:

Rudin

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Erik Tÿrsson Rudin, född 1706 (åu); trädgårdsmästare; † 1781-06-21 på Götestorp, Gärdserums sn. Gift med jungfrun Annika Samuelsdotter Törning, född 1719-08-25 på Grimsta, Östra Skrukeby sn, † 1807-03-26 på Borringe säteri, Älvestads sn av ålderdom, dotter till arrendatorn Samuel Niclasson Törning och Brita Larsdotter Berg.

Barn:

 • Maria Elisabeth Rudin, född 1741-11-15 på Grimsta, Östra Skrukeby sn, dpt 18/11, † 1815-01-07 i Nymåla, Tjärstads sn. Gift före 1764 med Jonas Hellström, född 1744-09-09 på Åskog, Mogata sn, † 1798-03-20 på Önnebo, Västra Hargs sn.
 • Samuel Rudin, född 1746; regementsskrivare; † 1802. se Tab 2.
 • Carl Fredrik Rudin, född 1750-09-16 på Kongsbro, Vreta Klosters sn.

TAB 2

Samuel Rudin, (son till Erik Tÿrsson Rudin, Tab 1), född 1746-06-14 på Grimsta, Östra Skrukeby sn, dpt 22/6; regementsskrivare vid Östgöta Kavallerireg:te; ägare till Borringe säteri, Älvestads sn samt Tornby, Sankt Lars fs, Linköping; † 1802-07-03 på Borringe säteri, Älvestads sn. Gift 1:o 1772-10-22 i Tjällmo sn med jungfrun Margareta Embring, född 1747-01-06 på Kila, Dalhems sn, † 1781-08-09 på Götestorp, Gärdserums sn i barnsbörd, dotter till korpralen vid Kalmar reg:te Otto Magnus Embring och Catharina Björkwall. 2:o 1782-02-17 i Dalhems sn med sin 1:a hustrus tremänning, jungfrun Christina Embring, född 1756-05-14 på Västansjö, Dalhems sn, † 1824 på Borringe säteri, Älvestads sn, dotter till lanthushållaren Claes Embring och Anna Christina Hofman.

Barn 1:o:

 • Erik Magnus Rudin, född 1773; mönsterskrivare, vice auditör, godsägare; † 1845. se Tab 3.
 • Carl Johan Rudin, född 1775; kamrer; † 1832. se Tab 5.
 • Anders Fredrik Rudin, född 1777-01-12 på Götestorp, Gärdserums sn, † där 1777-02-14 av okänd sjuka.
 • Anna Catharina Rudin, född 1778-11-17 på Götestorp, Gärdserums sn (källa: Genline ID 335.10.66400); var vid giftermålet bosatt på Borringe säteri i Älvestads sn (källa: Genline ID 430.12.59300); † 1833-01-15 på Snavlunda, Lönsås sn, begr 27/1 (lungsot, källa: Genline ID 335.10.66400). Gift 1797-12-03 i Älvestads sn (källa: Genline ID 430.12.59300) med målaren och förpantningsägaren Carl Olof Hildebrand, född 1766-06-08 i Tjurstads sn (källa: Genline ID 335.10.67700), † 1847-09-27 vid Snavlunda, Lönsås sn (ålderdomssvaghet, 83 år gammal, källa: Genline ID 335.10.67700). Paret fick flera barn.
 • Gustava Fredrika Rudin, född 1780-06-16 på Götestorp, Gärdserums sn; mamsell; † ogift och barnlös 1839-12-10 på Trästad, Blackstads sn (kräkningar).

Barn 2:o:

 • Samuel Rudin, född 1786-05-23 i Tjärstads sn; handelsman, stadsfiskal i Västervik; † där barnlös 1830-09-14 av slag. Gift 1810-02-06 i Västervik med jungfrun Beata Christina Engeström, från vilken han skildes, född 1791-08-19 i Västervik, † 1861-04-25 i Södra Kvaretet nr 18 i Västervik av astma, dotter till grosshandlaren David Engeström och Beata Christina Fredriksson.
 • Lovisa Rudin, född 1790 i Tjärstads sn.
 • Claes Erik Rudin, född 1791; handlande, rådman; † 1839. se Tab 6.
 • Gustaf Rudin, född 1795-09-26 i Lönsås sn; sjöman; † 1817-04-22 vid St Barthelemy, Frankrike i gula febern.
 • Fredrika Rudin. Gift med inspektorn Anders Hellström.

TAB 3

Erik Magnus Rudin, (son till Samuel Rudin, Tab 2), född 1773-07-22 på Kila, Dalhems sn; mönsterskrivare vid Kalmar reg:te, vice auditör vid 2:a livgrenadjärreg:tet, godsägare; † 1845-12-18 på Trästad, Blackstads sn av nervslag. Gift 1:o 1794-02-20 i Dalhems sn med jungfrun Anna Catharina Norberg, född 1775-05-05 på Möckelhult, Dalhems sn, † 1815-02-06 på Trästad, Blacktads sn av lungsot, dotter till rusthållaren Carl Gustaf Norberg och Anna Margareta Enelia. 2:o 1819-03-02 i Västra Eds sn med jungfrun Ulrika Margareta Grönlund, född 1800-06-15 på Casimirsborgs slott, Gamleby sn, † 1840-02-01 på Trästad, Blackstads sn av lungsot, dotter till bokhållaren Jonas Grönlund(1) och Beata Charlotta Hagman. 3:o 1841-02-12 i Odensvi sn med Anna Mobäck, född 1793-03-30 i Blackstads sn, † 1881-06-06 på Lugnet, Blackstads sn, dotter till komministern Nils Mobäck och Charlotte Marie Bergengren.

Barn 1:o:

 • Margareta Helena Rudin, född 1795-06-11 på Götestorp, Gärdserums sn.
 • Erik Valdemar Rudin, född 1797-04-30 på Götestorp, Gärdserums sn; löjtnant; † 1860-05-03 på Trästad, Blackstads sn av bröstlidande.
 • Gustava Charlotta Rudin, född 1799-03-30 på Götestorp, Gärdserums sn, † änka 1890-09-27 på Trästad, Blackstads sn. Gift med brukspatronen på Källsbergs säteri, Blackstads sn Claes Lechard Robach, född 1791-12-27, † 1855-06-18 på Källsbergs säteri, Blackstads sn av invärtes slag.
 • Carolina Eleonora Rudin, född 1800-12-09 på Götestorp, Gärdserums sn. Gift 1823-07-29 i Blackstads sn med inspektorn Adolf Hafström.
 • Annette Mathilda Rudin, född 1803-08-19 på Götestorp, Gärdserums sn, † där 1846-04-10 av lungsot. Gift 1836-09-15 i Blackstads sn med mönsterskrivaren, vice auditören och godsägaren Daniel Ulrik Kernell, i hans 1:a äktenskap (omgift 1848-03-23 med sin hustrus halvsyster Charlotta Carolina Margareta Rudin), född 1805-08-15 på Hallingebergs prästgård, Hallingebergs sn, † 1882-04-18 på Bellsjö skatterusthåll, Västra Eds sn av slag.
 • Carl Gustaf Rudin, född 1808-03-26 på Götestorp, Gärdserums sn, † där s d av okänd sjuka, 1 timme gammal.

Barn 2:o:

 • Bror Baptist Sixten Rudin, född 1820-02-21 på Källsberg, Blackstad sn; kammarskrivare; † 1858-08-12 på Götestorp, Gärdserums sn av blodstörtning, begr 19/8.
 • Charlotta Carolina Margareta Rudin, född 1821-12-18 på Trästad, Blackstad sn, † 1889-12-04 på Bellsjö skatterusthåll, Västra Eds sn av hjärtfel. Gift 1848-03-23 i Blackstads sn med sin halvsysters man, mönsterskrivaren, vice auditören och godsägaren Daniel Ulrik Kernell, född 1805-08-15 på Hallingebergs prästgård, Hallingebergs sn, † 1882-04-18 på svärmoderns gamla släktgård Bellsjö skatterusthåll (1 mtl), Västra Eds sn av slag.
 • Georg Emil Theodor Rudin, född 1827; arrendator; † 1898. se Tab 4.
 • Hilda Amalia Lovisa Rudin, född 1830-10-10 på Trästad, Blackstads sn, † där 1833-01-23 av mässling.
 • Hilda Amalia Lovisa Rudin, född 1834-02-27 på Trästad, Blackstads sn, † där 1892-04-15. Gift 1870-03-25 i Gärdserums sn med inspektorn, godsägaren och riksdagsmannen Per Otto Wilhelm Ljunggren, född 1842-04-21, † 1894-06-26 på Trästad, Blackstad sn.

TAB 4

Erik Valdemar Rudin, (son till Erik Magnus Rudin, Tab 3), född 1797-04-30 på Götestorp, Gärdserums sn (källa: Genline ID 438.13.64900); skola i Linköping 1806; student i Uppsala 1816; löjtnant och 1:e adjutant vid Hälsinge reg:te; tog avsked p g a en skada han ådrog sig under en resa; † 1860-05-03 på Trästad, Blackstads sn (bröstlidande, 63 år gammal, källa: Genline ID 8.22.18200). Gift 1831 med fröken Lovisa Elisabet König, från vilken han frivilligt levde skild från, född 1800 i Stockholm (källa: Genline ID 438.13.64900), dotter till ryttmästaren Gustaf Henrik König och Anna Eleonora Falck.

Son:

 • Erik Georg Valdemar Rudin, född 1833; professor; † 1921. se Tab 5.

TAB 4

Georg Emil Theodor Rudin, (son till Erik Magnus Rudin, Tab 3), född 1827-04-15 på Trästad, Blackstads sn; arrendator på Svenserums kronoskatte, Gärdserums sn; † 1898-02-05 i Dalhems sn av hjärtslag. Gift 1864-04-10 med jungfrun Maria Laurentia Gabriella Norberg, född 1834-12-11 på Forsaström, Gärdserums sn, dotter till bruksinspektorn Johan Gabriel Norberg och Laurentia Catharina Emilia Kastman(2).

Barn:

 • Maria Hulda Charlotta Rudin, född 1865-02-02 på Svenserum, Gärdserums sn.
 • Ernst Johan Georg Rudin, född 1866-07-28 på Svenserum, Gärdserums sn.
 • Dödfödd son, 1871-04-09 på Svenserum, Gärdserums sn.

TAB 5

Carl Johan Rudin, (son till Samuel Rudin, Tab 2), född 1775-02-26 på Götestorp, Gärdserums sn; kamrer; † 1832-01-08 i Edsbruk, Västra Eds sn av inspärr bråck. Gift 1807-06-24 i Västra Eds sn med jungfrun Eva Charlotta Grönlund, född 1777-05-02 på Bellsjö, Västra Eds sn, † 1812-03-09 i Edsbruk, Västra Eds sn av hetsig feber, dotter till kornetten Otto Fredrik Grönlund och Sara Margareta Bergman.

Barn:

 • Carl Otto Rudin, född 1808-05-30 i Edsbruk, Västra Eds sn; student i Uppsala 1828; e o hovrättsnotarie; förvaltare; † ogift och barnlös 1859-08-02 på Trästad, Blackstads sn, begr 23/8 (känd för ovanligt ordentlig och rättsskaffens lefnad och afled efter 7 weckors sängliggande af underlifslidande, 51 år gammal, källa: Genline ID 8.22.18200).
 • Fredrik Julius Rudin, född 1810-11-07 i Edsbruk, Västra Eds sn, † där s å 30/11 av slag.

TAB 6

Claes Erik Rudin, (son till Samuel Rudin, Tab 2), född 1791 i Tjärstads sn; handlande, rådman i Västervik; † där 1739-04-27 av nervslag. Gift 1823-01-31 i Västervik med Fredrika Augusta Olsson, född 1804-10-08 i Västervik, † 1833-06-26 i Västervik i barnsbörd, dotter till rådmannen Carl Magnus Olsson och Margareta Rhenborg.

Barn:

 • Claes August Rudin, född 1824; kofferdikapten, lassarettssyssloman; † 1894. se Tab 7.
 • Christina Margareta Rudin, född 1825-08-31 i Västervik, † 1892-11-14 på Nora, Hannäs sn av blodstörtning. Gift 1860-11-09 i Västervik med inspektorn Melcher Fredrik Gustafsson.
 • Augusta Lovisa Rudin, född 1826-12-18 i Västervik, † där 1892-03-19. Gift 1856-06-24 i Västervik med handelsmannen Adam August Adamy.
 • Carl Napoleon Rudin, född 1827-12-23 i Västervik.
 • Carl Gustaf Rudin, född 1829; sjökapten; † 1907. se Tab 8.
 • Bror Axel Rudin, född 1831-02-19 i Västervik; possessionat; † 1906-11-29 på Östergård, Lönsås sn.
 • Fredrika Augusta Rudin, född 1833-06-26 i Västervik; mamsell; † ogift och barnlös 1852-01-02 i Västervik av lungsot.

TAB 7

Claes August Rudin, (son till Claes Erik Rudin, Tab 6), född född 1824-01-11 i Västervik; kofferdikapten, lassarettssyssloman; † 1894-11-02 i Västervik. Gift 1855-02-09 i Västervik med jungfrun Hilma Elvira Mathilda Emilia Lagus, född 1833-06-11 i Västervik, † där änka 1901-06-25 i Södra Kvarteret nr 26 i Västervik av cancer, dotter till kaptenen Johan Georg Lagus(3) och Emilia Constantia Waefver(4)

Barn:

 • Emil August Rudin, född 1856-02-27 i Södra Kvarteret nr 23, Västervik.
 • Carl Johan Axel Rudin, född 1859-02-03 i Östra Kvarteret nr 33-34, Västervik.

TAB 8

Carl Gustaf Rudin, (son till Claes Erik Rudin, Tab 6), född 1829-03-16 i Västervik; sjökapten; † 1906-11-29 på Östergård, Lönsås sn. Gift 1:o 1871-07-14 i Västervik med sin svägerska Johanna Amalia Constance Lagus, född 1841-02-03 i Västervik, † där barnlös 1873-06-03, dotter till kaptenen Johan Georg Lagus och Emilia Constantia Waefver. 2:o 1878-02-21 i Västervik med jungfrun Maria Gabrielsson, född 1847-01-04 på Överby, Törnsfalls sn, dotter till lanthushållaren Johan Peter Gabrielsson och Christina Charlotta Andersson (född 1822-07-13 på Risdal, Gamleby sn, dotter till rusthållaren Anders Jaensson och Anna Maja Jacobsdotter).

Barn 2:o:

 • Carl Johan Rudin, född 1880-01-28 i Östra Kvarteret nr 28, Västervik.
 • Maria Augusta Rudin, född 1882-05-07 i Östra Kvarteret nr 28, Västervik.

Noter

1. Född 1768-11-11 på Bellsjö säteri, Västra Eds sn, † där 1812-01-07 av slag, son till kornetten Fredrik Otto Grönlund och Sara Margareta Bergman (hon född 1744-02-23 på Aleglo, Loftahammars sn, dotter till häradsskrivaren Jonas Bergman och Helena Margareta Sjöberg).

2. Född 1812-08-27 i Gärdserums prästgård, dotter till kyrkoherden Nils Lorentz Kastman och Karin Robbert.

3. Av gammal finsk släkt, född där 1807, † 1890-05-18 i Västervik, son till Carl Georg Lagus och Christina Hanqvist (född 1775 i Västervik, † där 1859, dotter till handelsmannen Olof Hanqvist och Helena Christina Lorentsson - i sin tur dotter till handelsmannen Peter Lorentsson och Christina Bauman).

4. Född 1808-09-24 i Västervik, dotter till handelsmannen Jakob Magnus Waefver och Johanna Sofia Hylander.

Källor

Kyrkböcker. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: