:

Grothusen nr 276

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Grothusen nr 276 †

Natural. 1642, introd. s. å. Utdöd före 1750.

Ätten härstammar från Östersjöprovinserna. Sambandet mellan den adliga och den friherrliga ätten har icke kunnat fastställas. – Släkten, som är intagen på livländska och kurländska riddarhusen under nris 50 och 4, där namnet skrives von Grotthuss och von Grothuss, fortlever talrikt i Kurland, där en del grenar föra barontiteln.


1Rf. 2KrAB. 3Ckg. 4Björneborgs kyrkoarkiv.

TAB 1

Christoffer von Grothusen, av huset Meselov i Livland. Levde 1597.

Barn:

 • Otto Johan von Grothusen, natural. Grothusen. Ryttmästare 1612 under överste Evert Horn. Erhöll 1614-04-16 Källfjärd i Vittisbofjärds socken i Finland i donation under Norrköpings besluts villkor. Deltog i ryska tioåriga kriget. Befälhavare för krigsfolket i Kexholms län 1615-06-09. Ryttmästare för en fana nyländska ryttare 1618-03-03, vilken han förde under kriget i Livland och Tyskland. Kallas major 1633. Underjägmästare i Finland 1638-04-07. Natural. svensk adelsman 1642 (introd. s. å. under nr 276). Död omkr. 1650 och begraven i Björneborgs stads kyrka. Gift 1:o med Elin Hansdotter, begraven 1616-02-28 i Åbo domkyrka, dotter av ståthållaren i Livland Hans Björnsson till Lepas (Lepasätten), av en finsk frälsesläkt, och Carin Henriksdotter (Horn af Kanckas), begr. i Åbo domkyrka 1616-2-28. Gift efter 1618 2:o med Kirstin Henriksdotter ("fruu", adlig enligt mantalslängder), änka efter kapellanen i Björneborg herr Erik, levde 1642.

Barn (allas moder osäker):[1]

 • Johan. Fänrik senast 1641. Kapten vid Björneborgs infanteriregemente 1650. Major därst. 1655. Död2 1656-06-04 I lägret vid Novo Dwor i Polen3. Han fick 1653-05-02 Kankaanpää och Kuhmola hemman i Kjulo socken i vederlag för gods i Livland, som gått från hans släkt.
 • Otto. Bosatt på Källfjärd. Död 1658-10-02. Han skänkte 1643 en vinkanna till Björneborgs kyrka. Vid Ulfsby ting 1652-2-23,24 konstaterades att Otto för tre år sedan hade lägrat "een lööskona" Brita Matsdotter samt att han 20 år tidigare hade haft ett annat lägersmål.
 • Georg Christoffer. Ägde genom sitt gifte Vittisbofjärds gård, beviljades pardon 1662, på sin hustrus förbön, för det dråp som han begått på en finsk karl. Död 1670-02-06 på Källfjärd och begraven i Björneborg. Gift efter 1642-06-11 med Margareta Rehbinder, dotter av ryttmästaren Bernhard Rehbinder och Elisabet von Vietinghoff.
 • Elisabet, begraven 1670-05-25 Åbo domkyrka. Hemma hos fadern i Källfjärd åtminstone 1636-39. Hon blev 1658 vid Åbo konsistorium med en annan fru anklagad för oljud under gudstjänst. Gift 1645-02-24 med kamreraren Engelbrekt Nilsson, adlad Eneskjöld , nr 585, död 1664.

TAB 2

Axel (son av Otto Johan von Grothusen, natural. Grothusen, Tab. 1). Fänrik 1637, kapten 1644. Död 1645 vid belägringen av staden Brünn i Mähren.

Barn:

 • Christina. Gift 1682-06-14 Stockholm med lantrådet i Livland Otto Stackelberg.

TAB 3

Henrik (son av Otto Johan von Grothusen, natural. Grothusen, Tab. 1). Kapten eller ryttmästare. Ägde Ytterby säteri i Ulvsby socken samt fick 1653-05-02 Pihlajavesi gård i likanämnd socken i vederlag för gods i Livland. Stupade i krig och begraven 1666-02-16 i Björneborg. Han skänkte tillsammans med brodern Otto en åttaarmad ljuskrona till Björneborgs kyrka. Gift med Brita Sabelhierta, som levde änka 1688, dotter av ryttmästaren Jakob Bengtsson Sabelhierta, och hans 3:e fru Anna Margareta Stålarm.

Barn:

 • Anna. Efter henne förrättades arvskifte 1699. Gift med löjtnanten Gustaf Bosin, död 1676.
 • Elisabet Catharina, begraven 1695-03-31 i Björneborg. Gift före 1689 med löjtnanten vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Gustaf Böning, av en livländsk adlig ätt, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1696-04-16 i Letala prästgård med Elisabet Salonia, född 1671, begraven 1700-09-16 i Letala kyrka, dotter av kyrkoherden i Letala Erik Salonius och Brita Pachalenia). Stupade 1702-07-19 i slaget vid Hummelshof.
 • Märta.

TAB 4

Johan (son av Henrik, Tab. 3). Student i Åbo 1676. Bevistade riksdagen 1680. Ägde Källfjärds säteri i Vittisbofjärds socken. Död 1703 på Källfjärd och begraven s. å. 16/12 i Björneborg.4 Gift 1682-06-20 i Björneborg4 m, sin systers svägerska Margareta Böning, död 1740 på Källfjärd, dotter av kaptenen Reinhold Böning.

Barn:

 • Magnus Reinhold. Var 1727 fänrik vid Åbo läns infanteriregemente.
 • Reinhold Johan. Insattes för brott på Åbo slott 1708.
 • Otto, döpt 1689-11-21 i Björneborg4. Förekom såsom vittne vid rättegången mot brodern Reinhold 1708.
 • Carl, döpt 1692-11-18 i Björneborg4. Levde 1708.
 • Ett barn, begraven 1695-06-09 i Björneborg, [4]
 • Margareta, begraven 1705-03-17 i Björneborg. [4]
 • Christina, född 1700-02-11 i Björneborg4, död 1762-12-12, på Källfjärd. Gift 1724-11-24 i Björneborg4 med kornetten Bengt Westerlund, död 1765-06-04.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

 1. Mågen Engelbert Eneskjöld kallade Axel och Henrik "dhe 2 älste Brödren" och sin maka Elisabet deras (och de övriga brödernas) syster, Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/E/I/E 13, bildid: A0069608_00312. Se även Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/G/I/G 15, bildid: A0069671_00055 och Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, , SE/RA/756/756.1/G/I/G 15, bildid: A0069671_00076

: