:

Von Bysing nr 1206

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga rätten von BYSING m 1206 †

Adlad 1690-03-21 introducerad 1693. Utdöd 1743-06-25.


TAB 1

Johnn Bysing, adlad von Bysing, född 1628-01-14 i Södertälje. Student i Uppsala (Um.)1643-10-05. Lagläsare i Södermanland och Närke 1650. Justitteborgmästäre i Uppsala. Häradshövding i Oppunda m fl. häraders domsaga 1680-12-18. Adlad 1690-03-21 (sönerna introd. 1693 under nr 1206). Död 1691-03-28 Lövsta och begraven i Södertälje kyrka, där hans vapen och epitafium ses. Gift 1:o 165(5) med Maria Schiller, dotter av prosten och kyrkoherden i Floda pastorat av Strängnäs stift Carl Schillerus och Ebba Siggesdotter, samt syster till assessorn Samuel Schiller, adlad Schillerfelt. Gift 2:o med Christina Lille, dotter av kronofogden i Sotholms härad Johan Pedersson Lille och Carin Månsdotter Fredag. Gift 3:o 1670-08-14 med Christina Lundia i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1658 med kyrkoherden i Södertälje och Tveta förs:s pastorat av Strängnäs stift Abraham Wattrangius i hans 2:a gifte, född 1626 i Södertälje död i Södertälje 1666), född 1642-10-00 i Vingåkers socken död Södermanlands län, 1683-01-12 i Södertälje och begraven i Södertälje 1683-01-25, dotter av prosten och kyrkoherden i Vingåkers pastorat av Strängnäs stift Olof Lundius och hans 2:a hustru Sara Andersdotter Canthera. Gift 4:o 1683-12-19 med Brita Wattrang, dotter av häradshövdingen Johan Wattrang, adlad Wattrang, och hans 1:a fru Brita Barckman.

Barn:

 • 1. Brita, född tvilling, döpt 1656-04-12 Näs
 • 1. Maria Catharina, född tvilling, döpt 1656-04-12 på Näs, död 1688-04-25 och begraven 1688-05-20 i Österhaninge socken, Stockholms län. Gift 1685-07-23 med häradshövdingen Lennart Ekebom, adlad Ekfelt, i hans 1:a gifte, född 1657, död 1717.
 • 1. Carl. Student i Uppsala 1675-03-13.
 • 1. Peter Johan, född 1665. Assessor. Död 1713. Se Tab. 2
 • 3. Gustaf. Student i Uppsala 1700-02-27. Fänrik vid Österbottens regemente. Död 1710-07-28 i rysk fångenskap.
 • 3. Johan Jakob. Student i Uppsala 1700-03-22.
 • 3. Nils Johan, född 1680. Major. Död 1739. Se Tab. 4
 • 3. En son, född 1682-12-04, död strax etter födelsen.
 • 4. Brita Maria. Gift 1706-09-30 med lantmätaren Abraham Larsson Hesselgren, född 1671-05-25, död 1751-07-27.

TAB 2

Peter Johan (son av Johan Bysing, adlad von Bysing, Tab. 1), till Gillberga eller Bysingsberg i Dingtuna socken, Västmanlands län. Född 1665. Student i Uppsala 1686-03-03. Häradshövding i Åkerbo och Fellingsbro härader i Västmanland 1699-01-02. Assessors titel. Död 1713-10-23 och begraven 1713-11-29 i Dingtuna kyrka. Gift 1700-07-08 på Gillberga med Catharina Carlsdotter, adlad Cederström, född 1682-08-22, död 1739-12-09 på Hummelsta i Harakers socken, Västmanlands län, begraven 1739-12-20 i Västerås domkyrka, dotter av biskopen i Västerås stift doktor Carl Carlsson och hans 1:a fru Margareta Swebilia, adlad Adlerberg B.

Barn:

 • Charlotta Catharina, född 1703-05-15 Laberga, död 1784-05-17 på Björsbo. Gift 1720-10-23 på Gillberga med vice korpralen vid livdrabanterna Carl Ludvig von Poll, av en adlad men ointroducerad ätt, född 168(3), död 1739 på Hummelsta och begraven 1739-02-25.
 • Carl, född 1706. Student i Uppsala 1715-02-16. Sergeant vid artilleriet i Stockholm 1726-09-29. Styckjunkare 1727-06-27. Underlöjtnant 1731-08-23. Löjtnant 1734-11-14. Kapten. Död ogift 1743-06-25 i Stockholm, då ätten med honom utgick på svärdssidan, och begraven i Hedvig Eleonora kyrka
 • Christina Elisabet, född 1708-12-03, död 1780-02-06 på Bysingsberg. Gift 1728-05-16 med översten Natanael Franck, adlad Franckenheim, född 1680, död 1742.

TAB 3

Olof (son av Johan Bysing, adlad von Bysing, Tab. 1). Student i Uppsala 1686-02-06. Bokhållare (At (Sch). 1698. Hovkassör (SAB.) 1701-07-02. Hovkamrerare (SAB.) 1705-10-07. Död 1723-06-22 på Sanda i Fresta socken, Stockholms län och begraven i Fresta kyrka. Gift med Anna Margareta Adlerfelt, född 1683, död 1736-03-05 på Sanda och begraven 1736-03-12 i Bysingska graven i Södertälje kyrka, dotter av hovkamreraren Carl Johansson, adlad Adlerfelt, och hans 1:a fru Rebecka von Hagen.

Barn:

 • Carl. Levde utan tjänst och död ogift.
 • Anna Christina, döpt 1705-07-04 i Stockholm Hovförsamlingen, död 1745-09-00 Gift 1737-12-13 med kammarherren Carl Riben, i hans 1:a gifte, född 1705, död 1772.
 • Ulrika Eleonora, död 1738-06-10 på Sanda. Gift 1727-02-28 med schoutbynachten Georg Wallrawe, död 1769.
 • Rebecka, född 1708-09-08, död 1708-10-22 och begraven 1708-12-24 i Fresta kyrka
 • Margareta, född 1710-03-10, Död 1763-06-04. Gift 1729-08-20 med kyrkoherden Niklas de Silentz, född 1698, död 1732.
 • Olof, född 1712-03-13. Page vid hovet (At (L).) 1718-04-01. Underofficer vid livgardet. Död 1732-05-15 och begraven i Stockholm i Jakobs församling, Stockholm.
 • Sara, döpt 1714-11-05 i Stockholm Hovförsamlingen, död 1717.

TAB 4

Nils Johan (son av Johan Bysing, adlad von Bysing, Tab. 1), född 1680 (At (Sch).). Furir vid Östgöta infanteriregemente 1699-12-31. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1700-04-30. Fältväbel 1704-08-12. Fänrik 1706-02-27. Sekundlöjtnant 1708-12-09. Fånge 1709-07-01. Kaptens karaktär 1722-06-26. Löjtnants indelning enligt kunglig fullm. 1728-05-23. Avsked 1732-04-01. Majors titel 1734-05-25. Död 1739-05-26 Aska. Gift 1727-07-06 i Stockholm med Barbara Augusta Ryding i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1742-11-18 på Åbäcksnäs i Gryts socken, Östergötlands län, med jaktlöjtnanten vid Barösund Lorentz Johan Cüster. Gift 3:o 1749-06-18 på Åbäcksnäs med häradshövdingen Johan Waldius, född 1710-06-20, död 1781-06-04 Grimsta, född 1711, död 1765-04-21 på Åbäcksnäs och begraven 1765-04-30 i Gryts kyrka, dotter av kaptenen Augustin Ryding (broder till överstelöjtnanten Erik Ryding, adlad Rydingsvärd) och Hedvig Charlotta Tigerhielm.

Barn:

 • Christina Charlotta, född 1728-05-07 Uttersbo. Gift 1747-01-02 på Åbäcksnäs med livdrabanten Johan August Gi(e)rs, född 1720.
 • Johan Carl, född 1730-12-26 Styrestad, död som ung (en son, begraven 1734-10-26 i Slaka socken.)
 • Maria Gustava. Död 1753-12-27 på Stegeborgs norra ladugård i Gryts socken. Gift 1751-08-11 på Åbäcksnäs med livdrabanten Tomas Johan von Weinigel.
 • Hedvig Eleonora, döpt 1736-04-16 på Aska, död 1775-11-19 på Åbäcksnäs. Gift på Åbäcksnäs 1767-05-06 med löjtnanten vid Östgöta kavalleriregemente Olof Johan von Feilitzen i hans 1:a gifte, född 1734, död 1813.
 • Nils Reinhold, född 1738-07-27 på Aska, begraven 1738-11-27 i Slaka socken.
 • Barbara Ulrika, född 1739-09-11 på Aska, död 1740-02-05.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: