:

Winteroos

Från Adelsvapen-Wiki

OBS! Släktutredningen är under bearbetning och är ej komplett.

Johannes Magni Winteroos sedan Wintroos. Vice häradshövding med hemvist Hyltinge sn. Inskriven vid Uppsala universitet, Södermanlands och Närkes nation i april 1647. Gick i Örebro skola 1639, skola på ett av Buddeaus gymnasmata i Strängnäs 1646. Son till kyrkoherden i Vintrosa Magnus Johannis. Gift med Anna Göransdotter Sparre. Hon skall ha varit mycket vacker. Hon kom till grevinnan Wasaborg och följde med henne till Tyskland. Blev efter hemkomsten förförd av studenten och informatorn till hennes syskon, Olaus Jonae. Han blev kastad i Nyköpings torn efter att med våld försökt ta Anna Sparre ur grevinnans hus. Gifte sig därefter med Johan Winteroos. Dotter till Landshövdingen i Södermanland Göran Sparre.

Barn:

  • Georg Wintroos.
  • Bengt Wintroos. Född i Hyltinge. Inskriven i Sörmlands nation vid Uppsala universitet 1700-02-27. Krigstjänst 1703, fänrik vid Hälsinge regemente 1705. Tillfångatagen vid Poltava, död i fångenskap i Saranski 1715-06-17.
  • Kristina Wintroos.
  • Sofia Magdalena Wintroos. Gift 1705-10-29 i Hyltinge med krigsprästen och kyrkoherden i Kvistbro 1715 Daniel Petri Stenius.

Källor och litteratur

  • Strängnäs stifts herdaminne s640-641.

: