Lidströmer nr 2170

Från Adelsvapen-Wiki

2170.jpg

Adliga ätten Lidströmer nr 2170

Adlad 1800-10-08, introd. 1801.

TAB 1

Lars Nilsson Bonde i Boda by i Lidens socken, Västernorrlands län, efter vilken socken sonen tog sitt tillnamn. Gift med Ingrid.

Barn:

 • Jonas Lidström, född i Boda. Inspektor på Lagfors bruk i Ljustorps socken, Västernorrlands län. Gift med Anna Bång, dotter av lantbrukaren Augustin Bång.

Barn:

 • Jonas Lidström, adlad Lidströmer, född 1755-04-19 på Lagfors. Gymnasist i Härnösand 1771. Student i Uppsala 17751. Auskultant i bergskollegium1 1781-04-06. Antagen till biträde vid skeppsvarvet i Karlskrona s. å. Löjtnantmekanikus därst. 1782. Kaptenmekanikus vid örlogsflottan 1787-05-30. Chef för mekaniska verket vid örlogsflottans skeppsvarv 1792. Majormekanikus 1795. RVO och adlad 1800-10-03, (introd. 1801 under nr 2170). Ledamot av målar- och bildhuggarakademien 1802-01-25. Överstelöjtnant-mekanikus vid amiralitetet s. å. 16/10. LVA 1805-04-24. Död 1808-01-27 i Stockholm. 'Han var en av sin tids förträffligaste mekanici. Kommenderades att undersöka nästan alla betydande hamnar i Sverige och Finland samt att avgiva förslag till deras förbättrande och ombyggande. Gjorde vid skeppsvarvet åtskilliga mekaniska inrättningar av egen uppfinning samt för enskildas räkning ett stålsliperi i Lübeck, tröskmaskiner m. m. Anlade och byggde slutligen obelisken i Stockholm, vid vars fullbordande han blev riddare och adlad.' Gift 1785-01-18 med Anna Elisabet Öhman, född 1761, död 1837-12-13 i Lyckeby i Lösens socken, Blekinge län, dotter av handelsmannen i Stockholm Gustaf Öhman och Eva Christina Bromarck.

Barn:

 • Anna Fredrika, född 1786-04-05 i Karlskrona, död 1842-07-04 Verstorp. Gift 1808-11-20 i nämnda stad med amiralen Otto Gustaf Nordensköld, friherre Nordensköld, född 1780, död 1861.
 • Fredrik August, född 1787. Överstelöjtnant. Död 1856. Se Tab. 2.
 • Henrika Lovisa, född 1788-07-22, död ogift 1876-02-20 i Karlskrona.
 • Eva Sofia, född 1790-01-16 (13/1). Stiftsjungfru. Död 1858-05-14. Gift 1811-05-19 i Karlshamn med häradshövdingen och lagmannen Samuel Trägårdh, född 1782-01-02 i Lösens socken, död 1842-05-07 på sin sätesgård Kråkerum [Sbn].
 • Jonas Nikolaus, född 1792. Löjtnant. Död 1827. Se Tab. 5
 • Charlotta Christina, född 1793-04-24. Stiftsjungfru. Död 1859-11-18 i Karlskrona. Gift där 1829-04-07 med förvaltaren vid flottans mekaniska kår Jonas Törnström, från vilken hon blev skild.

TAB 2

Fredrik August, (son av Jonas Lidström, adlad Lidströmer, tab 1), född 1787-07-07 i Karlskrona2. Student i Lund 18012. Underkonstruktör vid örlogsflottan. Löjtnantmekanikus därst. 1805-10-02. Kaptenmekanikus i flottornas konstruktionsstat 1812-04-04. Major därst. Överstelöjtnant i flottornas mekaniska stat 1821-11-05. RVO 1824-12-01. Chef för mekaniska departementet vid k. m:ts flotta i Karlskrona 1837-12-30. Avsked 1839-11-16. Död 1856-04-14 i Stockholm. Gift 1839-08-14 med Charlotta Gustava Vilhelmina Jusléen, född 1797-08-15 i Stockholm, död där 1875-07-17, dotter av kofferdikaptenen Mattias Jusléen och Christina Margareta Brunnmark.

Barn:

 • Fredrik August, född 1820-08-22 i Stockholm. Furir vid Upplands regemente 1838-01-13. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1841-06-22. Löjtnant 1846-12-29. T. f. batteriofficer på ön S:t Barthelemy 1856-06-20. Kapten 1862-01-10. Avsked från batteriofficersbefattningen s. å. 28/11. Död barnlös 1863-08-05 i Uppsala. Gift 1856-08-17 i Tuna kyrka Uppsala län med Hedda Margareta Catharina Zettersten, född 1825-07-26, död 1895-04-09 i Uppsala, dotter av lantbrukaren Carl Ludvig Zettersten och Catharina Svanberg.
 • Otto August Osmond, född 1839. Grosshandlare. Död 1915. Se Tab. 3.

TAB 3

Otto August Osmond, (son av Fredrik August, tab 2), född 1839-06-15 i Stockholm. Elev vid Georgiis handelsinstitut i Stockholm 1855. Erhöll avgångsbetyg därifrån 1856-06-13. Anställd hos stadsmäklaren Conrad Nettelbladt s. å. Bokhållare hos firman J. L. Gestrin & Comp. s. å. Prokura hos sistnämnda firma 1862. Erhöll burskap såsom grosshandlare i Stockholm 1881-07-13. Revisor av grosshandelssocietetens räkenskaper 1882–1883. Delägare i firman J. L. Gestrin & Comp. 1883-01-011893-03-31. Kamrerare i militärinstitutet i Stockholm 1895-11-14–1896-02-01. Död 1915-06-01 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Gift 1865-11-25 i Jakobs förs i Stockholm med Clara Carolina Aurora Lodin, född 1828-05-23 i Västervik, död 1911-03-18, i Stockholm, dotter av livmedikus, med. doktorn Carl Gustaf Lodin och Anna Maria Trägårdh.

Barn:

 • Sigrid Carolina, född 1866-09-05 i Stockholm. Stiftsjungfru. Skriftställarinna.
 • Gustaf Fredrik August, född 1871. Landssekreterare. Se Tab. 4

TAB 4

Gustaf Fredrik August, (son av Otto August Osmond, tab 3), född 1871-12-10 i Jakobs förs, Stockholm. Mogenhetsexamen därst. 1890-05-16. Student i Uppsala s. å. 11/9. Jur. filosofie examen 1891-05-29. Jur. utr. kandidat examen 1899-05-27. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 8/6 och i Stockholms rådhusrätt s. å. 9/6. Extra ordinarie tjänsteman i Kammarkollegium 1900-10-05. T. f. sekreterare hos Drätselkammaren i Nyköping 1903–1906 och ordinarie 1906–1909. Extra ordinarie landskanslist i Södermanlands län 1903 och ordinarie 1904. Sekreterare hos Södermanlands läns hushållningssällskaps egnahemsnämnd 1904–1906. Ombudsman hos Södermanlands enskilda bank 1905–1913 och dess sekreterare 1913–1922. Länsnotarie i nämnda län 1906-11-21. Stadsfullmäktig i Nyköping 1909–1920 (vice ordförande 1911–1912, ordförande 1913–1916 och 1920). Länsassessor å landskansliet i nämnda län 1918. RVO 1922-06-06. Landssekreterare i Älvsborgs län s. å. 24/11. RNO 1927-06-06. KNO2kl 1937-11-15. Gift 1905-01-21 på Tärnö slott i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län med Jenny Anna Carolina Peipke, född 1875-04-23 i Helsingfors, dotter av stationsinspektoren Axel Fredrik August Peipke och Jenny Cecilia Linden.

Barn:

 • Jonas Gustaf Fredrik August, född 1910-02-17 i Nyköping, liksom systern.
 • Jenny Sigrid Anne-Caroline, född 1912-08-07 i Nyköpings västra förs Stiftsjungfru. Död 1922-09-22 i Nyköping.

TAB 5

Jonas Nikolaus, (son av Jonas Lidström, adlad Lidströmer, tab 1), född 1792-02-07. Underlöjtnant vid örlogsflottan 1813-02-23. Löjtnant därst. 1820-12-20. Premiärlöjtnant vid k. m:ts flotta 1824-12-01. Död 1827-01-16 i Hörby socken, Malmöhus län. Gift 1819-03-16 med Gustava Carolina Fischerström, född 1790-03-18, död 1874-02-13 i Karlskrona, dotter av häradshövdingen Johan Peter Fischerström och Catharina Maria Fischerström.

Barn:

 • Louise Christina, född 1821-05-07, död 1823-03-09 på Allatorp i Nättraby socken, Blekinge län.
 • Jonas Fredrik, född 1822-06-24 på Allatorp. Student i Lund 18382. Underlöjtnant vid flottans mekaniska kår. Död ogift 1843-08-12 på Allatorp.
 • Lovisa Nikolina Amalia, född 1825-10-18, död 1831-05-30 på Bo vid Ronneby Blekinge län.

Källor

1Ab. 2Sb.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.