Nording från Örebro

Från Adelsvapen-Wiki

OBS! Släktutredningen är under bearbetning och är ej komplett.

TAB 1

Georg Göran Nording, löjtnant. Gift med Annika Månsdotter Stenius.

Barn:

 • Jonas Nording född 1702, Örebro, † 1765. Källor: Örebro föd. bok C:2 Del I s.181:namnen på dopvittnen mycket svårläst text; Länna AI:1 vigselbok s.207; Svennevad AI:1 s.1,d:o C:5 dödbok s.180. Se Tab. 2.
 • Catharina Nording född 1706-04-04 och † 1706-12-11 i S:t Nikolai, Örebro. Dopvittnen: Per Menander, Johan Fraxell, Daniel Stenius, Hans Burck, fru Sophia Örnstierna, Maria Olofsdotter, Johan Laurells hustru. Källor: Örebro Nikolai föd. bok C:2 del II s.86, d:o dödbok F:1 år 1706.
 • Reinhold Nording. Anställd hos Hagander (i Örebro stad?). Gift med Margareta.

TAB 2

Jonas Nording född 1702-10-18 i S:t Nikolai, Örebro, † 1765-05-04 i Svennevad. Student 1727, Pastor i Svennevad 1761-06-24 Källa: Svennevad K:1 Sockenstämmoprotokoll b86 (SVAR). Gift 1741-02-04 i Länna sn, Södermanland med Anna Beata Wirell född 1720-10-18 i Åker sn † 1763-05-30 i Svennevad sn, Örebro.

Barn:

 • Daniel Jonas Nording född 1742, † 1786. Källa: Länna föd. bok AI:1 s66, dopvittnen: lektor Daniel Stenius, komminister Anders Gellius, Magister Anders Wirell, bokhållare Bergstedt och Sofia Winteroos, jungfru Katarina Wirell, nämndemannen Erik Pärssons hustru uti Hyringe. Se Tab. 3.
 • Anna Beata Nording född 1745-01-09 i Åker sn i Södermanland, † 1812-06-12 i Skärmarboda, Nora sn, Örebro. Till skola hos informatorn Eric Lidius 1752-08-23 Åker AI:2 s.292. Gift 1777-10-17 i Örebro med gästgivaren och bergsmannen Nils Gustaf Lindholm född 1752-09-21 i Nora berg sn, † 1789-02-14 i Nora berg sn. Källa Åkers föd. bok C:3 s77, dopvittnen: Auditeuren Johan Carl Hacker, välb Karl Hindrich Wattrang, adjunctusbokhållare Per Wirell, Jakob Hagström, välb fru Ulrika Stierneroos, välborne jfru Greta Tranfelt (Född 1701-05-16, se TAB 4. Bodde en tid, troligen 1764-1768 i oktober, hos syskonen Franc på Berga säteri i Åkers sn. Åker AI:4 s1), jfru Anna Beata Lönberg.
 • Per Nording född 1749-04-14 i Åkers sn, † 1770. Källa föd. bok 1749 C:3 s111: Cronobef. Per Torvest, bokhållare Karl Johan Gotlieben, madam Margareta Upling, jfru Maria Wahlberg.
 • Margareta Regina Nording född 1751-09-22 i Åker sn, † ogift 1778-08-06 på Menhammars gård, Ekerö, Stockholm. Bodde på Menhammars gård, hos sin mormors mors Karin Oljeqvists kusinbarn kammarrådinnan Eva Christina Silfverström, född Adlerheim. Källa föd. bok Åker sn C:3 s132, Dopvittnen: hofrättspresident välborne Per Franc, sekr välborne Karl Gustav Stiernhielm, bergsfogden Elias Wiik, Margareta Asp, mademoiselle Anna Regina Hacker, madam Nora Young.
 • Klas Gustav Nording född 1754, † 1810. Källa Åker föd. bok 1754 C:3 s155, dopvittnen: Rådman i Stockholm högädle Gustav Kierman, sekr dito kapten och välborne Carl Johan von Hauswolff, bruksinsp Johan Upling, wälborna fru Maria Ulrika von Hauswolff, Sofia Lovisa Hacker, madam Inga Crus i Ärja. Se Tab. 4.
 • Johanna Elisabet Nording född 1756-03-13 i Åker. Gift med länsman Johan Wissendorff. Källa: Åker föd bok 1756 C:3 s175, dopvittnen: Cammarrådet herr wälborne Eberhardt von Hauswolff, cornetten herr wälborne Johan Tranefelt, vice komministern herr Eric Björkholm, wälborne fru Christina Catharina Iserhielm, wälborna fröken Ulrica Christina Franc (barnbarn till Catharina Oljeqvist), madam Anna Margareta Fors.
 • Andreas Göran Nording född 1741-12-15 i Länna sn, † 1742-02-09 i Länna. Källa Länna AI:1 s163: Dopvittnen var Inspector A. Wirell, secreter. Claes Wirell, bokhållare Jacob Hagström, fru Stenius, madame Gellius, jungfru Anna Lisa Wirell
 • Johan Erik Nording född och † 1760.

TAB 3

Daniel Jonas Nording född 1742-12-13 i Länna sn, † 1787-02-28 i Strängnäs. Källa Strängnäs dödbok F:1 s30v. Apologist i Örebro, därefter lektor i Strängnäs. Ekologie lektor. Gift 1770-03-04 med Elisabet Margareta Hjortsberg född 1749-09-29. Flyttar som änka 1787-10-08 till Örebro. Källa Strängnäs AIb:2 Bor söder om kyrkan s135.

Barn:

 • Beata Margareta Nording född 1770-12-28 i Örebro Nikolai/T. Gift med Per Johan Lagergréen. Källor: Örebro Nikolai C:3 b56 (AD bild 50) Dopvittnen var herr statskommissarie Clas Wirell, herr kyrkoherden Jonas Hjortsberg, herr länsman Olof Sundeman, fru Anna Elisabet Hagström, mad. Sara Bouman, mademoiselle Anna Beata Nording. Övr. källor: Svea livgardes församling AIb:2 s193b, d:o AIb:3 s105: Uttagit betyg och avflyttat till landet.
 • Jonas Georg Nording född 1771-11-28, † 1814-10-11. Källa: Örebro Nikolai C:3 föd bok 1771 (AD bild 66) dopvittnen var Mag. Gerhard Reinholm Höijer, Håkan Ekenberg, herr Säs fru Catharina Blom, fru Ulrica Lovisa Fernström, mademoiselle Hindrina Höijer. Se Tab. 5.
 • Eleonora Sofia Nording född 1774-04-13 i Örebro Nikolai. Källa: Örebro Nikolai C:3 (AD bild 111v): Dopvittnen var Herr löjtnanten och riddaren Magnus Hansson, fröken Eleonora Liljehök, rådman Lars Nordstedt, fru Hedvig Sophia Nisser.
 • Kristina Elisabet Nording född 1777-05-15 i Örebro Nikolai. Örebro Nikolai C:3 b175v: Dopvittnen var prosten E. Waller, herr Johan Lagerstråle, i dess ställe Carl Johan Lethgren, fru Captain Christina Lagerswärd född de la Wall, i dess ställe fru Emer, Be. Bagge född Montan, jungfru Elisabeth Nording, i dess ställe madam Elisabeth Emerentia Låstbom.
 • Hedvig Katarina Nording född 1779-10-12 i Mosjö/T. Källor: Mosjö C:2 b76v: Dopvittnen var vice pastor Johan T. Rydberg, komm. fru Anna Margareta Puttner, sockenmannen Lars Bengtsson, och dess hustru Brita Jacobsdotter i ....Strängnäs. Svea livgardes församling AIb:2 s193b: Afflyttad med betyg till Vingåker år 1806.
 • Maria Charlotta Nording född 1781-12-19 i Strängnäs sn. Strängnäs C:5 bild219 b221: Dopvittnen var biskop Benzenlius änka, biskop son Serenius, lektor Magnus L. Ekmark, fru Christina Charlotta Königstedt.... Döpt av Strömwall.
 • Daniel Gustav Nording född 1784-05-18 i Strängnäs sn, † 1827-07-04 på Sabbatsbergs fattighus/A. Strängnäs C:5 bild 232a. Dopvittnen var: Teologie lector och Hr. Docktor Carl Gustaf Barkman, Teologie lector prosten Stefan Insulin, fil. lector mag. Carl Ulric Göthe, handelsmannen Nils Wilhelm Grubb, doktorinnan och prostinnan fru Ekegren född Fredengren, lectorskan fru Eva Juliana Hedin född Warg, fru Hambe född Björnklou, mademoiselle Regina Ullenius, främmande vittnen var ombudsmannen herr Gudmund Johannes Wissendorff, prostinnan i Kjula fru Christina Ytterborg, döpt av Strengbom.

TAB 4

Klas Gustav Nording född 1754-01-22 i Åker sn, † 1810-11-18 i Åbo, Finland. Lantmätare. Gift med Fredrika Lovisa Warelius född 1749-07-20 i Mustio, Finland † 1809-05-01 i Snappertuna, Finland.

Barn:

 • Gustaf Fredrik Nording född 1781-06-28 i Karja, Finland.
 • Anders Johan Nording född 1788-12-02 i Loppi, Finland.

TAB 5

Jonas Georg Nording född 1771-11-28 i Örebro Nikolai, † 1814-10-11.Bergskollega 1797, prästvigd år 1803, skolmästare i Vingåker 1805. Gift med Johanna Margareta Ranst född 1765-01-02 i Stockholm.

Barn:

 • Carl Daniel Georg Nording född 1802-12-29 i Stockholm.
 • Johan Christian Nording född 1806-05-13 i Skolhuset, Västra Vingåker/D.