:

Örnstierna nr 425

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Örnstierna nr 425 †

Adlad 1648-05-13, introd. 1649. Utdöd före 1683.


1 At (Sch). 2 Ka, Likvidationer, Hären efter 1680, nr 26 (OA). 3 Um. 4 RAB (OA).

 • Måns. Handelsman i Ny Lödöse.

Barn:

 • Lars Månsson, adlad Örnstierna, till Kättsta i Harakers socken, Västmanlands län. Kom i tjänst i k. kansliet 1632. Kanslist därst. 1633. Registrator 1640. Sekreterare vid legationen i Osnabrück 1647. Adlad 1648-05-13 (introd. 1649 under nr 425). Sekreterare vid generalguvernementet i Västergötland, Dal, Värmland och Halland 1651. Fältsekreterare 1659. Levde 1681 men var död 1683. Han fick 1646 i donation Kättsta samt 1665 Tuna i Romfartuna socken (också i Vm.), vilka 1671-07-01 utbyttes från kronan, men likväl sedan reducerades. Gift 1:o 1643-10-15 med Sofia Pedersdotter, född 1624-11-14 i Riga, död 1658-12-08 på Kättsta och begraven i Harakers kyrka, dotter av kamreraren Peder Eriksson och Elisabet Jonsdotter. Gift 2:o 1666-05-29 i Stockholm med Elisabet Berling i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1648-01-16 med borgmästaren i Uppsala Johannes Jonæ Salanus, född 1619-01-28 i Uppsala, död 1659-09-08), död omkr. 1695, dotter av häradshövdingen Olof Mårtensson Berling, adlad Berling, och Sara Larsdotter.
 • Barn.
 • 1. En son, död ung före modern.
 • 1. Brita Sofia, född 1646-10-14, bodde Tomta 1720.1 Gift 1:o 1672-11-21 med assessorn i bergskollegium David Casparsson Kohl i hans 2:a gifte (gift 1:o 1661 med Anna Scheel, död 1662-12-04, dotter av logarvarmästaren David Scheel och Carin Knutsdotter), född 1628-12-10 i Norrtälje, död 1685-05-30 och begraven i Norrtälje kyrka. Gift 2:o 1689-11-17 med rustmästaren Anders Ling, död före 1720.2
 • 1. Brita Helena. Gift 1683-02-04 på Kättsta med Johannes Lindelius.
 • 1. Magnus. Student i Uppsala3 1659-11-26.
 • (1. En dotter föddes 1652-06-07.)4
 • 1. Beata Elisabet, död före 1692. Gift med sin styvbroder, faktorn vid Norrtälje bruk Olof Johansson Salanus, kusin till assessorn Magnus Salan, adlad Bielkenhielm, i hans 1:a gifte (gift 2:o före 1692 med Anna Palmström i hennes 1:a gifte [gift 2:o med kyrkoherden i Norrtälje Lars Hedsin, död 1709-05-02], döpt 1659-02-04 i Stockholm, Jak., dotter av assessorn Johan Mattsson Lange, adlad Palmström, och hans 1:a fru).
 • 1. Elsa Catharina, död 1687. Gift 1684-01-20 på Kättsta med kornetten Anders Thewitz, född 1655, död 1696.
 • 1. Brita Sofia. Gift 1686-09-16 på Kättsta med sin systers svåger, löjtnanten Johan Didrik Thewitz.
 • 1. Elisabet, född 1657-11-19 på Kättsta, död ogift 1698-06-12 på nämnda egendom.
 • 2. Christina, levde änka 1694-08-04. Gift 1686-04-11, efter k. tillstånd s. å. 6/1, på Kättsta med löjtnanten Bengt Hök, adlad Hökensköld, i hans 2:a gifte, född 1634, död 1693.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: