:

Falkenhagen nr 793

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Falkenhagen nr 793 †

Adlad 1668-08-18, introducerad 1668. Utdöd 1754-08-12.

Tysk adlig ätt, vilken 1589 och ännu 1676 ägde godsen Falkenhagen och Ferbitz vid floden Havel. (Ka.)


TAB 1

Henrik Falkenhagen, adlad Falkenhagen, född i Livland. Kornett vid Åbo läns kavalleriregemente 1655. Löjtnant vid Åbo läns kavalleriregemente 1656. Kvartermästare 1656. Ryttmästare 1657. Adlad 1668-08-18 (introducerad 1668 under nr 793). Stupade vid Fehrbellin 1675-06-00. Gift omkring 1660 med Ebba Maria Johansdotter, som levde änka 1706, naturlig dotter av översten Johan Fleming. Hon erhöll såsom änka livstidsfrihet på hemman i Pemars socken, i Finland 1676-06-22, vilka hemman hon 1706 avstod till kronan mot en årlig pension av 57 daler s. m. (Rf.)

Barn:

  • Maria, född 1662, död 1740-02-00. Gift 1685-11-11 med ryttmästaren vid Åbo och Björneborgs läns fördubblingskavalleriregemente Christer Thauvonius i hans 2:a gifte, död 1728 [Rf] (g. 1:o m. Clara Johanna Munck af Sommernäs, dp 1652 4/2 i Stockholm, död 1682, dotter till Anders Munck, adlad Munck af Sommernäs och hans 2:a fru Elin Ramsay).
  • Johan, född 1663. Överste. Död 1728. Se Tab. 2
  • Herman. Kvartermästare. Löjtnant vid Taubes dragonregemente 1703-12-12. Konfirmationsfullmakt 1704-05-28. Kapten vid Taubes dragonregemente 1705-03-02. Konfirmationsfullmakt 1705-05-13.
  • David. var 1691 ryttare vid Norra Skånes kav-reg. då han fick permission att resa till Tyskland. Uppta­gen ännu 1694 som ryttare. [EÄrätt; EÄKrA]
  • Catharina. Gift efter 1688 med föraren Erik Johansson Sylvast [Rf].

TAB 2

Johan (son av Henrik Falkenhagen, adlad Falkenhagen. Tab. 1), född 1663 i Åbo. Page hos riksskattmästaren, frih. Sten Bielke 1679. Pikenerare vid livgardet 1681. Livdrabant 1683-04-28. Kvartermästare vid pommerska adelsfanan 1690-03-12. Löjtnant vid pommerska adelsfanan 1692-09-14. Löjtnant vid pommerska kavalleriregementet 1693-07-16. Kaptenlöjtnant vid pommerska kavalleriregementet 1700-03-29. Ryttmästare 1702-09-05. Major vid Östgöta kavalleriregemente 1712-03-07. Överstelöjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1713-10-26. Överstes karaktär 1719-08-10. Död 1728-11-25. 'Han blev 1688 för slagsmål med stadsvakten i Stockholm dömd från livet men benådad.' Gift 1723-04-25 i Brunneby socken, Östergötlands län med Anna Maria Franc i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Carl Gustaf Stuart), född 1683-03-17, död 1766-02-27 Ruda

Barn:

  • Johan Henrik, döpt 1724-04-16 på överstelöjtnantsbostället Kungs Norrby i Brunneby socken. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente. Genom Kungl Maj:ts utslag 1746-03-21 dömd bl a att tjäna 6 månader för gemen. Död ogift 1754-08-12 i Brunneby socken och utgick ätten med honom.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: