:

Tenger från Västervik

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Anders N.N.

Barn:

 • Magnus Andersson Tenger, född 1710 (åu); skeppare, grosshandlare; † 1777. se Tab 2.
 • Benedicta Andersdotter Tenger, född 1718 (åu), † 1806-04-15 i Västervik, 88 år gammal. Gift 1761-01-08 i Västervik med styrmannen Johan Hultman, född 1734, † 1813-09-08 i Västervik av ålderdom, 79 år gammal.

TAB 2

Magnus Andersson Tenger, född 1710 (åu); skeppare, grosshandlare; anlade Altona-Varvet; † 1777-07-02 i Västervik av rosen, 67 år gammal. Gift 1743-01-23 i Västervik med jungfrun Brita Nilsdotter, född 1718-12-03 i Västervik, † där 1800-10-19 av ålderdom, dotter till skeppsbyggmästaren Nils Albrektsson och Annika Didriksdotter.

Barn:

 • Anna Margareta Tenger, född 1744-07-30 i Västervik. Gift 1768-02-12 i Västervik med kaptenen Johan Olofsson, född 1739-03-04 i Västervik, † där 1802-10-12 av andtäppa
 • Johan Samuel Tenger, född 1745-09-02 i Västervik.
 • Anders Tenger, född 1747; grosshandlare; † 1804. se Tab 3.
 • Nicolaus Tenger, född 1748 i Västervik, † där s å 9/11.
 • Magnus Tenger, född 1749; kapten, handelsman; † 1819. se Tab 5.
 • Fredrik Tenger, född 1751-10-12 i Västervik; handelsman; † där 1803-01-03 av hetsig feber.
 • Nicolaus Tenger, född 1753-03-14 i Västervik, † där 1759-12-18 av hetsig feber.
 • Lovisa Ulrika Tenger, född 1754-08-06 i Västervik, † där 1755-03-07.
 • Lovisa Ulrika Tenger, född 1756-09-08 i Västervik, † där 1757-10-16 av koppor.
 • Christian Tenger, född 1757; grosshandlare; † 1834. se Tab 8.
 • Dödfödd dotter, 1761-03-??

TAB 3

Anders Tenger, (son till Magnus Andersson Tenger, Tab 1), född 1747-04-09 i Västervik; grosshandlare; † där 1804-06-11, begr 19/6 (inflammation, källa: Genline ID 190.101.9400). Gift med jungfrun Christina Elisabeth Hellwegh, född 1762 på Åby frälsesäteri, Horns sn (källa: Genline ID 304.1.70600), † 1800-07-09 i Västervik, begr 13/7 (inflammation, 38 år gammal, källa: Genline ID 190.101.8500), dotter till brukspatronen Per Hellwegh och hans 1:a hustru Catharina Toling.

Barn:

 • Birgitta Catharina Tenger, född 1781-05-14 i Västervik, † barn.
 • Magnus Peter Tenger, född 1782-10-23 i Västervik; grosshandlare; † ogift och barnlös 1837-10-07 i Västervik av slag.
 • Margareta Elisabeth Tenger, född 1784-03-11 i Västervik, † 1823 i S:t Olai fs, Norrköping. Gift 1804-09-30 i Västervik med inspektorn vid Kasimirsborgs glasbruk i Gamleby, grosshandlaren i Västervik, inspektorn vid Cedersbergs glasbruk i Vist, läraren vid Ebersteinska skolans söndagsskoleavdelning i Norrköping Johan Peter Kjellberg, född 1768-02-29 i S:t Olai fs, Norrköping, † där 1832-03-17. Paret fick två döttrar.
 • Charlotta Fredrika Tenger, född 1786-01-25 i Västervik (källa: Genline ID 304.3.21000), † 1854-05-03 på Väsby säteri, Horns sn, begr 21/5 (slag, 67 år gammal, en qvinna utmärkt för Gudsfruktan och Välgörenhet, Strängt Ordningssinne och alla de dygder som utgöra en makas, moders och svärmoders prydnad och ära, källa: Genline ID 304.6.8000). Gift 1815-10-09 (källa: Genline ID 304.3.21000) med kaptenen och godsägaren (1 mtl Väsby säteri, Horn sn, källa: Genline ID 304.14.41700) Emanuel Christoffer Drangel, född 1778-08-28 i Vaxholm (källa: Genline ID 304.3.21000), † 1861-04-23 på Väsby säteri, Horns sn (källa: Genline ID 304.4.57900. Säteriet anges vara outrett sterbhus vid hsf 1862-1866, källa: Genline ID 304.14.41700). Paret fick 2 söner och 5 döttrar.
 • Anders Fredrik Tenger, född 1787-11-18 i Västervik, † där 1789-07-31 av koppor.
 • Birgitta Catharina Tenger, född 1789-03-14 i Västervik (källa: Genline ID 333.53.13200), † 1849-08-30 i knr 49 (K) Linköping (källa: Genline ID 333.53.13200). Gift 1811 i Horns sn med kaptenen Carl Otto von Gertten, född 1779 i Svenarums sn, † 1851 i Torö sn. Paret fick flera barn.
 • Anna Sophia Tenger, född 1791-03-15 i Västervik (källa: Genline ID 333.53.13300), † 1858 i Linköping. Gift med sin kusin, kaptenen Johan Peter Hellwegh, född 1789-02-05 på Rumma, Horns sn, † 1849-01-13 i nr 49 (K) Linköping (källa: Genline ID 333.53.13300).
 • Anders Christian Tenger, född 1800; löjtnant. se Tab 4.

TAB 4

Anders Christian Tenger, (son till Anders Tenger, Tab 2), född 1800-06-15 i Västervik; löjtnant. Gift 1835-03-08 i Ödeshögs sn med Emilie Mathilda De Besche, född 1818-08-06 i Ödeshögs Södergård, Ödeshögs sn, dotter till löjtnanten Isak Gillis De Besche och Maria Christina Stålhammar.

Barn:

 • Catharina Christina Sofia Charlotta Tenger, född 1836 på Svindfalla, Trehörna sn. Gift med apotekaren i Mora Carl Grevilli, född 1837 i Linköping.
 • Anders Gillis Christian Emil Tenger, född 1837-10-23 på Svindfalla, Trehörna sn.

TAB 5

Magnus Tenger, (son till Magnus Andersson Tenger, Tab 1), född 1749-11-14 i Västervik; kapten, handelsman; † där 1819-03-04 av slag. Gift 1774-05-05 i Västervik med jungfrun Charlotta Cecilia Lorentzon, född 1752-06-19 i Västervik, † där 1781-07-19 i barnsbörd, dotter till handelsmannen Peter Lorentzon och Christina Bauman.

Barn:

 • Hans Christian Tenger, född 1780-04-11 i Västervik, † där s d.
 • Brita Christina Tenger, född 1775-03-31 i Västervik, † där ogift och barnlös 1833-02-04 av hetsig feber.
 • Peter Magnus Tenger, född 1776; sjölöjtnant; † 1842. se Tab 6.
 • Lorentz Fredrik Tenger, född 1779-01-24 i Västervik.
 • Hans Christian Tenger, född 1780-04-11 i Västervik, † där s å 11/4.
 • Anna Margareta Tenger, född 1781-07-10 i Västervik. Gift 1807-06-19 i Västervik med borgmästaren Johan Peter Fröberg, född 1772, † 1817-06-27 i Västervik av rötfeber.

TAB 6

Peter Magnus Tenger, (son till Magnus Tenger, Tab 5), född 1776-07-17 i Västervik; lotslöjtnant; † där 1842-06-01 av slag. Förhållande med Christina Tornwall, född 1805-06-21 på Herrehagen, Västervik (uppges född 21/12 i V-vik i hsf, källa: Genline ID 190.12.56600), † 1870-01-10 i Östra Kvarteret nr 29 i Västervik, dotter till Jean Nilsson och Brita Jonsdotter.

Dotter:

 • Brita Christina Charlotta Tenger, född 1836-07-13 i Ö Kvarteret nr 29, Västervik. Gift med skogsförvaltaren Johan Gustaf Norbäck, född 1839 i Älvsbacka sn. Paret fick flera barn.

TAB 7

Anders Johan Tenger, (son till Magnus Tenger, Tab 5), född 1777-09-03 i Västervik; kapten; † där 1822-04-17. Gift 1805-12-29 i Västervik med jungfrun Maria Charlotta Falleij, född 1783-05-14 i Västervik, dotter till kopparslagaren Isak Falleij och Maria Söderberg.

Barn:

 • Dödfött barn, 1806-10-09 i Västervik.
 • Magnus Christian Tenger, född 1807-11-06 i Västervik.
 • Johanna Maria Cecilia Tenger, född 1812-09-26 i Västervik, † där änka 1875-02-02. Gift 1838-05-18 i Västervik med grosshandlaren och konsult Pehr David Westermark, född 1797-07-22 i Västervik, † där 1851-03-22 av lungböld.
 • Euphrosyne Albertina Tenger, född 1815-09-12 i Västervik. Gift 1851-07-01 i Västervik med bruksinspektorn Johan Peter Jansson.

TAB 8

Christian Tenger, (son till Magnus Andersson Tenger, Tab 1), född 1757-09-21 i Västervik; grosshandlare; † där 1834-04-13 av slag. Gift 1787-11-30 i Västervik med jungfrun Catharina Euphrosyne Egge, född 1771-12-21 i Västervik, † där 1859-04-06 av ålderdom, dotter till källarmästaren och handelsmannen Johan Egge och Lucia Apiarie.

Barn:

 • Johan Magnus Tenger, född 1788-08-20 i Västervik, † där 1789-06-23 av invärtes slag.
 • Johan Magnus Tenger, född 1789-10-18 i Västervik; grosshandlare; † där 1831-02-03 av blodstörtning.
 • Brita Lucia Tenger, född 1790-11-02 i Västervik, † där 1791-06-02 av slag.
 • Brita Lucia Tenger, född 1792-01-18 i Västervik, † 1884. Gift 1815-05-15 i Västervik med häradshövdingen, lagmannen, borgmästaren i Norrköping och godsägaren Lars Magnus Trozelli, född 1785, † 1852 (son till fil mag, domkyrkosysslomannen Nils Trozelius och Brita Ulrika Fallerstedt - i hennes 1:a äktenskap, omgift med domkyrkosysslomannen Fredrik Carl Egnell). Paret fick två söner.
 • Euphrosyne Tenger, född 1793-08-23 i Västervik, † 1868-08-12 på Malmögård, Lovön, Stockholm. Gift 1817-10-02 i Västervik med amiralen Johan Henrik Kreüger, född 1782-03-30 i Lovisa, Finland, † 1858-01-24 i Stockholm, begr på Kungl Flottans kyrkogård på Galärvarvet. Paret fick flera barn. (en sondotterdotter var Florence Elisabet Stephens på Huseby bruk i Skatelövs sn).
 • Christian Tenger, född 1794; grosshandlare; † 1859. se Tab 9.

TAB 9

Christian Tenger, (son till Christian Tenger, Tab 6), född 1794-10-09 i Västervik; grosshandlare; † där 1859-04-17. Gift 1823-04-10 i Västervik med jungfrun Lucia Margareta Catharina Egge, född 1801-09-15 i Västervik, dotter till Johan David Egge och Anna Catharina Olofsson.

Barn:

 • Johan Christian Leonard Tenger, född 1826; handelsman, sjökapten; † 1893. se Tab 10.
 • Carl Fredrik Reinhold Tenger, född 1827; löjtnant; † barnlös 1912-01-14 i Västervik. Gift 1854-10-26 i Västervik med jungfrun Carolina Amalia Aurora Engeström, född 1829-10-14 i Västervik, dotter till handelsmannen Carl David Engeström och Catharina Lovisa Hesse.
 • Gylfe Robert Magnus Tenger, född 1835; possessionat, arrendator. se Tab 12.
 • Anna Lucia Euphrosyne Tenger, född 1836-08-26 i Västervik. Gift 1857-08-10 i Västervik med kaptenslöjtnanten i Karlskrona Fredrik Edvard Nordin, född 1827 i Brunnby sn.
 • Hulda Johanna Amalia Tenger, född 1839-03-23 i Västervik, † där 1851-06-21 av nervfeber.
 • Alma Maria Tenger, född 1840-11-17 i Västervik, † där 1859-09-03 av rödsot.

TAB 10

Johan Christian Leonard Tenger, (son till Christian Tenger, Tab 9), född 1826-01-07 i Västervik; handelsman, sjökapten; † där 1893-03-30. Gift 1852-10-08 i Västervik med jungfrun Ulrika Regina Emilia Westermark, född 1827-01-02 i Västervik, dotter till handelsmannen Per David Westermark och Hedvig Fredrika Widegren.

Son:

 • Johan Christian Tenger, född 1853; grosshandlare, vice konsul; † 1909. se Tab 11.

TAB 11

Johan Christian Tenger, (son till Johan Christian Leonard Tenger, Tab 10), född 1853-07-28 i Västervik; grosshandlare, engelsk vice konsul; † 1909-12-25 i Västervik. Gift med Nanna Elisabeth Julia Backlin, född 1851 i St Jakobs fs, Stockholm.

Dotter:

 • Jane Maria Emilia Tenger, född 1883-10-15 i Västervik. Gift 1906-05-01 i Västervik med bankkamrer Matts Olof Torsten Friberg.

TAB 12

Gylfe Robert Magnus Tenger, (son till Christian Tenger, Tab 9), född 1835-06-07 i Västervik; possessionat, lantbrukare. Gift 1860-09-18 i Gladhammars sn med jungfrun Anna Maria Janzon, född 1839-02-12 på Rumhult, Hjorteds sn, dotter till skogvaktaren Anders Jaensson och Gustava Fredrika Malmberg.

Barn:

 • Gylfe Anders Christian Tenger, född 1864; hemmansägare; se Tab 13.
 • Anna Lucia Fredrika Tenger, född 1865-07-22 på Valstad, Gladhammars sn. Gift med ingenjören i Luleå Johan Alfred Melkersson, född 1858 i Aspeboda sn.
 • Gylfe Johan Magnus Tenger, född 1866-12-11 på Valstad, Gladhammars sn.
 • Gylfe Carl Edvard Tenger, född 1869; bageriverkmästare. se Tab 14.
 • Anna Maria Eufrosyne Tenger, född 1873-02-21 på Valstad, Gladhammars sn. Gift med apotekaren Keysler. Paret fick sonen Karl Johan 1895.
 • Syster Maria Tenger, född 1875-03-01 på Valstad, Gladhammars sn.
 • Elsa Karin Maria Tenger, född 1881-01-28 på Valstad, Gladhammars sn.

TAB 13

Gylfe Anders Christian Tenger, (son till Gylfe Robert Magnus Tenger, Tab 12), född 1864-02-13 på Valstad, Gladhammars sn; hemmansägare på Svartbjörsbyn, Överluleå sn. Gift med Johanna Maria Grape, född 1872 i Karl Gustafs sn.

Barn:

 • Gerda Maria Tenger, född 1897 i Överluleå sn.
 • Karin Sofia Tenger, född 1898 i Överluleå sn.
 • Laila Eufrosyna Tenger, född 1900 i Överluleå sn.

TAB 14

Gylfe Carl Edvard Tenger, (son till Gylfe Robert Magnus Tenger, Tab 12), född 1869-10-05 på Valstad, Gladhammars sn; bageriverkmästare; bosatt i Hedvig Eleonora fs, Stockholm. Gift med Eva Amanda, född 1874 i Haparanda sn.

Barn:

 • Eva Margit Tenger, född 1899 i Hedvig Eleonora fs.

Källor

Kyrkböcker. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: