Lindholm från Nora stad

Från Adelsvapen-Wiki

OBS! Släktutredningen är under bearbetning och är ej komplett.

TAB 1

Johan Lindholm född ca 1681, † 1713-05-25 i Nora/T. Borgare i Nora stad/T. Gift 1709 med Brita Sund född ca 1683, † 1747-03-11. Hon gift 2:o 1716-10-28 med Olof Holmberg. Nora F:1 s387 dödbok 1747-03-11.

Barn:

 • Anna Christina Lindholm född 1712, † 1759-10-14 av blodgång 47 år gammal i Nora/T och begravd inne i kyrkan. Gift 1735-12-04 med rådmannen i Nora Magnus Norgren född 1712.
 • Nils Lindholm född 1710, † 1762-03-00 i Nora/T. Se Tab. 2.

TAB 2

Nils Lindholm född 1710, † 1762-03-00. Handelsman, bergsman och gästgivare på Skärmarboda gästgivargård i Nora/T. Gift 1749-12-17 i Nora stad med Gustava Katarina Johanna Hallendorff i hennes 2:o gifte född 1722, † 1793-02-23 i Nora av andtäppa och lungsot. Änkan Lindholm företrädde Nils Lindholms sterbus 1762-05-10 inför tinget vid Nora bergstingsrätt angående övre skogen tillhörande Skärmarboda ägor. Källa: Nora bergstingsrätts protokoll AIaa:6 s1209-1214. I husf boken Nora berg AI:6a 1761-1765, Skärmarboda s97 framgår att Gustava Johanna Hallendorff är änka efter andrefur? Nils Lindholm.

Barn:

 • Anna Margareta Lindholm född 1750-06-21 i Nora bergsförsamling, Örebro. Gift 1767 med Karl Erik Getzhult. Källa Nora berg föd bok C:2 Dopvittnen var befallningsman Hr. Petter Mozelius, rådman Hr. Anders Hasselqvist, och Lars Norström, Madame Christina Osterman, Madame Christina Sundell, och Madame Catharina Holmberg, fru Anna Charlotta Hallendorff.
 • Nils Gustaf född 1752, † 1789. Se Tab. 3.
 • Lena Stina Lindholm född 1755-08-10 i Nora bergsförsamling, Örebro. Tvilling. Källa Nora C:1 s468: Dopvittnen var Maths Ramelius, Maths Arelius, Bokbind. Fredric Wingart, bokhållare Östman, Madame Klingberg, Madame Sundell, Madame Morelia, Madame Norgren. Nora sfs AI:6a s295: Arbetar i vuxen ålder som piga hos rådman Magnus Norgren. Flyttar till Stockholm år 1771.
 • Hedvig Charlotta Lindholm född 1755-08-10 i Nora bergsförsamling, Örebro, † 1756-01-31 och begravd inne i kyrkan. Tvilling. Källa Nora C:1 s468: Dopvittnen var Maths Ramelius, Maths Arelius,...Fredric Wingart, bokhållare Östman, Madame Klingberg, Madame Sundell, Madame Morelia, Madame Norgren.

TAB 3

Nils Gustaf född 1752-09-21 på Skärmarboda i Nora bergsförsamling, Örebro, † 1789-02-14 i Nora. Gästgivare och bergsman. Källa Nora berg föd bok C:1 s386: Dopvittnen var Hr. Notarien Johan Lindholm, handelsman Hr. Magnus Norgren, madame Hasselqvist, madame Örn. Gift 1777-10-17 med Anna Beata Nording född 1745-01-09 i Åker sn, Södermanland, † 1812-06-12 i Nora sn.

Barn:

 • Klas Gustaf Lindholm född 1780, † 1813. Se Tab. 4.
 • Johan Niklas Lindholm född 1784, † 1856. Se Tab. 5.

TAB 4

Klas Gustaf Lindholm född 1780-05-26 i Nora berg, † 1813-05-04 i Nora. Källa C:3 föd. bok 1780 Nora berg: Dopvittnen var Herr stads commissarie Clas Lagerstråle (Anna Beata Nordings morbror) i Stockholm, och dess fru Hedvig Lagerstråle, herr secreterare Joh. Lagerstråle, herr lector mag. Jonas Nording i Strängnäs, fru prostinnan Sophia Stenius i Kumla sn, och dess dotter Anna Sophia Stenius (modern Anna Beata Nordings farmor hette Anna Månsdotter Stenius), ibm. Gift 1802-12-26 med Maria Charlotta Wissendorff född 1788-01-31 i Sundby sn. Strax efter makens död flyttar änkan Maria Charlotta med sonen Gustav och dottern Sofia Charlotta till Stockholm.

Barn:

 • Nils Gustaf Lindholm född 1803-10-12 i Nora sn, † 1857 i Mariefred sn. Se Tab. 6.
 • Sofia Charlotta Lindholm född 1810-11-28 i Nora sn. Källa Nora C:5 mk 3/8 no145:dopvittn var Bruksinsp Sam Kniberg ohh Maria Fünke vid...ljt Stjerncreutz i N Fingerboda och änkan Anna Sofia Hasselström född Knöppel fr Skärmarboda. Gift 1845-09-02 i Överselö sn med Anders Jansson Asplund född 1808-07-01 i Överselö sn, död 1847-11-27 på tegelbruket i Ekerö sn. Paret fick en dotter, Anna Sofia född 1847-10-02 i Ekerö sn, † 1861-05-10 i Lilla Malma/D. När maken avlider flyttar änkan Sofia Charlotta tillbaka år 1848 till Överselö sn, avlider 1864-01-30 i Kärrbo enligt Överselö husf lgd AI:16 s258 samt dödbok C:6, och blir även begraven där 7 februari s.å. men återfinns inte i dödboken. Källa: Ekerö AI:14 s177.
 • Johanna Sofia Lindholm född 1805-08-21 i Nora/T och † där 1809.
 • Karl Johan Gudmund Lindholm född 1807-10-01 i Nora/T och † där 1811.
 • Karl Johan Lindholm född 1812-04-20 i Nora/T och † där s.å.

TAB 5

Johan Niklas Lindholm född 1784-02-11, † 1856-02-06 i Nora. Källa Nora berg föd bok 1784: Dopvittnen var gästgivaren Nils Petter Knöppel ohh Anna Maria Ekelund; bonden Abraham Zachrisson ohh Sara Larsdtr. Alla fr Skärmarboda. Gift 1811-07-30 med Anna Stina Hellström född 1778-12-30 i Flen sn, Södermanland, † 1847-03-01 i Nora sn. Dotter till Per Hellström, frälsefogde på Stenhammars gård i Flens sn och Katarina Andersdotter Forsström.

Barn:

 • Johan Gustav Lindholm född 1813-08-03 i Nora sn. Källa Nora C:5 s167 dopvittn Bruksinsp Sam Kniberg ohh Maria Funck fr Norra Fingerboda, kammartjänare N G Hellström från Närke, demoiselle Charlotta Katarina Hellström fr Sörmland. Gift 1853-03-27 i Nora sn med Kristina Gustava Moberg född 1794. Barnlösa.
 • Anna Charlotta Lindholm född 1817-07-10 i Nora sn. Källa Nora C:5 s241 dopvittn exp kronofogde N E Sundell, demoiselle Anna Greta Moosberg i staden, bonden Karl Zakrisson ohh Stina Jansson fr Skärmarboda. Gift 1843-12-26 med Mårten Sparr född 1813.
 • Margareta Elisabet Lindholm född 1822-02-20 i Nora sn, † 1895-09-29 i Nora/T. Källa Nora C:5 s332 dopvittn var bonden Sven Svensson ohh Katarina Jakobsson fr Skärmarboda, bokh Erland Norelius och piga Maria Karlsson i staden. Gift 1:o 1851-01-05 med skräddaren Lars Larsson född 1824-03-31 i Gräshöjden i Brattfors sn/S, † 1853-08-25 av lungsot i Nora sn. Son till klockaren i Brattfors kyrka Erik Larsson och bergsmansdottern Kristina Andersdotter. Gift 2:o 1860-07-03 i Nora sn med skräddare Johan Samuel Bergstrand född 1828-11-06 i Nora.
 • Kristina Fredrika Lindholm född 1826-07-26 i Nora sn. Källa Nora C:6 s57 no 126 dopvittn bonden Peter Andersson ohh Katarina Jakobsson fr Skärmarboda, bokhållare E Norelius och jfru Stina Julin från staden. Gift 1850-03-16 med Anders Israelsson född 1825-09-05.

TAB 6

Nils Gustaf Lindholm, skomakaremästare, född 1803-10-12 i Nora sn, † 1857 i Mariefreds sn. Källa Nora C:4 mk 8/9 no120:Föräldrarna boende i Norra Fingerboda,dopvittnen var bonden Nils Nilsson ohh Katarina Andersdotter, Joh Niklas Lindholm... Katarina Nilssdotter alla från Norra Fingerboda. Gift 1832-04-22 i Eskilstuna sn med Maria Christina Nilsdotter född 1808-04-28 i Åkers sn, † 1873-10-17 i Mariefreds sn. Barn:

 • Gustaf Alexander Lindholm född 1832-12-03 i Mariefreds sn, † 1852-10-24. Källa Mariefred C:6 s41 bor på no51: dopvittnen var camereren vid Sparreholm Olof Nyblaeus och dess fru den förre representerad av källarmästaren Granlund, den senare av rådmansenkan Jernström, stadsbokhållaren i Mariestad herr Flodberg, och demoiselle här i staden.
 • Ulrika Charlotta Lindholm född 1834-10-24 i Mariefreds sn. Källa Mariefred C:6 s44 bor på no51 dopvittnen var källarmästare Fredman, fru Engdahl, Mag. P. Landelius, och mamsell Engdahl.
 • Sofia Albertina Lindholm född 1836-12-10 i Mariefreds sn. Källa Mariefred C:6 s49 bor på no34; dopvittnen var carduansmakaren Carl G. Boström, fru Catharina Palm född Clareaus, skräddaremästaren Lindström, och demoiselle Augusta Bohm, ynglingen Carl Bohm, samtelige i Mariefred och jungfru Sofia Charlotta Lindholm från Algö, Överseslö sn. Gift 1858-03-23 med skräddaren Anders Wilhelm Thorslund född 1824-06-08, † 1858-08-25. Lagligen skild från honom 1858-04-18.
 • Carl Albert Lindholm född 1838-01-03 i Mariefreds sn. Skomakarlärling, flyttar till Stockholm 1863-10-24. Källa Mariefred C:6 s50 bor på gård no65 dopvittnen var f.d. stadsfiskalen Sven Palm och fru Christina Charlotta Blomberg född Tiselius, skomakaregesällen C. Jernberg och demoiselle Maria Palm.
 • Wilhelmina Amanda Lindholm född 1840-05-22 och † 1842-05-21 i Mariefreds sn. Källa Mariefred C:6 s54:no 29 bor i kyrkstugan, dopvittnen var comminister Blomberg, enkefru Blomberg i Mariefred, herr Gudmund Nybleaus vid Sparreholm, mademoiselle Matilda Söderblad vid Algö, Överselö sn.
 • Claes Gudmund Lindholm född 1843-03-02 och † 1843-05-13 i Mariefreds sn.
 • Clas Axel Constantin Lindholm född 1844 Se Tab. 7.

TAB 7

Clas Axel Constantin Lindholm född 1844-05-12 i Mariefreds sn, † 1901-07-08 i Ytterselö sn. Gift 1:o 1870-10-28 i Stockholm med Christina Charlotta Huss född 1842-09-26 i Ytterselö sn, † 1879-03-07 i Ytterselö sn. Gift 2:o 1879-10-18 med Emma Sofia Löfholm född 1852-03-29 i Toresund sn.

Barn i 1:a giftet:

 • Clas Arvid Lindholm född 1869-08-31 i Hedvig Eleonora, Stockholm. Flyttar från Ytterselö till Maria, Stockholm 1885-10-24. Arbetar som pontonjär 1890 och bor ogift på Kungsholmen i Stockholm.
 • Edla Charlotta Lindholm född 1872-03-21 i Ytterselö sn. Gift med vaktmästare Gustaf Fredrik Nilsson född 1866 i Karlskrona, Blekinge. Familjen bodde år 1900 i Hedvig Elenora, rote 11, Hvalfisken N:r 15 o. 16,Stockholm.
 • Betty Cecilia Lindholm född 1876-01-05 i Ytterselö sn. Levde ogift och tjänade som piga år 1900 på Gideongsberg i Västerås stad.

Barn i 2:a giftet:

 • Ernst Gottfrid Lindholm född 1881-07-26 i Ytterselö sn, † 1965-03-01 i Toresund, Stallarholmens sn. Levde ogift och arbetade som gjuteriarbetare år 1900 på Kungsholm, Fikonträdet no9, Stockholm. Gift 1905-07-23 med Agnes Charlotta Karlsson född 1887-09-28 i Ytterselö, Södermanland, † 1958-03-31 på nya ålderdomshemmet i Mariefred.
 • Axel Rubin Lindholm född 1884-01-23 i Ytterselö sn.
 • Alva Maria Viktoria Lindholm född 1889-07-08 i Ytterselö sn
 • Alba Constantia Lindholm född 1892-05-21 i Ytterselö sn, † 1980-08-27 i Järfälla/B. Gift 1920-02-08 med Karl Edvin Ålind född 1894-10-28 i Björkvik/D, † 1971-01-22 i Bromma/AB.
 • Folke Leonard Lindholm född 1896-03-11 i Ytterselö sn, † 1960-04-16 i Toresund, Stallarholmen, Stockholm. Gift 1932-02-06 med Ragnhild Kristina född 1913-07-15 i Åker sn(?), † 2000-05-17 i Mariefred sn.
 • Knut Vollmar Lindholm född 1899-01-13 i Ytterselö sn.
 • Bror Edvin Lindholm 1878-07-07 och † 1882-07-03 i Ytterselö sn.
 • Ester Ingeborg Lindholm född 1880-04-29 och † 1880-05-28 i Ytterselö sn.
 • Udde Waldemar Lindholm född 1885-09-30 och † 1889-04-03 i Ytterselö sn.
 • Folke Emanuel Lindholm född 1887-01-23 och † 1889-04-03 i Ytterselö sn.


Källor och litteratur

 • Kyrkoböcker
 • Lagerholm: Södermanlands och Närkes nation.
 • Örnbergs ättartal: Norasläkten Norgren s395.