:

Von Bilang nr 1169

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Bilang nr 1169 †

Adlad 1689-03-06, introducerad 1689. Anses hava utdött i förra hälften av 1800-talet.

Enligt av Raseborgs häradsrätt i Finland 1678-05-29 styrkta släktanteckningar skall denna ätt härstamma från den tyska uradliga ätten von Bülow (Genealogiska sällskapets i Finland årsskrift VII (1923)).


TAB 1

Canutus Bylov från Pommern. Gick i svensk tjänst.

Barn:

 • Filip Bilang. Var 1580 barberare på Viborgs slott och fick därpå beställningsbrev 1586-01-29. Nytt beställningsbrev å denna syssla 1594-06-29 [Rf]. Begraven 1599-05-09 i Viborgs domkyrka (Genealogiska sällskapets i Finland årsskrift VII (1923). Gift med Brita (Genealogiska sällskapets i Finland årsskrift VII (1923)) Korp, ståthållaredotter från Ösel.

Barn:

 • Jakob Filipsson Bilang. Kamrerare. Slottsskrivare vid Narva befästning samt i dess län. Tillhandlade sig 1625 Spärrings och Gunnarskulla rusthåll i Kyrkslätts socken, i Finland (Rf.). Levde 1637-12-02 men var död (Genealogiska sällskapets i Finland årsskrift VII (1923)) 1641-11-06. Gift med Elin Hansdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1645 med hovmästaren hos generalen Torsten Stålhandske, postmästaren i Porkkala (Genealogiska sällskapets i Finland årsskrift VII (1923)) Antonius Pape, död 1662), död omkring 1665.

Barn:

 • Jakob Jakobsson Bilang. Fänrik vid Viborgs läns kavalleriregemente 1646. Löjtnant vid Viborgs kavalleriregemente 1655. Var i garnison på Keksholm 1656. Kapten vid Savolaks infanteriregemente. Erhöll jämte hustrun pension från krigsmanshuset 1667-07-22. Levde 1682. Begraven 1686-03-21 i Kyrkslätts socken (Genealogiska sällskapets i Finland årsskrift VII (1923)). Han erhöll 1663 frälse på Gunnarskulla mot rusttjänst och försålde Spärrings rusthåll 1667. Blev sinnessvag och ställd under hustruns förmynderskap (Rf.). Gift 1645 eller 1646 med Elisabet Stormcrantz, som levde ännu 1693, dotter av majoren Petter Hansson, adlad Stormcrantz men ej introducerad, och Anna Margareta von Camby till Camby i Livland.

Barn:

 • Peter Antoni Bilang, adlad von Bilang, född 1650. Regementskvartermästare vid Åbo läns kavalleriregemente. Adlad 1689-03-06 (introducerad 1689 under nr 1169). Kapten vid Viborgs läns dragonregemente 1689-08-03. Ryttmästare vid Åbo läns fördubblingskavalleriregemente 1689-11-02. Avsked på grund av sjuklighet 1702-02-04. Major och kommendant på Kastelholm 1713-06-26. Död 1719 (Genealogiska sällskapets i Finland årsskrift VII (1923)). Han försålde 1693 Gunnarskulla. Ägde genom sitt andra gifte Viksvedja rusthåll i Kimito socken, och från 1711 genom sitt tredje gifte Sonröda i Saltviks socken på Åland. Gift 1:o med Anna Dorotea von Derfelden, begraven 1693-09-05 i Kyrkslätts socken (Medd. av skriftställaren J. Finne.). Gift 2:o 1695 med Helena Christina Nöding, begraven 1700-02-04 i Kimito, dotter av ryttmästaren Henrik Nöding, och Ebba Stålhandske. Gift 3:o 1700 på Sunila gård i Virmo socken, med Ulrika Margareta Gyllenflög, som 1716 anhöll om flyktingshjälp i Stockholm och levde ännu 1736, dotter av löjtnanten Carl Gyllenflög och Helena Sölfverarm, av en adlad men ointroducerad finsk ätt.

Barn:

 • 1. Carl, född 1694. Gick 1727 i rysk krigstjänst och var där ännu 1742 då han blev kommenderad till persiska gränsen och begav sig dit med hustru och barn. (En kapten Bilangs dotter Anna Margareta döpt 1744-06-26 i Astrakan. (Pt 1913, s. 193.))
 • 2. Peter Magnus, född 1699 i Nyland. Förare vid Upplands ståndsdragonregemente. Furir vid Upplands ståndsdragonregemente 1718-02-28. Dömd till döden för dråp, rymde ur häktet, begav sig till Frankrike och blev kapten vid regementet Elsass. Benådad 1741 och tilläts återvända till Sverige.
 • 3. Elsa Beata, döpt 1706-08-00 Långholmen Gift före 1738 (At (S).) med löjtnanten vid Österbottens regemente Magnus Callander, född 1687 i Örebro, levde 1760 på Niemenpää.
 • 3. Otto, född 1711. Gick 1726 i rysk tjänst. Död ogift.
 • 3. Jakob Johan, född 1713. Överjägmästare. Död 1764. Se Tab. 3.

TAB 2

Carl Gustaf (son av Peter Antoni Bilang, adlad von Bilang, Tab. 1), döpt 1702-08-10 Långholmen Korpral vid livdragonregementet. Kornett i ungersk tjänst. Död utomlands. Gift med Ingeborg N. N.

Barn:

 • Margareta, född 1723-11-09 Jättebo

TAB 3

Jakob Johan (son av Peter Antoni Bilang, adlad von Bilang, Tab. 1), född 1713 i Stockholm. Rustmästare vid Österbottens regemente 1727-06-09. Furir vid Österbottens regemente 1729-08-06. Förare 1732-02-04. Sergeant 1733-11-09. Fänrik 1742-05-04. Löjtnant 1747-11-05. Kapten 1751-09-18. RSO 1759-04-28. Överjägmästare i Östergötland 1762-11-30. Död 1764-08-25 Bärstad. Han bevistade finska kriget 1741–1742 och kriget i Pommern 1757–1758. Gift 1:o 1738-07-13 i Stockholm med Anna Elisabet Wendelius, död 1759-09-14. Gift 2:o 1764-04-26 i Näsby socken, med Sofia Charlotta von Feilitzen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1758-05-09 med löjtnanten Otto Fredrik von Holden, född 1696, död 1761-08-08), född 1727-05-18 Tirsen, dotter av kaptenen Carl Gustaf von Feilitzen, farfader till majoren Johan von Feilitzen, adlad von Feilitzen, och Sofia Maria von Unge.

Barn:

 • 1. Margareta Magdalena, född 17(39), död 1745.
 • 1. Jakob Johan, född 1740. Kapten. Död 1803. Se Tab. 4
 • 1. Anna Elisabet, född 1744, död ogift 1796-06-06 på Johannisbäck vid Sala.
 • 1. Carl Peter, född 1745, död 1746.
 • 1. Fredrik, född 1746, död 1749.
 • 1. Magdalena Christina, född 1747, död 1792-05-08 i Stockholm. Gift 1784-10-17 på Marielund vid Mariefred med prosten och kyrkoherden i Nora pastorat av Uppsala ärkestift Erik Wilhelm Nyberg i hans 1:a gifte (gift 2:o med Brita Elisabet Frebelius, född 1763, död 1842, dotter av komministern i Sala landsförsamling av Västerås stift Olof Frebelius och Elisabet Magdalena Thurin) (Hm.), född 1750-01-03, död 1816-10-21.
 • 1. Charlotta, född 1749, död 1750.
 • 1. Maria Lovisa, född 1751, död 1753.
 • 1. Ulrika, född 1754, död 1758.
 • 2. Johan Fredrik, född 1765-02-11 i Näsby socken, död 1765-07-28.

TAB 4

Jakob Johan (son av Jakob Johan, Tab. 3), född 1740-11-01 i Haapajärvi kapellförsamling i Österbotten. Furir vid Österbottens regemente 1747-11-07. Förare vid Österbottens regemente 1753-01-01. Sergeant 1757-10-22. Sekundlöjtnant i fransk tjänst vid regementet Royal Deuxponts 1759-09-29. Löjtnant vid ett av regementets jägarkompanier 1761-01-16. Lämnade franska tjänsten 1762-04-00. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1770-06-29. Löjtnant på stat vid Södermanlands regemente 1770-09-18. Genom byte löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1773-03-03. RSO 1773-04-28. Avsked 1773-03-31 med kaptens titel. Död 1803-05-05 i Helsingfors. Under tjänsten i Frankrike bevistade han med beröm tvenne års fälttåg. Han var en framstående elfenbenssnidare. Erhöll 1766 understöd till en utrikes resa och besökte under åren 1767–1769 England och flera andra länder. Kallades 1796 till ledamot av konstakademien i Stockholm. Politisk skriftställare. Gift 1:o 1771-12-12 i Norrköping med Catharina Emerentia Scheding, från vilken han blev skild, född 1753, död 1834-12-28. Gift 2:o 1795-08-30, med Johanna Gustava Stenholm, född 1772, död 1802-08-23 i Helsingfors.

Barn:

 • 1. Peter Anton, född 1772-11-12. Volontär vid Södermanlands regemente 1779-09-30. Underofficer vid arméns flotta. Död 1790 under överresa till Finland.
 • 1. Gustava, född 1773-11-20, död 1843-08-30 på Åvik i Somero socken i Tavastland. Gift 1796-06-10 med överstelöjtnanten, RSO, Carl Axel Arrhenius, född 1757, död 1824.
 • 1. Johanna Emerentia, född 1777-02-04. Stiftsjungfru. Död 1857-05-09 i Stockholm.
 • 1. Johan Jakob, född 1779-10-21, död 1780-12-01.
 • 1. Johan Jakob, född 1781-08-31. Volontär vid Södermanlands regemente 1790-12-01. Reste 1794 till sjöss och avhördes sedan icke efter 1805.
 • 1. Fredrik August, född 1784-02-15. Reste 1794 till sjöss och avhördes icke efter 1802.
 • 2. Johan Ulrik, född 1792-01-05. Musikalisk instrumentmakare. Han ihjälslog traktören Jonas Sjölander och blev därför dömd till döden, men genom Kungl. Maj:ts utslag av 1825-11-29 benådad till livet. Dock skulle han mista adelskapet, undergå 28 dygns vatten och bröd samt hållas i livstidsfängelse. Han var sannolikt den siste av ätten på svärdssidan.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1794-01-22 i Stockholm. Furir vid Svea artilleriregemente 1803-12-20. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1808-12-29. Fänrik vid norra skånska infanteriregementet 1811-12-20. 2. löjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1815-01-17. Avsked 1815-05-27.
 • 2. Maria Charlotta, född 1797-08-12, död 1797-10-28.
 • 2. Carl Teodor, född 1799-12-10, död ung.
 • 2. Johanna Vilhelmina, född 1802-08-15 i Helsingfors. Död 1883-04-05 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: