:

Rosensköld nr 287

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rosensköld nr 287 †

Adlad 1639-12-15, introducerad 1642. Utdöd 1709-06-28.


TAB 1

Erik Mikaelsson. Handlande i Hudiksvall. Gift med Cecilia Nilsdotter.

Barn:

 • Peder Eriksson, adlad Rosensköld, till Forsvik i Undenäs socken, Skaraborgs län, som han 1642-07-07 köpte av Johan Jacobsköld (SH liber caus., vol. 147 (OA).), samt Fågelsta i Salems socken, Stockholms län, å vilken egendom han erhöll säterifrihet (H. Fröding, berättelser ur Göteborgs historia (1908).) 1641-03-01, och Långbro i Vårdinge socken, Stockholms län. Född i Hudiksvall. Först köpman vid Stora Kopparberget. Kansliskrivare i kammarens kansli. Sekreterare i kammarens kansli 1624. Legationssekreterare på Johan Skyttes ambassad till England 1635. President i justitiekollegium i Göteborg 1636-04-00. Adlad 1639-12-15 (introducerad 1642 under nr 287). Stadfästelse på adelskapet 1645-06-20. Avsked från presidentskapet 1650-06-29. Död (? 1656-03-11) före 1657-03-06, då arvskifte hölls efter honom (SH liber caus., vol. 147 (OA).) och troligen begraven i egen grav i Storkyrkan, Stockholm (sonen Samuel begraven i »sin salige faders grav» i Storkyrkan, Stockholm 1661). 'Under sin tjänstgöring i kammarkansliet raderade han, dock sig till förlust, ett k. brev, varför, då han på ambassaden till England blivit adlad av konung Carl Stuart (1635-05-04) och detta omtalades i rådet, riksdrotset yttrade, att han gjort som en narr, då han emottagit adelskapet, emedan han skulle påmint sig sin i Sverige begångna akt, den intet adelig vore, och vilken bort skrämma honom från att tänka på adelskap, samt att han icke skulle inbilla sig, att adelskapet bleve av regeringen stadfästat eller att någon redlig man av adel skulle lida honom jämte sig på riddarhuset o. s. v. Adlades dock sedermera av regeringen, men blev med mycken svårighet och sedan hans förra fel med raderingen blivit omtalat och ursäktat, på regeringens befallning introducerad.' Gift 1:o 1616-09-15 med Catharina Olofsdotter, född 1595-06-16 i Stora Tuna prästgård, Kopparbergs län, död 1647-02-14 i Göteborg och begraven 1647-04-04 i Gustavi kyrka, Göteborg (arvskifte efter henne hölls 1648-03-04 och 1648-03-06 i Stockholm), dotter av hovpredikanten, prosten och kyrkoherden i Stora Tuna Olaus Canuti och Magdalena Haraldsdotter. Gift 2:o 1648 med Elin Krabbe i hennes 2:a gifte (gift 1:o med regementskvartermästaren Jost Bråkenhusen, adlad Bråkenhusen, död 1644), död 1684 mellan 1684-03-03, och 1684-10-02, dotter av Jöns Eriksson Krabbe, till Rådö och Ölmenäs, och Märta Store.

Barn:

 • 1. Carl, levde vid arvskiftet efter fadern 1657, men var död 1663, troligen redan 1661.
 • 1. Johan, till Forsvik, som han gemensamt med bröderna Olof, Gustaf och Gabriel erhöll vid arvskiftet efter fadern (SH liber caus., vol. 147 (OA).) Kopist i kungliga kansliet (At (SO).) 1641 (revers 1641-05-13). Död ogift 1665-08-00 i Stockholm.
 • 1. Erik. Kom i tjänst under trettioåriga kriget 1637. Löjtnant vid rikstygmästaren Lilliehööks regemente 1642. Sårad vid belägringen av Brieg 1642 (RReg. 1643-02-21.). Kapten 1645. Erhöll genom kungligt brev 1645-07-19 250 dlr smt till ekipering (KA. Reduktionskommissionens för Älvsborgs län handlingar 1683 (OA).). Var 1648 kapten vid Jämtlands (Gärffelts) regemente. Ogift dödad i duell sommaren 1649 (RReg 22 dec. 1649 (OA).) i Wismar av Tomas Gärffelt den yngre.
 • 1. Olof, till Forsvik, som han gemensamt med bröderna Johan, Gustaf och Gabriel erhöll vid arvskiftet efter fadern (SH liber caus., vol. 147 (OA).). Student. Var 1654 i London (At (SO).). Levde 1661, men var död 1677 (SH liber caus., vol. 147 (OA).).
 • 1. Peder. Häradshövding. Död 1656. Se Tab. 2
 • 1. Gustaf, till Forsvik, som han gemensamt med bröderna Johan, Olof och Gabriel erhöll vid arvskiftet efter fadern (SH liber caus., vol. 147 (OA).). Löjtnant vid Kronobergs regemente 1651. Kapten vid Kronobergs regemente 1655. Avgången från regementet omkring 1660. Kallas överstelöjtnant 1696 och synes då ännu hava levat. (SH liber caus., vol. 147 (OA).)
 • 1. Samuel. Fick vid arvskiftet efter modern 1648-03-00 två skattegårdar i Ödenäs socken, Älvsborgs län, vilka han försålde (KA. Reduktionskommissionens för Älvsborgs län handlingar 1683 (OA).) 1651-10-09. Begraven (Storkyrkans kyrkoarkiv.) 1661-08-25, i »sin salige faders grav» i Storkyrkan, Stockholm.
 • 1. Catharina. Gift efter 1647 (At (P).) med borggreven i Göteborg Daniel Lange i hans 2:a gifte, död 1653-04-03 i Göteborg. (H. Fröding, Berättelser ur Göteborgs historia (1908).)
 • 1. Gabriel, till Forsvik, som han gemensamt med bröderna Johan, Olof och Gustaf erhöll vid arvskiftet efter fadern, samt Ström i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län genom sitt gifte. Döpt 1634-06-24 i Stockholm. Reste 1650 till Tyskland (At (L).) »för att skaffa sig tjänst under militien». Musketerare vid riksmarskens regemente 1652. Underofficer vid riksmarskens regemente 1654. Var en tid i tjänst vid gardet i England. Bevistade polska och danska krigen under Carl X Gustafs tid. Kapten vid Västerbottens regemente 1660. Kapten vid dragonregementet i Bohuslän 1661. Major vid dragonregementet i Bohuslän 1675. Överstelöjtnant 1677 före 10/5. Död barnlös 1682. Han var en tid förlovad med sin svägerskas syster Anna Lode från Livland, men övergav henne. Gift före 1686-12-11 med Dorotea Bielke i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1630-09-05 på Ellinge i Västra Sallerups socken, Malmöhus län, med danske överstelöjtnanten och krigskommissarien i Bohuslän Daniel Knutsson Bildt, född 1602, död 1651, fader till Knut Bildt, naturaliserad Bildt). Född 1612-11-25 i Trondhjem, död 1674-02-24 Morlanda, dotter av Norges rikes kansler och hövidsman på Bergenshus Jens Ovesen Bielke, till Østraat mm, och Sofia Henriksdotter Brockenhuus.
 • 1. Claes. Överstelöjtnant. Död 1697. Se Tab. 3
 • 2. Beata, född 1649-09-16 i Göteborg, död 1652-08-07.
 • 2. Lennart, född 1650-09-19 på Långbro, död ogift 1690-07-05 Ärtekärr och begraven i Mölltorps kyrka, Skaraborgs län.
 • 2. Adolf, född 1651-09-14 i Göteborg, död 1652-01-25.
 • 2. Cecilia, levde vid arvskiftet efter fadern (SH liber caus., vol. 147 (OA).) 1657-03-06.

TAB 2

Peder (son av Peder Eriksson, adlad Rosensköld, Tab. 1), till Gräshult i Mölltorps socken, Skaraborgs län. Hovjunkare 1643-10-24. Häradshövding i Kåkinds Gudhems och Laske härader i Västergötland 1653 208. Död 1656-04-24 och begraven i Mölltorps kyrka. Han sålde 1655-07-12 sin sätesgård Edstad i Vårdinge socken, Stockholms län till riksrådet Schering Rosenhane. (Ka., reduktionskommissionens dokument för Uppland (OA).) Gift 1648 med Christina Lode från Livland, född 1619, död 1689-01-06 Ärtekärr och begraven i Mölltorps kyrka, dotter av kammarjunkaren Hans Lode, naturaliserad Lode från Livland, och Margareta von der Borch.

Barn:

 • Gustaf, till Ärtekärr. Pikenerare vid livgardet 1669. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1673-02-04. Var 1678 regementskvartermästare vid Östgöta fördubblingskavalleriregemente. Ryttmästare. Reducerad 1679. Levde ännu 1701. Var en tid förlovad med Margareta Barclay, men övergav henne och dog ogift. [Ovisst om han är identisk med livdrabanten med samma namn, se Tab. 3.]
 • Catharina, död 1729-11-11 Ekeryd. Gift med kaptenen Olof Rudebeck, född 1666, död 1700.

TAB 3

Claes (son av Peder Eriksson, adlad Rosensköld, Tab. 1), till Årke i Gryta socken, Uppsala län, som han erhöll genom sitt gifte. Först hovjunkare hos Carl X Gustaf, sedan förskärare vid dess taffel. Kaptenlöjtnant vid Hälsinge regemente 1656. Kapten vid Kronobergs regemente 1657. Major vid Hälsinge regemente 1660. Avsked 1675-06-09 för sjuklighet med överstelöjtnants karaktär och majorslönen, 200 dlr smt, i pension (KA, Hären 1620–1680, likvidationer B. 155 (OA).). Död 1697 mellan nyåret och trettondagen, enligt attest av pastor i Giresta församling. (KA, Hären 1620–1680, likvidationer B. 155 (OA).) Gift 1668-08-04 med Anna Margareta Sabel i hennes 2:a gifte (g, 1:o med kaptenen Johan Margalli Granatenfelt), dotter av översten Gustaf Sabel, och Margareta Patkull.

Barn:

 • Per, till Årke, som dock redan 1696-05-27 av fadern pantsatts i banken (OA.). Dragon vid Jämtlands dragonregemente 1685. Rustmästare vid Jämtlands dragonregemente 1686. Sergeant 1689. Fältväbel 1690. Fänrik 1693-12-30. Löjtnant 1698-04-16. Löjtnant vid Upplands regemente 1702-04-11. Regementskvartermästare vid Upplands regemente 1703-08-01. Kapten 1704-04-04. Stupade ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava och slöt ätten på svärdssidan.
 • ?Gustaf. Livdrabant 1703-06-10. Död 1704-11-17. Efter hans död utkvitterades hans lön av Per Rosensköld, dock möjligen identisk med ryttmästaren med samma namn, Tab. 2.
 • Margareta. Gift 1:o med komministern i Långtora församling av ärkestiftet Erik Paulander, död 1698. Gift 2:o 1702 med förste mannens efterträdare, komministern Jakob Wigznellus, död 1724-04-00. [Hm.]
 • Beata, till Årke. Död på Årke 1754-03-27 och begraven i Gryta kyrka. Gift 1:o med kommissarien Mårten Stiernhöök, född 1673, död 1717. Gift 2:o med sin kusin, översten Carl Gustaf Grissbach, född 1663, död 1728.
 • ?Catharina. Gift med löjtnanten Carl Nisbeth. [Möjligen identisk med Catharina, Tab. 2].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: