te 1709-12-?? och som han hade goda studier och kvickt huvud, dy brukades icke allenast till underofficer utan ibland även till auditör; konstituerad av Magnus Stenbock till fänrik 1710-02-13 för dess skicklighets och välförhållandes skull; fången 1715 vid Kolberger Heide; konfirmationsfullmakt som fänrik 1717-04-05; hemkom ur den danska fångenskapen i juli 1719; löjtnants karaktär 1721-02-18; premiärlöjtnant 1736-04-12; regementskvartermästare 1743-09-21; kapten 1749-05-09; avsked som kapten och chef för Uppvidinge kompani 1750-09-19; deltog i slaget vid Helsingborg 1710; kommenderad på örlogsflottan 1710 och 1712 samt 1741 och 1742; † 1760-02-16 på Lilla Bäckaby, Gårdveda sn, begr 16/3 (69 år gammal, källa: Genline ID 43.11.14200). Gift med Sara Hederstierna, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1722-10-09 på Flädingstorp i Vissefjärda sn med lektorn vid Kalmar gymnasium Folke Morin, † 1730-03-12 i Kalmar sfs), född 1702, † 1760-10-10 på Lilla Bäckaby, Gårdveda sn, begr 2/11 (rödsot, källa: Genline ID 43.11.14200), dotter till kommendören i flottan Erland Scherna, adlad Hederstierna och Anna Christina Paulin.

Barn:

 • Johan Drangel, född 1733-08-13 (källa: Genline ID 101.15.55500); kapten; † barnlös 1808 i Karlskrona. Gift 1777-01-24 i Långasjö sj med jungfrun Ulrika Hallberg, född 1762-03-17 (källa: Genline ID 1760.2.21300).
 • Sara Christina Drangel, född 1734-10-19 på Bogården, Gårdveda sn, † barnlös 1819-11-22 på Bölö, Karlstorps sn. Gift 1762-11-16 på Lilla Bäckaby, Gårdveda sn med underlöjtnanten vid artilleriet Gustaf Gabriel Ulfsax, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1751-01-27 på Hagelsrum, Målilla sn med Elisabet Eleonora Braun, född 1712-04-20 i Nykils sn, † 1753-02-16 på Flenshult, Karlstorps sn (barnsäng), dotter till kommendören i flottan Jakob Bruun, adlad Braun och Eleonora Benedikta von Post), född 1727-05-03 på Flenshult, Karlstorps sn, † 1809-01-01 på Bockstad, Karlstorps sn.
 • Eva Brita Drangel, född 1736-01-07 på Lilla Bäckaby, Gårdveda sn, † barnlös 1800-09-15 i Karlskrona. Gift 1760-11-03 på Lilla Bäckaby, Gårdveda sn med sin kuisn, majoren Erland Hedenstierna, dpt 1719-03-10 i Kungsbacka, † barnlös 1771-01-09 i Karlskrona.
 • Ottiliana Charlotta Drangel, född 1738-06-18 på Lilla Bäckaby, Gårdveda sn, † 1788. Gift 1762-04-20 på Lilla Bäckaby, Gårdveda sn med löjtnanten vid amiralitetet Carl Fredrik von Hauswolff, född 1736, † 1766.

TAB 5

Christoffer Drangel, (son till Johan Drangel, [[#TAB 3|Tab 3]), född 1696 (åu); vice häradshövding; † 1749-06-10 på Lilla Bäckeby, Gårdveda sn, begr 7/7 (53 år gammal, källa: Genline ID 43.11.13900). Gift med Juliana Lenæa, född 1710, † 1792-01-17 på Gårdveda Brogård, Gårdveda sn, begr 24/1 (vattusot, 82 år gammal, källa: Genline ID 43.11.14900), dotter till borgmästaren i Jönköping Johan Lenæus.

Barn:

 • Johan Göran Drangel, † i Holland.
 • Emanuel Christoffer Drangel, född 1734-02-18; landssekreterare i Stockholms län; häradshövding i Värmland; lagman; † 1803. Gift 1760 med Anna Catharina Lagerberg, född 1738-04-14 på Tjustorp, Fidene sn, † 1794-12-18 på Säter, Eskilsäters sn, dotter till kaptenen Johan Emanuel Lagerberg och hans 2:a hustru Catharina Elisabet Brand.
 • Sara Brita Drangel, född 1743 (källa: Genline ID 304.1.80800), † barrnlös 1823-06-15 på Väsby säteri, Horns sn. Gift 1774-03-03 i Vimmerby med sin kusin, majoren Lars Johan Drake af Hagelsrum, född 1737-12-10 på Lilla Bäckeby, Gårdveda sn, † barnlös 1791-11-01 på Väsby säteri, Horns sn.
 • Boas Drangel, styckjunkare; † i Holland.
 • Anna Christina Drangel, född 1747 (källa: Genline ID 304.1.80800).
 • Johan Erik Drangel, född 1744; vice häradshövding; borgmästare; † 1818. se Tab 6.

TAB 6

Johan Erik Drangel, (son till Christoffer Drangel, Tab 5), född 1744-04-23 (källa: Genline ID 2487.10.1700); vice häradshövding; borgmästare i Öregrund 1784; † 1818-12-21 i Öregrund, begr 1819-01-07 (källa: Genline ID 2340.6.75300 och 2340.21.68200). Gift med Johanna Christina Stakeus, född 1751 i Stockholm (källa: Genline ID 2340.21.68200), † 1825-01-23 i Öregrund, begr 2/2 (73 år, 7 månader, 22 dagar gammal, källa: Genline ID 2340.6.75900), dotter till Brita Maria Scharin.

Barn:

 • Anna Catharina Drangel, född 1772-04-13 i Stockholm (källa: Genline ID 2340.19.26000), † 1844. Gift med rådmannen och vice borgmästaren i Öregrund Erik Bolin, född 1753, † 1829-12-04 i Öregrund, begr 10/12 (74 år, 2 månader, 8 dagar gammal, källa: Genline ID 2340.21.68200). Paret fick flera barn.
 • Emanuel Christoffer Drangel, född 1778; kapten; † 1861. se Tab 7.
 • Juliana Maria Drangel, född 1784-02-25 i Vaxholm (källa: Genline ID 2340.19.26000).
 • Johanna Christina Drangel, född 1786-06-05 i Öregrund (källa: Genline ID 2340.21.68200). Gift 1816-06-03 (källa: Genline ID 2340.21.68200) med sjökaptenen Johan . Paret fick flera barn.
 • Hans Henrik Drangel (källa: Genline ID 2340.19.26000).
 • Sara Brita Drangel, född 1792-12-21 i Öregrund (källa: Genline ID 304.1.80800).

TAB 7

Emanuel Christoffer Drangel, (son till Johan Erik Drangel, Tab 6), född 1778-08-21 i Vaxholm; volontär vid Kalmar reg:te 1799-06-01; furir där 1800-04-25; fältväbel 1807-09-04; fanjunkare 1809; fänrik 1812-07-21; löjtnants n h o v 1814-11-16; avsked med kaptens karaktär 1815-05-09; låg i garnison i Stralsund 1803-1804; deltog i fälttåget i Pommern 1805-1807; tjänstgjorde som regementskommissarie under kriget 1808-1809; låg i garnison i Karlskrona skansar 1810 och 1811; deltog i kriget 1813-1814; godsägare till Väsby säteri, Horns sn, som varit inom släkten; † 1861 på sin egendom Väsby säteri, Horns sn. Gift 1815 med Charlotta Fredrika Tenger, född 1786-01-25 i Västervik (källa: Genline ID 304.3.21000), † 1854-05-03 på Väsby säteri, Horns sn, begr 21/5 (slag, 67 år gammal, en qvinna utmärkt för Gudsfruktan och Välgörenhet, Strängt Ordningssinne och alla de dygder som utgöra en makas, moders och svärmoders prydnad och ära, källa: Genline ID 304.6.8000), dotter till grosshandlaren i Västervik Anders Tenger och Christina Elisabet Hellwegh.

Barn:

 • Sara Christina Amalia Drangel, född 1816, † 1842. Gift 1838 med regementskommissarien vid Kalmar reg:te Paul Otto Dandanell, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1858 med Augusta Sofia Elisabet Söderstéen, född 1828, † 1915, dotter till jägmästaren Magnus Isak Söderstéen och Helena Maria Brandtberg), född 1803-10-04 i Långasjö sn, † 1866-07-22 på Flytthem, Horns sn.
 • Johanna Catharina Adriana Drangel, född 1818-07-09 på Väsby säteri (kom i släkten Drangels ägo 1818), Horns sn (källa: Genline ID 131.21.6100), † 1899-03-14 i nr 27, Oskarshamn (pneumonia chrondext). Gift med sin femmänning, majoren vid Kalmar reg:te och Smålands grenadjärbataljon, R S O Carl Johan Drangel, född 1818-01-28 på Herrstorp frälsesäteri, Pelarne sn, † 1897-06-06 i nr 57, Oskarshamn (marasmus, källa: Genline ID 131.21.6100 och 131.20.22300). Paret fick flera barn.
 • Fredrik Christoffer Drangel, född 1820; inspektor. se Tab 8.
 • Anne Charlotte Eufrosyne Drangel, född 1823 på Väsby säteri, Horns sn, † 1851. Gift 1847-09-05 i Horn sn med sin femmänning och sin systers svåger, löjtnanten vid Dalreg:tet, lantbrukaren Anders Vilhelm Drangel, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1854 med Emilia Lovisa Rydberg, född 1852, dotter till Erik Gustaf Rydberg och Sofia Lovisa Egelin), född 1820-01-07 på Herrtorps frälsesäteri, Pelarne sn, † 1884 i Grebo sn.
 • Erika Julia Sofia Drangel, född 1825 på Väsby säteri, Horns sn, † 1866. Gift 1856 med fil dr och läroverksadjunkten i Västervik Anders Vilhelm Lancén, född 1821, † 1884.
 • Emma Fredrika Christina Drangel, född 1827, † 1884. se Tab 7B.

TAB 8

Fredrik Christoffer Drangel, (son till Emanuel Christoffer Drangel, Tab 7), född 1820 på Väsby säteri, Horns sn; bodde en tid i North Brithweather ??, Nord Amerika; bosatt på Skoby, Alunda sn (Uppsala); † . Gift med Eva Catharina Andersson, född 1825, † 1880.

Barn:

 • Anders Fredrik Emanuel Drangel, född 1856; hemmansägare. se Tab 9.
 • Edvin Andreas Emanuel Drangel, född 1863-02-04 i Stockholm (källa: Genline ID 2278.23.1100); bosatt hos brodern på Skoby.
 • Knut Valdemar Drangel, född 1870-10-01 i Sigtuna (källa: Genline ID 2278.23.1100); bosatt hos brodern på Skoby.

TAB 9

Anders Fredrik Emanuel Drangel, (son till Fredrik Christoffer Drangel, Tab 8), född 1856-09-09 i North Brithweather, Nord Amerika (källa: Genline ID 2278.23.1100); hemmansägare på Skoby, Alunda sn (Uppsala) (källa: Genline ID 2278.23.1100), dit han kom från Katarina fs i Stockholm 1886-11-05 (källa: Genline ID 2278.23.1100). Gift 1880-09-27 (källa: Genline ID 2278.23.1100) med Klara Sofia Högling, född 1859-10-29 i Uppsala (källa: Genline ID 2278.23.1100).

Barn:

 • Rudolf Emanuel Drangel, född 1882-03-10 i Uppsala (källa: Genline ID 2278.23.1100).
 • Ruth Elisabet Drangel, född 1884-11-01 på Skoby, Alunda sn (källa: Genline ID 2278.23.1100).
 • Elmy Elisabet Drangel, född 1888-01-28 på Skoby, Alunda sn (källa: Genline ID 2278.23.1100).
 • Elsa Augusta Drangel, född 1891-09-09 på Skoby, Alunda sn (källa: Genline ID 2278.23.1100).

Fosterdotter:

 • Anna Maria Björkegren, född 1876-09-03 i Uppsala (källa: Genline ID 2278.23.1100); inflyttad till Skoby från Björklinge sn 1895-09-11 (källa: Genline ID 2278.23.1100); utvandrad till Amerika 1895-09-25 (källa: Genline ID 2278.23.1100).

TAB

Anders Drangel; (son till Bo Andersson Drangel, Tab 1), sergeant vid Kalmar reg:te; † 1700 (källa: Gunnar Håkansson - Kalmar och Kalmarbor under 1600-talet). Gift med Christina Wigia, † 1732 (Källa: Svenskt Ättartal 1891 s.171), dotter till kyrkoherden i Drothems pastorat Daniel Wigius och Elisabet Mollera.

Son:

 • Daniel Drangel, född 1698; kyrkoherde; kontraktsprost; † 1783. se Tab .

TAB 6

Daniel Drangel, (son till Anders Drangel, Tab 5), född 1698; kyrkoherde i Tuna pastorat; kontraktsprost; † 1783-11-11 i Tuna prästgård, Tuna sn (ålderdom och andtäppa, 85 år, 2 månader, 8 dagar gammal, källa: Genline ID 167.24.36700). Gift 1:o med Susanna Elfving, född 1700 i Vadstena, † 1746 i Tuna prästgård, Tuna sn, dotter till Haquinus Elfving och Christina Olofsdotter Roswall; 2:o 1747-11-25 i Virserums sn med jungfrun Eva Lovisa Grönhagen, † 1786 i Söderköping, dotter till kaptenen Claes Grönhagen och Hedvig Eleonora Wirænia, adlad Cederstierna.

Barn 1:o:

 • Anders Nicolaus Drangel, född 1730; kyrkoherde; † 1794. se Tab 7.
 • Susanna Drangel, född 1732, † 1814-01-12 i Västrums prästgård, Västrums sn. Gift 1755-06-03 i Tuna prästgård med kaptenen vid Kalmar reg:te Josua Edvard Ehrenmarck, född 1726-01-24, † 1772-09-17 på Dröpshult, Törnsfalls sn, begr s å 22/9. Paret fick två barn.
 • Olaus Drangel, född 1734 i Tuna prästgård, Tuna sn, † där 1735-06-03.
 • Daniel Drangel, född 1736-02-22 i Tuna prästgård, Tuna sn; kapten; † 1783-05-06 i Tuna sn (bröst och inflammation, 47 år gammal).
 • Johannes Drangel, född 1737-05-05 i Tuna prästgård, Tuna sn, † där s å, begr 28/12.
 • Christina Elisabet Drangel, född 1740-12-01 i Tuna prästgård, Tuna sn. Gift 1766-05-13 i Tuna sn med rektorn i Linköping Carl Boræus. Paret fick flera barn.
 • Boas Drangel, född 1743-04-11 i Tuna prästgård, Tuna sn, † där 1747-01-03.

Barn 2:o:

 • Hedvig Eleonora Drangel, född 1749-03-06 i Tuna prästgård, Tuna sn, † där 1753-04-13 (koppor).
 • Maria Elisabet Drangel, född 1757-03-04 i Tuna prästgård, Tuna sn, † 1791-12-02 på Vargsäter, Skeda sn, begr 11/12 (barnsäng, 35 år gammal, källa: Genline ID 367.31.28600). Gift 1778-07-07 i Tuna sn med lektorn, kyrkoherden i Slaka pastorat Marcus Wallenberg, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1773 med jungfrun Sara Helena Kinnander, född 1749 i Eksjö, † 1775-09-08 i Linköpings domkyrko fs (rötfeber), dotter till kyrkoherden Erik Larsson Kinnander och Catharina Maria Philandra; 3:o 1792 med Christina Ulrika von Bruce, född 1760 i Vrigstads sn, † 1824, dotter till ryttmästaren Pehr von Bruce och Maria Blidberg), född 1744-06-30 i Viby sn, † 1799-09-06 på Vargsäter, Skeda sn, begr 18/9 (stenpassion, 55 år gammal, källa: Genline ID 367.32.57200). Paret fick flera barn.
 • Fredrika Christina Drangel, född 1759-10-27 i Tuna prästgård, Tuna sn, † 1815-12-26 på Kättilstads prästgård, Kättilstads sn, begr 1816-01-06 (lungsot, källa: Genline ID 215.19.51200). Gift 1782-08-28 i Tuna sn med rektorn Lars Alger Planander, † 1783 i Söderköping. Paret fick ett barn; 2:o med kyrkoherden i Kettilstads pastorat, kontraktsprosten Daniel Calén. Paret fick flera barn.

TAB 7

Anders Nicolaus Drangel, (son till Daniel Drangel, Tab 6), född 1730; hovpredikant; kyrkoherde i Frödinge pastorat 1784; † 1794-06-20 i Frödinge prästgård, Frödinge sn, begr 11/7 (slag, 63 år, 5 månader, 20 dagar gammal, vördnad, älskad och saknad, källa: Genline ID 29.18.84700). Gift 1765-07-02 på Mossebo, Pelarne sn (källa: Genline ID 134.1001.90100) med högvälborna fröken, friherrinnan Jeanne Marie Stiernstedt, född 1726 i Bro sn; hon medföljde fadern, då överstelöjtnant vid Adelsfanereg:tet, vid gränsregeleringen med Ryssland 1741-1743 (källa: EÄ); † 1768-09-19 på Mossebo, Pelarne sn, begr 25/10 (dog natten mellan 18:e och 19:e, barnsäng, 42 år gammal, källa: Genline ID 134.1001.93900), dotter till överstelöjtnanten vid Adelsfanereg:tet, riksrådet och landshövdingen, friherre Carl Johan Stiernstedt och hans 2:a hustru Catharina Elisabet Ramsvärd, i hennes 2:a äktenskap.

Son:

 • Carl Jakob Drangel, född 1767; kungl protokollsekreterare; godsägare; † 1839. se Tab 8.

TAB 8

Carl Jakob Drangel, (son till Anders Nicolaus Drangel, Tab 7), född 1767-05-20 på Mossebo, Pelarne sn (källa: Genline ID 134.8.73100); studerade juridik i Uppsala; tjänsteman på dåvarande justitiedepartementet; kungl protokollsekreterare; kommunalman; godsägare till 1 mtl Herrstorps frälsesäteri och Mossebo i Pelarne sn (källa: Genline ID 134.8.73100); † 1839-02-08 på Herrstorp frälsesäteri, Pelarne sn (leversot). Gift 1814-06-24 i Pelarne sn med demoisselle Maria Catharina Falkblad, född 1783-11-12 i Norrköping (källa: Genline ID 134.8.73100), † 1856-05-21 på Mossebo, Pelarne sn (andtäppa), dotter till förvaltaren Hans Falkblad och Maria Margareta Gyllander.

Barn:

 • Carl Johan Drangel, född 1814-10-02 på Herrstorp, Pelarne sn, † där 1817-02-20 (bröstfeber).
 • Fredrik August Drangel, född 1816; kapten; kontrollör; † 1889. se Tab 9.
 • Carl Johan Drangel, född 1818; major; † 1897. se Tab 11.
 • Anders Vilhelm Drangel, född 1820; löjtnant. se Tab 12.
 • Jeanne Marie Drangel, född 1821-07-12 på Herrstorp, Pelarne sn, † där s å 29/9 (kikhosta).
 • Daniel Emil Drangel, född 1822; major; R S O; † 1898. se Tab .
 • Gustaf Teodor Drangel, född 1824-06-28 på Herrstorp, Pelarne sn (källa: Genline ID 134.8.73100); apotekare; sägs ha varit ett original och fruntimmerskarl; † 1905-10-11 på Mossebo, Pelarne sn (ålderdomsskröplighet).
 • Otto Bernhard Drangel, född 1826-03-30 på Herrstorp, Pelarne sn (källa: Genline ID 134.8.73100); bergsnotarie; † 1854-08-22 på Mossebo, Pelarne sn (afhänt sig lif skott).

TAB 9

Fredrik August Drangel, (son till Carl Jakob Drangel, Tab 8), född 1816-05-15 på Herrstorp, Pelarne sn (källa: Genline ID 134.8.73100); student i Uppsala 1833; sergeant vid Smålands grenadjärbataljon 1834; elev i Hazelii officers utbildnings kurs 1835; underlöjtnant i Första livgrenadjärreg:tet 1836-06-28 och vid reg:tet 1839; 2:e löjtnant 1846; 2:e kapten 1855; avsked 1860; R S O; kontrollör vid brännvinstillverkningen i Östergötlands län; ägde 1 mtl Herrstorps frälsesäteri till 1859 och bodde där till sin död; † 1889-08-25 i Augerums sn. Gift 1844-01-28 på Sjögle säteri, Hässleby sn (källa: Genline ID 1096.8.35600) med jungfrun Flora Ottiliana Nordenskjöld, född 1823-04-24 på Sjögle säteri, Hässleby sn, dpt 27/4 (källa: Genline ID 1096.8.25600), † 1873-10-24 på Herrstorp, Pelarne sn (maginflammation, 50 år, 6 månader gammal), dotter till överstelöjtnanten i armén, R S O Otto Henrik Nordenskjöld och dennes kusin Flora Gustava Nordenskiöld.

Barn:

 • Carl Otto August Drangel, född 1845; godsägare; † 1914. se Tab 10.
 • Hedvig Maria Elise Drangel, född 1847-03-11 på Herrstorps frälsesäteri, Pelarne sn (källa: Genline ID 134.13.32100), dpt s å 22/3. Gift 1876-06-23 i Pelarne sn med kaptenen och hemmansägaren Christoffer Wilhelm Durling, född 1851-07-08 på Viggesbo, Rumskulla sn, dpt s å 13/7. Paret fick fem döttrar.
 • Elin Flora Naema Drangel, född 1850-12-20 på Herrstorps frälsesäteri, Pelarne sn (källa: Genline ID 134.13.32100). Gift 1876-05-20 i Pelarne sn med John Otto Viktor Hedin, från Nyköping.
 • Jenny Charlotta Augusta Drangel, född 1852-09-19 på Herrstorps frälsesäteri, Pelarne sn (källa: Genline ID 134.13.32100). Gift 1881-09-19 i Pelarne sn med Carl Ture Fredrik Cederström, från Konga sn.
 • Anna Lucia Pamela Drangel, född 1856-11-17 på Herrstorps frälsesäteri, Pelarne sn (källa: Genline ID 134.13.32100). Gift 1878-04-16 i Pelarne sn med Ernst Johan Georg Martinsen, från Lösen i Blekinge.
 • Alma Matilda Sofia Drangel, född 1863-01-28 på Herrstorps frälsesäteri, Pelarne sn (källa: Genline ID 134.13.32100).

TAB 10

Carl Otto August Drangel, (son till Fredrik August Drangel, Tab 9), född 1845-05-04 på 1 mtl Herrstorps frälsesäteri, Pelarne sn (källa: Genline ID 134.13.32100); godsägare på Herrstorp, Pelarne sn; † där 1914-06-02 (åderförkalkning). Gift 1877-09-21 i Nyköping (källa: Genline ID 134.13.32100) med Matilda Charlotta Lundquist, född 1847-12-06 i Nyköping (källa: Genline ID 134.13.32100), dotter till Gustaf Mauritz Lundquist och Catharina Charlotta Rydström.

Barn:

 • Vera Flora Matilda Drangel, född 1879-02-08 på Herrstorps frälsesäteri, Pelarne sn (källa: Genline ID 134.13.32100).
 • Gustaf Ernst Otto Alvar Drangel, född 1880-10-04 på Herrstorps frälsesäteri, Pelarne sn (källa: Genline ID 134.13.32100).
 • Sara Augusta Henriette Drangel, född 1882-06-29 på Herrstorps frälsesäteri, Pelarne sn (källa: Genline ID 134.13.32100).

TAB 11

Carl Johan Drangel, (son till Carl Jakob Drangel, Tab 8), född 1818-01-28 på Herrstorp frälsesäteri, Pelarne sn; major vid Kalmar reg:te och Smålands grenadjärbataljon; R S O; † 1897-06-06 i nr 57, Oskarshamn (marasmus, källa: Genline ID 131.21.6100 och 131.20.22300). Gift med Johanna Catharina Adriana Drangel, född 1818-07-09 på Väsby säteri (kom i släkten Drangels ägo 1818), Horns sn (källa: Genline ID 131.21.6100), † 1899-03-14 i nr 27, Oskarshamn (pneumonia chrondext), dotter till kaptenen vid Kalmar reg:te och godsägaren Emanuel Christoffer Drangel och Charlotta Fredrika Tenger.

Barn:

 • Carl Oskar Emil Drangel, född 1846-01-13 på Marieholm, Döderhults sn; drätselkamrer. Gift 1899-08-02 (källa: Genline ID 131.21.6100) med Sigrid Dagmar, född 1877-01-13 i Jakobs fs, Stockholm (källa: Genline ID 131.21.6100 och 100002.67.34000), föräldrarna anges som okända i fb (källa: Genline ID 100002.67.34000).
 • Carl Hugo Drangel, född 1853-04-17 på Marieholm, Döderhults sn.
 • Anna Ingeborg Maria Drangel, född 1856-06-03 på Marieholm, Döderhults sn.
 • Gerda Sofia Adriana Drangel, född 1858-02-14 på Marieholm, Döderhults sn.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia. Del 5, Biografiska anteckningar om officerare med vederlikar 1619-1927. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: