:

Ridderhof nr 1831

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ridderhof nr 1831 †

Adlad 1727-08-04. introd. s. å. Utdöd 1750-06-09. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätterna Rothåf, Gyllenroth, och Rothoff.


1Um. 2Lk.

  • Lorentz Rothof, adlad Ridderhof (son av Leonard Rothof, se adliga ätten Rothåf. Tab. 4), född 1685-04-08 på Ströms bruk i Harmångers socken, Gävleborgs län. Student i Uppsala1 1696-05-29. Beridare vid änkedrottning Hedvig Eleonoras stall i Stockholm 1705. Fänrik vid Upplands regementes rekryter 1708-06-08. Flygeladjutant vid A. L. Lewenhaupts armé s. å. Fänrik vid Västmanlands regemente 1709-06-02. Kaptens karaktär 1719-10-10. Sekundkapten vid regementet2 1720-03-22. Adlad 1727-08-04 (introd. s. å. under nr 1831). Ordonnans med ryttmästares karaktär vid livdrabantkåren 1730-06-02. Korpral därst. 1733-03-06 överstelöjtnants karaktär 1742-12-18. Adjutant (överste) vid förutn. kår 1746-06-19. RSO 1748-09-26. Avsked 1749-04-12. Död ogift 1750-06-09 i Carl Gustafs stad (Eskilstuna) och slöt själv sin adl. ätt samt begraven i Riddarholmskyrkan, där hans vapen uppsattes på tredje pelaren å södra sidan. 'Han bevistade fältslaget vid Liesna den 29 sept. 1708, varest han blev sårad i vänstra knäet av en förlupen kula, samt 1709 stormningen av Veprik, aktionen vid Krasnakut och slaget vid Poltava, varefter han blev fången vid Perevolotjna den 1 juli och förd till Kasan, där han under fångenskapen förtjänade sitt uppehälle med tillverkning av brännvin och snus samt med trädgårdsplantering. Räddade sig 1719 ur fångenskapen jämte tvenne andra officerare, Evert och Sperling, då de voro hundra mil på andra sidan Moskva och tog vägen genom Livland, Kurland och Preussen. Anförtroddes 1721 efter fredsslutet med Ryssland att överföra de härvarande ryska fångarna sjöledes till Reval och därifrån landvägen till Petersburg, varest han skall avlämnat dem till samma ryska officer som tog honom till fånga vid Perevolotjna och sedermera förföljde honom, då han rymde.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: