:

Leijel nr 1531

Från Adelsvapen-Wiki


Adlig †

Natural 1717-04-23 introd. 1719. Natural. och adopt. 1773-04-26. Utdöd 1799-05-16. Ätten anses ha gemensamt ursprung med en gammal skotsk baronetätt Lyel eller Lyell, med vilken den förde lika vapen. 1Um. 2Ab. 3At (L.)

TAB 1

Adam Lyell. Amtman i köpingen Aberbrothock i Skottland. Gift med Pieria Brown, dotter av handelsmannen i nämnda köping Jakob Brown.

Barn:

 • Patrik Lyell. Amtman i Aberbrothock. Gift med Eufemia Simson, dotter av Jakob Simson i Aberbrothock och Janetta Rynd.

Barn:

 • Jakob Leijel, född 1612, †1678 Se Tab. 2.
 • David Leijel född 1621, † 1676. Se Tab. 3.
 • Adam Patriksson född 1623, † 1686. Nämns i Stockholm 1646, men fick burskap först 1670. Gift med Helena Radou. Dotter till Adam Radou. Deras dotter Judita Leijel var gift 1707-12-22 med Albrecht Lindberg adlad Lindcreutz, † i Maria/A.
 • Henrik Leijel född 1627, † 1710. Se Tab. 5.

TAB 2

Jakob Leijel född 1612-09-10 i Aberbrothock i Skottland, † 1678-07-11 i Stockholm. Inkom jämte tre sina bröder till Sverige 1638 och blev handelsman i Stockholm samt brukspatron på Älvkarleö och Harnäs bruk, båda i Älvkarleby socken/C. Han fick 1655-03-15 från Skottland bördsbrev (numera förvarat i riksarkivet), vilket omtalar hans och hans bröders adliga härkomst. Gift 1:o 1644-01-01 med Margareta Edenberg född 1627-04-18 i Uppsala, död 1653-12-13 i Stockholm och begravd i Nikolai/A kyrka. Dotter till rådmannen Claus Edenberg och hans 1:a fru Gertrud Sulchen. Gift 2:o 1655-03-11 med Barbara Maria Dress född 1632-01-07? vid Gyttorp i Nora socken, Örebro län, död 1694-07-14 i Stockholm och begravd s. å. 19/8 i Nikolai kyrka därst. Dotter till arrendatorn av Nora och Lindes bergslag André Dress från Frankrike och Elisabet Schaeij från Holland.

Barn i 1:a giftet:

 • Gertrud Leijel född 1645-05-03 i Stockholm, † 1674-06-09 av barnsäng i Visby/I. Gift 1663-01-18 med biskopen i Västerås Petrus Brodinus. Hans 1:a gifte med Elisabet Emporagia, † 1660 i Stockholm och begravd s.å. i riddarholmskyrakan/A. Hans 3:e gifte 1675-11-02 med Anna Schultin. Dotter till kyrkoherden i Hedemora Olaus E Schult.
 • Margareta Leijel född 1649, † 1694. Gift med Johan Gerdes, † 1686.
 • Jakob Gerdes född 1650, † 1719. Grundade 1684 det järnbruk som senast 1694 fick namnet Vällnor i Knutby/C. Arrenderade 1684-1700 av kronan Ortala järnbruk i Väddö/AB. Gift med en dotter till Mårten Kammecker.

Barn i 2:a giftet:

 • Adam Leijel född 1658, † 1729. Se: Leijel nr 1533.
 • Maria Leijel född 1657 i maj, † 1740-10-02 i Stockholm och begravd i Nikolai kyrka/A i Leijelska graven hos sin 1:a make Sven Björnsson Möhlman. Gift 2:o 1706-09-01 i Stockholm med Peter Snack född 1632, † 1713.

TAB 3

David Leijel född 1621-08-04 i Aberbrothock i Skottland, † 1676-03-26 i Stockholm och ligger jämte sin fru begravd i familjegraven i Älvkarleö kyrka. Inkom 1638 jämte sina bröder till Sverige och blev handelsman i Stockholm samt brukspatron på Älvkarleö och Harnäs bruk. Gift 1655-08-18 i Gävle med Catharina Honnon född där 1635-06-20, † 1670-81-18 Stockholm. Dotter till handelsmannen i Gävle Hans Honnon av skottsk härkomst och Anna Grubb av tysk börd.

Barn:

 • David Leijel född 1660, † 1727. Se: Leijel nr 1532
 • Johan Leijel född 1664, † 1744. Se Tab. 4
 • Petter Leijel, † troligen 1713. Förvaltare vid Ortala kronobruk och ägare av Vällnora bruk i Knutby/C. Skänkte 1702 en altartavla till Älvkarleby kyrka tillsammans med brodern och brukspatronen på Älvkarleby Jakob Leijel .
 • Jakob Leijel. Brukspatron på Älvkarleby. Skänkte 1702 tillsammans med brodern Petter Leijel en altartavla till Älvkarleby kyrka.
 • Catharina Leijel. Gift med inspektor Peter Goldbergh.

TAB 4

Johan Leijel (son av David Leijel, Tab. 3), född 1664-01-01 i Stockholm. Student i Uppsala 1673-01-30. Auskultant vid rådhus- och kämnärsrätterna i Stockholm 1685 brottmålsnotarie vid kämnärsrätten på Södermalm 1691-01-26. Notarie i politiekollegium 1694-05-18. Tillika civil- och brottmålsnotarie i Norrmalms kämnärsrätt s. å. 8/10 rådman 1706-04-30. Preses å sistnämnda kämnärsrätt 1710-12-00. Transp. till Stadens kämnärsrätt 1726-03-00. Handelsborgmästare 1731-10-27. Död 1744-11-24 i Stockholm och begraven s. å. 30/11 i Klara kyrka, till vilken han skänkte ett dyrbart timglas 1722-11-29. Han var stadens fullmäktig vid riksdagarna 1713–14, 1719 och 1723 [Srr 1.]. Gift 1:o 1696 30 /6 med Catharina Ehrencrona, född 1676-01-25, död 1709-05-24, dotter av bergmästaren Erik Hammarin, adlad Ehrencrona, och Catharina Anckarström, nr 897. Gift 2:o 1711-03-19 med Margareta Hising, född 1688-08-00, död 1772-09-18, dotter av justitieborgmästaren i Köping Carl Hising och Barbro Robertsdotter Petré samt faster till vice presidenten Carl Hising, adlad och adopt. Hisinger.

Barn:

 • 2. Carl Leijel, natural. och adopt. Leijel, född 1718, död 1786. Se Tab. 7.

TAB 5

Henrik Leijel (son av Patrik Lyell, Tab. 1), född 1627 i Aberbrothock i Skottland. Inkom 1638 jämte sina bröder till Sverige och blev handelsman i Stockholm samt brukspatron på Älvkarleö och Harnäs bruk. Död 1710. Gift 1663-12-28 med Judit Rokev, döpt 1647-02-19 i Tyska förs., Stockholm, död 1705, dotter av handelsmannen i Stockholm Baltzar Rokes och Judit Reinholdsdotter Bökman.

Barn:

 • Adam Leijel, natural. Leijel, född 1669-12-08 i Stockholm. Student i Uppsala1 1679-03-08 utrikes resor 1690–16952. Auskultant i bergskollegium 1696-01-30. Respass till inrikes bergverk2 s. å. 29/5 stipendiat 2 1699 20 /3. Bergmästare i Öster- och Västerbergslagen 1700-05-23. Assessor 1713-06-26 adlad 1717-04-23 (introd. 1719 under nr 1531). Direktör för Hällefors silververk 17182. Bergsråd 1730 4 /6. Avsked med landshövdings titel 1744-03-31. Död s. å. 30/10 i Stockholm. Gift 1713-07-12 Biby med Hedvig Lucia Lohe, född 1684 17 /10, död 1770-09-00 på Biby, dotter av brukspatronen och direktören Johan Lohe, adlad Lohe, och Anna Blom.

Barn:

 • Anna, född 1714-09-12, död 1753-02-05 Stockholm. Gift 1741-08-30 på Hällefors bruk i Lilla Mellösa socken, Södermanlands län med landshövdingen Lars Jakob Adlerstedt, född 1699, död 1756.
 • Hedvig, född 1715-10-06, död 1716-01-09.
 • Henrik, född 1717. Auskultant. Se Tab. 6.
 • Hedvig, född 1719-01-01, död 1763 5 /12 på Hällefors bruk. Gift 1745-07-06 med kammarrådet Johan Wulfvenstierna, född 1711, död 1758.

TAB 6

Henrik (son av Adam Leijel, natural. Leijel, Tab. 5), esquire till Bourn i Cambridgeshire i England. Född 1717-07-04 i Stockholm. Student i Uppsala1 1736-10-13. Levde 1776 i London.3 'Han ärvde efter modern ansenliga lant- och bruksegendomar, dem han försålde, och flyttade till England, då han måste betala tionde penningen av all sin svenska förmögenhet. Förklarades i England för universalarvinge till sina båda rika farbröder Henrik och Baltzar, vilka voro direktörer vid engelska ostindiska kompaniet och dogo barnlösa, samt blev naturaliserad i England, där han dog utan söner' och slöt således på svärdssidan denna gren av adl. ätten Leijel. Gift i England med Catharina Allestrec.

Barn:

 • Catharina, död 1826-05-27. Gift 1783-04-22 med John Richard West, fjärde earl av Delawarr, viscount Cantalupe och baron Delawarr i England, född 1758-07-28, död 1795 28 /7.

TAB 7

Carl Leijel, natural. och adopt. Leijel (son av Johan Leijel, Tab 4), till Valstad i Gladhammars socken, Kalmar län. Född 1718-10-05. Student i Uppsala1 1732-02-07. Auskultant i bergskollegium 1735-12-22. Extra ordinarie kanslist därst. 1739. Extra ordinarie notarie 1740-03-10. LVA2 1745 16/ 10. T. f. proberare2 1747 7 /2. T. f. bergmästare i Södermanland och Östergötland 1752. Ord. proberare2 1759-08-14. Bergmästares fullm. 17608. Avsked2 1762-10-06, men blev sedan bergmästare i Värmland 1764 8 /10. Natural. svensk adelsman 1773 26 /4 och adopt. på adl. ätten Leijel (introd. 1776-05-09 under nämnda nr). Bergsråds avsked 1785 8 /3. Död 1786 12 /7 på Valstad. Gift där 1753-07-04 med Ulrika Ekenberg, född 1722 5 /12 i Leksbergs socken, Skaraborgs län, död 1764 10 /8 (1764-08-11) på Valstad, dotter av ryttmästaren Lorentz Ekenberg, och Juliana Elisabet Königsheim.

Barn:

 • Margareta Juliana, född 1745-04-12 på Valstad, liksom syskonen, död ogift 1777-11-12 i Filipstad.
 • Johan Carl, född 1755-06-12. Student i Uppsala2 1770-09-22. Jur. examen2 1772. Auskultant i bergskollegium 1773-02-09. Död s. å. 16 /5 i Filipstad.
 • Ulrika Augusta, född 1756-06-16, död 1764-06-14.
 • Helena Regina, född 1757-06-28, död 1773-04-27 i Filipstad.
 • Lorentz Vilhelm, född 1759. Kanslist. Död 1785. Se Tab. 8
 • Ulrik, född 1761. Löjtnant. Död 1795. Se Tab. 9

TAB 8

Lorentz Vilhelm (son av Carl Leijel, natural. och adopt. Leijel, Tab. 7), född 1759 23 /5 på Valstad. Student i Uppsala 1772. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1776-12-19. Kopist därst. 1780-04-25. Kanslist 1782-12-09. Död 1785-12-17. Gift s. å. 28/1 Stockholm med Gustava Ulrika Wrangel af Sage och Waschel i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1789-03-04 i Stockholm med sin 1:a mans kusins son, assessorn Johan af Bjerkén, född 1763, död 1823), född 1764-03-10 i Karlskrona, död 1808-01-13 i Sala, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Ulrik Wrangel af Sage och Waschel, och Christina Barbara von Stauden.

Barn:

 • Ulrika Barbro, född 1785-11-11 död 1813 18 /11 i Stockholm. Gift med sekreteraren Johan Gustaf Lemke.

TAB 9

Ulrik (son av Carl Leijel, natural. och adopt. Leijel, Tab. 7), till Valstad i Gladhammars socken, Kalmar län. Född 1761-07-19 på Valstad. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1774. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1777-12-20. Fänrik därst. 1778-02-25. Löjtnants avsked 1785-03-02. Död 1795-07-27 på Valstad, sedan han gjort testamente till sin fru, och begraven s. å. 2 /8. Gift 1784-04-10 Dröpshult med Mariana Ehrenmarck, född 1756-05-13 på Dröpshult, död 1798-01-18 på Valstad och begraven s. å. 25/1, dotter av kaptenen Josua Edvard Ehrenmarck, och Susanna Drangel.

Barn:

 • Carl, född 1784 6 /7 i Törnsfalls socken. Sergeant vid Kalmar regemente. Död 1799-05-16 på Valstad, begraven s. å. 24/5 och slöt såväl den adopt. ättegrenen på svärdssidan, som hela ätten.
 • Ulrika Elisabet, född 1786-02-13 Algutstorp Gift 1804-07-14 på Valstad med livdrabanten, sedermera kaptenen i rysk tjänst Claes Erik Lewin, född 1776-12-12 i Sorunda socken, Stockholms län.
 • Susanna Helena, född 1787-09-08 på Valstad. död 1826-01-03 (4/1). Gift 1804-07-14 på Valstad med kaptenen Axel Volfgang Löwenadler, född 1781-11-06 i Djursdala socken, Kalmar län, död 1852-12-05 i Stockholm.
 • Mariana Margareta, född 1788-10-30 på Valstad, död 1791-04-06
 • Johanna Regina, född 1790-08-07 på Valstad. Gift med lantbrukaren N. N. Rehnborg, från vilken hon blev skild.
 • Mariana, född 1792-08-18 på Valstad, död 1881-01-06 i Ringarums klockargård, Östergötlands län. Gift 1819-05-10 med komministern i Törnsfalls förs. av Linköpings stift Johan Henrik Engstrand, född 1789-06-26 på bostället Fängtorp i Skälviks socken, Östergötlands län, död 1853-08-26 i Törnsfalls komministergård.

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.


: