:

Morgonstierna nr 339

Från Adelsvapen-Wiki


Adlig †

Adlad 1645-12-05, introd. 1647. Utdöd 1724.


1SK. 2At (P.). 3At (L.). 4At (Sch.). 6Gravvers (medd. av förste aktuarien O. Edel tam). 8Åkers härads dombok (O. A.). 7KA, ankomna brev 1660 (O A.).

TAB 1

Olof Olofsson, † 1656-05-14. Adlad Morgenstierna, till Runsö i Överselö socken och Lottesta i Härads socken (båda i Söd.) samt Svarthäll i Kung Karls (Karlskyrka) socken Västmanlands län. Fänrik vid Åke Oxenstiernas regemente 1623. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1625. Kaptenlöjtnant därst. 1629. Kapten 1632. Regementskvartermästare 1641-05-15–1647. Adlad 1645-12-05, (introd. 1647 under nr 339). Avsked för ålder3 1655-07-03. Han erhöll donation på sin skattegård Lottesta 1646-08-28 samt Rosendal Gift med Elisabet Hund född omkr. 1602, † 1674. Hennes 1:a gifte med kapten Elof Jonsson Vädurhorn, död före 1635), 6, Dotter till hertig Carls av Södermanland kammarjunkare Daniel Hansson Hund, till Runsö, Lottesta och Brunna, som 1590 blev adlad, och hans 1:a fru1Emerentia Bengtsdotter Örnflycht.

Barn:

 • Gustaf Olofsson Morgonstierna.
 • Emerentia Olofsdotter Morgonstierna. Gift 1:o med kaptenen Antoni Rosenbröijer, † 1656. Gift 2:o 1659 med räntmästaren i Livland Simon Mårtensson, adlad Leijonspira, men ej introducerad, † 16607. Gift 3:o 1663 med översten för Västmanlands regemente, generalmajoren Peter Creimers född 1614-11-14, † 1699-05-11 i Ansta och begravd i Romfartuna kyrka [SK].
 • Brita Olofsdotter Morgonstierna, † som änka. Gift med ryttmästaren Göran Crafoord född 1609, † 1661.
 • Daniel Olofsson Morgonstierna född 1633, † 1701. Se Tab. 2

TAB 2

Daniel Olofsson Morgonstierna född 1633-06-12 på Lottesta, † 1701-02-30(?) på Svarthäll och begravd i Härads kyrka. Till Lottesta, Svarthäll samt Kumla i Härads socken Södermanlands län. 4Student i Dorpat2 1649-10-31. Fänrik vid Västmanlands infanteriregemente 1654. Löjtnant därst. 1656-11-02. Regementskvartermästare 1657-09-26. Kapten 1659-12-00. Major 1674-05-27. Överstelöjtnant 1683-07-22. Avsked 1694-02-03. 5 Blev fången på Bornholm och förd till Köpenhamn 1678, hemkom till Sverige 1679-11-21. Gift med Anna Margareta Svinhufvud af Qvalstad, † 1708 i slutet av året eller före 11/2 1709. Dotter till översten Christer Svinhufvud af Qvalstad och hans 1:a fru Johanna Elisabet von Schomburg.

Barn:

 • Elisabet Danielsdotter Morgonstierna, † 1693-06-24 och begravd s. å. 1/10 i Folkärna kyrka, Kopparbergs län. Gift 1681-02-27 på Lottesta med överste Nils Djurklow född 1641, † 1714. Hans 2:a gifte med Anna Maria Reenstierna.
 • Christer Danielsson Morgonstierna, † 1697. Se Tab. 3.
 • Daniel Danielsson Morgonstierna född2 1671-12-02, . Volontär vid Västmanlands regemente 1691. Fänrik därst. s. å. 27/10. Löjtnant 1697-03-17 efter sin avlidne broder.
 • Anna Danielsdotter Morgonstierna född 1681, † 1751-12-23 Berga. Gift före 1688 med löjtnanten vid dalregementet Carl Rothof född 1661-10-22. † 1693-06-21. Brorson till revisionssekreterare Jonas Rothåf.
 • Anna Christina Danielsdotter Morgonstierna. Gift 1:o med kaptenen vid garnisonsregementet i Malmö Christoffer Meijbom född omkr. 1681 i Reval, drunknade jämte två söner 1733-12-21 och begravd s. å. i Härads kyrka Södermanlands län. Gift 2:o 1735-05-28 på Brunna i Härads socken med kamrerare Lars? Ekstedt.

TAB 3

Christer Danielsson Morgonstierna, † 1697-05-02 på sitt boställe Östjädra i Dingtuna socken Västmanlands län och begravd s. å. 7/5 på Dingtuna kyrkogård. Förare vid Västmanlands regemente 1682-01-09. Fänrik därst. 1683-02-09. Löjtnant 1689-01-19. Gift med Anna Margareta Wudd Hennes 2:a gifte med kapten Claes Ragge. Dotter till hovstallmästare Paul Wudd och hans 2:a hustru Margareta Wijnbladh.

Barn:

 • Johan Fredrik Christersson Morgonstierna, † 1724. Se Tab. 4
 • Christina Christersdotter Morgonstierna döpt 1693-07-19 på Östjädra. Gift med N. N. Ollendorff.
 • Margareta Christersdotter Morgonstierna döpt 1696-04-25 på Östjädra, † ca 1725. Gift 1716-06-24 i Jäder med häradsfogden från Övre Satakunta Gustaf Johansson Holmdorff född 1682-12-28 i Vanaja, Hame i Finland, † ca 1722. Kom till Sverige som finsk flykting under stora ofredstiden (Se: Aminoff).

TAB 4

Johan Fredrik Christersson Morgonstierna född i Stockholm, † 1724-02-17 på sin egendom Svarthäll i Kung Karls sn utan söner och slöt ätten på svärdssidan. Fältväbel vid Södermanlands regemente 1709-11-00. Sekundfänrik därst. 1710-02-11. Sekundlöjtnant s. å. 22/9. Svårt sårad i slaget vid Hälsingborg, så att han därefter ej kunde tjänstgöra. Avsked 1720-09-03. Gift 1715 med Margareta Planting-Gyllenbåga, † före 1735. Hennes 2:a gifte 1727-05-01 med löjtnant Hans Sneckenberg född 1696, † 1773. Hans 2:a gifte med Hedvig Ulrika Gyllenållon . Dotter till kornetten Jonas Planting-Gyllenbåga och Elsa Grämer.

Barn:

 • Anna Johansdotter Morgonstierna född 1716, † ung.
 • Anna Margareta Johansdotter Morgonstierna född 1716, † 1782-12-19 på sin egendom Svarthäll. Gift 1735 med löjtnanten Gabriel Robeck adlad Ridderhierta född 1697, † 1760.
 • Johanna Charlotta Johansdotter Morgonstierna född 1721, † 1772-10-09 Löttesta. Gift 1738-11-00 med löjtnanten och livdrabanten Henrik Wahlberg född 1698, † 1771. Bror till ryttmästaren Johan Wahlbergd Wahlfelt.

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: