:

Wirell från Strängnäs

Från Adelsvapen-Wiki

Bondesläkt från Södermanland. OBS! Släktutredningen är under bearbetning och är ej komplett. En släkt Wirell från Blekinge som kan spåras bakåt till mitten av 1600-talet har inte kunnat sammankopplats med Wirell från Strängnäs.

Äldste kända stamfader är hertig Karls ryttmästare och stallmästare Anders Nilsson [Häst], bonde i Frustuna sn, Södermanland. Han blev adlad av kung Johan 1590-03-27 och fick i vapnet en röd häst med förgyllt betsel i silverfält. Ägde år 1588 säteriet Säby (1 mtl), och år 1591 hemmanet Kärv (1 mtl), Ättersta (1 mtl) och Oppeby (1 mtl). Gift med Kerstin Larsdotter. Hennes far var ståthållaren på Nyköpings slott, Lars Västgöte, som i sitt vapen förde en beväpnad arm, hållande en pistol.

Barn:

 • Brita Andersdotter [Häst], levde ännu år 1654. Gift med Joen Andersson Rossfelt, † strax före 1626-06-03. Paret hade barn som blev vuxna. Sönerna adlades Rossfelt

TAB 2

Nils Andersson Wirelius, † 1720-05-03 i Åkers sn och begravd i Strängnäs domkyrka i sin grav den 29 maj s.å. Strängnäs sfs C;4 1720: "Alla tre bårklädena och kistorna, samt bår......dito...ly, swart klädhe...graföppningen 3kr 4dr, totalt 42 koppardaler. (samma gravkammare som ätten Oljeqvist). Rådman i Strängnäs. Gift med Carin Eriksdotter, Södermanland, † 1716-04-03 i Åkers sn och begravd i familjegraven i Strängnäs domkyrka 1716-05-10. Strängnäs sfs C;4 1716: Gravstens öppning 3 K. L. R. 2 dr. Övr. Källor: Strängnäs RR FII:1:395 bou efter Carin Eriksdotter: Av rädsla för att fadern Nils skulle gifta om sig, krävde sonen Anders att bodelning efter fadern skulle göras. Se även FII:1:432-446.

Barn:

 • Anders Nilsson Wirelius född 1681, † 1757-09-08 Se Tab. 3.

TAB 3

Anders Wirell född 1681, † 1757-09-08 okänt var, därefter förd den 18e därpå följande, med förnämt medfölje, till familjegraven i Strängnäs domkyrka. Enligt personvers skriven av ett syskon hade han flera syskon. Gymnasiet 1693, studier vid Uppsala universitet 1700-01-20. Bokhållare vid Åkers krutbruk och även salpetersjuderi-inspektör i Södermanland och Närke. Gift 1711-01-15 med Anna Elisabeth Young i hennes 2:o gifte, † 1729-01-22 klockan halv tio om aftonen på Söderlänna herrgård och med "förnäm process den 6 februari i Länna kyrka därpå befordrad till sin vilokammare i Strängnäs domkyrka 1729-02-06. 'Hennes 1:a gifte med Johan Lillie af Greger Mattssons ätt. Dotter till överste Klas Young, † 1710 i rysk fångenskap, och Karin Oljeqvist, † 1713. Källor Retzius Svenska personverser: Gravskrift skriven av syskonen till den avlidne Anders Wirell: "Från lefvande går nu Wår Broder så kär at såfwa bland fäderne döda". Länna dödbok AI:1 s141 Anna Elisabeth Young, † 1729 samt en personvers över henne (Retzius).

Barn:

 • En dotter begravd i Länna socken 1715-02-19.
 • Johan Wirell född 1711-12-03 i Länna och begravd där 1715-02-19. Länna AI:1 s76h: faddrar var Hr. Johan....., Hr. Lillie, rådman Nils Andersson, wälboren Young på Sörlänna, Landtmätarens hustru i Norrlänna, kopparmakarens hustru i Ärla(?).
 • Nils Wirell född 1713-02-24 i Länna och begravd där 1715-02-19. Länna AI:1 s78h: faddrar var Kopparmakaren, bokhållar Rosendahl, Hr. Sylvius i Norrlänna, bokhållar Thuns kiäresta, Pär Lars hustru i Sörlänna, Elizabeth änka i Strängnäs.
 • Claes Wirell född 1716-03-15 i Länna/D, † 1799-02-01 i Stockholm. Länna AI:1 föd. bok s82h: faddrar var Pär Franc , Adam Schoting, Oliver Hacker, fru Stierneroos, dotter Gretha. Se adliga ätten: Lagerstråle.
 • Andreas Wirell född 1717-08-01 i Länna/D, † 1765-11-01 i Nyköping/D. Länna AI:1 föd. bok s84v: faddrar var Hr. Jurgen Mörn, Welam Falk, Capteinen Falk, jungfru Mörn. Se Tab. 4.
 • Anna Elisabeth Wirell född 1719-05-28 i Länna sn, † 1776 i Länna. Länna AI:1 föd. bok s87h: faddrar var Captein Dÿming, N. Holmberg, madam Mörk, jungfru Falck. Gift 1742-10-12 med inspectorn vid Länna bruk Jakob Hagströmer.
 • Anna Beata Wirell född 1720-10-18 i Åkers sn/D, † 1763-05-30 i Svennevad sn/T. Åker C:2 föd. bok s143v: faddrar var wälborne Cammar Rådh C.H. Wattrang, Mag. Johan Fredrich Diedrichsson(?), Camreren Hr. Johan Colling, wälborna fru Stierneroos. Gift 1741-02-04 med apologen i Örebro, senare lektor i Strängnäs Daniel Jonas Nording.
 • Per Wirell född 1722-03-19 i Åker. Konsistorienotarie och kyrkoherde (?) i Strängnäs. Gift med Anna Katarina Ekebom, † 1761-04-11 i Åker/D. Paret fick åtminstone två söner. Åker föd. bok C:2 s155 (AD s79): faddrar var wälb. Hr. lagman Joh. Franc, Capten Olof Bäckerström, Hr. bokhålllaren Clas Holmberg, wälborna fru Johanna Wattrang, hustru Maria Martinsonia, H. Karin. Se Tab. 5.
 • Katarina Wirell född 1723-03-14 i Åker/D, † 1798-03-30 i Skäggesta by, Barva sn/D av hetsig feber. Gift 1746-03-13 i Länna sn/D med bergsfogden Elias Wiik född 1716, † 1786-12-02 av lungsot på Axnäs gård i Ärla sn/D. Åker föd. bok C:2 s163v: dopv mankön var Capit. Hr. Nauchoff, Capitän och jägmästaren......Hr. Carol, på qvinnsidan fru Catherina Falck, jungfru Catherina Grön.
 • Erik Wirell född 1724-07-06 i Länna, † 1724-10-09 i Länna. Länna AI:1 föd. bok s102v: faddrar var majoren Hr. Wilhelm Falck, Hr. Anders Gellius, Hr. Camererens Collings fru Norman, Reg. Adj. Palenberg, fru Stina N...
 • Gustav Wirell född 1727-04-26 i Länna. Länna AI:1 3/5 s109v dopvittnen: Herr bokhållaren Petter Torvest (gift 1:o 1731-06-08 med Sara Mörn, gift 2:o med Nora Young, gift 3:o med Anna Greta Fors), procept Johan Wahlberg, kapten Bäckerströms änka, herr Anders Gellis hustru, lagman Francs fru, Elsa Bä...... Se Tab. 6

TAB 4

Andreas Wirell född 1717-08-01 i Länna, † återfunnen död liggande på isen i Nyköpingsån mitt inne i stan 1/11-1765 i Nyköping. Komminister i Nyköping. Gift 1750-06-07 i Nikolai/Storkyrkan/A med Beata Margareta Scharff född 1731-02-19, † 1811-10-15 i Köping.

Barn:

 • Anna Hedvig Wirell född 1751-02-17 i Nyköping, † 1821-10-04. Nyköping Sankt Nicolai CI:2 bild 159v: Dopvittnen var: saltpetersjudare Inspectoren Anders Wirell, studiosus Hr. Paul Hendrich Scharff, Hr. pastor magister Scharffs fru Hedwig Corte, tullförvaltare Hr. Berohns fru, och i de frånvarande .....Hr. Rector magister Liungquist, Hr. bokhållare Lind och dess hustru. Köping AI:12a gård no123,5e förhöret: på rad 10 s199 finns står noterat om kämnärs Notarie Nording utan förnamn och andra uppgifter. ditoo s140: hade troligen en piga som hette Anna Britta Persdotter f.1776 i Köpings sn. Torpa/U C:2 bild 202h: bor i prästgården. Köpings dödbok F:4 no28 barnlös vid sin död, dog av gikt? i bröstet, berömligt uppförande,begr d 11/10. Övr källor: Bou Köping RR o Mag FII:19:316 (SVAR D67814). Köping AI:12b s316:ank 1798 fr AI:12a s199: ank fr 4e förhöret no84+85 s140 1798. Gift 1774-03-27 med Per Löfberg född 1745-08-10 på Strömsholm/D där fadern var anställd, † 1790-08-10 i Köping. Vågmästare i Köping och sedermera postmästare där 1779. Källa: Köpings sfs tjänstemän s84.

Barn:

 • Klas Petter Löfberg född 1776-01-19, † ogift 1811-07-07 i Köping/U av hetsig feber. Postmästare i Köping. Köping föd bok C:4 no2 dopvittnen var estatscommissarien riddaren Clas Lagerstråle med dess fru född Göransson, rustmästaren Ernest Fr. Scharff...Jan Björkman,fru Beata Margar. Scharff, jungfru Anna Maria Norberg f.1757-08-05 i Köping troligen en dotter till rådman Magnus Norberg(egna not: Köping AI:11a s187). Köping dödbok F:4 no23: dog av hektisk feber 36 år, flera not.(otydl) finns i kolumn uppförande, begr 11/7.Köping AI:12b s316. Vikarierande organist 1795 o scholaris samma år, ordinarie 1804.

TAB 5

Per Wirell född 1722-03-19 i Åker sn, † före 1761. Gift med Anna Katarina Ekebom, † 1761-04-11 i Strängnäs/D. Källa Strängnäs RR o Mag FII:3 bouppteckning 1761 s10-28.

Barn:

 • Anders Erik Wirell född 1753-04-27 i Strängnäs, † före modern. Strängnäs CI:5 consistorinotarien herr mag. Pehr Wirells son Anders Eric (not.död) dopvittnen inspect. ...Anders Wirell,....herr Carl Ljung, lectoren herr magister Eric Ekebom, commissarien herr Clas Wirell, fru prostinnan Maria Dalén, i...magister......fru Maria Ljung, madame Anna Lisa Hagström, mademoisselle Hedvig Catharina Ljungberg.
 • Klas Petter Wirell född 1756, † 1802. Se Tab. 7.

TAB 6

Gustav Wirell född 1727-04-26 i Länna sn. Gränsinspector i Strömstad 1749-1756 och ägde då fastighet Nr 3:16. Gift 1746-08-03 i Länna sn med Lisa Berohn. Dotter till tullförvaltaren i Strömstad 1737-1741 och förflyttad till Nyköping 1742, Johan Berohn och Birgitta Roxendorff född 1696, † 1743-03-07 i Strömstad. Ägde 1737-1738 fastighet Nr: 3:16. Johan Berohn gift 2:o

Barn:

 • Gustav Reinhold Wirell född 1750, † 1817. Strömstad föd bok C:2 1/6 s25: Den 29 mars klockan 4.00 om morgonen blef Gräntze Inspectoren Gustaf Wirells fru Lisa Beron förlöst medan solen sammade Dato för dato si... ...Hull..lef hemmade döpt och kallades Gustaf Reinholt, gräntze öfver Inspectoren Falcks fru Lena Justina Bergius bar honom, stora siötulls ...Berons hustru Ellsa Wÿborg och jungfru Catrina Setth fölgde med, Manfaddrarna woro Hr Kiÿckoherden Rodhe, Hr Rector Klod och Rådman Lars Andersson. Introducerades 5 maj. Se Tab. 8.
 • Erik Lorentz Gustav Wirell född 1752-02-24 i Strömstad sn, Göteborg. Strömstad C:2 1/6 s35 Föddes kl. 05.00 på morgonen och döptes 13 april,dopvittnen:...... ...... ..... ... ... Erik Lorentz,skepparen? Jonas Strömbergs hustr..... ....,borgaren Nils Nordbergs.....följde..... .... ....,inspektor Falck och hustru,löjtnanten Peter Backe.

TAB 7

Klas Petter Wirell född 1756-05-04, † 1802-03-27 av lungsot på Lagmansö, Vadsbro sn/D. Livdrabant, kapten och förare. Vadsbro/D C:3 s215: Löjtnanten vid Kuopio ...bataljon, änkeman död 46 år gammal. Gift med NN.

Barn:

 • Carolina Beata Wirell född 1785-11-08 i Stockholm, † 1865-02-15 i Vesterlund, Lerbo sn/D. Gift 1812-04-09 i Vadsbro/D med chatullmakare Johan Jansson Södergren född 1778-05-07 i Vadsbro sn/D, † 1856-01-25 i Vesterlund, Lerbo sn/D. Bodde på Lagmansö gård. Vadsbro AI:6 s76: Flyttat till Lerbo 1812-05-12.
 • Gustava Petronella Wirell född 1787, † 1808.

TAB 8

Gustav Reinhold Wirell född 1750-03-29 i Strömstad sn, Göteborg, † 1817-12-02 i Klara, Stockholm. Gift 1787-10-02 i Nikolai, Stockholm med Hedvig Eleonora Liljenwald född 1759, † 1824-05-02, Ulrika Eleonora, Stockholm.

Barn:

 • Karl Reinhold Wirell född 1788, † 1827. Se Tab. 9.
 • Hedvig Charlotta Katarina Wirell född 1791-04-15 i Nikolai, Stockholm. † 1839-09-24 i Klara, Stockholm. Gift 1811-03-22 med Charles Apelqvist.

TAB 9

Karl Reinhold Wirell född 1788-09-03 i Klara, Stockholm, † 1827-05-07 i Wasa, Finland. Gift 1813-10-28 i Wasa med Sofia Magdalena Höckert född omkring 1794.

Barn:

 • Ett dödfött gossebarn 1814-05-14 född i Wasa.
 • Hedwig Magdalena Wirell född 1815-03-26 i Wasa.

Utan känd härledning

Sven Wirell född ca 1702, † 1772-07-02. Skrivare vid Järnvågen. Gift 1:o före 1738 med Catharina Ståhl, † 1738-09-09. Gift 2:o före 1740 med Ingrid Mört, † 1742-10-15. Gift 3:o 1744-12-02 i Maria/A med Christina Birgitta Mattsdotter Lind. En bror till Sven avled i Gävle 1753-06-26 och i Magnus bouppteckning nämnes han som tänkbar arvtagare jämte Magnus hustru.

Barn i 1:a giftet

 • Margareta Maria Wirell född 1738-08-30 i Maria/A. Maria/A CIa:6 föd. bok s335: Faddrar var madam Helena Cervin, jungfru Margareta Maria Cervin, slaktaren Erik Råberg, Olof Cervin, Mag. Olof Petraeus döpte thet samma dag för dess svaghets skull.

Barn i 2:a giftet

 • Birgitta Catharina Wirell född 1740-01-30 i Maria/A. Maria/A CIa:6 föd. bok s397: Faddrar var fru Catharina Insenstierna, hustru Margareta Westberg, secr. Herr Bengt Rudenchiöld, samt svågern mäster Johan Ståhl.
 • Ingrid Margareta Wirell född 1741-04-02 i Maria/A. Maria/A CIa:6 föd. bok s453: Faddrar var madam Emerentia Gudensvager, madam Sara Hising, Botvid Lewin, och Olof Thuun. Mag. Hans Gother döpte thet samma dag för dess svaghets skull.
 • Nils Claes Magnus Wirell född 1742-10-15 i Maria/A. Tvilling. Maria/A CIa:6 föd. bok s508h: Faddrar var bokhållare Gris, nålmakaremästar Jolckmans hustru, stångräknaren Reimer och mätaren Olof Betulin. Mag. Hans Gother christnade thet samma
 • Maria Elisabeth Wirell född 1742-10-15 i Maria/A. Tvilling. Maria/A CIa:6 föd. bok s508h: Faddrar var bokhållare Gris, nålmakaremästar Jolckmans hustru, stångräknaren Reimer och mätaren Olof Betulin. Mag. Hans Gother christnade thet samma

Källor

 • Kyrkoböcker.
 • Lagerholm, Södermanlands och Närkes Nation.

: