:

Young

Från Adelsvapen-Wiki


Ointroducerad adel

Ätten adlad 1707 i Sverige, men ej introducerad. Ätten är inflyttad från Skottland där den är adlig. Till samma skotska släkt härstammar även ätten: Leijonancker och troligen även ätten Cedersparre. Släktutredningen är under bearbetning och är ej komplett.

Brev från konungen Carolus

...För den skull och då han således genom 32 års mödosamma tjänster med tappert och redligt förhållande har visat en berömmelig iver för vår och fäderneslandets tjänst...Med hänsyn till allt detta hans värdighet vi velat förbättra i och med detta brev skänka och ge honom, överstelöjtnanten Claes Young, dess hustru, äkta barn och livsarvingar, både födda och ofödda såväl man- som qvinkön adeligt stånd och privilegier, så och efterföljande vapen och sköldemärke, mämbligen i efterlåta honom och dem jemväl till en åtskilnad ifrån andre adelige familjer i vårt rike wed dess förra namn Young, samma vapen och skiöldemärke att föra och bruka. Till yttermera visso. Den 5 oktober 1707. ("Gifvit uti Wårt hufvudqvarter Slupca uti Hög-Pålen den fembte dagen uti Octobris Månad Åhr efter Christi Börd Ettusend sjuhundrad och på det sjunde")/ Undertecknat av CAROLUS och C. Piper. Källa: Biografiskt lexikon över namnkunnige män vol. 23, s.20

Ätten Youngs vapensköld i Sverige

Skölden fördelad på sex spetsigt uppåtgående streck i fält. Den första, tredje, femte och sjunde är svarta. De övriga tre är av silver, en svart kula i vart och en av de senare fälten. Ovanpå skölden står en öppen tornérhjelm, däröver en guldring med en diamant och inuti ringen står en åttakantig gul stjärna. Kransen av lövverket är av guld, blått och svart alldeles precis som detta vapen här hos oss står avmålat. Källa: Se ovan.

TAB 1

Klas Young kom till Sverige från Skottland. Deltog i trettioåriga kriget. Löjtnant vid Västmanlands regemente år 1652, regementskvartersmästare år 1655-1657. Gift med NN.

Barn:

 • Claes Young, † i Moskva år 1710. Page hos kung Karl XI år 1672, fänrik vid Västgöta-Dals regemente 1676, löjtnant där 1677, löjtnant vid Södermanlands regemente 1680, kapten där 1688, major där 1703, överstelöjtnant vid Kronobergs regemente 1705-12-13, deltog i slaget vid Poltava och blev tillfångatagen vid Perevolotjna, Dniepern år 1709-07-01. Adlad 1707-10-05 men hann aldrig bli introducerad. Han uppförde på 1690-talet karaktärsbyggnaden på Torsberga gård i Stenkvista socken/D. Gift 1684 med Karin Oljeqvist i hennes 2:a gifte, född 1643-06-23 i Stockholm, † 1713 i mars. Hennes 1:a gifte med Johan Lillie af Greger Mattsson.

Barn:

 • Anna Beata Young född ca 168x, † 1729-02-06 i Länna sn och gift med Anders Nilsson Wirell, † 1757-09-08.
 • Nora Young född ca 1708, † 1752-10-10 på Kvarnberga, Åker/D 43 år gammal av hetsig sjuka. Gift 1748-07-xx med kronobefallningsman Pehr Torwest född 1702-02-23, † 1766-03-04 på Kvarnberga, Åker/D. Hans första gifte 1731-06-08 med Sara Mörn. Hans tredje gifte med Anna Greta Fors. På samma dag som Nora dog även sonen Gustaf född 1751-09-18 i Åker, † på Kvarnberga 1 år 1 månad och 3 veckor gammal. Några dagar tidigare, den 6 oktober hade en annan son dött av hetsig sjuka 3 år och 7 månader gammal. Åker föd bok C:3 1751 s131: Dopvittnen var Wälborne herr Carl Gustaf Iserhielm, glasmästar ålderman herr Johan Burchard, etudienten herr Pehr Gottlib Torwest, mademoiselle Anna Regina Hacker, fru Johanna Stina Kruskopf i Jäder socken, mademoiselle Eleonora Catharina Thuring. Källa Åker AI:2 s168 samt d:o C:2 s147.

Av okänd härledning

 • James Young, död 1829-11-02 i Torslanda sn, Göteborgs län. Född i England ca 1745. Ägde vid sin död salteriet Krossholmen. Testamente fanns daterat från 1818-12-23 med dottern fru Margareta Meuhle som förmånstagare. Källa Västra och Östra Hisings HR FII:7 s21.
 • Magdalena Young född 1689. Gift med rådmannen i Nora/T Lars Almström född 1692. Dotterdotter Sara Christina Örn bodde hos dem Källa: Nora berg AI:6a s158.
 • Wilhelm Young, † 1809-02-13 i Göteborgs domkyrkoförsamling/O. Coopverdikapten. Gift.
 • Tomas Youngh. Kyrkoherde i Fridlevstads pastorat i Lunds stift. Gift 1718-06-11 med kyrkoherdedottern Elsa Catharina Collin.
 • NN Young Gift med Sofia Didron. Dom hade en dotter Marta Elisabet Young † 1710, Gift 1680 med ryttmästare Nauckhoff.
 • Christiana Young född 1813, † 1866. Gift 1862-08-05 med kammarherre Adam Christian Raab.
 • Susanna Young. Gift med earl Rickard Fitz-Patrick.
 • Melker Joung direktör för ett glasbruk i Stockholm på 1600-talet. Hans dotter Anna Joung gift med Herkules Bethun som var född i Fife, Skottland.
 • Ingrid Joung född senare delen av 1600-talet. Gift med kaptenen vid ingermanländska dragonregementet Sven Schalien.

Källor

 • Krigsarkivet: Militära rullor och biografier.
 • Kyrkoarkiv.
 • Elgenstierna, den introducerade adelns svenska ättartavlor.
 • Ärla kommun: Stenkvista en socken i Sörmland. s252.

: