:

Von Graman nr 1416

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Graman nr 1416 †

Adlad 1687-02-10, introd. 1719. Utdöd 1766-05-14. Ätten är intagen på estländska riddarhuset under nr 86 med namnet von Grahmann.


1Ha. 2Lk. 3Medd. av assessor Gift Adelheim, Reval.

 • Jean Grammond, född i Provence i Frankrike. Måste på 1500-talet för religionsförföljelse skull begiva sig därifrån och nedsatte sig i Thuringen, antagande namnet Gramman. Gift i Ilmen i Türingen.

Barn:

 • Matteus Graman, född 1549. Jur. doktor. Kemiker i Ilmen i Thüringen. Död 1624. Gift med Susanna von Heldrith, född 1584, död 1624, dotter av Sebald von Heldrith, herre till Erlbach och Prathe.

Barn:

 • Hartman Graman, född 1606 i Ilmen. Med. doktor. Holsteinsk ambassadmedikus till Ryssland och Persien 1635. Livmedikus hos tsar Mikael Feodorovitj i Ryssland. Gift 16393 med Elisabet Fonne eller Rosencron, född 1619 i Reval, död i Moskva.

Barn:

 • Sebald Constans Graman, adlad von Graman, född 1651 i Moskva. Kom till Stockholm och blev 1680 kommissionssekreterare hos envoyén Mauritz Vellingk, först till Lüneburgska hovet och sedan till Danmark. Åter kommissionssekreterare i Lüneburg 1683. Extra ordinarie assessor i Dorpats hovrätt 1685-10-09. Assessor därst. 1686-08-05. Adlad 1687-02-10 (sönerna introd. 1719 under nr 1416). Flyktade för ryssarna med hustru och barn över till Sverige och död 1718-04-03 i Stockholm. Gift 1688-05-27 i Reval3 med Elisabet von Straelborn, döpt3 1670-05-10 i Reval, död 1751-11-29 Jentack i Estland1, dotter av överlicentförvaltaren i nämnda stad Eberhard von Straelborn, som 1682 blev natural., men ej introd., och Bela Christoffersdotter Koch.

Barn:

 • Bela Elisabet, döpt 1689-04-18 i Reval3, död där 1757 och begraven s. å. 3/4. Gift 1734-09-27 på Jentack1 med artillerikaptenen Mikael Daniel von Zander, död 1757.
 • Constans, döpt 1690-02-23 i Reval3, död ung.
 • Maria Eleonora, född 1691, död 1779-07-26 på Vehaks kaptensboställe i Vemo socken, Finland. Gift med kaptenen Bernt Johan Eneskjöld, född 168(3), död 1726.
 • Eberhard Johan, döpt 1692-03-12 i Reval3. Musketerare vid Liewens regemente2 1710-02-04. Volontär vid livgardet4 s. å. 15/8. Fänrik vid garnisonsregementet i Stade 1711-10-24. Konfirm.fullm. 1715-09-11. Fången vid Stades övergång 1712-08-27. Hemkom 1714 i sept. Löjtnant vid sachsiska infanteriregementet 1716-06-22. Kapten vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1718-10-07. Avsked 1719-09-30. Regementskvartermästare vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente med ryttmästares karaktär och rang 1720-11-26. Död ogift 1728.
 • Anna, död ogift.
 • Amalia Beata, död ogift 1762 och begraven s. å. 17/12 i Jakobs kyrka i Stockholm.
 • Carl Constans, död ung.
 • Sebald Hartman, född 1699-05-16 i Dorpat. Volontär vid fortifikationen 1718. Lärstyrman vid amiralitetseskadern i Stockholm 1719. Överstyrman därst. 1725. Löjtnant vid amiralitetet 1729-01-14. Kaptenlöjtnant vid amiralitetet i Karlskrona 1735-12-18. Assisterade s. å. vid freds- och handelstraktatens avslutande med Tunis. Kapten 1741-08-10. Kommendörkapten 1747-10-06. RSO 1754-11-25. Kommendör 1760-03-11. Schoutbynacht 1765-06-11. Vice amiral vid örlogsflottan och amiralitetsråd s. å. 8/7. Död ogift 1766-05-14 i Stockholm under riksdagen och slöt ätten samt begraven s. å. 17/5 i Jakobs kyrka, varvid vapnet sönderslogs av landshövdingen friherre Dan. Tilas. 'Amiral Graman gjorde vidlyftiga sjöresor och kom därunder 1738 i tärd med fyra stycken rövargalärer från Barbariet, vilka han dock med sin lilla besättning av blott elva man efter fyra timmars drabbning med stor förlust för dem, tillbakadrev.'
 • Christina [?död 1773-01-04 i Arboga. Gift med kornetten vid livregementet till häst Arvid Ragge].
 • Anna Magdalena, död ogift.
 • Helena Constantia, döpt 1707-05-15 i Reval1, död i Ryssland. Gift 1752-10-08 i S:t Katharinen församl. i Estland1 med översten vid ryska fortifikationen Carl Johann Brask.
 • Gertruda Dorotea, född 1708, död 1745-02-24 på Jentack.1

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: