:

Gyllengren nr 281

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllengren nr 281 †

Adlad 1575-01-30, introd. 1642. Sannolikt utdöd i slutet av 1600-talet.


1Ål. 2M. 3K. A. Redukt.kommiss. Registr. 1689 III p. 1564 (medd. av assessor O. Adelborg). 4Db för Kullings härad. 5KA, Erik Abrahamssons bytesakt (medd. av assessor O. Adelborg).


TAB 1

Olof Skrivare, till Brunlid i Siene socken, Älvsborgs län. Var 1559 domhavande i Skövde.

Barn:

 • Erik Olofsson, till Brunlid. Adlad 1575-01-30. Erhöll3 1578-02-16 i donation Brogården och Brunlid i Siene socken, Nolby i Alingsås socken samt Ödenäs i likanämnd socken, (alla i Älvsborgs län.). Fogde i Flundre härad 1581–15861. Bodde 1585 på Brunlid och höll rusttjänst för detta m. fl. hemman1. Innehade 1593 i förläning på livstid ett hemman i Skalmeja socken1 Skaraborgs län. Kallas ryttmästare. Levde ännu 1601. Gift 1:o med Hilla Velamsdotter, dotter av fogden Velam Tysk till Horshaga, som blev adlad av konung Gustaf I, och Anna Pedersdotter Hård (af Segerstad, nr 17). Gift 2:o med N. N.

Barn:

 • 1. Velam Eriksson.
 • 1. Kerstin Eriksdotter, levde 1640, då hon sålde sin arvegård Nolby till översten Vilhelm von Salzburg. Gift före 1622 med ofrälse mannen Tor Bengtsson. [4]
 • 1. Margareta Eriksdotter. Gift med Arvid Gunnarsson i hans 1:a gifte (gift 2:o med Anna Caspersdotter), död före 1645.
 • 2. Brynte Eriksson Gyllengren. Löjtnant. Se Tab. 2
 • 2. Anna Eriksdotter, levde 1645. Gift med en ofrälse.

TAB 2

Brynte Eriksson Gyllengren (son av Erik Olofsson, Tab. 1), till Brunlid samt Guntorp i Bråttensby socken, Älvsborgs län. Var fänrik vid Västgötadals regemente 1626 och löjtnant därst. 1628 och 1629. Bortbytte sin arvegård Brunlid 1640-05-30 till fru Elisabet Gyllenhorn på Lagmansholm mot Gamtorp5, men pantsatte sedermera sistnämnda egendom till fru Anna Lindelöf på Åsaka4. Blev 1642 på ättens vägnar introd. under nr 281 med namnet Gyllengren efter vapnet. Levde 1665. Gift med Elin Pedersdotter Hästesko, död omkr. 1656, dotter av Peder Carlsson (Hästesko).

Barn:

 • Elias. Löjtnant. »Lät bruka sig i K. M:ts kompanis tjänst i Nya Sverige först såsom gemen soldat i fem och ett halft år, sedan såsom korpral under artilleriet, där han tjänade i tre år. Reste därpå i kompaniets ärenden i Nya Nederländerna och Nya England i tio år. Anhöll därför hos drottningen av Sverige om belöning.»
 • Jakob, till Guntorp. Löjtnant. Dödad i duell 1655 av sin granne, löjtnanten Nils Gunnarsson Gyllenhaal, som härför blev benådad 1656-09-22 mot halv mansbot, emedan han blivit tvingad till brottet av den dödade. Hans vapen uppsattes i Bråttensby kyrka.2
 • Elsa, levde 1682. Gift 1:o med Torbjörn Larsson i Guntorp, som blev mördad 16452. Gift 2:o före 1653 med Olof Asmundsson.
 • En dotter. Var 1650 gift med Jakob Larsson i Bråttensby.
 • En dotter. Var 1661 gift med »manhaftig» Per Hansson. [4]

TAB 3

Sven (son av Brynte Eriksson Gyllengren, Tab. 2), till Bråttensby i likanämnd socken, Älvsborgs län. Levde 1662 men var död 1668. Gift med Margareta Hård af Torestorp i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1679-10-25 med kaptenen Bengt Nilsson Ulfsköld, i hans 2:a gifte, död 1695), som levde 1684, dotter av Claes Knutsson (Hård af Torestorp, nr 60) och Brita Gustafsdotter (Roos af Hjelmsäter).

Barn:

 • Peter. Pikenerare vid livgardet 1671. Fältväbel därst. 1675. Uppgives hava blivit kapten vid Västgötadals regemente 1678-04-04. Levde 1684. Död ogift?
 • Ingeborg, levde änka 1672. Gift med Bengt Krabbe, som levde 1668.
 • Utan känt samband:
 • 1) Börje Gyllengren. Korpral vid Hallands infanteriregemente. Avsked 1718-11-24. Levde 1730 och bodde då under Stensjö i Steninge socken, Hallands län [RHG].
 • 2) Hans Gyllengren, född 1720-03-14 i Västergötland. Dragon vid Bohusläns dragonregemente 1741. Korpral därst. 1746-03-27. Sergeant 1773-09-12. Fältväbels avsked 1779-10-01. Kornetts n. h. o. v. s. å. 15/11. Död 1794-01-07 på Ballabo i Hjärtunga socken, Göteborgs och Bohus län.

Barn:

 • Catharina Maria, död 1821-03-28, gift 1775-03-24 med fältväbeln Henrik Georg Silfverlood, född 1748, död 1791.
 • Peter Henrik, född 1763-12-30 i Bohuslän. Volontär vid Bohusläns regemente 1770. Korpral därst. 1776-09-02. Sergeant 1790-02-15. Fältväbel 1799-10-25. Fanjunkare 1806-06-30. Död 1808-12-18 [RHG].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: