:

Cronberg nr 646

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Cronberg nr 646 †

Adlad 1654-03-13, introd. 1655. Siste manlige medlemmen upphöjd i friherrlig värdighet 1717.


1Hm. 2Srr. 3Wn. 4Um. 5Al.

 • Jonas Olai. Kyrkoherde i Bälinge och Tystberga församlingars pastorat av Strängnäs stift 16051. Död 1609. Gift med Carin Larsdotter, dotter av den gamle och rike länsmannen i Skellefteå Lars Andersson Viken

Barn:

 • Olof Jonsson Buraeus. Slottsfogde i Örebro 16135. Gift med Ingeborg Börjesdotter Canthera, dotter av kyrkoherden i Stora Mellösa pastorat av Strängnäs stift Birgerus Nicolai Cantherus samt faster till Lars Bertilsson Canthersten, adlad Cantersten, och Nils Andersson Cantherus, adlad Canterhielm.

Barn:

 • Börje Olofsson Buraeus, adlad Cronberg, till Hanstavik och Lina, båda i Västertälje socken, Stockholms län. Född 1622-06-22 i Örebro kassör hos M. G. de la Gardie. Hovkassör. Assessor i kammarrevisionen 1653-03-00. K. räntmästare s. å. 6/6 (ed). Adlad 1654-03-13 (introd. 1655 under nr 646). Död 1673-02-06 i Stockholm och bisatt därst. s. å. 6/7 samt ligger begraven i en av honom utbyggd, koppartäckt grav (den nu s. k. Hackersköldska eller Hackerska graven) vid Södertälje kyrka, där ock hans vapen ses. Han var tillika handlande i Stockholm, arrenderade tidvis kronans kopparhandel och tullinkomster samt var en av 1600-talets stora finansmatadorer. En stor del av hans affärsarkiv förvaras i riksarkivet. Han ägde och bebodde det hus nära slussen, som ännu efter honom kallas räntmästarhuset. Gift 1:o 1653-11-12 i Nikolai förs., Stockholm3 med Brita2 Hansdotter, döpt 1636-06-12 i Stockholm2 Nikolai förs., död omkr. 16602 'vid varma baden', dotter av borgmästaren i Stockholm Hans Hansson och Brita Larsdotter2. Gift 2:o 1664 med Anna Maria Gyldenklou, död 1705, dotter av presidenten Anders Gylle, adlad Gyldenklou, och hans 2:a fru Anna Burea. 'Hon hade förut, emot sina föräldrars vilja, varit förlovad med generallöjtnanten Henrik von Dellvik, varom uppstod en vidlyftig rättegång' (enl. Jakobs församlings i Stockholm kbok blev hon gift 1661-09-15 med von Dellvik).

Barn:

 • 1. Hans, född 1656-02-15, död s. å. 21/2 och begraven i Lovö kyrka
 • 1. Maria Eufrosyne, till Hanstavik samt Råstaholm i Kila socken, Södermanlands län. Född 1657, levde 1721-04-09, men var död 1722-02-09. Gift 1:o 1674-05-31 med sin styvmoders broder, kaptenlöjtnanten Gideon Gyldenklou, född 1649, död 1676. Gift 2:o med hovstallmästaren Esbjörn Reutercrantz, i hans 2:a gifte, död före 1717.
 • 1. Magnus, död ung.
 • Två barn begrovos i Storkyrkan 3 1661-03-21 och 1664-09-04.
 • 2. Anders. Student i Uppsala4 1675-08-12. Korpral vid norra skånska kavalleriregementet 1688-05-02. Kvartermästare därst. 1691-09-04. Kornett 1694-01-06. Löjtnant 1699-05-16. Kaptenlöjtnant 1700-06-26. Ryttmästare 1701-07-04. Stupade ogift 1704-08-09 vid Posen.
 • 2. Anna Ingeborg, född 1666, död 1728-12-00. Gift med sekreteraren Albrekt Loccenius, adlad Tigerklou, död 1709.
 • 2. Fredrik Magnus, friherre Cronberg, född 1668, död 1740. Se friherrl. ätten Cronberg.
 • 2. Christina Catharina, död 1705 vid Åkers bruk i Åkers socken, Södermanlands län, och begraven s. å. 20/6. Gift 1686-06-20 i Stockholm med krutbruksinspektoren Tomas Hacker, adlad Hackersköld.
 • 2. Börje. Löjtnant vid livdragonerna 1700-01-11. Regementskvartermästare därst. 1702-07-14. Råkade i kvarteret i Konarij under en marsch i Polen i tvist med en ryttmästare Falck och blev av honom i en duell ihjälskjuten 1703-05-25. Ogift.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: