:

Örneklou nr 327

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Örneklou nr 327 †

Adlad 1645-08-01, introd. 1647. Utdöd i Sverige.


1 At (Sch).

Välborne Jöns Nilsson Örnklo till Lundby och Knapptibble, som begraven 1652-03-11 i Breds kyrka Uppsala län, där hans vapen uppsattes, tillhörde en uppländsk frälsesläkt, som förde ett helt olika vapen (liknande Urneättens) än den introducerade ätten Örneklou. Den adlade Peder Larsson Alebeck-Örneklou var dock befryndad med Jöns Nilsson Örnklo genom sin mors mosters man, Jon Andersson (Torskenstierna, adlad 1560, men ätten utdöd före riddarhusets inrättande), som var kusin med den sistnämnde. [Uff II, sid. 332].


TAB 1

Laurentius Petri. Kyrkoherde i Tådene pastorat av Skara stift. Död 1608 och begraven i Tådene kyrka, där hans epitafium uppsattes. Gift med Gunilla Gyllenstråle, dotter av krigsöversten Peder Nilsson, adlad Gyllenstråle, och Bengta Månsdotter (Roos af Hjelmsäter).

Barn:

  • Peder Larsson Alebeck, adlad Örneklou, till Loop och Wiklej i Jeve socken i Ingermanland. Född i Västergötland. Kanslist i hovkansliet. Slotts- eller guvernementssekreterare i Narva 1630. Assessor i Dorpats hovrätt 1635-05-26. Lagläsare i Ingermanland 1636. Underståthållare i Narva 1637-02-16. Adlad 1645-08-01 (introd. 1647 under nr 304, vilket nummer sedan ändrats till 327). Kallar sig uti sitt morgongåvobrev av den 27 aug. 1647 ståthållare över Ingermanland samt Narva och Alentacka. Död 1653. Gift 1:o 1631-02-27 på Koporje med Margareta von Rosen, dotter av ståthållaren på Koporje Bogislaus von Rosen, till Rosenhagen, Kaltenbrun, Winjervi och Irgosa, som den i okt. 1617 blev adlad, men icke tog introduktion, och hans 1:a fru Maria Petersdotter Molkenbuhr. Gift 2:o 1647-08-26 med Anna Maria Stormhatt, död 1699-08-00, dotter av överstelöjtnanten Lars Ericsson, adlad Stormhatt, och hans 1:a fru Maria Fiedler. 'Hon miste genom reduktionen sin egendom och genom styvsonen, landshövdingen friherre Peter Örneklou oriktiga berättelse det lilla hon sedan hade kvar att leva av.'

Barn:

  • 1. Christina, född 1631, död 1715-05-00 i Stockholm och ligger jämte sin man begraven i Jakobs kyrka. Gift 1655-03-08 med ryttmästaren Erik Lilliesköld, född 1625, död 1688.
  • 1. Peter, friherre Örneklou. Landshövding. Se friherrligaätten Örneklou, Tab. 1.
  • 2. En dotter. Gift med överstelöjtnanten Henrik Volmar Bock, broder till översten Wilhelm Bock, natural. Bock från Lahmes.
  • 2. Anna. Gift 1673-04-08 med majoren Henrik Fock (nr 1846, B) i hans 1:a gifte.
  • Magdalena, levde 1685. Gift 1:o med kaptenen Anders Vilhelm Patkull. Gift 2:o med ryttmästaren Otto Reinhold von Burghausen, död 1708.

TAB 2

Bogislaus (son av Peder Larsson Alebeck, adlad Örneklou, Tab. 1), till Loop. Utan känd tjänst. Levde 1653. Han har underskrivit faderns morgongåvobrev av den 27 aug. 1647. Gift, men med vilken är ej känt.

Barn:

  • En son. Löjtnant. Blev den 16 sept. 1702 tillfångatagen av sachsarna på ett parti. Måhända identisk med N. N. Örneklou, fänrik vid pommerska kavalleriregementet, vilken anhöll om avsked 1698 med anledning av att hans moder nyligen avlidit och han måste komma hem för sina angelägenheters skull.1

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: