Adlerfors nr 1720

Från Adelsvapen-Wiki

1720.jpg

Adliga ätten Adlerfors nr 1720 †

Adlad 1720-03-10, introducerad 1720. Utdöd 1800-12-15.


TAB 1

Abraham Forsman, kronofogde. Gift med Ebba Aronström.

Barn:

Johan Forsman, adlad Adlerfors, till Huseby i Forsby socken, Skaraborgs län. Född 1687-08-07. Student i Uppsala (Um.) 1704-11-28. Auskultant i Svea hovrätt 1706. Volontär vid Hälsinge regemente 1709. Kornett vid adelsfanan 1709-12-00. Löjtnant vid adelsfanan 1711-07-07. Konfirmationsfullmakt 1717-04-06. Ryttmästares karaktär 1720-03-08. Adlad 1720-03-10 (introducerad 1720 under nr 1720). Placerad på exspektans vid adelsfanan 1723. Löjtnants indelning vid adelsfanan 1743-03-30. Livdrabant 1746-11-11. Avsked 1747-03-10. Död 1749-08-24 på Huseby [Lk]. Gift 1732-08-16 i Eggeby socken, Skaraborgs län med Brita Christina Bäckström, född 1705-06-27 i Skarke socken, Skaraborgs län, död 1786-01-03 på Huseby, dotter av inspektören Johan Bäckström.

Barn:

  • Johan Jakob, född 1734-11-24 på Huseby. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente. Död 1759-03-31 under pommerska kriget.
  • Gustaf, född 1737-10-30, död 1738-02-14.
  • Jonas Emanuel, född 1738-11-06 på Huseby, död 1739-03-08.
  • Ebba Elisabet, född 1739-12-02 på Huseby, död 1776-06-04 Torpelund Gift 1:o 1761-11-10 på Huseby med korpralen vid Västgöta kavalleriregemente Jonas Emanuel Bäckström. Gift 2:o 1773-01-10 på Huseby med kornetten Anders Rahm, född 1720-06-12 död 1794-03-31 på sin gård Torpelund.
  • Brita Charlotta, född 1741-09-03 på Huseby, död 1800-02-28 Stockared. Gift 1769-02-01 på Huseby med ryttmästaren Hans de Frese, nr 1856, B., född 1737, död 1817.

TAB 2

Carl Abraham (son av Johan Forsman, adlad Adlerfors, Tab. 1) till Huseby. Född på Huseby 1733-07-13. Volontär 1753. Konstituerad kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1758-10-07. Stabskornett vid Västgöta kavalleriregemente (KrAB.)1760-10-14. Kornett (KrAB.) 1768-05-02. Livdrabant 1769-03-15. Vice korprals (ryttmästares) avsked 1769-10-10. Död 1800-12-15 på Huseby, och slöt ätten, då vapnet krossades av överstelöjtnanten friherre Måns Palmstierna. Han bevistade pommerska krigets alla kampanjer. Gift 1792-10-21 på Huseby med Anna Maria Lundgren, född 1760, död 1799-11-16 på Huseby.

Barn:

  • Gustava Carolina Charlotta, född 1793-11-28 på Huseby, död på Huseby 1794-01-28.
  • Christina Carolina, född 1794-11-09 på Huseby, död 1845-03-01 på Stora Halffaran i Lugnås socken, Skaraborgs län. Gift 1811-10-01 i Mariestad med ryttmästaren vid Västgöta dragonregemente Anders Gustaf Gillner, född 1773-10-09 i Lekåsa socken, broder till översten Carl Johan Gillner, adlad af Gillner, nr 2284.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.