:

Silnecker nr 1214

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Silnecker nr 1214 †

Adlad 1690-10-01, introducerad 1693. Utdöd 1710-10-02.


  • Johan Silnecker, adlad Silnecker (son av Petrus Georgii Sillnéus, se adliga ätten Silnecker, Tab. 1), född 1627-08-28 i Toresunds prästgård (Ökna) i Ökna socken, Södermanlands län. Sekreterare hos ?Joh. Rosenlindt på hans beskickning till Moskva 1650. Kanslist i kungliga kansliet 1653. Sekreterare hos rikstygmästaren greve Erik Stenbock 1654. Fältsekreterare vid armén mot Norge 1658. Ränte- och proviantmästare i Malmö 1659. Adlad 1690-10-01 (introducerad 1693 under nr 1214). Död 1694-08-09 och begraven i S:t Petri kyrka i Malmö. 'Han angavs 1672 i kammarkollegium för att ha låtit ryttarna svälta och fara illa. Grep under Malmö belägring 1677 jämte andra civila till vapen, förhöll sig tappert och manligen samt fattade med oförskräckt mod det rådet, att med stenkastande från vallen och andra påfund göra fienden ett starkt motstånd och avbräck.' Gift 1:o 1660-08-13 i Landskrona med Anna Mårtensdotter (At (S).) Kijhl. 2:o 1681-01-18 med Petronella von der Hagen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1696 med häradshövdingen och borgmästaren Magnus Paulin i hans 2:a gifte, död 1714-07-28), född 1658-04-20, död 1698-02-25, dotter av handelsmannen i Stockholm Arnold von der Hagen och Petronella Hidding.

Barn:

  • 1. Catharina Elisabet, född 1662-08-13 i Landskrona, död 1731-03-15 Dybeck, bisatt 1731-04-09 i Ö. Vemmenhögs kyrka och begraven 1731-09-13 i murad grav under sakristian i Mariakyrkan, Ystad. Gift 1:o med borgmästaren i Hälsingborg Bengt Lang, död 1696-03-27 i Hälsingborg, broder till överauditören Johan Lang, adlad Langenhielm. Gift 2:o 1700-09-04 i Hälsingborg med guvernementskamreraren Jakob Klerck, född 167(2), död 1735-04-01 på Dybeck och begraven 1735-04-29, broder till kyrkoherden Echard Klerck, en av stamfäderna för adliga och friherrliga ätterna af Klercker.
  • 1. Margareta, född 1664-10-20, död ogift 1732-01-14 Jordberga och begraven 1732-02-23 i Källstorps kyrka, men 1732-02-25 nedsatt i systerns grav i Mariakyrkan, Ystad. 'Hon gav genom testamente 1731-08-31 5,000 daler smt till stipendier vid Lunds universitet samt lika stor summa till ett hospitals inrättande och underhåll åt åtta personer i Källstorps socken.'
  • 1. Peter, född 1666-03-08. Student i Uppsala 1682-05-31. Räntmästare vid skånska guvernementet. Häradshövding i Frosta och Färs häraders domsaga i Skåne 1699-06-13. Död ogift 1710-10-02 och slöt ätten på svärdssidan samt begraven 1710-10-16 i S:t Petri kyrka i Malmö.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: