:

Ehrensvärd nr 1542

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ehrensvärd nr 1542 †

Adlad 1717-11-20, introducerad 1719. Upphöjd i friherrlig värdighet 1764-06-26.


 • Peter Schäffer, från Stralsund. Regementskvartermästare vid Åbo läns infanteriregemente. Gift med Maria Hein [Cbh].

Barn:

 • Johan Jakob Schaeffer, adlad Ehrensvärd, född 1666-05-11 (1676?) i Finland. Hantlangare vid artilleriet 1685. Adjutant vid artilleriet 1700. Artillerifänrik i Narva 1701-05-11. Löjtnant i Narva 1704-12-30. Löjtnant vid artilleriet i Stockholm 1709-09-29. Kapten vid fältartilleristaten i Stockholm 1710-01-04 och vid artilleristaten i Landskrona 1710-06-16. Artillerimajor i Göteborg 1712-03-19. Konfirmationsfullmakt 1713-03-31. Major vid artilleriet i Wismar 1713-09-26. Överstelöjtnant vid fältartilleriet 1715-01-24. Befälhavare för fältartilleriet i Skåne 1716. Adlad 1717-11-29, men sköldebrevet ej utfärdat förrän 1719 (introduserad 1719-11-20 under nr 1542). Överste och kommendant på Karlstens fästning 1719-11-06. Död på Karlstens fästning 1731-10-17. Hans vapen uppsattes i Marstrands kyrka. 'Han var med 1701 vid Dünaströmmen, 1708 vid Holovzin och 1709 vid Veprik och Poltava, på vilket senare ställe han blev fången och förd till Moskva, men befriade sig själv ur fångenskapen året därpå. Bevistade slaget vid Hälsingborg 1710 och fälttåget i Norge 1718 samt hade vakt samma afton vid Fredrikshall, då konungen blev skjuten. Av hans egenhändiga journaler ses, att han varit en allvarsam, driftig och oförskräckt man och sin överhet alltid tillgiven samt av ett särdeles muntert sinne. På flera ställen i marginalen av journalerna har han med lätt och konstfärdig hand avritat fästningsverk, torn, vallar, slott mm och, vid anteckningen om konungens död, en pelare, som i fallet blivit avbruten.' Gift 1:o 1709-09-30 med Anna Margareta Mannerheim, född 1689-08-22, död 1723-06-25, dotter av bankokommissarien Augustin Marheim, adlad Mannerheim, och Anna Elisabet Olderman, adlad Cronstedt B. Gift 2:o 1725-07-24 med grevinnan Sofia Polus i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1711-10-10 med kanslirådet Johan Peringer, adlad Peringskiöld, i hans 2:a gifte, född 1654, död 1720), född 1684-06-15, död 1761-04-28, dotter av kungliga rådet Tomas Polus, adlad, friherre och greve Polus, och Margareta Elisabet Möller.

Barn:

 • 1. Augustin, friherre och greve Ehrensvärd, född 1710, död 1772. Se grevliga ätten Ehrensvärd nr 113, Tab. 1.
 • 1. Gustaf Gabriel, född 1711, död 1711
 • 1. Carl, friherre Ehrensvärd, född 1713, död 1770. Se friherrliga ätten Ehrensvärd nr 267, Tab. 1.
 • 1. Alexander, född 1715, död 1717.
 • 1. Anna Maria, född 1718-01-12. Överhovmästarinna hos kronprinsessan, sedermera drottning Sofia Magdalena 1766. död 1798-02-15 På Ekensberg i Över-Enhörna socken, Södermanlands län. Gift 1739-11-01 (12/11) med riksrådet Gustaf Adolf Hjärne (friherre och greve Hjärne), nr 1149, född 1715, död 1805. De firade 1789 på Ekensberg sitt guldbröllop.
 • 1. Fredrik, friherre Ehrensvärd, född 1719, död 1807. Se friherrliga ätten Ehrensvärd nr 267, Tab. 2.
 • 1. Ulrika Elisabet, född 1720-02-03, död ogift 1740 i mars.
 • 1. Rudolf Reinhold, född 1721, död 1722.
 • 1. Anna Margareta, född 1723-06-06 Gift 1753-10-23, med sekreteraren Johan P. Montan.

Källor

: