:

Durling

Från Adelsvapen-Wiki

Namnet Durling antogs efter Hebbla Carlsdotters efternamn Du Rietz.

TAB 1

Samuel Persson Durling, (son till sockenåldermannen Per Samuelsson och Karin Olofsdotter), född 1731-04-16 på Nääs, Kisa sn: arrenderade säteriet Sjövik i Norra Vi socken och blev senare ägare till Örsgänge och Storarp m fl egendomar i Östergötland; rusthållare på Örsgänge, Tidersrums sn (Ög); † där 1799-03-23 av vattusot, 69 år gammal, begr s å 5/4 Gift 1762-06-06 i Norra Vi sn (morgongåva 50 lod silver, källa: vb Norra Vi sn C:3 s.154) med fröken Hebbla Carlsdotter Du Rietz, (hon gjordes arvlös vid giftermålet med Samuel) född 1731 i Finspång, † 1798-02-11 på Örsgäng, Tidersrums sn, av lungsot, begr 27/2, dotter till kaptenen Carl Du Rietz och Ulrika Christina Gyllenståhl.

Söner:

 • Carl Gustaf Samuelsson, född 1765-08-27 på Sommenäs, Tidersrums sn, dpt s å 30/8, † 1775-11-24, begr s å 26/11.
 • Per Gustaf Samuelsson Durling, född 1767; fänrik, godsägare; † 1821. se Tab 2.
 • Samuel Fredrik Samuelsson, född 1768-12-23 på Sommenäs, Tidersrums sn, dpt s å 25/12, † där 1770-12-20, begr s å 28/12.
 • Nils Fredrik Samuelsson Durling, född 1771; fänrik; † 1815. se Tab 5.
 • Zacharias Samuelsson, född 1774-10-04 på Örsgänge, Tidersrums sn, † där 1776-06-06, begr s å 9/6.

TAB 2

Per Gustaf Samuelsson Durling, (son till Samuel Persson Durling, Tab 1), född 1767-03-14 på Sommenäs, Tidersrums sn, dpt s å 18/3; fältväbel, fänrik vid Livgrenadjärregementet, godsägare; ägare till Örsgänge och Hårarp i Tidersrums sn samt Friggestorp, Örnströms Pappersbruk, Spakarp och Lindhylta i Malexanders sn; † 1821-06-19 på Spakarp, Malexanders sn, (omkommen på sin gård Spakarp i Malexanders sn i sin brunn, hvaruti han troligen sig själf under sinnesoro störtat, källa:.db Tidersrums sn C:3 s.290), begr s å 1/7 i Tidersrum. Gift 1801-02-27 på Britebergs frälsesäteri i Asby sn (källa: Genline ID 269.28.1700) med mamsell Hedvig Elisabeth Wetterström, född 1782-10-15 på Spakarp, Malexanders sn, dotter till fältväbeln Erik Georg Wetterström och Christina Eleonora Svanhals.

Barn:

 • Hebbla Durling, född 1802-10-07 på Örsgänge, Tidersrums sn, † där s d, 1 timma gammal.
 • Hebbla Christina Durling, född 1803-11-19 på Örsgänge, Tidersrums sn. Gift 1825-04-05 i Tidersrums sn med sin syssling, kaptenen Per Adolf Du Rietz, född 1802-02-23 på Sommenäs, Tidersrums sn (son till kaptenen Polycarpus Du Rietz och Benedikta Johanna Natt och Dag. Paret tog över Örsgänge nr 1.
 • Samuel Gustaf Durling, född 1805-01-16 på Örsgänge, Tidersrums sn; sergeant; bataljonsadjutant; fanjunkare; † ogift och barnlös 1852-02-03 på Mårby, Hogstads sn, av bröstfeber, begr s å 15/2.
 • Lovisa Gustafva Durling, född 1807-02-22 på Örsgänge, Tidersrums sn, † 1864 i Kvarsebo sn. Gift 1836-01-06 i Linköping med kronofogden i Lösings härad Johan Adolf Berzelius, född 1791-04-19, † 1878-06-12 på Klintedal, Kvarsebo sn.
 • Carl Vilhelm Durling, född 1810-04-12 på Örsgänge, Tidersrums sn, † där ogift och barnlös 1821-01-31, begr s å 18/2.
 • Erik Georg Durling, född 1811; fanjunkare. se Tab 3.
 • Hedvig Charlotta Carolina Durling, född 1813-09-15 på Örsgänge, Tidersrums sn, † 1862-12-29 på Stagstorp, Ljungs sn. Gift 1835-09-23 på Britebergs frälsesäteri, Asby sn med majoren Magnus Adolf Pontin, född 1806-08-29 på Torpa prästgård, Torpa sn, † 1887-07-02 på Börstorp, Ljunga sn.
 • Fredrik Julius Durling, född 1816; kronolänsman; † 1861. se Tab 4.
 • Amalia Mathilda Durling, född 1818-12-07 på Örsgänge, Tidersrums sn.
 • Emilia Augusta Durling, född 1820-05-02 på Örsgänge, Tidersrums sn, † där 1821-02-10, av mässling, begr s å 18/2.

TAB 3

Erik Georg Durling, (son till Per Gustaf Samuelsson Durling, Tab 2), född 1811-07-18 på Örsgänge, Tidersrums sn; student i Linköping; fanjunkare; † 1896. Gift med Lovisa Charlotta Markström, född 1815-02-21 i Västerås, dotter till sjökaptenen Erik Johan Markström och Christina Elisabet Pettersson.

Barn:

 • Hilma Georgina Durling, född 1839-11-09 i Vårfrukyrka sn. Gift 1880-03-06 med kyrkoherden i Årsunda pastorat Jonas Bernhard Colldén, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1850-11-28 med Johanna Carolina Carlberg, född 1826-02-07 i Stockholm, † 1880, dotter till en grosshandlare), född 1815-05-16 i Lillkyrka sn, † 1893-04-16 i Årsunda sn.
 • Hildor Georg Durling, född 1841-09-11 i Vårfrukyrka sn; bryggerifabrikör; † 1901-07-11 i Mönsterås.
 • Ida Hortensia Durling, född 1843-11-18 i Uppsala; hushållerska. Gift 1871-09-11 med privatläraren Herman Leontius Carling, född 1841-06-18, † 1876-04-05 i Uppsala.
 • Agnes Hildegard Durling, född 1845-12-21 i Uppsala.
 • Gustaf Fredrik Emil Durling, född 1848-05-10 på Berga, i Västeråkers sn, dpt s å 16/5.
 • Julia Alfonsina Durling, född 1850-11-21.

TAB 4

Fredrik Julius Durling, (son till Per Gustaf Samuelsson Durling, Tab 2), född 1816-03-18 på Örsgänge, Tidersrums sn; kronolänsman i Björkekinds härad; bosatt på Länsmansbostället i Blackstad, Kuddby sn (Ög); † där 1861-04-25. Gift 1849-09-27 i Åby sn med jungfrun Augusta Christina Wilhelmina Hansson, född 1829-03-08 på Åby Gästgivaregård, Kvillinge sn, dotter till gästgivaren Samuel Hansson och Maria Catharina Stafberg.

Barn:

 • Samuel Gustaf Durling, född 1850-06-24 i Blackstad, Kuddby sn.
 • Wilhelmina Maria Bertha Durling, född 1854-03-06 i Blackstad, Kuddby sn. Gift med egendomsägaren i S:t Anna sn Carl Johan Hallin, född 1855-10-10 i Norrköping.
 • Fredrik Emil Durling, född 1858 i Blackstad, Kuddby sn; kapitalist, fotograf; ogift.

TAB 5

Nils Fredrik Samuelsson Durling, (son till Samuel Persson Durling, Tab 1), född 1771-12-22 på Örsgänge, Tidersrums sn, dpt s å 26/12; volontär vid Första livgrenadjärreg:tet 1792; rustmästare s å 20/12; sergeant; avsked 1801-10-06; fänrik vid Livgrenadjärregementet 1801-11-29; † 1815-05-28 på sin gård Storarp, Tidersrums sn, av nervfeber, begr s å 8/6; köpte 1799-04-09 Storarp med underlydande samt ägde Björntorp och Kopperarp i Tidersrums sn, Basteberg i Malexanders sn samt Grönede hemman och Harg i Kisa sn. Gift 1803-12-29 i Rumskulla sn med jungfrun Ulrika Charlotta Dusén, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1820-06-16 på Bölö, Tidersrums sn (paret skildes 1831 och han gifte om sig pigan Gustava Maria Ekström, född 1810-07-31 på Gebbohult, Tidersrums sn, dotter till bonden Bengt Magnus Månsson Ekström och Maja Sunesdotter, källa: Genline ID 391.19.60500) med sergeanten vid 1:a Livgrenadjärregementet Carl Fredrik Dahlheim, i hans 1:a äktenskap, född 1798-10-09 i Grebo sn, † 1875-07-27 i Vists sn), född 1785-06-01 på släktgården Viggesbo, Rumskulla sn, † 1849-07-05 på Skurö, Rumskulla sn, dotter till kyrkoherden i Rumskulla pastorat Carl Johan Dusén och Maria Sofia Rääf i Småland.

Barn:

 • Johan Fredrik Durling, född 1804-09-18 på Storarp, Tidersrums sn, † där s å 7/10, begr 18/10.
 • Samuel Johan Durling, född 1805-08-23 på Storarp, Tidersrums sn, † där 1823-04-03.
 • Hebbla Charlotta Durling, född 1807-06-24 på Örsgänge, Tidersrums sn, † där 1821-04-30, av fläckfeber, begr s å 6/5.
 • Gustaf Fredrik Durling, född 1809; sekreterare; † 1860. se Tab 6.
 • Carl August Durling, född 1810; häradshövding. se Tab 8.
 • Leonard Henrik Durling, född 1812; löjtnant. se Tab 13.
 • Nils Fabian Durling, född 1814-12-21 på Storarp, Tidersrums sn, † där 1817-10-04, av mässling, begr s å 12/10.

TAB 6

Gustaf Fredrik Durling, (son till Nils Fredrik Samuelsson Durling, Tab 5), född 1809-03-05 på Storarp, Tidersrums sn; sekreterare; ägare till 1 mtl frälse Kopperarp, Tidersrums sn; † där 1860-05-12, av feber, begr s å 25/5. Gift 1830-06-24 i Tidersrums sn med Helena Catharina Castensdotter, född 1810-08-17 på Bygdämne i Tidersrums sn, † 1859-09-24 på Kopperarp, Tidersrums sn (varit i flere år lidande, dyster och sinnessjuk, emedan hon i ett förnimdt ögonblick aftände sig livet i Stingsjön. Källa: db Tidersrums sn C:3 s.357), begr s å 14/10, dotter till nämndemannen Casten Olofsson och Maja Lisa Fredriksdotter.

Barn:

 • Casten Fredrik Durling, född 1832; godsägare. se Tab 7.
 • Charlotta Maria Durling, född 1835-02-21 på Björntorp, Tidersrums sn, † 1912 i Tidersrums sn. Gift med sergeanten vid kungliga 2:a Livgrenadjärregementet Lars Magnus Tingsten, född 1830-03-28 på Hornsved, Ingatorps sn, † där 1870-03-26.
 • Catharina Mathilda Durling, född 1839-05-25 på Kopperarp, Tidersrums sn; ägde Kopperarp; † 1921-06-14, begr på Tranås Nya kyrkogård. Gift 1874-02-04 med sjökaptenen, grosshandlaren i Tranås Adolf Ferdinand Nordling, i hans 1:a äktenskap, född 1844-02-22.

TAB 7

Casten Fredrik Durling, (son till Gustaf Fredrik Durling, Tab 6), född 1832-08-30 på Björntorp, Tidersrums sn; ägare till 1/4 mtl kronoskatte Linneberg, Tidersrums sn. Gift 1864-12-29 med Maria Charlotta Engstrand, född 1837-08-18 i Orlunda sn, dotter till Edvard Engstrand och Maria Johanna Wiman.

Barn:

 • Selma Maria Carolina Durling, född 1866-09-11 på Linneberg, Tidersrums sn, † där 1868-09-29.
 • Fanny Charlotta Adolfina Durling, född 1871-11-30 på Linneberg, Tidersrums sn, † där 1893-02-11.
 • Hildur Maria Fredrika Durling, född 1874-03-11 på Linneberg, Tidersrums sn, † där 1892-05-25.

Fosterson:

 • Gustaf Erik Wiman, född 1877-07-26 i Ekebyborna sn. Kom till Linneryd 1895-11-18.

TAB 8

Carl August Durling, (son till Nils Fredrik Samuelsson Durling, Tab 5), född 1810-08-25 på Storarp, Tidersrums sn; häradshövding; ägde Viggesbo, Rumskulla sn, senare ägare till 1/3 mtl Östraby nr 11, Östraby sn (Malmöhus); † där 1875-02-28, begr i Wiggesbo, Rumskulla sn. Gift 1:o med Brita Johanna Christina Lemchen, född 1810-09-03 i Jönköping, † 1853-11-10 på Viggesbo, Rumskulla sn, dotter till lagmannen Johan Christoffer Lemchen och Brita Unge. 2:o med Charlotta Eleonora Nordenskjöld, född 1822-02-02 på Sjögele säteri, Hässleby sn, † 1893 i Mellösa sn, dotter till överstelöjtnanten i armén och majoren vid Kungliga Livgrenadjärregementet Otto Henrik Nordenskjöld (född på Fårebo säteri, Misterhults sn år 1792-12-11 och var son till den från Viborgska gatloppet kände viceamiralen, friherre Otto Henrik Nordenskjöld och grevinnan Beate Jacquette Wrangel af Sauss) och dennes kusin Flora Gustafva Nordenskjöld född 1798-05-07 på Frugård, Mäntsälä sn i Finland, † 1889-08-05 i Eksjö, dotter till översten Adolf Gustaf Nordenskiöld och Hedvig Eleonora Lilliehöök af Fårdala).

Barn 1:o:

 • Brita Augusta Durling, född 1843-08-30 på Viggesbo, Rumskulla sn.
 • Anna Charlotta Durling, född 1845-05-30 på Viggesbo, Rumskulla sn. Gift med landssekreteraren Johan Jakob Smith, född 1841 i Strömstad.
 • Johan August Durling, född 1848; brukspatron. se Tab 9.
 • Christoffer Wilhelm Durling, född 1851. se Tab 10.
 • Olof Otto Fredrik Durling, född 1853-02-10 på Viggesbo, Rumskulla sn, † där s å 20/11.

Barn 2:o:

 • Nils Henrik Durling, född 1855; civilingenjör. se Tab 11.
 • Gustafva Charlotta Durling, född 1857-05-27 på Viggesbo, Rumskulla sn, † där s å 23/6.
 • Gustaf Leonard Durling, född 1858-06-11 på Viggesbo, Rumskulla sn.
 • Axel Emanuel Durling, född 1861; hovrättsråd. se Tab 12.
 • Maria Elisabeth Durling, född 1867-11-28 på Östraby nr 11, Östraby sn.

TAB 9

Johan August Durling, (son till Carl August, Tab 8), född 1848-10-05 på Viggesbo, Rumskulla sn; brukspatron på Gammalstorp, Forsby sn; ägare till 1 mtl Gammalstorp och 1/4 mtl Åkatorp säteri. Gift 1876-09-11 i Varola sn med Anna Evalda Otterström, född tvilling (tvillingsystern hette Eva Paulina, källa Gen ID: 601.98.46500) 1853-04-29 i nr 13, Skara domkyrkofs, dpt 5/6, dotter till Jakob Otterström och Sofia Ulrika von Schéele.

Barn:

 • Johan Ivar Durling, född 1877-10-06 på Gammalstorp, Forsby sn, † där 1881-01-25.
 • Anna Sofia Durling, född 1879 på Gammalstorp, Forsby sn.
 • Britta Charlotta Durling, född 1880 på Gammalstorp, Forsby sn.
 • Eva Durling, född 1882-03-28 på Gammalstorp, Forsby sn, † där s å 9/6.
 • Carl Johan Durling, född 1883 på Gammalstorp, Forsby sn.
 • Ellen Maria Durling, född 1885 på Gammalstorp, Forsby sn.
 • Thore Jakob Durling, född 1886 på Gammalstorp, Forsby sn.
 • Nils Evald Durling, född 1887 på Gammalstorp, Forsby sn.
 • Ernst Wilhelm Durling, född 1889 på Gammalstorp, Forsby sn.
 • Johan Helge Durling, född 1893 på Gammalstorp, Forsby sn.

TAB 10

Christoffer Wilhelm Durling, (son till Carl August, Tab 8), född 1851-07-08 på Viggesbo, Rumskulla sn, dpt 13/7; kapten, hemmansägare. Gift 1876 i Pelarne sn med sin halvbrors kusin Hedvig Maria Elise Drangel, född 1847-03-11 på Harrstorp, Pelarne sn, dpt s å 22/3, dotter till kaptenen Fredrik August Drangel och Flora Ottiliana Nordenskjöld (född 1823 på Frugård, Mäntsälä sn i Finland, dotter till överstelöjtnanten i armén Otto Henrik Nordenskjöld och dennes kusin Flora Gustafva Nordenskjöld) .

Barn:

 • Flora Gerda Durling, född 1877 i Lösens sn.
 • Ellen Elisabet Durling, född 1878 i Lösens sn.
 • Brita Annie Durling, född 1880 i Lösens sn.
 • Lisen Signe Durling, född 1881 i Lösens sn.
 • Aina Margareta Durling, född 1883 i Lösens sn.

TAB 11

Nils Henrik Durling, (son till Carl August Durling, Tab 8), född 1855-04-16 på Viggesbo, Rumskulla sn, dpt 30/4; civilingenjör. Gift 1:o 1882-08-19 i Karlstorps sn med sin kusin Eva Johanna Elisabet Enell, född 1856 i Karlstorps sn, † 1894-02-13 på Röksberg, Mulseryds sn, dotter till regementsskrivaren Anton Gustaf Enell och Hedvig Jacquette Nordenskjöld (född 1821 i Köpings sn (Kalmar), † 1868 i Karlstorps sn, dotter till överstelöjtnanten i armén Otto Henrik Nordenskjöld och Flora Gustafva Nordenskjöld); 2:o 1902 i Jönköping med Anna Regina In de Betou, född 1871 i Stockholm, † där 1959, dotter till Robert Frans Wilhelm In de Betou och Helena Malm.

Barn 1:o::

 • Erik Arvid Durling, född 1884 på Röksberg, Mulseryds sn.
 • Karin Elisabet Durling, född 1885 på Röksberg, Mulseryds sn.
 • Nils Ivar Durling, född 1886 på Röksberg, Mulseryds sn.
 • Hedvig Flora Charlotta "Lotty" Durling, född 1888-02-09 på Röksberg, Mulseryds sn.
 • Karl Otto Helge Durling, född 1892 på Röksberg, Mulseryds sn.

Barn 2:o:

 • Greta Louise Durling.

TAB 12

Axel Emanuel Durling, (son till Carl August Durling, Tab 8), född 1861-08-09 på Östraby nr 11, Östraby sn (Malmöhus), dpt s å 23/8; hovrättsråd. Gift 1891 med Emma Alfrida Sofia Hallström, född 1864 i Östersund, dotter till Gabriel Hallström och Mathilda Lovisa Margareta Esberg.

Barn:

 • Elsa Margareta Durling, född 1893 i Stockholm.
 • Alice Charlotta Durling, född 1897 i Stockholm.
 • Gunhild Maria Durling, född 1901 i Stockholm.

TAB 13

Leonard Henrik Durling, (son till Nils Fredrik Samuelsson Durling, Tab 5), född 1812-05-01 på Storarp, Tidersrums sn; rustmästare i Första livgrenadjärreg:tet 1828-03-17; avlade underofficersexamen 1828-06-13; student vid Uppsala universitet 1829-11-02; fänrik vid Jönköpings reg:te 1831-04-23; passerade graderna i Karlskrona; avlade officersexamen 1831-10-28; löjtnant 1833; avsked ur krigstjänsten 1834-04-19; ägare till Storarp och Litselarp i Tidersrums sn; † 1888-07-14 på Storarp. Gift 1834-03-20 på Rumskulla prästgård med sin syssling Christina Carolina Dusén, född 1809-04-07 på Överarp Södergård, Hässleby sn, † 1895-04-02 på Storarp, Tidersrums sn, dotter till komministern och vice pastorn i Hässleby Carl Johan Dusén och Hedvig Amalia Falck.

Dotter:

 • Carolina Leonhardina Amalia Durling, född 1834-11-04 på Björntorp, Tidersrums sn. Gift 1857-09-04 med tobakshandlaren i Tranås Axel Gustaf Oskar Gyllenhammar, född 1827-01-31 på Aspnäs, Malexanders sn, dpt 3/2 (son till Adam Fredrik Gyllenhammar och Clara Gustava Pfeiff), † 1896-11-21 i Tranås.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Kyrkböcker; Anjou, A: Ätterna Nordenskjöld. Andra Delen. Slägtförgreningar. Eksjö 1902. Sammanställt av: Mattias Loman

: