:

Stiernelodh nr 759

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Adlad 1662-07-31, introducerad 1668, † i mitten av 1700-talet.

Om ättens äldre släktled, se adliga ätten Stierna. Översten Anders Göransson Stiernas tredje hustru Elsa Meijer var en ofrälse kvinna. Barnen av vilka de flesta, om ej alla, blivit födda före äktenskapet och räknades därför som ofrälse. De tre söner som kvarlevde 1662, vann dock på släktens förböner adelskap med namnet Stiernelodh.

1Saleby kyrkoarkiv. 2At (Sch).

TAB 1

Anders Göransson Stierna. Gift 3:o med Elsa Meijer.

Barn i 3:e giftet

TAB 2

Nils Andersson Stiernelodh, levde 1663-10-15. Gift med Elin Store, begravd 1682-07-09 i Forsheda sn, Västbo härad. Hennes 1:a gifte med Jöran Olofsson Lilliesparre af Fylleskog, † 1649. Dotter till Matts Pedersson Store och Märta Uggla.

  • Märta Nilsdotter Stiernelodh. Som tillsammans med sina systrar Catharina och Brita uppges vara halvsystrar till fru Christina Lilliesparre af Fylleskog gift med Staffan Hjulhammar. Därmed alltså döttrar till Nils Andersson Stiernelodh och Elin Store.
  • Catharina Nilsdotter Stiernelodh.
  • Brita Nilsdotter Stiernelodh, levde 1700. 1689: Svägerskan till välborne Hjulhammar i Bosebo har låtit besova sig i Västergötland av en korpral, troligen gift. Nu vill en annan gemen karl i Bosebo äkta henne. Hon är frälse född, fast frälserätten är förverkad. 1713: Soldaten i Wismars garnison Jon Björnsson, vilken är gift med Brita Nilsdotter Stiernelodh som för sex år sedan låtit besova sig av en dräng Jöns Månsson, då Jon Björnsson ansågs död varför de gifte sig. Jon Björnsson vill nu gifta om sig och begärde 1713 få ingå nytt gifte, varför de troligen blev skilda. Källor: EÄrätt; GT:13 s38; Västbo 1683; VäxjöDk A 1689:1238 (Jönköping).

TAB 3

Henrik Andersson Stiernelodh levde ännu 1700. Adlad Stiernelodh. Bosatt i Ås sn/F. Kapten. Var 1659 ryttare vid Småländska kavalleriregementet för Bökhults hemman i Långaryds sn, Västbo hd. Förlammat i Swerin enligt regementsräkenskaperna. Gift före 1663 med Anna Ulf af Horsnäs. Dotter till Mattias Eriksson Ulf af Horsnäs.

Barn:

  • Märta Stiernelodh. Ägde Kolsbo i Kinds härad. Var gift 1690. Levde1 1695-03-13. [Måhända den fru Margareta Stiernelodh, vars begravning omtalas 17072.]
  • Jöran Stiernelodh. Var löjtnant 1694, troligen vid Älvsborgs regemente.
  • Nils Stiernelodh, född 1672. Kapten. Se Tab. 5.

TAB 4

Anders Andersson Stiernelodh född 1626, † 1711-01-10 i Eskilstorp och begravd s. å. 29/1. Adlad Stiernelodh. Löjtnant. Ryttare vid Småländska kavalleriregementet.

TAB 5

Nils Andersson Stiernelodh född 1672. Adlad Stiernelodh. Volontär vid tyska livregementet till häst 1688. Adjutant därst. Fänrik 1700-03-23. Löjtnant vid Västgöta stånddragonregemente 1703-05-28. Konfirm.fullm. s. å. 30/12. Kaptenlöjtnant 1709-09-12. Kapten 1710-02-04. Konfirm.fullm. s. å. 29/10. Avsked 1727-02-09. Lämnade fullm. för annan person att sitta för ätten vid riksdagarna 1734, 1738 och 1740 och var då bosatt Öströd. Gift med Maria Eleonora Årrhane, begraven i Dagsås' kyrka2. Dotter av majoren Erik Årrhane, och Elisabet Claesdotter Mormand, av samma danska adliga ätt som ätten Morman.

Barn:

  • Magdalena Beata Stiernelodh, död ogift och begraven i Dagsås' kyrka. [2]
  • Anders Stiernelodh. Underofficer vid Älvsborgs regemente. Död under en kommendering vid Oxdjupet nära Vaxholm och begraven i Dagsås [2].
  • Anna Maria Stiernelodh, född 1708 på Öströd, död ogift 1778-03-23 Örsbyholm och var troligen den sista av ätten.
  • Elisabet Christina Stiernelodh, död 1753-04-00. Gift med löjtnanten Göran Svantesson Uggla, i hans 1:a gifte, född 1726, död 1787.

Källor

: