:

Stierncreutz nr 436

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Stierncreutz nr 436

Stierncreutz A43600.jpg

TAB 1

Johan Mattsson Teet, adlad Stierncreutz (son av Matts Mårtensson Teit, se adliga ätten Teet, Tab. 4). Ryttare under Reinhold Wunsch's nyländska rytteri 1622. Fänrik under William Gibbons fana 1626. Ingick 1627 arvsförlikning med sin farbroder Hans Mårtensson och övertog Stor-Tetom i Pernå socken, på vilket han 1647-10-04 fick säterifrihet, men som han senare försålde till Lorens Creutz. Var kapten vid Åbo läns infanteriregemente 1640. Fick 1642-08-10 donation av Erlandsböle hemman i Pernå socken och 1648-11-06 rätt att besitta sin andra hustrus arvgods Kernaala i Janakkala socken under ärftligt frälse. Stadsmajor i Dorpat 16489–1656. Adlad 1648-10-20 och efter det gamla Teetska vapnet kallad Stierncreutz (introd. 1649 under nr 436). Död 1670 på Kernaala, varefter barnen s. å. skiftade arv efter honom, och begraven 1672-02-02 i Janakkala kyrka, där hans vapen uppsattes. Han tjänade såsom officer under 24 år i ryska, polska och danska krigen. Gift 1:o med N. N., död omkr. 1632. Gift 2:o 1636 med Christina Henriksdotter Halfmåne, som levde 1654, dotter av Henrik Lenk eller Jenk och Sara Abrahamsdotter, av en finsk frälsesläkt till Katinala i Hattula socken, vilken någon gång använde släktnamnet Halfmåne. Hennes morbroders, Jakob Abrahamsson till Katinala, änka Märta Christoffersdotter Böllia testamenterade till henne och hennes broder Erik Henriksson sina frälsehemman i Ryttylä och Kernaala byar i Janakkala socken 1636-01-03.

Barn:

 • Jakob Abraham, född 1637. Major. Död 1714. Se Tab. 2
 • Erik. Fänrik vid Henrik Flemings regemente 1665. Reformerad s. å. Erhöll 1666 Flemings rekommendation till fältherren C. Gift Wrangel2. Levde 1669, men var död 1671.
 • Bengt. Var sergeant vid Karelens dragonregemente 1658.
 • Vendla. Rustade för Erlandsböle 1671. Levde ännu 1700. Gift 1:o med kaptenen vid Tavastehus läns infanteriregemente Paul Lackman, som 1651-06-18 fick Tarhola i Janakkala socken under frälsevillkor och 1656 under säterifrihet8. Gift 2:o efter 1671 med kaptenen vid överste Creutz' skvadron Grels Tafiel, död 1690.
 • Johanna, levde änka 1701 på Erlandsböle. Gift med kaptenen Nils Stake.
 • En dotter, död omkr. 1681. Gift med fänriken Nils Huggut, död omkr. 1700.
 • Christina, död ogift och begraven 1697-06-14 på Janakkala kyrkogård.


TAB 2

Jakob Abraham Stierncreutz (son av Johan Mattsson Teet, adlad Stierncreutz, Tab. 1), född omkr. 1637. Kom i tjänst 1654. Korpral vid major Appelboms värvade trupper 1657-03-00. Kvartermästare vid ryttmästaren Reinhold von Vietinghoffs kompani 1659. Reformerad 1661. Fänrik vid Burghausens dragonregemente 1675. Löjtnant vid karelska dragonregementet 1677-01-22. Ryttmästare. Majors avsked. Ägde Kernaala och Ryttylä säterier i Janakkala socken, vilka genom reduktionen förvandlades till rusthåll, varöver han 1687 klagade hos reduktionskollegium, framhållande att han tjänat i 33 år, deltagit i polska och ryska fejden, suttit fången i Polen och blivit illa blesserad i slaget vid Lund 1676. Död 1714 i Lillkyro socken under flykten för ryssarna. Gift 1:o med Johanna Moritz2, begraven 1681 i Janakkala kyrka. Gift 2:o med Gertrud von Lode från Livland, död 1708-08-16.

Barn i gifte 1:o med Johanna Moritz:

 • Jakob Abraham. Fänrik. Se Tab. 3.
 • Gertrud Catharina, född 1668, död 1754-03-16 Gunnarsgården. Gift med löjtnanten Johan Ögnelood nr 638.
 • Erik Georg, född 1669-11-06. Ryttmästare. Död barnlös 1733-02-28 på Dövestad i Blackstads socken(H). Gift 1:o med Catharina Licænia. Gift 2:o 1727-01-06 med Helena Gyllencaschett, dotter av kaptenen Peter Håkansson, adlad Gyllencaschett nr 916 och Christina Bordon.
 • Hedvig Sofia, död 1728-05-17 på Gunnarsgården. Gift 1699-07-11 på Kernaala med majoren Georg Reinhold Tallberg.
 • Magnus Johan. Löjtnant. Död 1756. Se Tab. 4.

Barn i gifte 2:o med Gertrud von Lode:

 • Maria Eleonora, född 1685, död 1754-03-14 Tavinsalmi, Kuopio. Gift 1:o med löjtnanten Engelhardt Mentzer. Gift 2:o med löjtnanten Jakob Hoffrén.
 • Moses Abraham, född 1688. Död ogift 1756-03-05 i Padasjoki socken. Sergant.

TAB 3

Jakob Abraham Stierncreutz (son av Jakob Abraham Stierncreutz, Tab. 2). Fänrik. Död före 1726. Gift med N . N .

Barn:

 • Catharina Sofia, född 1702, död 1777-02-26. Gift 1731-07-25 på Källsberg i Blackstads socken(H) med jägmästaren Claes Aronsson Robach

TAB 4

Magnus Johan (son av Jakob Abraham, Tab. 2). Musketerare vid Tavastehus läns fördubblingsinfanteriregemente 1700. Rustmästare därst. 1703. Sergeant 1704. Fältväbel 1707. Fänrik 1710-09-14. Fänrik vid samma läns ord. infanteriregemente s. å. 13/12. Dömdes 1714-06-12 till landsflykt för begånget dråp, men benådades. Kornett vid Västgöta tremänningskavalleriregemente 1716-07-13. Löjtnants avsked 1719-09-30. Född 1756-01-20. Gift 1707-03-12 Monikkala

Barn:

 • Margareta Lovisa, född 1709-11-03, död 1748. Gift med ryska pagen Johan Hill.
 • Florentina, född 1711-01-08, begraven9 s. å. 5/9.
 • Anders Vilhelm, född 1712. Fänrik. Död 1758. Se Tab. 5.
 • Märta Catharina, född 1714-08-14, död 1794-01-07 i Hollola socken.9. Gift före 1743 i Mörskoms socken med expeditionskronofogden Aron Johan Hoffrén.
 • Erik Göran, född 1715. Sergeant. Född 1763. Se Tab. 23
 • Jakob Johan, född 1718-02-10, död 1736-04-07.
 • Abraham, född 1721-05-08, död 1741 i Ryssland.

TAB 5

Anders Vilhelm (son av Magnus Johan, Tab. 4), född 1712-03-26. Trumslagare vid Tavastehus läns infanteriregemente 1726-03-16. Korpral därst. 1732. Avsked med sergeants karaktär 1741. Furir vid Österbottens regemente 1748. Fältväbels karaktär 1753-01-01. Konstit. fänrik vid sistnämnda regemente 1757. Död 1758-04-06 i Pommern under kriget. Gift med Hedvig Eleonora Lindgren, som levde 1762, dotter av regementskvartermästaren Otto Lindgren.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1733-12-21, död 1789-01-14 i Stockholm. Gift där 1762-06-01 med handlanden Jonas Wahlström.
 • Carl Magnus, född 1736. Kapten. Död 1791. Se Tab. 6
 • Georg Fredrik, född 1739. Löjtnant. Död 1811. Se Tab. 9.
 • Christoffer Adolf, född 1741-04-09, död s. å. 27/9.
 • Maria Elisabet, född 1742-10-13, död s. å.
 • Ulrika Catharina, född 1744-09-08, död 1807-04-22 i Stockholm. Gift med övervaktmästaren Johan Wallenström.
 • Anders Johan, född 1747. Löjtnant. Död 1809. Se Tab. 15.
 • Hedvig Eleonora, född 1751-02-05, död s. å.
 • Jakob Abraham, född 1752. Kapten. Död 1832. Se Tab. 22

TAB 6

Carl Magnus (son av Anders Vilhelm, Tab. 5), född 1736-10-09 i Iittis socken. Trumslagare vid Österbottens regemente 1751-01-20. Korpral 1755. Rustmästare 1757-08-13. Furir 1758-05-05. Fältväbel 1759-08-12. Fänrik 1762-03-04. Löjtnant 1777-12-10. Avsked med kaptens karaktär 1783-02-12. Död 1791-07-09 i Ijo socken. Gift 1763-10-18 med Margareta Simelia, född 1737, död 1810, dotter av kyrkoherden i Salo och Brahestad Johan Simelius.

Barn:

 • Anders Johan, född 1764-08-01. Volontär vid Österbottens regemente 1767-07-22. Rustmästare därst. 1779-04-06. Furir 1780-04-29. Förare 1782-04-27. Sekundadjutant 1783-12-19. Löjtnant 1789-11-21. K. livdrabant 1793-05-27. Avsked 1797-02-00. Fänrik vid Tavastehus regemente 1802-05-06. Avsked 1803-07-23. Död barnlös 1818-10-01. Gift 1793-06-09 med Brita Maria Nyberg, född 1765, död 1817-07-01.
 • Anna Eleonora, född 1766-04-15, död 1833-10-26 i Siikajoki socken. Gift 1801-10-25 i Brahestad med kapellanen i Siikajoki Israel Frosterus, född 1766-07-26, död 1826-05-20.
 • Carl Henrik, född 1768-07-10, död 1769-04-04.
 • Magnus Fredrik, född 1771. Fältväbel. Död 1812. Se Tab. 7.
 • Catharina Margareta, född 1774-01-10, död 1852-07-27. Gift med nämndemannen Pål Palokangas i Siikajoki, båda begraven på Uleåborgs kyrkogård, där deras gravsten finnes.

TAB 7

Magnus Fredrik (son av Carl Magnus, Tab. 6), född 1771-10-23 i Österbotten. Volontär vid Österbottens regemente 1774-02-16. Förare därst. 1784-02-16. Sergeant 1791-04-01. Fältväbels avsked. Död 1812-01-30 Hakkarila Gift 1794-05-04 i Uleåborg7 m.Fredrika Rebecka Aspegren, född 1769-06-11, död 1837-02-08 i Uleåsalo.

Barn:

 • Margareta Lovisa, född 1795-05-26 i Ijo socken, död 1847-11-12 i Lumijoki kapell av Limingo socken. Gift 1820-12-25 i Siikajoki socken med kapellanen i Lumijoki, vice pastorn Johan Erik Bergstedt, född 1791-12-19 i Uleåborg, död 1854-09-10 i Lumijoki.
 • Fredrika Eleonora, född 1798-02-09, död ogift 1833-02-25.
 • Maria Charlotta, född 1801-01-16, död 1875-11-26 i Muhos socken9. Gift 1833-06-12 med drängen Per Johansson Karku.
 • Carl Fredrik, född 1804. Kofferdikapten. Död 1838. Se Tab. 8.
 • Sofia Fredrika, född 1807-06-10, död s. å. 16/7 i Uleåborg. [7]
 • Gustaf Adolf, född 1808-09-02 i Ijo socken, död 1813-11-11 i Muhos socken.

TAB 8

Carl Fredrik (son av Magnus Fredrik, Tab. 7), född 1804-08-05. Kofferdikapten. Död 1838-04-17 i Cette i Frankrike. Gift 1833-01-02 med Anna Helena Carp, född 1797-07-29, död 1864-10-11 i Muhos socken, dotter av kyrkoherden i Siikajoki, kontraktsprosten, filosofie magoster och teol. doktorn Jakob Arent Carp och Catharina Christina Toppelius.

Barn:

 • Fransiska Fredrika, född 1834-10-08, död s. å. 7/11.
 • Emilia, född 1836-12-19, död 1846-09-08.

TAB 9

Georg Fredrik (son av Anders Vilhelm, Tab. 5), född 1739-04-11 i Iittis socken. Trumslagare vid Österbottens regemente 1753-02-14. Rustmästare 1757-01-18. Korpral 1758-03-16. Furir 1759-08-13. Sergeant 1764-03-30. Fältväbel 1768-08-08. Fänrik 1788-11-27. Löjtnant i armén 1789-08-20. Löjtnant vid regementet 1795-02-16. Avsked 1805-05-04. Död 1811-06-02 i Frantsila i Siikajoki socken. Gift 1765-02-07 med sin broders svägerska Catharina Simelia, död 1815-02-09, dotter av kyrkoherden i Salo och Brahestad Johan Simelius.

Barn:

 • Johan Vilhelm, född 1765. Överjägmästare. Död 1832. Se Tab. 10.
 • Carl Fredrik, född 1767-11-08. Fältväbel vid Österbottens regemente. Avsked 1795-04-08. Fänriks karaktär s. å. 7/10. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 35 bland adelsmän. Död ogift 1831-10-11 i Frantsila kapell av Siikajoki socken.
 • Peter Niklas, född 1770. Hovkamrerare. Död 1838. Se Tab. 11
 • Anders Henrik, född 1773-04-23. Levde utan tjänst. Död ogift 1826-01-18, omkom vådligen vid en eldsvåda.
 • Georg Fredrik, född 1780-11-09, död s. å. 17/11.
 • Ulrika Catharina, född 1783-08-09, död s. å. 27/8.

TAB 10

Johan Vilhelm (son av Georg Fredrik, Tab. 9), född 1765-06-18. Volontär vid Österbottens regemente 1769. Rustmästare därst. 1779-02-06. Furir 1781-05-23. Förare 1783-06-12. Sergeant 1787-04-26. Bevistade finska kriget 1788–1790. Adjutant vid Kajana bataljon 1789-04-27. Fänrik därst. s. d. Konstit. löjtnant 1790-03-04. Konfirm.fullm. 1791-04-14. Avsked ur krigstjänsten. Överjägmästare 1798-01-28. Död 1832-08-19 i Uleåborg. Gift med Anna Charlotta Beck, född 1765.

Barn:

 • Alarik, född 1793-01-00, drunknade 1803-10-16 i Kuusamo träsk.
 • Vilhelmina Charlotta, född 1797-05-02, död 1836-05-22. Gift 1823-11-22 i Uleåborg7 med kofferdikaptenen Simon Peter Kranck i hans 1:a gifte, född 1792-09-08, död 1845-10-07 under resa mellan Stockholm och Uleåborg.

TAB 11

Peter Niklas (son av Georg Fredrik, Tab. 9), född 1770-03-25 i Uleåborg. Inspektor vid vedvågen i Stockholm. Hovkamrerares titel. Död 1838-11-27 i Stockholm. Gift där 1796-11-00 med Helena Fidelia Wetterwik, dotter av bankokommissarien Jonas Wetterwik och Ulrika Grevesmühl.

Barn:

 • Fredrik, född 1797. Ryttmästare. Död 1869. Se Tab. 12
 • Anna Fredrika, född 1802-03-13 i Stockholm, död ogift 1880-09-06 i nämnda stad.
 • Albertina, född 1806-03-13 i Stockholm, död där 1891-01-01. Gift 1830-06-15 i finska församl. i nämnda stad med kontrollören vid därvarande finska tullkammare Georg Henrik Adolf Asplund, född 1807, död 1863-11-19 i Stockholm Maria förs. i Stockholm.

TAB 12

Fredrik (son av Peter Niklas, Tab. 11), född 1797-08-08 i Stockholm. Korpral vid livregementsbrigadens dragonkår och beridare vid akademistallet i Uppsala 1815-09-16. Fanjunkare 1817-05-01. Beridare vid k. hovstallet 1820-03-24. Kornett i armén och stallmästare vid Smålands husarregemente 1823-03-04. Regementsstallmästare s. å. 22/4. Löjtnant i armén 1849-10-09. Ryttmästare i armén 1858-07-17. RSO 1863-01-28. Död 1869-06-10 på regementsmötesplatsen Ränneslätt. Gift 1825-02-20 i Stockholm med sin kusin Eleonora Ackerman, född 1798-12-31 (30/12) i nämnda stad, död 1891-09-28 i Kristdala socken, Kalmar län, dotter av hovkvartermästaren Christian Magnus Ackerman och Ulrika Sofia Wetterwik.

Barn:

 • Fredrik August Leonard, född 1829. Egendomsägare. Död 1898. Se Tab. 13.
 • Frants Peter, född 1831-10-10, död 1832-08-04.
 • Ida Sofia Eleonora, född 1834-03-30 i Eksjö, död 1895-08-25 i Stockholm. Gift 1864-10-27 Risinge med revisorn i lotsstyrelsen, kammarskrivaren i generalpoststyrelsen, RVO, GM, Gustaf Vilhelm Sandberg, född 1831-06-12 i Linköping, död 1916-02-07 i Stockholm.
 • Helena Fredrika Albertina, född 1838-04-21 i Eksjö, död ogift 1902-12-03 i Kristdala.

TAB 13

Fredrik August Leonard (son av Fredrik, Tab. 12), född 1829-06-13 i Eksjö. Inspektor Vinö till 1861. Sparbankskamrerare. Död 1898-07-20 Fredriksberg Ägde sistnämnda egendom. Gift 1857-03-29 med Clara Sofia Hempel, född 1829-12-03 Kasimirsborg, död 1890-01-01 på Fredriksberg, dotter av Johan Hempel.

Barn:

 • Johan Fredrik Charodotes, född 1857-02-12 på Vinö. Volontär vid Smålands husarregemente 1872-12-13. Sergeant därst. 1876-03-02. Död 1878-05-09 i Skede socken, Jönköpings län.
 • Anna Sofia Vilhelmina, född 1858-12-07 på Fredriksberg, död där 1861.
 • Ida Carolina, född 1860-08-28 på Vinö, död 1862-10-16.
 • Anna Helena Christina, född 1862-07-31 på Fredriksberg, död 1922-08-26 i Rimforsa. Gift 1891-03-24 på Kristdala i likanämnd socken, Kalmar län med folkskolläraren i Måshult Kalmar län Carl Antolitos Nyberg, född 1864-05-12 i Kristdala socken.
 • Knut Albin, född 1864-05-28 och död s. å. 8/6 på Fredriksberg.

TAB 14

Knut Gustaf (son av Fredrik, Tab. 12), född 1840-02-08 i Eksjö. Överflyttade till Nordamerika, där han var fabriksarbetare i Jackson i Michigan. Död. Gift där 1879 med Mary Adeler.

Barn:

 • Carl Gustaf Adeler, född 1883 i Jackson.

TAB 15

Anders Johan (son av Anders Vilhelm, Tab. 5), född 1747-04-01. Trumslagare vid Österbottens regemente 1759-09-07 korpral därst. 1764-05-30. Förare 1769-05-30. Sergeant 1770-08-20. Fältväbel 1772-11-03. Fänrik 1777-02-26. Livdrabant 1789-11-21. Bevistade finska kriget 1788–1790. Löjtnant i armén 1790-03-14 och vid nämnda regemente 1795-02-16. Avsked 1803-04-23. Död 1809-10-24 i Stockholm. Gift med Margareta Elisabet Bäck, född 1757, död 1792-06-30, dotter av kronolänsmannen Zakarias Bäck.

Barn:

 • Hedvig Maria, född 1779-02-02 död 1856-02-19 i Stockholm. Gift där 1797-10-15 med kamreraren i kammarkollegium, kammarrådet Johan Rudolf Stenberij, född 1765-05-11 i Österbotten, död 1822-04-11 i Stockholm.
 • Anna Margareta, född 1781-01-31, död 1782-02-26.
 • Ulrika Charlotta, född 1783-02-10, död 1821. Gift med bonden Olof Simell.
 • Johan Zakarias, född 1785. Löjtnant. Död 1845. Se Tab. 16.
 • Jonas Vilhelm, född 1788-08-20. Kammarskrivare vid arméns flottas eskaderförråd 1807-02-02. Extra ordinarie kammarskrivare i Stockholms stads revisionskontor s. å. 29/5 ord. kammarskrivare vid nämnda eskaderförråd s. å. 18/9. Revisor vid arméns flotta. Död ogift 1816-04-26 i Stockholm.
 • Margareta Lovisa, född 1792-06-28, död s. å. 8/7.

TAB 16

Johan Zakarias (son av Anders Johan, Tab. 15), född 1785-11-21. Volontär vid Österbottens regemente 1793-01-20. Sergeant därst. 1797-09-10. Fanjunkare 1806-08-02. Förordnande att göra tjänst som officer 1808-05-19. Bevistade finska kriget 1808–1809. Gränsbefälhavare i Haparanda efter fredsslutet 18098. Fänrik i armén 1810-03-27. Löjtnants avsked ur svenska tjänsten s. å. 5/6. Immatrikulerad på finska riddarhuset 1818-01-30 under nr 35 bland adelsmän. Brofogde i Ijo socken 1820-03-22. Kronolänsman därst. 1821-08-11. Dömdes tjänsten förlustig 1829-10-20. Död 1845-05-03 Leistola Gift 1807-07-05 i Frantsila prästgård med Brita Carolina Laurin, född 1784-09-18, död 1846-11-21 i Ijo socken, dotter av kapellanen i Frantsila Abraham Laurin och Brita Carlén.

Barn:

 • Ivar Johan Albin, född 1808-04-08 i Ijo socken. Student i Helsingfors 1828-02-25. Underofficer vid 1. finska sjöekipaget 1831. Midshipman därst. 1832-01-04. Löjtnant 1836-04-09. RRS:tAO3kl 1846-04-15. Kaptenlöjtnant 1847-12-08. Befälhavare å ångfartyget Pospejni 1849-04-15. Transp. till lotsverket i Finland med majors grad och inspektör vid lots- och båkinrättningen 1850-07-03. Överstelöjtnant och adjoint hos överdirektören för lots- och båkverket i Finland 1854-04-26. RRS:tStO2kl 1855-11-28, S:tVIO4kl med ros 1858-10-04 och S:tStO2kl m kejs kr 1859-04-15. Död barnlös 1862-04-03 i Helsingfors. Gift 1835-12-10 med Rosalie Höckert, född 1815-12-14, död 1891-01-18 i Jakobstad, dotter av kyrkoherden i Pedersöre, prosten, filosofie doktorn Johan Höckert och Anna Liljedahl.
 • Fredrik Vilhelm, född 1809. Kyrkoherde. Död 1852. Se Tab. 17.
 • Carolina Vilhelmina, född 1811-12-16 i Ijo socken, död ogift 1882-07-26 Dragede
 • Zakarias Alexander, född 1817. Konteramiral. Död 1890. Se Tab. 18.
 • Rebecka Sofia, född 1821-11-28 död 1836-11-17.

TAB 17

Fredrik Vilhelm (son av Johan Zakarias, Tab. 16), född 1809-09-27. Student i Helsingfors 1829-06-26. Prästvigd i Åbo 1834-02-22. Pastorsadjunkt först i Uleåborg och sedan i Ijo. Kyrkoherde i Utsjoki pastorat i Lappmarken 1845-02-01. Död 1852-08-04 i Utsjoki prästgård. Gift där 1852-02-02 med Catharina Hanneberg.

Barn:

 • Ida Catharina, född posthuma 1853-01-22, död ogift 1875-06-01 i Stockholm.

TAB 18

Zakarias Alexander (son av Johan Zakarias, Tab. 16), född 1817-09-07 i Ijo socken. Underofficer vid 1. finska sjöekipaget. Junkare därst. Midshipman 1839-01-13. Löjtnant 1845-04-27. Transp. till 2. finska sjöekipaget 1854-03-08. Kaptenlöjtnant därst. 1855-04-08. För utmärkelse vid försvaret av Sveaborg under fästningens bombardement av de förenade engelska och franska flottorna 1855-08-09 och 10/8 RRS:tStO3kl m sv 1856-02-04. Återtransp. till 1. finska sjöekipaget s. å. 26/5. Transp. till baltiska flottan 1861-06-15. Kapten av 2. rangen 1862-04-29. Placerad på 6. ryska sjöekipaget 1863 2626/3. RRS:tVIO4kl m ros 1865-10-04. Kapten av 1. rangen 1866-04-00. RRS:tStO2kl m sv 1868. Konteramirals avsked 1872. Död 1890-03-23 i S:t Petersburg. Gift 1844-01-04 i Helsingfors med Sofia Palmqvist, född 1827-01-04 i Köpenhamn, död 1894-11-12 i Helsingfors, dotter av handlanden Albin Palmqvist och Ane Nielsen.

Barn:

 • Johan Albin Alexander, född 1844. Lotsfördelningschef. Död 1921. Se Tab. 19.
 • Olga Maria, född 1846-12-05, död 1920-07-11 i Åbo och begraven på Masku kyrkogård. Gift 1875-12-29 i Helsingfors med godsägaren friherre Hjalmar Ossian Maximilian Carpelan, född 1848, död 1892.
 • Birger Otto Fredrik, född 1848-07-14, död 1854-08-06.
 • Anna Alexandra Carolina, född 1851-02-28, död 1923-01-08 i Helsingfors. Gift 1884-10-10 i Helsingfors m.agronomen Carl Allan Knut Schulman, född 1860, död 1892.
 • Sofia Berta Gabriella, född 1852-11-26, död s. å. 26/12.
 • Zakris Ernst Ludvig, född 1854-04-20 i Helsingfors. Kofferdikaptensexamen vid navigationsskolan i Helsingfors 1883-04-00. Flyttade 1884 till Amur. Död s. å. 14/8. Gift 1884-05-25 i Helsingfors med Anna Maria Glansenstierna, född 1851-02-23, död 1906-03-20 i Helsingfors, dotter av löjtnanten Otto Vladimir Glansenstierna, och Ulrika Petman.
 • Julia Hildegard Sofia, född 1856-05-31. Anställd vid statsjärnvägarnas i Finland statistiska kontor. Erhöll en briljanterad brosch 1900-04-22. Avsked 1903-10-00. Ånyo i tjänst därst. som räknebiträde 1906-02-01. Död ogift 1920-09-06 i Helsingfors.
 • Signe Johanna Albina, född 1860-06-28. Utexaminerad från Svenska fortbildningsläroverkets i Helsingfors lärarinneklass 1884. T. f. bokhållare vid statsjärnvägarnas i Finland statistiska kontor 1892. Ord. bokhållare 1894-04-07. Erhöll en briljanterad brosch 1901-04-14. Avsked 1904-01-00. Andre bokhållare vid nämnda kontor 1908. Bokförare därst. 1909. Avsked 1927-01-01.

TAB 19

Johan Albin Alexander (son av Zakarias Alexander, Tab. 18), född 1844-10-16 i Helsingfors. Student därst. 1865-01-31. Flyttade 1868 till Amur. Ångbåtsbefälhavare på Amurfloden 1875–1895. Befälhavare för under ministeriet för väg- och vattenkommunikationerna i Ryssland sorterande ångfartyg i Amur 1897-08-01. Deltog i boxarupprorets kuvande 1900. Distriktschef i Pojarkovo vid Amurfloden 1902–1912. RRS:tStO3kl. Ledde arbetena för att göra floden Bureja segelbar. Återflyttade till Finland. Död 1921-05-31 i Helsingfors. Gift 1880-01-19 i Habarovka i Amur med Helena Sjeremetjev, född 1863-05-12 i Habarovka, död 1917-01-07 i Omsk, dotter av sotniken (kaptenen) vid Ussuri-kosackerna Dmitri Dmitrievitj Sjeremetjev och Maria Sjirnov.

Barn:

 • Sofia, född 1884-05-12 i Stretensk. Barnträdgårdslärarinneexamen i Helsingfors 1905. Studerade i Dresden och Berlin 1907. Föreståndarinna för dövstumsbarnträdgården i Helsingfors 1907–1914. Sjuksköterskeexamen vid Maria sjukhus i nämnda stad 1918. Sjuksköterska.
 • Maria, född 1886-03-11 i Blagovjestjensk. Gift 1918 med skådespelaren Roman Vladimirovitj Kirejev, född 1888-10-14.
 • Valentin, född 1888-01-21 i Blagovjestjensk, död där s. å. 2/9.
 • Anna, född 1889-12-20 i Stretensk. Amur, död 1922-04-11 i Taschkent. Gift 1915 med järnvägstjänstemannen N. N. Isjin.
 • Margareta, född 1891-09-09 i Stretensk, död 1900-08-15 i Blagovjestjensk.
 • Nikolai, född 1893-11-17 i Blagovjestjensk.
 • Viktor, född 1895-04-09 i Blagovjestjensk. Elev först vid sjökadettkåren i S:t Petersburg, sedan vid kejserliga pagekåren. Kornett vid 14. Mitauska husarregementet och senare vid 13. militärordens, generalfältmarskalken greve Münichs, dragonregemente 1915. Löjtnant därst. 1916-07-19. Stabsryttmästare 1917-10-03. Inneh. fem ordnar, alla m sv. Ryttmästare vid hästjägareregementet i Koltjaks armé, tillfångatagen av bolsjevikerna och av dem mördad 1920-04-05 vid floden Horr i Sibirien, och begraven i Harbin. Gift 1:o med Zenaida Vikentjevna Bunkov. Gift 2:o med Benita N. N. från Riga.

TAB 20

Valdemar (son av Johan Albin Alexander, Tab. 19), född 1880-11-13 i Habarovka vid Amurfloden. Student i Helsingfors 1901-05-20. Med. kandidat 1908-09-19. Med. licentiat 1913-11-05. T. f. kommunalläkare i Vederlaks socken 1913 nov.–1914 maj. Under världskriget anställd vid en från Finland utsänd ambulans 1914 okt.–1915 juni. RRS:tStO3kl 1915. Överläkare vid finländska stadsförbundets sjukhus i Enso 1915 juli–1916 dec. Bataljonsläkare 1918–1919. Besiktningsläkare vid Åbolands uppbådsnämnd sedan 1919. Praktiserande läkare i Åbo. Gift 1920-01-12 i Åbo med Maria Emilia Hilda Lilliesköld född 1882-09-16 i Stockholm, död 1928-05-13 i Åbo, dotter av ingenjören Carl Axel Lilliesköld, och hans 1:a fru Augusta Lovisa Jansson.

Barn:

 • Carl Johan Valdemar, född 1921-01-24 i Åbo, liksom brodern.
 • Carl'' Erik Alexander, född 1922-08-09.

TAB 21

Alexander (son av Johan Albin Alexander, Tab. 19), född 1882-07-15 i Stretensk i Amur. Student i Helsingfors 1903-09-26. Elev vid polytekniska institutet därst. och därifrån utexaminerad som arkitekt. Extra arkitekt vid statsjärnvägarnas i Finland husbyggnadsbyrå 1931-01-00. Gift 1911-06-03 i Helsingfors med Erna Aline Amelie Dettman, född 1891-02-10 i nämnda stad, dotter av optikern Paul Lorentz Dettman och Alma Charlotte Louise Drechsler.

Barn:

 • Ulla Margareta, född 1913-06-10 i Helsingfors, liksom systrarna.
 • Brita Christina Sofia, född 1915-06-27.
 • Käthe Louise Juliana, född 1921-01-13.

TAB 22

Jakob Abraham (son av Anders Vilhelm, Tab. 5), född 1752-08-21 i Siikajoki socken. Trumslagare vid Österbottens regemente 1759-09-07. Korpral därst. 1764-05-30. Rustmästare 1772-11-03. Furir 1774-04-13. Sergeant s. å. 1/8. Fältväbel 1777-04-04. Bevistade finska kriget 1788–1789. Fänrik vid Uleåborgs frikår 1789-08-10. Löjtnant i armén 1790-02-01 och vid regementet 1795-01-16. Kapten därst. 1810-05-01. Avsked s. å. 8/5. Död 1832-10-21 på Ilmola boställe i Kemi socken. Gift 1783-09-23 med Anna Elisabet Antell, född 1765, död 1829-01-04 i Kemi socken.

Barn:

 • Eleonora Helena, född 1784-02-18 på Hirmula6 i Kemi socken, död där 1873-04-14. Gift 1:o 1811-01-05 på Hirmula8 med löjtnanten vid Österbottens regemente Carl Gustaf Asp, född 1777-04-11 i Övertorneå socken, död 1812-03-18. Gift 2:o 1818-12-08 på Hirmula6 med häradsskrivaren i Kemi distrikt Nils Sarelius, död före 1832.
 • Vilhelm Henrik, döpt 1786-04-07 Ilmola6. Volontär vid Österbottens regemente 1793-01-28. Förare därst. 1799-03-04. Fältväbel 1804-09-11. Fanjunkare 1806-08-02. Fänrik8. Adjutant vid Vasa regemente8. Död8 ogift 1808-08-10.
 • Jakob Conrad, född 1789-11-14. Fältväbel vid Uleåborgs bataljon av Österbottens regemente. Bevistade finska kriget 1808–1809. Fänrik 1809-01-28. Löjtnants avsked ur svensk tjänst 1810. Extra ordinarie kammarskrivare i senatens för Finland ekonomidepartement 1820-11-25. T. f. kronofogde i Övre Savolaks härad 1824-02-10. Från befattningen skild. Död ogift 1877-03-07 i Jokkas socken.
 • Carolina Gustava, född 1796-06-29 på Ilmola,6 död där 1797-01-27.
 • Jakobina Vilhelmina, född 1802-04-03 på Ilmola6. Gift 1826-12-17 i Kemi socken6 med lantbrukaren Peter Christian Berg.

TAB 23

Erik Göran (son av Magnus Johan. Tab. 4), född 1715-12-15. Fältväbel (1737). Sergeant vid artilleriet. Död 1763-02-23. Gift med Charlotta Malm.

Barn:

 • Erik Johan, född 1737-09-16 i Iittis socken, liksom syskonen.
 • Två döttrar, dödfödd 1742-04-11.
 • Carl Fredrik, född 1743-04-26, död s. å. 21/6.

Källor

Berit Sjögrens artikel om adliga ätten Gyllencaschett

1Rf. 2At (L), 3Medd. av teckningsläraren Fritiof Åberg. 4Wä. 5Pt, Årg. 6, sid. 105. 6Kemi kyrkoarkiv. 7Uleåborgs kyrkoarkiv. 8F. S biografika (medd. av arkivarien S Rosén), 9Medd. av frih. Tor Carpelan. 10Lk.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: