:

Hederhielm nr 1467

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hederhielm nr 1467 †

Adlad 1712-10-20, introd. 1719. Utdöd 1801-01-13.


1 Ash. 2 Öä. 3 Um.

  • Peter Hult. Stärbhusbokhållare i Stockholm. Gift med Christina Steker.

Barn:

  • Peter Hultéen, adlad Hederhielm, född 1677-07-18 i Stockholm. Auditör vid armén 1700-06-06. Auditör vid Smålands kavalleriregemente 1702-08-10. Avsked 1707-05-17. Auskultant i Göta hovrätt 1708-02-03. Extra ordinarie notarie därst. s. å. 14/2. T. f. häradshövding i Skåne s. å. 22/4. Kapten vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1709-10-13. Överadjutant hos generallöjtnant Skytte 1710-02-04. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet s. å. 22/10. Major vid östra skånska infanteriregementet 1712-01-17. Konfirm.fullm. s. å. 30/4. Adlad s. å. 20/10 (introd. 1719 under nr 1467). Lagman i Eksjö läns lagsaga 1718-07-18. Häradshövding i Kinds, Valkebo, Vifolka och Ydre härader i Östergötland 1724-06-23. Död 1742-11-26 Mellansperringe och begraven i Viby kyrka. 'Han blev i slaget vid Hälsingborg så illa blesserad, att han led därav hela sin övriga levnad, vilket också gjorde, att han återgick till den civila banan.'. Gift 1711-07-25 med Christina Sofia Bilberg, adlad Bilberg, född 1689-02-26, död 1758-01-10 i Nyköping, dotter av biskopen i Strängnäs Johannes Bilberg och Margareta Gartman.

Barn:

  • Margareta Christina, född 1712-05-10, död 1786-08-31 Jäder. Gift 1777-04-03 med majoren Johan Henrik Nauckhoff, född 1688, död 1757 och fader till herrarna Nauckhoff, natural. Nauckhoff.
  • Hedvig Eleonora, född 1713-05-03, död 1717-02-13.
  • Johan, född 1714-04-26, död s. å. 1/7.
  • Ulrika Sofia, född 1715-12-23, död 1803-02-23 Lindekullen s socken Östergötlands län, den sista av namnet. Gift 1741-05-01 Åsarp s socken med överkrigskommissarien Magnus Strålenhielm, i hans 2:a gifte, född 1699, död 1757.
  • Carl Fredrik, född 1718-10-31. Student i Uppsala3 1744-02-21. Levde utan tjänst. Död ogift 1772-06-19 i Stockholm.
  • Gustaf Otto, född 1720-07-04 Åkershult. Student. Skrivare åt fadern 1740. Kom 1743 på häradskontor. Extra ordinarie landskontorist i Linköpings län 1744-06-00 och i Stockholms län 1746. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium s. å. 3/ 5. Kammarskrivare i kammarrevisionen s. å. 10/11. Revisor därst. 1759-11-19. Kommissarie 1766-03-12. Assessor utan lön 1770-02-13. Kammarrevisionsråd 1775-02-22. Avsked med bibehållen lön som pension 1799-04-30. Död barnlös 1801-01-13 Stockholm och slöt ätten på svärdssidan. Vapnet krossades vid begravningen s. å. 20/1 i Jakobs kyrka av riddarhussekreteraren Axel Gabr. Silfverstolpe. Gift 1778-10-20 med Charlotta Rosalia Taraval i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1760-04-27 med assessorn i Svea hovrätt Carl Fredrik Palmroth, född 1725, död 1773-11-18 i Stockholm)1, född 1734, död 1811-03-08 i Stockholm, dotter av konstmålaren vid k. slottet Vilhelm Tomas Taraval och Mariana Francisca Guillemard.2
  • Per Gustaf, född 1722-04-16. Premiärlöjtnant i fransk tjänst vid Comte de Saxes regemente. Dödsskjuten ogift 1759-04-13 i slaget vid Bergen i Tyskland.
  • Hedvig Eleonora, född 1728-04-21, död ogift 1792-01-00 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: