:

Calén från Östergötland

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Claes Calén, landsfiskal. Gift med Anna Charlotta Hedenstierna, född 1692, † 1741-04-24 i Tåby sn, begr 5/5 (49 år gammal, källa: Genline ID 398.19.18700), dotter till översten Isak Hedengran, adlad Hedenstierna och hans 2:a hustru Christina Sparrman.

Barn:

 • Isak Calén, född 1717, kyrkoherde; † 1787. se Tab 2.
 • Daniel Jonas Calén, född 1720-01-13 på Fyrby, Tåby sn (källa: Genline ID 398.19.13400), † där s å.
 • Christina Helena Calén, född 1722-01-01 på Fyrby, Tåby sn, dpt 6/1 (föddes kl 5 om morgonen, källa: Genline ID 398.19.13600). Gift 1741-05-05 i Tåby sn (källa: Genline ID 398.19.5000) med inspektorn på Mauritzberg, äreborne och välbetrodde Peter Ljunggren.
 • Hedvig Charlotta Calén, född 1724-06-01 på Fyrby, Tåby sn, dpt 8/6 (föddes kl 2 om eftermiddagen, källa: Genline ID 398.19.13800), † 1765-05-?? på Fyrby, Tåby sn (hetsig feber, källa: Genline ID 398.19.19500). Gift 1:o 1745 i Tåby sn (källa: Genline ID 398.19.5200) med regementskommissarien Nils Gustaf Lundman; 2:o 1762-09-?? i Tåby sn (källa: Genline ID 398.19.5500) med fältväbeln vid Kungl. Första livgrenadjärreg:tet Petter Dahlberg, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med Christina Malmberg; 3:o 1766-07-15 med Brita Catharina Dahlstedt, född 1731).

TAB 2

Isak Calén, (son till Claes Calén, Tab 1), född 1717-06-06 i Tåby sn, dpt 12/6 (källa: Genline ID 398.19.13000); student i Uppsala 1737; prästvigd 1745; past ex 1758; kyrkoherde i Kättilstads pastorat 1761; kontraktsprost 1774-1783; † 1787-04-12 i Kättilstads prästgård, Kättilstads sn, begr 6/5 (bröstsjukdom, 69 år gammal, källa: Genline ID 215.18.36700). Gift 1:o 1752-06-06 i Kättilstads sn med jungfrun Anna Catharina De Rogier, född 1732-01-03, † 1784-03-10 i Kättilstads prästgård, Kättilstads sn (håll och sting), dotter till kyrkoherden i Kättilstads pastorat, rektorn och prosten Herman Gideon De Rogier och Catharina Törner. 2:o 1784-12-27 med Hedvig Wibjörnsson, född 1746-03-20 i Vreta Klosters sn, † 1823-11-30, dotter till kyrkoherden i Vånga pastorat Anders Wibjörnsson och Gertrud Aschania.

Barn 1:o:

 • Herman Calén, född 1753-06-30 i Kättilstads prästgård, Kättilstads sn, † där s å 7/7.
 • Daniel Calén, född 1755; kyrkoherde; † 1825. se Tab 3.
 • Claes Gideon Calén, född 1757-12-01 i Kättilstads prästgård, Kättilstads sn; fil mag; kyrkoherde i Toresunds pastorat; † ogift och barnlös 1824-03-04.
 • Catharina Charlotta Calén, född 1761-06-01 i Kättilstads prästgård, Kättilstads sn, † 1824-09-21 i Vadstena. Gift 1779-08-31 i Kättilstads sn med kyrkoherden i Vadstena, riksdagsmannen och kontraktsprosten Lars Magnus Kinnander, född 1742-08-23 i Eksjö, † 1832-10-12 i Vadstena. Paret fick flera barn.
 • Isak Herman Calén, född 1765; fänrik; hemmansägare; † 1802. se Tab .
 • Jonathan Calén, född 1767-09-01 i Kättilstads prästgård, Kättilstads sn, † där 1768-05-06.
 • Abraham Calén, född 1769-08-20 i Kättilstads prästgård, Kättilstads sn, † där 1785-06-21 (vattusot).
 • Jakob Calén, född 1769-08-20 i Kättilstads prästgård, Kättilstads sn; underofficer; † ogift och barnlös 1789-07-03 i Kättilstads sn (drunknade).

TAB 3

Daniel Calén, (son till Isak Calén, Tab 2), född 1755-07-05 i Kättilstads prästgård, Kättilstads sn; student i Uppsala 1773; fil mag 1779; docent i moral philos 1780; prästvigd 1781; gymnasieadjunkt i Linköping 1784; rektor scholæ där 1786; kyrkoherde i Kättilstads pastorat 1787 (faderns efterträdare); prost 1800; kontraktsprost 1807; riksdagsman 1810; † 1825 i Kättilstads prästgård, Kättilstads sn. Gift 1786-10-25 med änkan Fredrika Christina Drangel, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1782-08-28 i Tuna sn med rektorn Lars Alger Planander, med vilken hon fick en son, † 1783 i Söderköping), född 1759-10-27 i Tuna prästgård, Tuna sn, † 1815-12-26 på Kättilstads prästgård, Kättilstads sn, begr 1816-01-06 (lungsot, källa: Genline ID 215.19.51200), dotter till kyrkoherden i Tuna pastorat, kontraktsprosten Daniel Drangel och hans 2:a hustru Eva Lovisa Grönhagen.

Barn:

 • Isak Calén, född 1787-08-22 i Kättilstads prästgård, Kättilstads sn, † där 1789-02-22.
 • Eva Catharina Calén, född 1788-12-18 i Kättilstads prästgård, Kättilstads sn, † 1873-05-29. Gift 1809-11-12 i Kättilstads sn med kyrkoherden i Ekebyborna pastorat Nils Engströmer, född 1767-08-30 i Höreda sn, † 1838-10-10 i Ekebyborna prästgård, Ekebyborna sn. Paret fick 3 söner.
 • Hedvig Fredrika Calén, född 1790-03-01 i Kättilstads prästgård, Kättilstads sn, † 1859-12-27. Gift 1818-10-17 i Kättilstads sn med kronobefallningsmannen i Kinda och Ydre häraders domsagor, kronofogden på Drättinge Håkan Jöransson, född 1776, † 1850.
 • Daniel Calén, född 1791; lantbrukare; † 1833. se Tab 4.
 • Göran Gideon Calén, född 1792; komminister; † 1861. se Tab 5.
 • Maria Charlotta Calén, född 1794-01-05 i Kättilstads prästgård, Kättilstads sn, † 1862-11-09 på Hovby, Västra Eneby sn. Gift 1826-05-18 i Kättilstads sn med kyrkoherden i Hägerstads pastorat, prosten Johan Olof Wænners, född 1789-07-28 i Ringarums sn, † 1850-05-28 i Hägerstads pastorat. Paret fick flera barn.
 • Anna Lovisa Calén, född 1796-11-15 i Kättilstads prästgård, Kättilstads sn, † där ogift och barnlös 1821-10-29.

TAB 4

Daniel Calén, (son till Daniel Calén, Tab 3), född 1791-02-12 i Kättilstads prästgård, Kättilstads sn (källa: Genline ID 309.6.14500); lantbrukare på Bankestadstorp, Hägerstads sn; † där 1833-01-02. Gift 1825-09-08 i Tjärstads sn (källa: Genline ID 393.31.41800 och 309.6.14500) med demoisselle Hedvig Lovisa Strömerstén, född 1793-11-15 i Ulrika sn, dpt s d (källa: Genline ID 309.6.14500), † 1833, dotter till vice pastorn Anders Strömerstén och Lovisa Christina Runnberg.

Döttrar:

 • Fredrika Calén, född 1827-05-25 i Hägerstads sn (källa: Genline ID 309.6.14500), † ogift och barnlös 1882 på Aska, Hägerstads sn.
 • Sofia Calén, född 1829-01-16 i Hägerstads sn (källa: Genline ID 309.6.14500), † 1878. Gift 1854 med kommissionslantmätaren Adolf Georg Asklund, född 1820, † 1887. Paret fick 3 barn.

TAB 5

Göran Gideon Calén, (son till Daniel Calén, Tab 3), född 1792-08-21 i Kättilstads prästgård, Kättilstads sn; efter studier i Linköping student i Uppsala 1811; prästvigd 1815; komminister i Pelarne pastorat 1824; komminister i Landeryds pastorat 1828; komminister i Slaka pastorat 1843; † 1861-02-20 i Slaka sn. Gift 1825-07-06 på Hallstads säteri, Tjärstads sn (källa: Genline ID 393.31.41800) med fröken Beata Sofia Stuart, född 1800-02-14 i Linköping (källa: Genline ID 393.8.46500), † 1895-11-01, dotter till assessorn och godsägaren Lars Stuart och Sara Catharina Berger.

Barn:

 • Fredrika Catharina Calén, född 1826-10-29, † 1912-06-17.
 • Herman Gideon Calén, född 1828; sekreterare. se Tab 6.
 • Emilie Sofia Calén, född 1830, † 1911-06-29.
 • Axel Teodor Calén, född 1832-01-14; kommissionslantmätare i Östergötland; stadsingenjör i Linköping; † 1914-04-26.
 • Bernhard Emanuel Calén, född 1834-04-24; medicine kandidat; student i Uppsala 1854; läkare vid Utö gruvor; † ogift och barnlös 1870-01-18.
 • Anna Charlotta Calén, född 1835-11-01 i Landeryds sn, † 1885-11-23 i Hägerstads sn. Gift 1866-09-16 i Västra Husby sn med organisten, skolläraren och poststationsföreståndaren i Hägerstad Per Otto Gabriel Wistrand, i hans 1:a äktenskap (gift 2: 1893 med Elise Wahlberg), född 1839-06-17 i Oppeby sn, † 1894-01-25 i Hägerstads sn. Paret fick 3 barn.
 • Constantia Matilda Calén, född 1838-03-13 i Landeryds sn, † ogift och barnlös 1881-01-30.
 • Maria Lovisa Calén, född 1840-04-11 i Landeryds sn (källa: Genline ID 330.20.4800).
 • Frida Carolina Calén, född 1841-08-13 i Landeryds sn, † där 1842-03-01.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia. Del 5, Biografiska anteckningar om officerare med vederlikar 1619-1927. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: