Morgonstierna nr 339

Från Adelsvapen-Wiki

0339.jpg


Adliga ätten Morgonstierna nr 339 †

Adlad 1645-12-05, introd. 1647. Utdöd 1724.


1SK. 2At (P.). 3At (L.). 4At (Sch.). 6Gravvers (medd. av förste aktuarien O. Edel tam). 8Åkers härads dombok (O. A.). 7KA, ankomna brev 1660 (O A.).

TAB 1

Olof Olofsson, adlad Morgenstierna, till Runsö i Överselö socken och Lottesta i Härads socken (båda i Söd.) samt Svarthäll i Kung Karls (Karlskyrka) socken Västmanlands län. Fänrik vid Åke Oxenstiernas regemente 1623. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1625. Kaptenlöjtnant därst. 1629. Kapten 1632. Regementskvartermästare 1641-05-15–1647. Adlad 1645-12-05, (introd. 1647 under nr 339). Avsked för ålder3 1655-07-03. Död 1656-05-14. Han erhöll donation på sin skattegård Lottesta 1646-08-28 samt Rosendal Gift med Elisabet Hund i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Elof Jonsson Vädurhorn, nr 225, död före 1635), född omkr. 16026, död 1674, dotter av hertig Carls av Södermanland kammarjunkare Daniel Hansson Hund, till Runsö, Lottesta och Brunna, som 1590 blev adlad, och hans 1:a fru1 Emerentia Bengtsdotter (Örnflycht).

Barn:

 • Gustaf.
 • Emerentia. Gift 1:o med kaptenen Antoni Rosenbröijer, död 1656. Gift 2:o 1659 med räntmästaren i Livland Simon Mårtensson, adlad Leijonspira, men ej introd., död 16607. Gift 3:o 1663 med översten för Västmanlands regemente, generalmajoren Peter Creimers, född 1614-11-14, död 1699-05-11 Ansta och begraven i Romfartuna kyrka [SK].
 • Brita, död änka. Gift med ryttmästaren Göran Crafoord (nr 743), född 1609, död 1661.
 • Daniel, född 1633. Överstelöjtnant. Död 1701. Se Tab. 2

TAB 2

Daniel (son av Olof Olofsson, adlad Morgenstierna, Tab. 1), till Lottesta, Svarthäll samt Kumla i Härads socken Södermanlands län. Född 1633-06-12 på Lottesta4. Student i Dorpat2 1649-10-31. Fänrik vid Västmanlands infanteriregemente 1654. Löjtnant därst. 1656-11-02. Regementskvartermästare 1657-09-26. Kapten 1659-12-00. Major 1674-05-27. Överstelöjtnant 1683-07-22. Avsked 1694-02-03. Död 1701-02-30 på Svarthäll5 och begraven i Härads kyrka. Blev fången på Bornholm och förd till Köpenhamn 1678, hemkom till Sverige 1679-11-21. Gift med Anna Margareta Svinhufvud af Qvalstad, död 1708 i slutet av året eller 1709 (före 11/2), dotter av översten Christer Svinhufvud af Qvalstad, och hans 1:a fru Johanna Elisabet von Schomburg.

Barn:

 • Elisabet, död 1693-06-24 och begraven s. å. 1/10 i Folkärna kyrka Kopparbergs län. Gift 1681-02-27 på Lottesta med översten Nils Djurklo, adlad Djurklow, i hans 1:a gifte, född 1641, död 1714.
 • Daniel, född2 1671-12-02. Volontär vid Västmanlands regemente 1691. Fänrik därst. s. å. 27/10. Löjtnant 1697-03-17 efter sin avlidne broder. Död2 ogift s. å. 25/12.
 • Anna, född 1681, död 1751-12-23 Berga. Gift före 1688 med löjtnanten vid dalregementet Carl Rothof, född 1661-10-22. Död 1693-06-21, brorson till revisionssekreteraren Jonas Rothof, adlad Rothåf.
 • Anna Christina. Gift 1:o med kaptenen vid garnisonsregementet i Malmö Christoffer Meijbom, född omkr. 1681 i Reval, drunknade jämte två söner 1733-12-21 och begraven s. å. i Härads kyrka Södermanlands län. Gift 2:o 1735-05-28 på Brunna i Härads socken med kamreraren Erik Ekstedt.

TAB 3

Christer Danielsson Morgonstierna (son av Daniel, Tab. 2), † 1697-05-02 på sitt boställe Östjädra i Dingtuna socken Västmanlands län och begravd s. å. 7/5 på Dingtuna kyrkogård. Förare vid Västmanlands regemente 1682-01-09. Fänrik därst. 1683-02-09. Löjtnant 1689-01-19. Gift med Anna Margareta Wudd i hennes 1:a gifte (2:a giftet med kaptenen N. N. Ragge), dotter till hovstallmästaren Paul Wudd och hans 2:a hustru Margareta Wijnbladh.

Barn:

 • Johan Fredrik Christersson Morgonstierna Löjtnant. † 1724. Se Tab. 4
 • Christina Christersdotter Morgonstierna döpt 1693-07-19 på Östjädra. Gift med N. N. Ollendorff.
 • Margareta Christersdotter Morgonstierna döpt 1696-04-25 på Östjädra, † ca 1725. Gift med häradsfogden från Övre Satakunta Gustaf Johansson Holmdorff född 1682-12-28 i Vanaja, Hame i Finland, † ca 1722. Kom till Sverige som finsk flykting under stora ofredstiden (Se: Aminoff).

TAB 4

Johan Fredrik (son av Christer, Tab. 3), född i Stockholm. Fältväbel vid Södermanlands regemente 1709-11-00. Sekundfänrik därst. 1710-02-11. Sekundlöjtnant s. å. 22/9. Svårt sårad i slaget vid Hälsingborg, så att han därefter ej kunde tjänstgöra. Avsked 1720-09-03. Död 1724-02-17 på sin egendom Svarthäll i Kung Karls socken Västmanlands län utan söner och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1715 med Margareta Planting-Gyllenbåga i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1727-05-01 med löjtnanten Hans Sneckenberg, i hans 1:a gifte, född 1696, död 1773), död före 17383, dotter av kornetten Jonas Planting-Gyllenbåga, och Elsa Grämer.

Barn:

 • Anna, född 1716, död ung.
 • Anna Margareta, född 1716, död 1782-12-19 på sin egendom Svarthäll. Gift 1735 med löjtnanten Gabriel Robeck, adlad Ridderhierta, född 1697, död 1760.
 • Johanna Charlotta född 1721, död 1772-10-09 Löttesta. Gift 1738-11-00 med löjtnanten och livdrabanten Henrik Wahlberg, född 1698, död 1771, broder till ryttmästaren Johan Wahlberg, adlad Wahlfelt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.