Bilberg nr 1466

Från Adelsvapen-Wiki

1466.jpg


Adliga ätten Bilberg nr 1466 †

Adlad 1712-10-20, introd. 1719. Utdöd 1806-10-29.


1Bbl. 2Öä XI, s. 460. 3Um. 4SRB.

TAB 1

Jonas Amberni, bondson från St. Rör i Odensåkers socken, Skaraborgs län. Skolrektor i Mariestad. Kyrkoherde i Bergs pastorat av Skara stift 1653. Död 1675-06-01. Gift 1:o med Brita Svensdotter, dotter av rådmannen och stadsskrivaren i Mariestad Sven Månsson. Gift 2:o med Ingrid Joakimsdotter Denckert i hennes 4:e gifte (gift 1:o med kollegan i Mariestad Johan Melartopaeus, gift 2:o med kyrkoherden i Berg Jacobus Svenonis, död 1644-11-02, farfader till majoren Carl Berg, adlad Leijonadler. Gift 3:o med kyrkoherden i Berg Nicolaus Laurentii, död 1653) [Hm].

Barn:

 • 1. Johannes Bilberg, född 1646-11-17 i Mariestad. Student i Uppsala 1659-09-001. Disp.1 1668-08-29. Filosofie kandidat 16721. Professor i matematik1 vid Uppsala universitet 1679-09-12. Teol. professor och kyrkoherde i Danmarks pastorat av ärkestiftet1 1689-10-05. Prost och kyrkoherde i Örebro 1692-03-02. Biskop i Strängnäs stift 1701-01-19. Död 1717-03-11 i Strängnäs och begraven s. å. 26/3 i domkyrkan därst. 'Han var en grundlärd man, särdeles i matematiken och astronomien, brydde sig ej om att bliva varken filosofie magister eller teol. doktor, införde slutligen och förfäktade Cartesianska filosofien, vilket väckte mycken split.' Hans barn blevo 1712-10-20 adlade av konung Carl XII i Bender (sönerna introd. 1719 under nr 1466). Gift 1683-05-30 i Knutby socken, Stockholms län med Margareta Staaf, född 1664, död 1759-08-11 Näsbyholm, dotter av råd- och handelsmannen i Uppsala Johan Staaf och Margareta Eriksdotter Ångerman.2

Barn:

 • Gustaf Otto Bilberg, adlad Bilberg, född 1684. Ryttmästare. Död 1743. Se Tab. 2.
 • Hedvig Eleonora Bilberg, adlad Bilberg, född 1687-07-22, död ogift 1714-07-01 vid Medevi hälsobrunn och begraven i Strängnäs domkyrka. 'Hon var ett lärt fruntimmer och skrev även fransk vers.
 • Christina Sofia Bilberg, adlad Bilberg, född 1689-02-26, död 1758-01-10 i Nyköping. Gift 1711-07-25 med lagmannen Peter Hulthéen, adlad Hederhielm, född 1677, död 1742.
 • Carl Gustaf Bilberg, adlad Bilberg, född 1690. Kammarrevisionsråd. Död 1760. Se Tab. 3.

TAB 2

Gustaf Otto Bilberg, adlad Bilberg (son av Johannes Bilberg, Tab. 1), född 1684-06-05 i Uppsala. Lektor vid gymnasium i Strängnäs enligt faderns åstundan 1707. Sekundryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1711-06-11. Premiärryttmästare därst. 1712-10-01. Konfirm.fullm. 1715-10-29. Avsked 1716-05-14. Inspektor över mått, mål och vikt i Götaland 1725-06-09. Död 1743-03-01. Såsom lektor i Strängnäs utgav han årliga almanackor, och såsom ryttmästare blev han blesserad i slaktningen vid Gadebusch samt fången vid Tönningen 1713. Gift 1714-10-03 med Maria Elisabet von Hoffdahl, död 1743, dotter av häradshövdingen Johan Hoffdahl, adlad von Hoffdahl.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1715-12-13 Apelnäs. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt. Häradshövding i Gripsholms, Eskilstuna och Rafsnäs län 1747. Avsked 1750-06-17 och död s. d.
 • Carl Gustaf, född 1717, död s. å. 31/10 på Apelnäs.
 • Carl Gustaf, född 1718. Underofficer vid artilleriet. Död 1744 i Batavia.
 • Ulrika Christina, född 1720-12-13, död 1800-10-13 i Stockholm. Gift 1750-12-12 med krigsrådet magister Olof Wahlberg i hans 2:a gifte, död 1780-02-01 i Stockholm.4
 • Fredrik Otto, till Näsbyholm i Härads socken, Södermanlands län. Född 1722-08-03. Kom till amiralitetet 1738. Medelstyrman därst. 1751-10-23. Löjtnant 1754-05-04. Konstit. kaptenlöjtnant 1757-12-01 med tur från 1760-01-31. Amiralitetskapten 1761-07-14. Major s. å. RSO s. å. Död 1806-10-23 på Näsbyholms fideikommissegendom, som han fick i arv efter sin svägerska, och var den siste av ätten. 'Han var en tapper och förslagen sjöhjälte.' Gift med Sara Christina von Helmich, som drunknade i hamnen vid Stralsund 1761-05-01, dotter av källarmästaren von Helmich i Greifswald.

TAB 3

Carl Gustaf Bilberg, adlad Bilberg (son av Johannes Bilberg, Tab. 1), till Näsbyholm. Född 1690-11-22 i Uppsala. Lektor vid Strängnäs gymnasium 1711-07-20. Av konung Carl XII däruti stadfästad 1712-02-16. Auskultant i kammarrevisionen 1719-06-22. Presidentssekreterare i kammarkollegium 1720-06-02. Extra ordinarie kommissarie 1721-02-25. Ord. kommissarie 1724-05-22. Assessor 1747-06-27. Kammarrevisionsråd 1757-02-25. Död 1760-02-21. Han gjorde Näsbyholm till fideikommiss för sin ätt. Gift 1737-08-23 med Christina Elisabet Tersmeden, född 1717-08-20, död 1780-05-14 på Näsbyholm, dotter av brukspatronen Tomas Tersmeden, yngre broder till bergsrådet Tersmeden, som blev adlad och adopt. Tersmeden, samt Johanna Margareta Djurklow.

Barn:

 • Carl Gustaf, till Näsbyholm. Född 1738-08-13. Student i Uppsala3 1748-01-22. Auskultant död Svea hovrätt. Vice häradshövding. Död ogift 1773-05-20 i Stockholm.
 • Johan Tomas, född 1743-07-24, död 1748-06-05.
 • Lovisa Ulrika, född 1745-03-18, död 1767-10-21 i Stockholm. Gift 1766-12-11 med generalauditören Olof Malmerfelt, i hans 1:a gifte, född 1733, död 1806.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.