:

Schmoll nr 1494

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Schmoll nr 1494 †

Adlad 1715-12-29, introducerad 1719. Utdöd efter 1721.


  • Barthold Otto Schmoll, adlad Schmoll, född 1657 i Kurland. Följde 1673 med litauiska fältherren Mikael Pac mot turkarna; gick 1676 i svensk tjänst och blev friryttare vid överste Cronstiernas skvadron. Korpral vid överste Cronstiernas skvadron 1678-04-01. 1. Korpral vid Henr. Horns livkompani av livländska adelsfaneregementets fördubbling 1678. Avsked 1679-07-24. Kornett vid Henr. Horns livkompani av livländska adelsfaneregementets 1679. Reducerad jämte regementet 1679. Löjtnant vid hertig Fredrik Casimirs av Kurland dragonregemente 1684-06-12. Kapten 1685-05-23. Södra Kurländsk kommendant och vice guvernör på ön Tabago i Amerika 1685. Hemkallades därifrån 1688. Avsked ur kurländska tjänsten 1690-03-24. Kom 1691 till Sverige och blev ingenjörkapten vid infanteriet 1691-08-22. Fick 1698-02-12 karaktär av major vid fortifikationen. Överstelöjtnant och kommendant på Marstrand 1700-03-07. Överstes titel 1711-04-21, adlad 1715-12-29 (introducerad 1719 under nr 1494). Kommendant i Göteborg 1716-06-14. Död hastigt av slag 1719-09-25 och begraven 1719-09-27 i Göteborg, men sedan nedsatt i Lycke kyrka, Göteborg och Bohus län. 'Han bevistade i yngre år under fältherren Pac den stora slaktningen mot turkarna vid Choczim. Följde 1678 svenska armén till Preussen och var med i åtskilliga träffningar samt brukades till proviants indrivande, emedan han kunde tala polska och litauiska språken. Var under sin kurländska tjänst med i alla träffningarna emellan den allierade polska armén och turkarna. Anlade på ön Tabago en fästning. Undervisade såsom svensk ingenjörkapten de svenska officerarna i geometri och fortifikation, för vilket ändamål han lät år 1693 i Stockholm trycka in 8:0 En kort anledning till geometrien (u. år) samt in folio sin Architecturæ militaris eller fortifications konstens första del (1693), vilken var den enda som utkom. Fick 1693 tillstånd att resa utrikes och deltog 1694 i fälttåget vid allierade armén i Brabant och Flandern samt var därunder med i belägringen av Huy och stormningarna av fästningarna Ruch och Picart. Skickades 1695 till Finland att informera officerarna i Finland. Berömmes av greve Dahlbergh såsom en man, den där väl förstod sin teoria.' Gift med Anna Dellenhagen, född 1664, död 1738-02-05 och begraven 1738-02-26 i Morlanda kyrka, Göteborgs och Bohus län, men sedermera nedsatt i mannens grav i Lycke kyrka.

Barn:

  • Anna Margareta, född 1682-10-03 i Livland. Kom 1683 med sina föräldrar till Västindien. 'Upptogs 1688, då föräldrarna på återresan därifrån blev väderdrivna till England, av en engelsk lord och kvarblev i hans hus i tre år. Skickades sedan till Kurland och kom vid femton års ålder till sina föräldrar i Sverige'. Död 1772-04-19 på Bohus, lämnande femton barn, tio barnbarn och ett barnbarns barn. Gift 1:o med kornetten vid Bohusläns kavalleriregemente Torsten Ståhlberg i hans 2:a gifte. Gift 2:o med kaptenen Mikael Gereith, född 1687 i Preussen.
  • Carl Gustaf, döpt 1697-09-02 i Stockholm. Underofficer vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1712. Fänrik vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1713-02-18. Löjtnant vid skånska ståndsdragonregementet 1716-06-05. Kapten vid skånska ståndsdragonregementet 1718-03-06. Avsked 1719-09-30. Fick 1721-03-31 tillstånd att söka utländsk tjänst.
  • Juliana, döpt 1699-05-10 i Stockholm, levde änka 1754 i Uddevalla. Gift 1729-09-23 i Göteborg med kanslisten Knut Reinhold Bildt, död 1751.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: