:

Von Feilitzen

Från Adelsvapen-Wiki

von Feilitzen
von Feilitzen

För tidigare generationer se von Feilitzen nr 2271 Tab 5

'

TAB 5

Olof von Feilitzen, (son till Olof Johan von Feilitzen), född 1773-01-13 på Åbäcksnäs säteri, Gryts sn (källa: Genline ID 376.3.61800); volontär vid Östgöta kavallerireg:te 1780; korpral 1782-04-10; sekund kornett 1786-04-12; löjtnant vid Livgrenadjärreg:tets rusthållsdivision 1793-07-05; kapten i armén 1806-09-11; regementskvartermästare 1808-04-21; avsked 1811-12-20; majors namn, heder och värdighet 1813-08-17; deltog i sjöexpeditionen 1790 (slaget vid Pitkepas och slaget vid Svensksund) samt striderna vid Sävar och Ratan 1809; ägare till Haddorps säteri, Slaka sn; avflyttade med familjen till Skeda sn år 1820 (källa: Genline ID 376.6.13700); 2 Frälse säteri, 1 Frälse och 3/4 skatte rusthåll Åkerstad (Håckerstad), Skeda sn (källa: Genline ID 367.10.67300, 367.13.12400 och 367.23.33700); † 1828-03-27 i Linköping, begr i Skeda sn (källa: Genline ID 367.13.12400). Gift 1801-09-29 på Tolefors i Kärna sn med Charlotta Maria Sophia Ehrenborg, född 1784-09-15 i Kärna sn (källa: Genline ID 376.4.83600), † 1868-05-01 i Linköping, dotter till kaptenen Johan Daniel Ehrenborg och grevinnan Wilhelmina Douglas.

Barn:

 • Carl Fredrik Johan von Feilitzen, född 1802-09-22 på Haddorps säteri, Slaka sn; sergeant i Andra livgrenadjärreg:tet 1817-05-26; fanjunkare 1820-06-29; fänrik i reg:tet 1821-02-20; penninglön 1826-02-26; löjtnants avsked 1831-05-14; R V O; varm vän av konst och litteratur; författare; † 1876-11-07 i Stockholm. Gift 1829-07-22 i Linköping med Amalia Charlotta Sophia Lehnberg, född 1805-04-24, † 1877-03-14, dotter till biskopen i Linköping Magnus Lehnberg och Charlotta Sophia Appelblad.
 • Hedvig Wilhelmina Charlotta von Feilitzen, född 1805-02-14 på Haddorps säteri, Slaka sn (källa: Genline ID 376.3.61800). Gift 1841-11-09 i Skeda sn (källa: Genline ID 367.18.13700 och 367.33.61500) med sin kusin, majoren vid Kalmar reg:te Victor Melcher von Feilitzen, född 1809-02-12 i Västervik (källa: Genline ID 367.18.13700), † 1872.
 • Gottfrid Wilhelm Mathias von Feilitzen, född 1806; regementskommissarie; R V O; † 1882. se Tab 6.
 • Emilie von Feilitzen, född tvilling 1806-11-24 på Haddorps säteri, Slaka sn (källa: Genline ID 376.3.61800), † där 1814-12-10 (källa: Genline ID 376.4.83600).
 • Augusta Henrietta von Feilitzen, född 1810-08-29 på Haddorps säteri, Slaka sn (källa: Genline ID 376.3.61800), † barn.
 • Contance Sophia Lovisa von Feilitzen, född 1811-12-10 på Haddorps säteri, Slaka sn (källa: Genline ID 376.3.61800), † där 1814-03-19 (källa: Genline ID 376.4.83600).
 • August Gustaf Reinhold von Felitzen, född 1815; konteramiral; † 1898. se Tab 9.
 • Otto Theodor Fabian von Feilitzen, född 1820; arkivarie; pedagog; författare; † 1889. se Tab 12.

TAB 6

Gottfrid Wilhelm von Feilitzen, (son till Olof von Feilitzen, Tab 5), född 1806-11-23 på Haddorp, Slaka sn; sergeant i Andra livgrenadjärreg:tet 1825-11-14 och vid reg:tet 1827-03-24; fänrik i reg:tet 1828-05-17; penninglön 1831-07-30; andre-löjtnant 1839-09-28; avsked 1848-06-02; på nytt i tjänst vid reg:tet som regementskommissarie 1853-1873; R V O; ägde Vargsäter och Övingsborg i Skeda sn och Halshöga i Slaka sn; † 1882-07-20 på Stora Harg, Vikingstads sn. Gift 1833-07-30 på Karlslund utanför Örebro med Elisabeth Sophia Stålhammar, född 1810-01-21, † 1883-06-26, dotter till majoren Carl Johan Stålhammar och Maria Elisabeth Curman.

Barn:

 • Olof Otto Urban von Feilitzen, född 1834; kapten; R S O; författare; † 1913. se Tab 7.
 • Beata Charlotta Elisabeth von Feilitzen, född 1836 på Vargsäter, Skeda sn. Gift 1864 i Skeda sn med kyrkoherden i Klockrike och Brunneby pastorat Carl Johan Pettersson. Paret var bosatta på Täcktö i Klockrike sn.
 • Wilhelmina Fredrika Sophia von Feilitzen, född 1838-04-05 på Övingsborg, Skeda sn (källa: Genline ID 408.36.3300); bosatt ogift hos systern på Stora Harg; avflyttad därifrån till Linköping 1888-11-30 (källa: Genline ID 408.37.31700).
 • Carl Henrik Jobst von Feilitzen, född 1840; bergsnotarie; ledamot av Kungl Lantbruks-Akademin; R N O; R V O; † 1901 se Tab 11.
 • Hedvig Elin Maria von Feilitzen, född 1842-09-28 på Övingsborg, Skeda sn (källa: Genline ID 408.36.3300). Gift 1878-08-31 (källa: Genline ID 408.36.3300) med lanthushållaren och possessionaten Ernst Theodor Ernander, född 1849-03-02 på Nybble herrgård, Vikingstads sn (källa: Genline ID 408.30.47400 och 408.36.3300).
 • Eva Carolina Mathilda von Feilitzen, född 1845-12-24 på Vargsäter, Skeda sn, dpt s d (källa: Genline ID 367.33.68400). Gift 1875-11-13 på Skeppsholmen i Stockholm (källa: Genline ID 100002.62.34700) med sin kusin, kommendörkaptenen Olof Gustaf Reinhold von Feilitzen, född 1847-01-25 på Skeppsholmen, Stockholm, dpt 21/2 (källa: Genline ID 2709.9.5500), † 1896.

TAB 7

Olof Otto Urban von Feilitzen, (son till Gottfrid Wilhelm von Feilitzen, Tab 6), född 1834-05-23 på Vargsäter, Skeda sn; kadett 1847-11-01; underlöjtnant vid Svea artillerireg:te 1853-04-26 och vid Kungl Andra livgrenadjärreg:tet 1856-05-16; andre-löjtnant 1864-07-27; förste-löjtnant 1869-08-03; kapten 2 kl 1876-09-22 och 1 kl 1879-04-04; avsked 1885-07-24; R S O; ägare till Lövingsborg, Skeda sn; † där 1913-09-14. Gift 1859-07-20 vid Drottningholm, Ekerö sn med Charlotta Sophia Helena Lindblad, född 1829-05-03; pianist; musiklärare; † 1912-07-16, dotter till tonsättaren Adolf Fredrik Lindblad och Sophia Carolina Wilhelmina Kernell.

Barn:

 • Pehr Claes Urban von Feilitzen, född 1860; överstelöjtnant; R S O; R V O; brandchef; stadsfullmäktig. se Tab 8.
 • Anna Charlotta Sophia von Feilitzen, född 1861 på Lövingsborg, Skeda sn; pianist; textilkonstnär; † 1961 i Saltsjöbaden. Tillsammans med sin man uppförde de en av de första patriciervillorna i Saltsjöbaden år 1896, villa Snäckan. Där hölls det salong för konstnärer, medan Anna spelade piano (källa: Fredrik von Feilitzen: Familjen Casparsson och Villa Snäckan, i Nackaboken 1975 – årsbok för Nacka kommun, Nacka kulturnämnd, Stockholm 1975). Gift 1889 med försäkringstjänstemannen på Skandia i Stockholm Edvard Henrik Casparsson, född 1856, † 1923. Paret fick fyra barn.
 • Emma Maria Bertha von Feilitzen, född 1863 på Lövingsborg, Skeda sn.
 • Adolf Gottfrid von Feilitzen, född 1865; tjänsteman vid Statens Järnvägar; bosatt i Eskilstuna.

TAB 8

Pehr Claes Urban von Feilitzen, (son till Olof Otto Urban von Feilitzen, Tab 7), född 1860-05-20 på Lövingsborg, Skeda sn; volontär vid Kungl Andra livgrenadjärreg:tet 1877-04-16; sergeant 1881-06-27; elev vid krigsskolan s å 18/7; underlöjtnant i reg:te 1882-11-17 och vid reg:tet 1886-09-04; löjtnant och 2 regegementsadjutant 1891-08-06; löjtnant 1 kl 1894-05-04; 1 regements adjutant s å 8/5; regementskvartermästare 1897-1902; kapten i reg:te 1901-12-05; kapten 2 kl 1902-04-02 och 1 kl 1904-08-04; major 1909-02-05; överstelöjtnant vid Kungl Första livgrenadjärreg:tet 1914-04-18; avsked 1915-06-03; R S O; R V O; brandchef i Linköping 1891-1922; stadsfullmäktig i Linköping 1904-1919. Gift 1892-08-03 i Stockholm med Bertha Emilia Ernberg, född 1868-08-28 i Karlskrona, dotter till grosshandlaren Isak Leopold Ernberg och Jenny Emilia Dorothea Berlin.

Son:

 • Hans Olof Urban von Feilitzen, född 1896 i Stockholm.

TAB 9

August Gustaf Reinhold von Feilitzen, (son till Olof von Feilitzen, Tab 5), född 1815-04-06 på Haddorps säteri, Slaka sn (källa: Genline ID 376.4.83600 och 2709.43.59800); kadett vid krigsakademin vid Karlberg 1830-02-11; sjöofficersexamen 1838-04-29; premiärlöjtnant 1846; t f tygmästare i Stockholm 1849 och tygmästare 1850; kaptenlöjtnant 1855; kapten 1858;; ledamot av av Krigsvetenskapsakademin 1851; kommendörkapten 1864; överste vid Skärgårdsartilleriet 1866; chef för förvaltningen av sjöärendena 1871; hedersledamot av Örlogsmannasällskapet i Karlskrona 1872; konteramiral 1876; var 1877-83 chef för Marinförvaltningens militäravdelning och ordförande i Marinförvaltningen; skicklig teknisk officer; uppfann 1852 ett kammarladdningsgevär för flottan; † 1898-04-26 i Stockholm. Gift 1844-04-06 i Karlskrona Amiralitsfs (källa: Genline ID 2709.43.59800) med sin kusin Hilda Amalia von Feilitzen, född 1812-06-01 i Västervik (källa: Genline ID 2709.43.67500), dotter till tullförvaltaren Gustaf von Feilitzen och Maria Lovisa Klingstedt.

Barn:

 • Charlotta Sophia Lovisa von Feilitzen, född 1845-01-11 på Skeppsholmen, Stockholm (källa: Genline ID 367.43.59000 och 2709.43.67500). Gift 1875-12-14 på Skeppsholmen, Stockholm (källa: Genline ID 100002.62.34700) med filosofie doktor, vice ordförande i Östergötlands läns Kungl Hushållningssällskap, godsägare, R N O Carl Melcher von Feilitzen, född 1845-02-04 på Åkerstad, Skeda sn (källa: Genline ID 367.23.33700).
 • Olof Gustaf Reinhold von Feilitzen, född 1847; kommendörkapten. se Tab 10.
 • Hilda Fredrika von Feilitzen, född 1848-11-30 på Skeppsholmen, Stockholm (källa: Genline ID 2709.43.67500).

TAB 10

Olof Gustaf Reinhold von Feilitzen, (son till August Gustaf Reinhold von Feilitzen, Tab 9), född 1847-01-25 på Skeppsholmen, Stockholm, dpt 21/2 (källa: Genline ID 2709.9.5500); extrakadett 1862 (Nordenskjöld); antagen till kadett 1862-05-23 med nr 108; fick 3 jetoner, därav 2 i brons; gjorde sjöexercisexpeditionerna 1863-1866 på af Chapman, 1865 på Alfhild och 1866 på Sigrid; utexaminerad 1867-04-26 och utnämnd till underlöjtnant vid Kungliga flottan; kapten 1883; kommendörkapten av 2 gr 1892; R S O; † 1896. Gift 1875-11-13 på Skeppsholmen i Stockholm (källa: Genline ID 100002.62.34700) med sin kusin Eva Carolina Mathilda von Feilitzen, född 1845-12-24 på Vargsäter, Skeda sn, dpt s d (källa: Genline ID 100002.62.34700 och 367.33.68400), † 1890, dotter till regementskommissarien Gottfrid Wilhelm von Feilitzen och Elisabeth Sophia Stålhammar.

Barn:

 • Einar von Feilitzen, född 1876-10-04 i Risinge sn (källa: Genline ID 100005.59.28500); civilingenjör vid Svenska Tändsticksaktiebolaget i Jönköping. Gift 1911-02-09 i Köpenhamn med Frida Henrietta Rosencrantz, född 1883-01-16 på Bengtsro, Trolle-Ljungby sn, dotter till brukspatron Fredrik Ludvig Carl Henrik Rosencrantz och Helga Augusta Laurentia Hedvig Petersén. Paret hade barn.
 • Alvin Mathias von Feilitzen, född 1878; student vid Uppsala universitet.
 • Ivar Gottfrid Reinhold von Feilitzen, född 1882-04-21 på Skeppsholmen, Stockholm; volontär vid Kungl Andra livgrenadjärreg:tet 1902-07-07; sergeant 1903-09-30; kadett s å; fanjunkare 1904-08-24; underlöjtnant i reg:te s å 8/12 och vid reg:tet 1905-01-01; löjtnant 2 kl 1909-01-01 och 1 kl 1916-01-01; adjudant vid Krigsskolan 1916-1920; bitr lärare i vapenlära där 1917-1920; kapten 2 kl 1919-06-27; regementskvartermästare 1920-1924; rullföringsofficer vid Stockholms stads rullföringsområde från 1932; kapten vid livgrenadjärreg:tet 1928-01-01; major i armén 1932-05-06; avsked s å 7/7; R S O. Gift 1916-04-15 i Stockholm med Anna Maria Mathilda Nygren, född 1883-06-15 i Oslo, Norge, dotter till banktjänstemannen Ernst Malkolm Abraham Nygren och Augusta Maria Edberg.
 • Agnes Elisabeth von Feilitzen, född 1883 på Skeppsholmen, Stockholm.
 • Eva Mathilda Elisabeth von Feilitzen, född 1886-05-12 på Skeppsholmen, Stockholm, dpt 8/6.

TAB 11

Carl Henrik Jobst von Feilitzen, (son till Gottfrid Wilhelm von Feilitzen, Tab 5), född 1840-09-22 på Vargsäter, Skeda sn (källa: Genline ID 100006.43.34000); student vid Uppsala universitet 1859-63; auskultant i Kommerskollegiets bergsavdelning 1863; genomgick Falu bergsskola 1865-66; öppnade 1877 i Jönköping en enskild kemisk station för jordbruket och näringarna, som 1885 ersattes av en statlig anstalt med Carl Henrik Jobst som föreståndare; vice ordförande och föreståndare för Sveriges Mosskulturförening; R N O; R V O; ledamot av Kungl Lantbruksakademin; † 1901-04-04 i Enköping. Gift 1867-12-27 på Trollebo, Lemnhults sn (källa: Genline ID 100006.43.34000) med sin kusin, fröken Rosa Clementine Eugenie Stålhammar, född 1845-11-18 på Holmesberg, Vetlanda sn, dpt 23/11 (källa: Genline ID 1143.40.67500), † 1919 i Stockholm, dotter till sergeanten Frans Gustaf Stålhammar och Maria Charlotta Hartman.

Barn:

 • Helfrid Maria Elisabeth von Feilitzen, född 1868.
 • Carl Axel Hjalmar von Feilitzen, född 1870; fil dr; Förste assistent vid Svenska Mosskulturföreningen i Jönköping.
 • Frans August Gottfrid von Feilitzen, född 1872-07-25 på Ryvenäs, Lofta sn; civilingenjör; sprängämnes ingenjör vid Bofors. Gift 1898 med Bertha Wilhelmina Spångberg, född 1875.
 • Urban Otto Reinhold von Feilitzen, född 1874-01-05 på Ryvenäs, Lofta sn.
 • Rosa Elin Wilhelmina von Feilitzen, född 1877.

TAB 12

Otto Theodor Fabian von Feilitzen, (son till Olof von Feilitzen, Tab 5), född 1820-04-22 på Åkerstad, Skeda sn, dpt 28/4 (källa: Genline ID 367.32.50700); student i Uppsala 1838; promoverad till filosofie doktor i Uppsala 1845; arkviare på Riksarkivet 1874-85; föreståendare för läroverket "Stockholms lyceum" 1851-74; pedagog; författare; † 1889-09-03 i Stockholm. Gift 1853 med Maria Lovisa Eleonora Carolina Leijonmarck, född 1822 i Stockholm.

Barn:

 • Olof Otto Hugo Johannes von Feilitzen, född 1854; fil kand.
 • Carl Otto Evald von Feilitzen, född 1856; överstelöjtnant; lärare vid Kungl Krigshögskolan; R S O; † 1911. Gift 1891 i Stockholm med Hedvig Margareta Rosencrantz, i hennes 2:a äktenskap, född 1858-07-01 i Kvidinge sn, dpt 28/7 (källa: Genline ID 1467.26.23800), dotter till kaptenen Fredrik Christian Rosencrantz och Margareta Henriette Euofrosyne Adlercreutz.
 • Carl Gustaf Otto von Feilitzen, född 1862; e o hovrättsnotarie; innehavare av advokatbyrå.
 • Maria Lovisa Elisabet von Feilitzen, född 1866; lärarinna vid Brummerska skolan i Stockholm.

TAB 13

Gustaf von Feilitzen, (son till Olof Johan von Feilitzen), född 1774-05-18 på Åbäcksnäs säteri, Gryts sn, dpt 19/5 (källa: Genline ID 292.33.73100); tullförvaltare i Västervik. Gift med Maria Lovisa Klingstedt, född 1773-08-24 på Stora Hallinge, Salems sn, † 1824-12-28 i Västervik (vattusot, 51 år gammal), dotter till Adam Fredrik Klingstedt och Fredrika Lovisa Rydingsvärd.

Barn:

 • Johan Napoleon von Feilitzen, född 1806-01-14 i Västervik; kadett 1820-09-28; fänrik vid Kungl Andra livgrenadjärreg:tet 1823-11-04; penninglön 1827-01-23; företog 1827-1828 en resa till Nederländerna och Franrike för att söka bot för sin angripande hälsa; tjänstgjorde vid Topografiska kåren 1833; elev vid Högre artilleriläroverket på Marieberg s å; en lovande officer med stora teoretiska intressen och omfattande beläsenhet; † ogift och barnlös 1833-12-14 i Norrköping, begr i ättegraven i Gryts sn.
 • Wilhelm August von Feilitzen, född 1808; hovrättsråd; R S O; † 1868. se Tab 14.
 • Victor Melcher von Feilitzen, född 1809; major; † 1872. se Tab 16.
 • Azemia von Feilitzen, född 1811-02-27 i Västervik, † där s å 28/7 (slag).
 • Hilda Amalia von Felitzen, född 1812-06-01 i Västervik (källa: Genline ID 2709.43.67500). Gift 1844-04-06 i Karlskrona Amiralitsfs (källa: Genline ID 2709.43.59800) med sin kusin, konteramiral August Gustaf Reinhold von Feilitzen, född 1815-04-06 på Haddorps säteri, Slaka sn (källa: Genline ID 376.4.83600 och 2709.43.59800), † 1898-04-26 i Stockholm.
 • Otto Fredrik von Feilitzen, född 1814-07-21 i Västervik.

TAB 14

Wilhelm August von Feilitzen, (son till Gustaf von Feilitzen, Tab 13), född 1808-01-05 i Västervik (källa: Genline ID 1153.151.12300); hovrättsråd; R S O; † 1868-09-10 i Kristina fs, Jönköping (Tyska Maden n 2-4, källa: Genline ID 1153.39.98300). Gift 1857 med Jenny Hedvig Amalia Collander, född 1830-02-26 i Stockholm (källa: Genline ID 1153.151.12300).

Son:

 • Claës Gustaf von Feilitzen, född 1860; överstelöjtnant. se Tab 15.

TAB 15

Claës Gustaf von Feilitzen, (son till Wilhelm August von Feilitzen, Tab 14), född 1860-08-21 i Jönköping (källa: Genline ID 1153.151.12300); volontär vid Kungl Andra livgrenadjärreg:tet 1877-11-30; elev vid Krigsskolan 1881-07-18; underlöjtnant i reg:te 1882-11-17 och vid reg:tet 1887-08-11; löjtnant 2 kl 1892-01-13; regementsadjutant 1894-05-08; löjtnant 1 kl 1897-09-10; 1 regementsadjutant s å 12/11; kapten i reg:te 1902-04-02; kapten 2 kl 1903-01-23 och 1 kl 1905-05-05; major i armén 1911-01-27 och vid Kungl Första livgrenadjärreg:tet s å 13/7; avsked 1915-12-03; överstelöjtnant i armén 1921-11-18; R S O; R N O; R V O; ordförande i Östergötlands skytteförbunds verkställande utskott 1898-1929 samt ledamot av skytteförbundets överstyrelses verkställande utskott; vikarierande gymnastiklärare vid Linköpings högre allmänna läroverk 1902-1904; gymnastiksinpektör inom Linköpings stift 1906-1910. Gift 1888-02-21 i Stockholm med Annie Thörn, född 1869-11-01 i Karlskrona, dotter till bankdirektören Folke Thörn och Margareta Charlotta Östergren.

Döttrar:

 • Elsa von Feilitzen, född 1889.
 • Margareta von Feilitzen, född 1892-06-02. Gift 1902 i Skövde med kaptenen, chefen för Södra Västbo kompani, läraren i gymnastik, greve Otto Ludvig Hamilton, född 1870 i Österplana sn.
 • Märta von Feilitzen, född 1894-08-12. Gift 1915-11-27 med löjtnanten i reg:tet, kaptenen vid Kungl Första livgrenadjärreg:tet Nils Edvard af Ekenstam, född 1891-08-16 på Ruda, Brunneby sn..

TAB 16

Victor Melcher von Feilitzen, (son till Gustaf von Feilitzen, Tab 13), född 1809-02-12 i Västervik (källa: Genline ID 367.20.80600); major vid Kalmar reg:te; ägare till Åkerstad, Skeda sn. Gift 1841-11-09 i Skeda sn (källa: Genline ID 367.18.13700 och 367.33.61500) med sin kusin, fröken Hedvig Charlotta Wilhelmina von Feilitzen, född 1805-02-14 på Haddorps säteri, Slaka sn (källa: Genline ID 376.3.61800), † 1885-02-11 på Åkerstad, Skeda sn (källa: Genline ID 367.42.18200), dotter till majoren Olof von Feilitzen och Charlotta Maria Sophia Ehrenborg.

Barn:

 • Gustaf Olof Otto von Feilitzen, född 1843-04-23 på Åkerstad, Skeda sn (källa: Genline ID 367.20.80600), † där s å 13/12 (källa: Genline ID 367.20.80600).
 • Carl Melcher von Feilitzen, född 1845; fil dr; godsägare; R N O. se Tab 17.

TAB 17

Carl Melcher von Feilitzen, (son till Victor Melcher von Feilitzen, Tab 14), född 1845-02-04 på Linköping, dpt 6/2 (källa: Genline ID 367.20.80600 och 367.33.68100); student i Uppsala 1865; promoverad till filosofie doktor där 1872; övertog fädernegården Åkerstad i Skeda sn; ledamot av kyrkomötet; vice ordf i landstinget; överdirektör och chef för Lantbruksstyrelsen 1899; R N O. Gift 1875-12-14 på Skeppsholmen, Stockholm (källa: Genline ID 100002.62.34700) med fröken Charlotta Sophia Lovisa von Feilitzen, född 1845-01-11 på Skeppsholmen, Stockholm (källa: Genline ID 367.43.59000, 2709.43.67500 och 367.42.18200), dotter till konteramiral August Gustaf Reinhold von Feilitzen och Hilda Amalia von Feilitzen.

Barn:

 • Hedvig Lovisa Cecilia von Feilitzen, född 1878-10-30 på Åkerstad, Skeda sn (källa: Genline ID 367.42.18200).
 • Victor Melcher Reinhold von Feilitzen, född 1880-11-22 på Åkerstad, Skeda sn (källa: Genline ID 367.42.18200); kapten vid Kungl Första livgrenadjärreg:tet och Södermanlands reg:te; gymnastiklärare i Strängnäs; † 1958.
 • Carl Reinhold Gottfried von Feilitzen, född 1882-05-16 på Åkerstad, Skeda sn (källa: Genline ID 367.42.18200).
 • Hilda Lovisa Wilhelmina von Feilitzen, född 1884-01-03 på Åkerstad, Skeda sn (källa: Genline ID 367.42.18200).
 • Johan Olof Gustaf von Feilitzen, född 1886-05-25 på Åkerstad, Skeda sn (källa: Genline ID 367.42.18200).

Källor

 • Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Svenskt biografiskt lexikon (SBL).; Waldemar Stenhammar och Reinhold Stenbock - Andra Livgrenadjärregementet 1552-1927; Nordisk Familjebok (1907); Carl Hulthander - Biografiska Anteckningar från Carlberg 1792-1892; Tersmeden - Kalender Öfver i Sverige Lefvande Ointroducerad Adel (1899). Sammanställt av: Mattias Loman
Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: