:

Von Baltzar nr 1803

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von BALTZAR nr 1803 †

Adlad 1726-10-13. Introducerad 1726. Utdöd 1795-12-15.

TAB 1

Jakob Balthasar. 'Skall härstammat från en gammal adlig ätt i Burgund, varifrån han, för religionsförföljelse skull, flyktade till Freienwalde i Uckermarck, varest han blev patricier.'

Barn:

  • Mattias Balthasar. Borgare i Freienwalde. Död 1565. Gift med Susanna Teschendorff.

Barn:

  • Jakob Balthasar. Präst i Anklam. Död 1605 i pesten. Gift med Anna Mårtens, dotter av borgmästaren Anton Mårtens.

Barn:

  • Jakob Balthasar, född 1594. Furstlig pommersk hovpredikant. Pastor i Anklam samt praepositus synodi. Död 1670. Gift med Gertrud Burmeister, dotter av pastorn Augustin Burmeister i Anklam.

Barn:

  • Augustin Balthasar, född 1632-09-23. Pastor vid S:t Jakobs kyrka i Stralsund. Generalsuperintendent i Pommern och prokansler vid akademien i Greifswald 1679, installerad 1680-04-05. Död 1688-11-26. Gift 1:o med Emerentia Erich, dotter av Nikodemus Erich och Emerentia Bunsow. Gift 2:o med Anna Hagemeister, född 1672, död 1700, dotter av rådsherren i Stralsund Nikolaus Hagemeister [At(Sch)].

Barn:

  • 1. Jakob Baltzar, adlad von Baltzar, född 1677 i Stralsund. Rustmästare vid garnisonsregementet i Stralsund 1703. Fänrik vid garnisonsregementet i Stralsund 1706-09-28. Regementskvartermästare vid Elbingska infanteriregementet 1710-03-27. Kapten Elbingska infanteriregementet (Lk.) 1710-09-22. Konfirmationsfullmakt 1712 (Lk.). Major 1715-11-26. Kommendant i Sondsburg 1718. Major vid bergsregementet 1719-06-30. Överstelöjtnant vid garnisonsregementet i Malmö 1722-08-21. Adlad 1726-10-13 (introducerad 1726 under nr 1803). Död 1735-03-28 i Malmö. Han bevistade, bland annat, slaget vid Gadebusch samt Fredrikshalds belägring och var två gånger (1713 och 1715–1718) i dansk fångenskap. Gift 1713 i Greifswald med Margareta Elisabet von Hollen, född 1693, död 1761-02-15, dotter av amtmannen i Pommern Wolfgang von Hollen.

Barn:

  • Anna Sofia, född 1714-05-15. Levde 1749-09-00. Gift med sin syssling löjtnanten vid garnisonsregementet i Malmö Niklas Henrik Balthasar, född 1702, död 1740 i Willmanstrand.
  • Augustin Wolfgang, född 1715. Generalmajor. Död 1795 se Tab. 2.

TAB 2

Augustin Wolfgang (son av Jakob Baltzar, adlad von Baltzar, Tab. 1), född 1715-11-07 Vachen Volontär vid garnisonsregementet i Malmö 1731. Sergeant vid garnisonsregementet i Malmö 1732. Fänrik vid Cronhjelmska regementet 1733-05-05. Löjtnant Cronhjelmska regementet 1740-07-10. Kapten 1743-09-28. Major 1749-12-12. RSO 1750-04-17. Överstelöjtnant i armén 1760-06-30. Överstelöjtnant vid Tavastehus regemente 1763-12-08. Överstelöjtnant vid Södermanlands regemente 1764-05-02. Överste i armén 1766-10-16, med tur från 1763-07-06. Överstelöjtnant vid Jönköpings regemente 1772-02-05. Överste för Österbottens regemente (KrAB.) 1772-02-11. Överste för Kalmar regemente 1772-03-11. Generalmajor i armén 1775-03-09. Avsked 1778-02-18. Död 1795-12-15 i Kalmar, sonlös, och slöt således ätten. Vapnet krossades av dåvarande landshövdingen Mikael Anckarsvärd. Gift 1742 med Elsa Throna Schröder, född 1719-06-30, död 1778-08-29 på Kronobäcks översteboställe i Mönsterås socken, Kalmar, dotter av biskopen i Kalmar stift, teol. doktor Herman Schröder och Anna Catharina Schröder, samt syster till superintendenten i Karlstad, doktor Göran Schröder, vars barn blevo adlade Schröderheim.

Barn:

  • Jakobina Augusta, född 1753-08-10 i Kalmar, död 1821-11-11 i Stockholm. Gift 1779-02-18 på Kronobäck med vice amiralen Hans Reinhold Francken, adlad von Francken, född 1739, död 1813.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: